Bizonyságtételek élettapasztalatokról

48 cikk 16 videó

Soha többet nem fogok a sorsomra panaszkodni

A családom gyerekkoromban viszonylag szegény volt. Az alapvető szükségleteink sem voltak biztosítva. Anyámnak sokszor gabonát kellett kérnie a szomszé…

Miért nem vállalok terhet?

2021 októberében a videós munka menedzselését tanultam. Leo testvér és Claire nővér voltak a társaim. Sokkal régebb óta teljesítettek ilyen kötelesség…

Szemet huny-e egy jó barát?

Barbara nővérrel két éve ismertük egymást, és egy elég jó kapcsolatot építettünk ki, és valahányszor beszélgetni kezdtünk, úgy éreztem, örökké folytat…

Rögös utam a harmonikus együttműködéshez

2020 júliusában gyülekezetvezetővé választottak, és Csen Si nővérrel irányítottam a gyülekezet munkáját. Amikor elkezdtem ezt a kötelességet, nem sok …

Mit nyerek a nehézségek által?

2019 végén egy rokonom osztotta meg velem Mindenható Isten utolsó napokbéli evangéliumát. Láttam, hogy Mindenható Isten szavai tekintéllyel bírnak, és…

Nyíltszívűen kell közösséget vállalni

2021 elején elfogadtam Mindenható Isten utolsó napokbeli munkáját. Aktívan részt vettem az összejöveteleken, és olvastam Isten szavát, és több mint ké…

A gyülekezetek felosztásának tanulságai

Tavaly év elején, mivel olyan gyors ütemben bővültek a gyülekezeteink, a vezető úgy döntött, megváltoztatja a feladatok felosztását köztem és a munkat…

Hamisítások az Istenért hozott áldozataimban

Egy április napon hirtelen erős fájdalom hasított a hátamba a jobb oldalon. Azt hittem, csak valahogy meghúztam, és nem sokat törődtem vele, azt gondo…

A hírnév és a státusz okozta gyötrelem

Tavaly márciusban csoportvezetővé léptettek elő, több csoportnál én voltam a felelős az öntözési munkáért. Akkoriban úgy gondoltam, hogy mivel csoport…

Egy hamis vezető feljelentésének története

2010-ben egy Li gyülekezetvezetővel folytatott beszélgetésünkből megtudtam, hogy őt már néhány hónappal azután gyülekezetvezetőnek választották, hogy …

Szilárd meggyőződéssel járom ezt az utat

Az evangélium hirdetése miatt letartóztattak. A Kommunista Párt három évre ítélt, „csaló vallási csoport szervezése és felhasználása, melynek célja a …

Történet a pásztornak való prédikálásról

Idén áprilisban egy este az egyik vezető egyszer csak közölte velem, hogy egy idősebb pásztor, aki több mint ötven éve van a hitben, meg akarja vizsgá…

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren