94. fejezet

Visszatérek Sionba elsőszülött fiaimmal – valóban értitek e szavak valódi jelentését? Ahogy újra és újra emlékeztettelek titeket, azt akarom, hogy gyorsan felnőjetek és Velem uralkodjatok. Emlékeztek? Ezek a dolgok mind közvetlenül az Én megtestesülésemhez kapcsolódnak: Sionból a világra jöttem a hús-vér testben, hogy a hús-vér test révén megnyerjek egy olyan embercsoportot, akik egy véleményen vannak Velem, és miután ezt megtettem, visszatérek Sionba. Ez azt jelenti, hogy még mindig vissza kell térnünk a hús-vér testből az eredeti testbe. Ez a „Sionba való visszatérés” valódi jelentése. Ez egyben a valódi értelme és fókusza a teljes irányítási tervemnek is, sőt, mi több, ez az irányítási tervem legfontosabb része, amelyet senki sem akadályozhat, és amely azonnal megvalósul. Amikor a hús-vér testben élünk, soha nem tudjuk levetkőzni az emberi elképzeléseket és gondolkodást, és még kevésbé vethetjük el a földi levegőt vagy a port, és mindig agyag leszünk; csak a testben lehet valaki jogosult az áldások élvezetére. Mik az áldások? Emlékeztek? A hús-vér testben nem lehet figyelembe venni az áldásokat, ezért a hús-vér testtől a testig vezető út az, amelyet minden elsőszülött fiúnak követnie kell. A hús-vér testben elnyom és üldöz titeket a nagy vörös sárkány (ami azért van, mert nincs hatalmatok és nem szereztetek dicsőséget), de a testben egészen más lesz, és büszkék és emelkedettek lesztek. Az elnyomás napjai teljesen véget érnek, és örökre felszabadultok és szabaddá lesztek. Csak így tudom belétek illeszteni azt, ami Én vagyok és amim van. Ellenkező esetben csak az Én képességem lesz bennetek. Akármennyire is utánoz egy személy egy másik személyt kívülről, nem lehetnek teljesen azonosak. Csak a szent szellemi testben (értsd: testben) lehetünk pontosan azonosak (ami arra utal, hogy ugyanazokkal a tulajdonságokkal, azonos lénnyel, ugyanazokkal a javakkal rendelkezünk, és képesek vagyunk egy véleményen, egységesen, osztatlanul és oszthatatlanul lenni, mert ez mind a szent szellemi test).

Miért kezdtétek most gyűlölni a világot, undorodni az evéstől, az öltözködéstől és minden ilyen idegesítő dologtól, sőt mi több, alig várjátok, hogy megszabaduljatok tőlük? Ez annak a jele, hogy be fogtok lépni a szellemi világba (a testbe). Mindannyiótoknak vannak ilyen előérzetei (bár mértékükben különböznek). Különböző embereket, különböző eseményeket és különböző dolgokat fogok felhasználni, mindezt a legfontosabb lépésem szolgálatában, és ezek mind Nekem fognak szolgálatot végezni. Így kell tennem. (Természetesen ezt a hús-vér testben nem tudom véghezvinni, és ezt a munkát csak az Én Lelkem Maga tudja elvégezni, mert még nem érkezett el az idő.) Ez az utolsó feladatmorzsa, amelyet az egész világegyetem világa szolgál. Mindenki dicsérni fog Engem, és örömmel tapsol Nekem. A nagy munkám elkészült. A csapások hét tálja kiömlik kezemből, felmorajlik a hét mennydörgés, megszólal a hét trombita és megnyílik a hét pecsét – a világegyetem világának, minden nemzetnek és minden népnek, és a hegyeknek, a folyóknak és minden dolognak. Mi az a hét tál csapás? Mi a pontos célpontjuk? Miért mondom, hogy kiömlenek a kezemből? Hosszú időnek kell eltelnie, mire mindenki teljesen meggyőződik, mire mindenki teljesen megérti. Még ha most el is mondanám nektek, csak egy kis részét értenétek meg. Az emberi képzelet szerint a hét tál csapás a világ összes országát és népét veszi célba, de valójában nem ez a helyzet. A „hét tál csapás” a Sátán, az ördög befolyására utal, és a nagy vörös sárkány összeesküvésére (a tárgy, amelyet arra használok, hogy szolgálatot végezzem Nekem). Abban az időben el fogom engedni a Sátánt és a nagy vörös sárkányt, hogy megfenyítsék a fiakat és a népet, és ezáltal kiderül, kik a fiak és kik a népek. A megtévesztettek azok, akik nem voltak eleve elrendelésem célpontjai, míg elsőszülött fiaim Velem fognak uralkodni abban az időben. Így teszem teljessé a fiakat és a népet. A hét tál csapás kiömlése nem fog minden nemzetet és népet érinteni, hanem csak az Én fiaimat és az Én népemet. Az áldások nem jönnek könnyen; teljes árat kell fizetni. Amikor a fiak és a nép felnőnek, a hét tál csapás teljesen eltűnik, és utána már nem is léteznek. Mi a „hét mennydörgés zengése”? Ezt nem nehéz megérteni. Abban a pillanatban, amikor elsőszülött fiaim és Én a testté válunk, a hét mennydörgés zengeni fog. Ez az egész világegyetemet megrázza, mintha az eget és a földet fenekestül felfordítanák. Ezt mindenki tudni fogja; senki sem marad tudatlanságban. Abban az időben elsőszülött fiaim és Én együtt leszünk a dicsőségben, és megkezdjük a munka következő lépését. A hét mennydörgés zengése miatt sokan letérdelnek majd kegyelemért és megbocsátásért. De ez már nem a Kegyelem Kora lesz: a harag ideje lesz. Ami pedig mindazokat illeti, akik rosszat cselekszenek (azok, akik paráználkodnak, piszkos pénzzel kereskednek, vagy tisztázatlan határaik vannak az ellenkező nemmel, vagy akik félbeszakítják vagy károsítják az irányításomat, vagy akiknek nincs lelki megértése, vagy akiket gonosz szellemek szálltak meg, és így tovább – mindannyian, kivéve az Én választottjaimat), senkit sem engednek el, és senkinek sem bocsátanak meg, hanem mindegyiküket az alvilágba vetik, ahol örökre elpusztulnak! A „hét trombita megszólalása” nem egy nagy, ellenséges környezetre utal, és nem is a világnak szóló nyilatkozatra; ezek teljesen emberi elképzelések. „A hét trombita” haragos kijelentésemre utal. Amikor az Én hangom (fenséges ítélet és haragos ítélet) felhangzik, megszólal a hét trombita. (A jelen pillanat összefüggésében, az Én otthonomban ez a legsúlyosabb, és senki sem menekülhet előle.) És minden gonosz szellem az alvilágban és a pokolban, kicsi és nagy, fogja a fejét, és minden irányba menekül, sírva és fogcsikorgatva, szégyenkezve és anélkül, hogy valahol elbújhatna. Jelenleg nem a hét trombita kezd megszólalni, hanem az Én tomboló dühöm és a legsúlyosabb ítéletem, amely elől senki sem menekülhet, és amelynek mindenkinek alá kell vetnie magát. Ekkor nem a hét pecsét tartalma derült ki. A hét pecsét azokat az áldásokat jelenti, amelyeket a jövőben fogtok élvezni. A „megnyitás” csak arra vonatkozik, hogy értesítünk róluk, de még nem élveztétek ezeket az áldásokat. Amikor élvezitek ezeket az áldásokat, akkor fogjátok ismerni a hét pecsét tartalmát. Most éppen egy olyan részt érintetek, amely még nem készült el. Az egyes lépéseket csak akkor tudom elmondani, amikor azok a jövőbeni munka során felmerülnek, így személyesen tapasztaljátok majd meg, és páratlan dicsőséget fogtok érezni, és a végtelen eksztázis állapotában léteztek.

Képesnek lenni arra, hogy élvezzük az elsőszülött fiúk áldásait, nem könnyű dolog, és nem is olyasmi, amit az átlagember képes elérni. Még egyszer hangsúlyozom és határozottabban mondom, hogy szigorú követelményeket kell támasztanom elsőszülött fiaimmal szemben. Különben nem dicsőíthetnék nevemet. Határozottan elutasítom azt, aki rossz hírű a világban, és még inkább visszautasítom azt, aki kicsapongó. (Nincs részük abban, hogy Isten népévé váljanak – ezt külön hangsúlyozom.) Ne gondold, hogy az, amit a múltban tettél, annak vége és kész – hogyan is lehetne egy ilyen jó dolog! Ilyen egyszerű megszerezni az elsőszülött fiú státuszát? Ugyanígy elutasítok mindenkit, aki Ellenem van, mindenkit, aki nem ismer fel Engem a hús-vér testemben, mindenkit, aki akadályoz Engem abban, hogy akaratomat teljesítsem, és mindenkit, aki üldöz Engem – ilyen kemény vagyok (mert teljesen visszaszereztem az erőmet)! Végül, ugyanígy elutasítok mindenkit, akinek soha nem volt kudarca az életben. Olyanokat akarok, akik – akárcsak Én – felálltak a megpróbáltatásaikból, még akkor is, ha azok kis megpróbáltatások. Ha nem tették ezt, akkor ők olyanok, akiket ki fogok rúgni. Ne légy szégyentelen, azt akarva, hogy az Én elsőszülött fiam legyél, és mutogatva magad Előttem. Távozz Tőlem, gyorsan! Korábban jelentéktelen ügyeket mondtál el Nekem, hogy elnyerd a tetszésemet! Ez vakság! Nem tudod, hogy utállak, te értéktelen nyomorult? Azt hiszed, nem ismerem az aljas üzelmeidet? Újra és újra elbújsz! Nem tudod, hogy megmutattad az ördögi arcodat? Bár az emberek nem látják, szerinted Én nem látom? Azok, akik szolgálatot végeznek Értem, nem jók; ők egy csomó értéktelen nyomorult. Foglalkoznom kell velük. Bedobom őket a feneketlen mélységbe és elégetem őket!

Istentelenül beszélsz, hitetlenül cselekszel, és nem működsz együtt megfelelően másokkal; hogy egy ilyen ember mégis király szeretne lenni – nem álmodsz? Nem képzelődsz? Nem látod, hogy mi vagy? Értéktelen nyomorult vagy! Van valami haszna egy ilyen embernek? Siess el a szemem elől! Mindenkinek világosan meg kell értenie, amit mondok, ihletet kell kapnia szavaimtól, fel kell ismernie mindenhatóságomat, és ismernie kell bölcsességemet. Gyakran mondják, hogy megjelent a szent szellemi test. Végső soron azt mondanátok, hogy a szent szellemi test megjelent vagy sem? Üres beszéd, amit mondok? Mi a szent szellemi test? Milyen körülmények között létezik a szent szellemi test? Az emberek számára ez elképzelhetetlen és felfoghatatlan. Mondom nektek: hibátlan vagyok, és Bennem minden nyitva van, és minden felszabadul (mert bölcsen cselekszem és szabadon beszélek). Az Én tetteim közül egyik sem szégyenletes, és mind a fényben történik, hogy mindenki teljesen meggyőződhessen. Sőt, senki sem ragadhat meg bennük semmit, hogy felhasználja azokat Ellenem. Ez a „szent” magyarázata abban, hogy „szent szellemi test”. Tehát többször is hangsúlyoztam, hogy nem akarok senkit, aki szégyenletes dolgokat csinál. Ez adminisztratív rendeleteim része, és a természetem része is. „A szellemi test” az Én kijelentéseimre utal. Amit mondok, annak mindig van célja, mindig van bölcsessége, de nincs kitéve ellenőrzésnek. (Azt mondom, amit mondani akarok, és az Én Lelkem szólaltatja meg a hangját, és az Én személyem beszél.) Amit mondok, azt szabadon kiadom, és amikor nem találkozik az emberek elképzeléseivel, akkor itt az ideje, hogy felfedjem az embereket. Ez az Én helyes elrendezésem. Ezért valahányszor az a személy, aki Én vagyok, beszél vagy cselekszik, az mindig jó alkalom a Sátán lényegének leleplezésére. Amikor azt a személyt, aki Én vagyok, felkenik, a szent szellemi test megjelenik. A jövőben a „szent szellemi test” a testre fog utalni, és ennek a jelentésnek két aspektusa van. A jelentésnek van egy jelenlegi aspektusa, és van egy másik aspektusa a jövőben. De a jövőben a szent szellemi test nagyon különbözni fog a jelenlegitől – a különbség olyan lesz, mint az ég és föld között. Senki sem tudja kifürkészni, és személyesen kell majd felfednem nektek.

Előző: 93. fejezet

Következő: 95. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren