Az ítélet Isten házán kezdődik

Az ítélet Isten házán kezdődik

A könyvben található válogatások mind olyan szavak, amelyeket a Mindenható Isten az utolsó napokban végzett ítélet munkája érdekében mondott, és amelyek Az Ige testet ölt című könyvből származnak. Ezek olyan igazságok, amelyeket minden embernek, aki keresi és tanulmányozza Isten munkáját az utolsó napokban, sürgősen el kell sajátítania, és amelyeket azért válogattak össze, hogy mindazok, akik Isten megjelenésére vágynak, minél hamarabb meghallhassák az Ő hangját. Isten kifejezései e könyvben azok, amiket a Szentlélek a Jelenések könyvében megjövendöltek szerint mond a gyülekezeteknek. Isten e jelenlegi szavai a legjobb bizonyságtétel az Ő megjelenéséről és munkájáról, valamint a legjobb bizonyságtétel arról, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. Reméljük, hogy mindazok, akik várják az Úr eljövetelét, és várakozással tekintenek Isten megjelenésére és munkájára, el tudják majd olvasni ezt a könyvet.

Krisztus kijelentései

Connect with us on Messenger