Könyvek

 • Isten munkája és Isten megismerése

  Isten megjelenése és munkája

  I. KÖTET    Isten megjelenése és munkája
  A Mindenható Isten, az utolsó idők Krisztusa, aki megjelent, hogy elvégezze a munkáját, kifejezi az összes igazságot, amely megtisztítja és megmenti az emberiséget, és ezek mind szerepelnek Az Ige testet ölt című könyvben. Ezzel beteljesedett, ami a Bibliában meg van írva: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt” (János 1,1). Ami Az Ige testet ölt című könyvet illeti, ez az első alkalom a világ teremtése óta, hogy Isten az egész emberiséget megszólította. Ezek a kijelentések képezik az első olyan szöveget, amelyet Isten az emberiség körében fejez ki, amelyben leleplezi az embereket, vezeti és megítéli őket, őszintén beszél hozzájuk, és ugyanígy ezek az első olyan kijelentések is, amelyekben Isten megismerteti az emberekkel a lépéseit, a helyet, ahol lakozik, Isten természetét, azt, hogy Istennek mije van és Ő maga micsoda, Isten gondolatait és az emberiség iránti aggodalmát. Elmondható, hogy ezek az első kijelentések, amelyeket Isten a teremtés óta a harmadik égből intézett az emberiséghez, és az első alkalom, hogy Isten az Ő eredendő identitását használta arra, hogy megjelenjen és szavak által fejezze ki szívének hangját az emberiségnek. Az Ige testet ölt (rövidítve: Az Ige), amelyet az utolsó napok Krisztusa, Mindenható Isten fejezett ki, jelenleg hat kötetből áll. Első kötet: Isten megjelenése és munkája; Második kötet: Isten megismeréséről; Harmadik kötet: Az utolsó napok Krisztusának beszédei; Negyedik kötet: Az antikrisztusok leleplezése; Ötödik kötet: A vezetők és a dolgozók felelőssége; és Hatodik kötet: Az igazságra törekvésről.
 • Isten megismeréséről

  Isten megismeréséről

  II. KÖTET    Isten megismeréséről
  Az Ige testet ölt második kötete, az Isten megismeréséről az utolsó napok Krisztusának, a Mindenható Istennek az egész emberiség számára szóló kijelentéseit tartalmazza, amelyek az Isten megjelenése és munkája című könyvben foglaltak után következnek. Isten olyan különböző igazságokat fejt ki, mint a világ teremtése óta végzett munkája, az Ő akarata és az abban foglalt elvárásai az emberiséggel szemben, valamint mindannak, amivel Isten rendelkezik és ami Ő Maga, az Ő munkája nyomán való kiáradása, továbbá az Ő igazságossága, hatalma, szentsége és az a tény, hogy minden számára Ő az élet forrása. Miután elolvasták ezt a könyvet, azok, akik valóban hisznek Istenben, képesek lesznek megerősíteni, hogy Ő, aki képes ezt a munkát elvégezni és ezt a természetet árasztani Magából, Ő az Egyetlen, aki minden dolog felett uralkodik, és valóban megismerhetik Isten identitását, státuszát és lényegét, ezáltal megerősítve, hogy az utolsó idők Krisztusa, a Mindenható Isten Maga Isten, az egyedülálló.
 • Az utolsó napok Krisztusának beszédei

  Az utolsó napok Krisztusának beszédei

  III. KÖTET    Az utolsó napok Krisztusának beszédei
  Az Utolsó napok Krisztusának beszédei a harmadik kötet Az Ige testet ölt sorozatban, amelyet Mindenható Isten mondott. A könyv első része Mindenható Isten gyülekezetben tartott prédikációiból és közléseiből áll, a második rész Mindenható Istennek a vezetőkkel és munkásokkal folytatott beszédeit tartalmazza, a harmadik rész pedig Mindenható Istennek az Ő választott népének egy részével folytatott közösségéből áll. Ezek a prédikációk és közlések az egyházban meglévő problémákkal, valamint az Isten kiválasztottjainak életre való bemenetelével kapcsolatos gyakorlati nehézségekkel foglalkoznak. Ezek nemcsak az emberek lényegére és jelenlegi helyzetére mutatnak rá, hanem megvilágítják az emberek számára azokat a célokat is, amelyekre törekedniük kell. Ezek rendkívül hasznosak az emberek számára az igazság megértéséhez és az életre való bemenetel eléréséhez.
 • Az igazságra törekvésről

  Az igazságra törekvésről I.

  VI. KÖTET    Az igazságra törekvésről I.
  Az igazságra törekvésről az Az Ige testet ölt című könyv hatodik kötete. Ez a könyv Mindenható Istennek, az utolsó napok Krisztusának a gyülekezeteknek szóló különleges közléseit és igehirdetését tartalmazza. Ezek a prédikációk és közlések világosan és átláthatóan elmagyarázzák, mit jelent az igazságra törekedni és mi az igazságra törekvés jelentősége, feltárva az ember különféle téveszméit és torz felfogásait az igazságra való törekvésről, valamint az ember különféle téves gondolatait és nézeteit, negatív érzelmeit, miközben elemzik és megkülönböztetik azokat. Ezenfelül ezek a prédikációk és közlések megmutatják az embernek az igazságra törekvés és a valóságba való belépés útjait. Ezek az igazságok döntő fontosságúak az igazságra törekvő emberek számára, hogy elérjék az üdvösséget.
 • Krisztus utolsó napokról szóló kijelentései

  Krisztus utolsó napokról szóló kijelentései

  A könyvben található válogatások mind olyan szavak, amelyeket a Mindenható Isten az utolsó napokban végzett ítélet munkája érdekében mondott, és amelyek elsősorban Az Ige testet ölt című könyv I. kötetéből (Isten megjelenése és munkája) származnak. Ezek olyan igazságok, amelyeket minden embernek, aki keresi és tanulmányozza Isten munkáját az utolsó napokban, sürgősen el kell sajátítania. Isten kifejezései e könyvben azok, amiket a Szentlélek a Jelenések könyvében megjövendöltek szerint mond a gyülekezeteknek. Isten e jelenlegi szavai a legjobb bizonyságtétel az Ő megjelenéséről és munkájáról, valamint a legjobb bizonyságtétel arról a tényről, hogy Krisztus az igazság, az út és az élet. E könyv célja, hogy mindazok, akik Isten megjelenésére vágynak, minél hamarabb meghallhassák az Ő hangját. Reméljük, hogy mindazok, akik várják az Úr eljövetelét, és várakozással tekintenek Isten megjelenésére és munkájára, el tudják majd olvasni ezt a könyvet.
 • Lényeges szavak a Mindenható Istentől, az utolsó idők Krisztusától

  Lényeges szavak a Mindenható Istentől, az utolsó idők Krisztusától

  Ez a könyv részleteket tartalmaz a Mindenható Isten, az utolsó idők Krisztusa által Az Ige testet ölt című könyvben kifejtett lényeges szavakból. Ezek a lényeges szavak közvetlenül megvilágítják az igazságot, és közvetlenül képessé tehetik az embereket arra, hogy megértsék Isten akaratát, megismerjék az Ő munkáját, és ismereteket szerezzenek az Ő természetéről, valamint arról, hogy mije van és mi Ő. Útmutatóul szolgálnak mindazok számára, akik vágynak Isten megjelenésére, ami által kereshetik az Ő nyomát. Elvezethetnek a mennyország bejáratának megtalálásához.

  Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren