Isten munkája és Isten megismerése

AZ IGE TESTET ÖLT

I. KÖTET Isten megjelenése és munkája

A Mindenható Isten, az utolsó idők Krisztusa, aki megjelent, hogy elvégezze a munkáját, kifejezi az összes igazságot, amely megtisztítja és megmenti az emberiséget, és ezek mind szerepelnek Az Ige testet ölt című könyvben. Ezzel beteljesedett, ami a Bibliában meg van írva: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt(János 1,1). Ami Az Ige testet ölt című könyvet illeti, ez az első alkalom a világ teremtése óta, hogy Isten az egész emberiséget megszólította. Ezek a kijelentések képezik az első olyan szöveget, amelyet Isten az emberiség körében fejez ki, amelyben leleplezi az embereket, vezeti és megítéli őket, őszintén beszél hozzájuk, és ugyanígy ezek az első olyan kijelentések is, amelyekben Isten megismerteti az emberekkel a lépéseit, a helyet, ahol lakozik, Isten természetét, azt, hogy Istennek mije van és Ő maga micsoda, Isten gondolatait és az emberiség iránti aggodalmát. Elmondható, hogy ezek az első kijelentések, amelyeket Isten a teremtés óta a harmadik égből intézett az emberiséghez, és az első alkalom, hogy Isten az Ő eredendő identitását használta arra, hogy megjelenjen és szavak által fejezze ki szívének hangját az emberiségnek.

Az Ige testet ölt (rövidítve: Az Ige), amelyet az utolsó napok Krisztusa, Mindenható Isten fejezett ki, jelenleg hat kötetből áll. Első kötet: Isten megjelenése és munkája; Második kötet: Isten megismeréséről; Harmadik kötet: Az utolsó napok Krisztusának beszédei; Negyedik kötet: Az antikrisztusok leleplezése; Ötödik kötet: A vezetők és a dolgozók felelőssége; és Hatodik kötet: Az igazságra törekvésről.

Krisztus utolsó napokról szóló kijelentései

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren