Könyvek

 • Isten munkája és Isten megismerése

  Isten megjelenése és munkája

  I. KÖTET    Isten megjelenése és munkája
  A Mindenható Isten, az utolsó idők Krisztusa, aki megjelent, hogy elvégezze a munkáját, kifejezi az összes igazságot, amely megtisztítja és megmenti az emberiséget, és ezek mind szerepelnek Az Ige testet ölt című könyvben. Ezzel beteljesedett, ami a Bibliában meg van írva: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt” (Jn 1,1). Ami Az Ige testet ölt című könyvet illeti, ez az első alkalom a világ teremtése óta, hogy Isten az egész emberiséget megszólította. Ezek a kijelentések képezik az első olyan szöveget, amelyet Isten az emberiség körében fejez ki, amelyben leleplezi az embereket, vezeti és megítéli őket, őszintén beszél hozzájuk, és ugyanígy ezek az első olyan kijelentések is, amelyekben Isten megismerteti az emberekkel a lépéseit, a helyet, ahol lakozik, Isten természetét, azt, hogy Istennek mije van és Ő maga micsoda, Isten gondolatait és az emberiség iránti aggodalmát. Elmondható, hogy ezek az első kijelentések, amelyeket Isten a teremtés óta a harmadik égből intézett az emberiséghez, és az első alkalom, hogy Isten az Ő eredendő identitását használta arra, hogy megjelenjen és szavak által fejezze ki szívének hangját az emberiségnek.
 • Az ítélet Isten házán kezdődik

  Az ítélet Isten házán kezdődik

  A könyvben található válogatások mind olyan szavak, amelyeket a Mindenható Isten az utolsó napokban végzett ítélet munkája érdekében mondott, és amelyek Az Ige testet ölt című könyvből származnak. Ezek olyan igazságok, amelyeket minden embernek, aki keresi és tanulmányozza Isten munkáját az utolsó napokban, sürgősen el kell sajátítania, és amelyeket azért válogattak össze, hogy mindazok, akik Isten megjelenésére vágynak, minél hamarabb meghallhassák az Ő hangját. Isten kifejezései e könyvben azok, amiket a Szentlélek a Jelenések könyvében megjövendöltek szerint mond a gyülekezeteknek. Isten e jelenlegi szavai a legjobb bizonyságtétel az Ő megjelenéséről és munkájáról, valamint a legjobb bizonyságtétel arról, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. Reméljük, hogy mindazok, akik várják az Úr eljövetelét, és várakozással tekintenek Isten megjelenésére és munkájára, el tudják majd olvasni ezt a könyvet.
 • Válogatás a Mindenható Isten szavaiból

  A Mindenható Isten saját munkájáról szóló szavainak válogatása szerepel ebben a könyvben. Ezek a szavak tanúságot tesznek a Mindenható Isten megjelenéséről és munkájáról a Királyság Korában. Általuk mindazok, akik vágyakoznak Isten megjelenése után, felismerik, hogy az Úr Jézus már régen visszatért a fehér felhőkön, és hogy Ő a Mindenható Isten, az utolsó napok Krisztusa – a Jelenések könyvében megjövendölt Bárány, aki felnyitotta a tekercset és feltörte a hét pecsétet.

  Connect with us on Messenger