A Királyság Kora az Ige Kora

A Királyság Korában Isten arra használja a szavakat, hogy bevezesse az új kort, megváltoztassa munkája eszközeit, és elvégezze az egész kor munkáját. Ezen elv szerint munkálkodik Isten az Ige Korában. Testté lett, hogy különböző nézőpontokból beszéljen, így az ember valóban láthassa Istent, aki a testben megjelenő Ige, és szemlélhesse bölcsességét és csodálatos mivoltát. Az ilyen munkának az a célja, hogy jobban elérje az ember meghódításának, tökéletesítésének és kirekesztésének célját, ami a szavak használatának valódi értelme az Ige Korában. E szavak révén ismerik meg az emberek Isten munkáját, Isten természetét, az ember lényegét, és azt, hogy az embernek mibe kellene belépnie. A szavakon keresztül valósul meg teljes egészében az a munka, amelyet Isten az Ige Korában kíván elvégezni. E szavak által az emberek lelepleződnek, kivettetnek és megpróbáltatnak. Az emberek látták Isten szavait, hallották ezeket a szavakat, és felismerték e szavak létezését. Ennek eredményeként eljutottak oda, hogy hisznek Isten létezésében, Isten mindenhatóságában és bölcsességében, valamint abban, hogy Isten szereti az embert, és meg akarja menteni. A „szavak” kifejezés talán egyszerű és hétköznapi, de a megtestesült Isten szájából elhangzó szavak megrázzák a világegyetemet, átformálják az emberek szívét, elképzeléseit és régi beállítottságát, valamint azt, ahogyan az egész világ korábban megjelent. Az idők folyamán csak a mai Isten munkálkodott így, csak Ő beszél így, és csak Ő jön el így, hogy megmentse az embert. Ettől kezdve az ember Isten szavainak irányítása alatt él, az Ő szavai terelgetik és látják el. Az emberek Isten szavainak világában élnek, Isten szavainak átkai és áldásai közepette, és még többen vannak, akik az Ő szavainak ítélete és fenyítése alatt élnek. Ezek a szavak és ez a munka mind az ember üdvösségét szolgálja, Isten akaratának teljesítését, és a régen teremtett világ eredeti megjelenésének megváltoztatását. Isten szavakkal teremtette a világot, szavakkal vezeti az embereket az egész világegyetemben, és szavakkal hódítja és menti meg őket. Végső soron szavakkal fog véget vetni az egész régi világnak, így végezve be irányítási tervének egészét. A Királyság Korában Isten végig szavakat használ munkája végzéséhez, és munkája eredményének eléréséhez. Nem tesz és nem mutat be csodákat, csupán szavakkal végzi munkáját. E szavaknak köszönhetően az ember táplálékot és ellátást kap, tudásra és valódi tapasztalatra tesz szert. Az Ige Korában az ember kivételesen áldott. Nem szenved el fizikai fájdalmat, egyszerűen csak élvezi Isten szavainak bőséges kínálatát; anélkül, hogy vakon keresgélnie vagy utazgatnia kellene, kényelméből látja Isten megjelenését, hallja Őt saját szájával beszélni, megkapja, amit Ő kínál, és személyesen figyeli, ahogyan munkáját végzi. Ezek olyan dolgok, amelyeket az elmúlt korok emberei nem élvezhettek, és olyan áldások, amelyeket ők soha nem kaphattak meg.

Isten elhatározta, hogy teljessé teszi az embert, és függetlenül attól, hogy milyen nézőpontból beszél, az azt szolgálja, hogy tökéletessé tegye az embert. A Lélek szemszögéből mondott szavakat az emberek nehezen értik meg; nincs módjuk megtalálni a gyakorlathoz vezető utat, mivel felfogóképességük korlátozott. Isten munkája különböző hatásokat vált ki, és a munka minden egyes lépésének megtételével megvan a célja. Sőt, elengedhetetlen, hogy különböző nézőpontokból beszéljen, mert csak így tudja tökéletessé tenni az embert. Ha csak a Lélek szemszögéből szólalna meg, akkor nem lenne mód arra, hogy Isten munkájának ezt a szakaszát végrehajtsa. Beszéde hangneméből láthatod, hogy eltökélt szándéka, hogy teljessé tegye ezt az embercsoportot. Mi legyen tehát az első lépés mindazok számára, akik tökéletességre akarnak jutni? Mindenekelőtt ismerned kell Isten munkáját. Ma új módszer vette kezdetét Isten munkájában; a kor átalakult, Isten munkamódszere is megváltozott, és az is más, ahogy Isten beszél. Mára nemcsak a munkamódszere változott meg, hanem a kor is. Ez most már a Királyság Kora. Egyben Isten szeretetének kora is. Ízelítő az Ezeréves Királyság korából, amely egyben az Ige Kora is, és amelyben Isten sokféle beszédmódot használ az ember tökéletessé tételére, és különböző nézőpontokból beszél, hogy ellássa az embert. Az Ezeréves Királyság Korába való belépéskor Isten szavakat kezd használni az ember tökéletesítéséhez, lehetővé téve számára, hogy belépjen az életvalóságba, és a helyes útra vezeti őt. Isten munkájának oly sok lépését megtapasztalva az ember látta, hogy Isten munkája nem marad változatlan, hanem szüntelenül fejlődik és elmélyül. Miután az emberek ezt hosszú időn át megtapasztalták, a munka többször is módosult, újra és újra megváltozva. Bármennyire is változik azonban, soha nem tér el Isten azon céljától, hogy üdvösséget hozzon az emberiségnek. Még tízezer változáson keresztül sem tér el soha eredeti céljától. Bármennyire is változik Isten munkamódszere, ez a munka soha nem tér el az igazságtól vagy az élettől. A munkamódszerben bekövetkező változások csupán a munka formájának és a nézőpontnak a változását jelentik, amelyből Isten beszél; Isten munkájának központi célja nem változik. Isten hangneme és munkamódszere azért változik, hogy hatást érjen el. A hangnem változása nem jelenti a munka céljának vagy alapelveinek megváltozását. Az emberek elsősorban azért hisznek Istenben, hogy az életet keressék; ha hiszel Istenben, de nem keresed az életet, nem törekszel az igazságra vagy Isten megismerésére, akkor az nem Istenben való hit! És vajon életszerű továbbra is arra törekedni, hogy azért lépj be a királyságba, hogy király légy? Az Isten iránti igaz szeretet elérése az élet keresésén keresztül – csak ez a valóság; az igazság keresése és gyakorlása – ez is mind valóság. Isten szavait olvasva és ezeket a szavakat átélve, tényleges tapasztalatok közepette fogod megszerezni a tudást Istenről, és ez jelenti a valódi törekvést.

Ez most a Királyság Kora. Az, hogy beléptél-e ebbe az új korba, attól függ, hogy beléptél-e Isten szavainak valóságába, és hogy az Ő szavai az életvalóságoddá váltak-e. Isten szavai minden ember számára ismertté válnak, hogy végül minden ember Isten szavainak világában éljen, és az Ő szavai világosítsanak meg és világítsanak meg belülről minden embert. Ha ez idő alatt nem törődsz Isten szavainak olvasásával, és nem érdekelnek az Ő szavai, akkor ez azt mutatja, hogy az állapotod rossz. Ha képtelen vagy belépni az Ige Korába, akkor a Szentlélek nem munkálkodik tebenned; ha beléptél ebbe a korba, akkor Ő elvégzi a munkáját. Mit tehetsz az Ige Korának kezdetén, hogy elnyerd a Szentlélek munkáját? Ebben a korban és közöttetek Isten a következő tényt fogja megvalósítani: minden ember Isten szavai szerint fog élni, képes lesz átültetni az igazságot a gyakorlatba, és buzgón fogja szeretni Istent; minden ember Isten szavait fogja alapvetésként és valóságaként alkalmazni, és Istent félő szívük lesz; és Isten szavainak gyakorlása által az ember Istennel együtt királyi hatalmat fog gyakorolni. Ez az a munka, amelyet Istennek el kell végeznie. Boldogulsz Isten szavainak olvasása nélkül? Ma sokan vannak, akik úgy érzik, hogy egy-két napot sem bírnak ki az Ő szavainak olvasása nélkül. Minden nap olvasniuk kell az Ő szavait, és ha idejük nem engedi, akkor az is elég, ha hallgatják őket. Ezt az érzést adja a Szentlélek az embereknek, és így mozdít meg bennük valamit. Vagyis szavakkal kormányozza az embereket, hogy beléphessenek Isten szavainak valóságába. Ha már csak egyetlen nap után, amikor nem eszed és iszod Isten szavait, sötétséget és szomjúságot érzel, és nem tudod elviselni, az azt mutatja, hogy a Szentlélek megmozdított benned valamit, és nem fordult el tőled. Akkor azok közé tartozol, akik benne vannak ebben az áramlatban. Ha azonban egy-két olyan nap után, amikor nem eszed és iszod Isten szavait, nem érzel semmit, nem szomjazol, és egyáltalán nem mozdul meg benned semmi, az azt mutatja, hogy a Szentlélek elfordult tőled. Ez tehát azt jelenti, hogy valami nincs rendben az állapotoddal; nem léptél be az Ige Korába, és azok közé tartozol, akik lemaradtak. Isten szavakat használ az emberek kormányzására; jól érzed magad, ha Isten szavait eszed és iszod, ha pedig nem, akkor nincs út, melyet követhetnél. Isten szavai az emberek táplálékává és az őket mozgató erővé válnak. A Biblia azt mondja, hogy „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4:4). Ma Isten be fogja fejezni ezt a munkát, és megvalósítja bennetek ezt a tényt. Hogy lehet az, hogy a múltban az emberek napokig elvoltak úgy, hogy nem olvasták Isten szavait, mégis képesek voltak a szokásos módon enni és dolgozni, ma viszont ez nem így van? Ebben a korban Isten főleg szavakat használ, hogy irányítson mindent. Isten szavai által az ember megítéltetik és tökéletessé válik, majd végül a királyságba jut. Csak Isten szavai képesek ellátni az ember életét, és csak Isten szavai adhatnak világosságot és utat az embernek a gyakorláshoz, különösen a Királyság Korában. Amíg nem kóborolsz el Isten szavainak valóságától, minden nap eszed és iszod az Ő szavait, addig Isten képes lesz tökéletessé tenni téged.

Az életre való törekvést nem lehet siettetni; az élet növekedése nem egy-két nap alatt történik. Isten munkája normális és gyakorlatias, és van egy folyamat, amelyen szükségszerűen keresztülmegy. A testet öltött Jézusnak harminchárom és fél évébe telt, hogy elvégezze a keresztre feszíttetés munkáját – mi a helyzet tehát az ember megtisztításával és életének átalakításával, ami a legnehezebb munka? Nem könnyű feladat normális embert teremteni, aki kinyilvánítja Istent. Különösen igaz ez azokra az emberekre, akik a nagy vörös sárkány nemzetében születnek, akik gyenge képességűek, és akiknek hosszú ideig van szükségük Isten szavára és munkájára. Ne légy hát türelmetlen, hogy eredményeket láss. Tevékenyen kell enned és innod Isten szavait, és több erőfeszítést kell fektetned Isten szavaiba. Amikor befejezted az Ő szavainak olvasását, képesnek kell lenned azokat ténylegesen átültetni a gyakorlatba, növelve tudásodat, éleslátásodat, ítélőképességedet és bölcsességedet Isten szavaiban. Ezáltal úgy fogsz megváltozni, hogy észre sem veszed. Ha képes vagy elvnek tekinteni Isten szavainak evését, ivását, olvasását, megismerését, megtapasztalását és gyakorlását, akkor éretté válsz, anélkül, hogy észrevennéd. Vannak, akik azt mondják, hogy képtelenek átültetni Isten szavait a gyakorlatba, még miután elolvasták őket, akkor is. Hova sietsz? Amikor elérsz egy bizonyos érettséget, képes leszel átültetni az Ő szavait a gyakorlatba. Mondaná egy négy-ötéves gyermek, hogy nem képes támogatni vagy tisztelni a szüleit? Tudnod kellene, mennyire vagy jelenleg érett. Ültesd át a gyakorlatba azt, amit át tudsz, és ne légy olyasvalaki, aki megzavarja Isten irányítását. Csak edd és idd Isten szavait, és mostantól kezdve ezt vedd alapelvnek. Egyelőre ne aggódj amiatt, hogy Isten teljessé tud-e tenni téged. Ebbe még ne mélyedj bele. Csak edd és idd Isten szavait, ahogyan elérnek hozzád, és Isten biztosan teljessé tesz téged. Van azonban egy elv, amely szerint enned és innod kell az Ő szavait. Ne vakon tedd ezt. Isten szavainak evésekor és ivásakor egyrészt azokat a szavakat keresd, amelyeket meg kell ismerned – vagyis azokat, amelyek a látomásokhoz kapcsolódnak –, másrészt pedig azokat, amelyeket ténylegesen át kell ültetned a gyakorlatba – vagyis azokat, amelyekbe bele kellene lépned. Az egyik aspektusnak a tudáshoz van köze, a másiknak pedig a belépéshez. Mihelyt megértetted mindkettőt – amikor megértetted, mit kell tudnod és mit kell gyakorolnod –, akkor tudni fogod, hogyan kell enni és inni Isten szavait.

A jövőben Isten szavainak kimondása legyen az elv, amely szerint beszélsz. Rendszerint, amikor összejöttök, közösségben kellene lennetek Isten szavait illetően, Isten szavait téve interakcióitok tartalmává, arról beszélgetve, hogy mit tudtok ezekről a szavakról, hogyan ültetitek át őket a gyakorlatba, és hogyan munkálkodik a Szentlélek. Amíg közösségben vagy Isten szavaival, a Szentlélek megvilágít téged. Az isteni szavak világának eléréséhez szükség van az ember együttműködésére. Ha nem lépsz be ebbe, Istennek nem áll majd módjában munkálkodni; ha nem nyitod ki a szádat, és nem beszélsz az Ő szavairól, Istennek nem lesz módja megvilágítani téged. Amikor nem vagy mással elfoglalva, beszélj Isten szavairól, és ne csak üres fecsegésbe bocsátkozz! Az életed teljen meg Isten szavaival – csak akkor leszel odaadó hívő. Nem számít, ha a közösséged felszínes. Sekélység nélkül nincs mélység. Kell lennie egy folyamatnak. A képzésed révén meg fogod érteni a Szentlélek általi megvilágítást, és azt, hogyan kell hatékonyan enni és inni Isten szavait. Egy bizonyos próbaidő után belépsz Isten szavainak valóságába. Csak akkor leszel képes befogadni a Szentlélek munkáját, ha eltökélten együttműködsz.

Az Isten szavainak evésére és ivására vonatkozó elvek közül az egyik a tudásra vonatkozik, a másik pedig a belépésre. Mely szavakat kell megismerned? Azokat a szavakat kell megismerned, amelyek látomásokhoz kötődnek (mint például azok, amelyek arra vonatkoznak, hogy Isten munkája most melyik korba lépett be, mit akar Isten most elérni, mi a megtestesülés, és így tovább; ezek mind látomásokhoz kötődnek). Mit értünk az út alatt, amelyre az embernek rá kell lépnie? Isten szavaira utal, amelyeket az embernek gyakorolnia kell, és amelyekben részt kell vállalnia. A fentiek Isten szavai evésének és ivásának két aspektusa. Mostantól kezdve így edd és idd Isten szavait! Ha tisztán érted az Ő látomásokra vonatkozó szavait, akkor nincs szükséged arra, hogy állandóan olvass. Elsődleges fontosságú többet enni és inni a belépésről szóló szavakból, például arról, hogy miként fordítsd a szívedet Isten felé, hogyan csendesítsd el a szívedet Isten előtt, és hogyan hagyd el a testet. Ezeket a dolgokat kell átültetned a gyakorlatba. Ha nem tudjuk, hogyan kell enni és inni Isten szavait, akkor az igazi közösség lehetetlen. Ha már tudod, hogyan kell enni és inni az Ő szavait, amikor megértetted, mi a kulcs, akkor a közösség szabaddá válik, és bármilyen kérdés is merül fel, képes leszel közösséget vállalni és megérteni a valóságot. Ha nincs valóságérzeted, amikor Isten szavaival közösségbe kerülsz, akkor nem értetted meg a lényeget, ami azt mutatja, hogy nem tudod, hogyan kell enni és inni Isten szavait. Egyesek fárasztónak találhatják Isten szavainak olvasását, ami nem normális állapot. Az a normális, ha soha nem fáradunk bele Isten szavainak olvasásába, mindig szomjazzuk őket, és mindig jónak találjuk Isten szavait. Így eszi és issza Isten szavait az, aki valóban belépett. Amikor úgy érzed, hogy Isten szavai rendkívül gyakorlatiasak, és pontosan azok, amelyekben az embernek részt kell vállalnia; amikor úgy érzed, hogy az Ő szavai nagyon hasznosak és előnyösek az ember számára, és azok az ember életének ellátását jelentik – a Szentlélek az, aki ezt az érzést adja neked, és a Szentlélek az, aki mozgat téged. Ez bizonyítja, hogy a Szentlélek munkálkodik benned, és Isten nem fordult el tőled. Egyesek, látva, hogy Isten mindig beszél, belefáradnak az Ő szavaiba, és úgy gondolják, hogy nincs következménye annak, hogy olvassák-e őket vagy sem – ami nem normális állapot. Hiányzik belőlük a szív, amely szomjazza a belépést a valóságba, és az ilyen emberek nem szomjazzák, és nem is tartják fontosnak, hogy tökéletességre jussanak. Ha bármikor úgy találod, hogy nem szomjazol Isten szavaira, az azt mutatja, hogy nem vagy normális állapotban. A múltban abból lehetett megállapítani, hogy Isten elfordult-e tőled, hogy béke volt-e benned és átéltél-e örömöt. Most az a kulcs, hogy szomjazol-e Isten szavaira, az Ő szavai jelentik-e számodra a valóságot, hűséges vagy-e, és képes vagy-e mindent megtenni Istenért, amit csak tudsz. Más szóval, az ember Isten szavainak valósága által ítéltetik meg. Isten az egész emberiséghez intézi szavait. Ha hajlandó vagy elolvasni őket, Ő megvilágosít téged, ám ha nem vagy hajlandó, akkor nem teszi. Isten azokat világosítja meg, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, és azokat világosítja meg, akik keresik Őt. Egyesek azt mondják, hogy Isten nem világosította meg őket, még azután sem, hogy olvasták az Ő szavait. De hogyan olvastad ezeket a szavakat? Ha úgy olvastad a szavait, ahogyan az ember lóhátról néz a virágokra, és nem tulajdonítottál jelentőséget a valóságnak, akkor Isten hogyan világosíthatna meg téged? Hogyan tökéletesíthetne olyasvalakit, aki nem becsüli meg Isten szavait? Ha nem becsülöd meg Isten szavait, akkor nem lesz sem igazságod, sem valóságod. Ha becsben tartod az Ő szavait, akkor képes leszel az igazságot átültetni a gyakorlatba, és csak akkor leszel birtokában a valóságnak. Ezért kell mindenkor enned és innod Isten szavait, akár elfoglalt vagy, akár nem, akár kedvezőtlenek a körülmények, akár nem, akár megmérettettél, akár nem. Mindent egybevetve, Isten szavai képezik az ember létének alapját. Senki sem fordulhat el az Ő szavaitól, hanem ennie kell az Ő szavait, akárcsak a napi három étkezést. Lehet-e ilyen egyszerű, hogy Isten tökéletessé tegyen és megnyerjen? Akár érted jelenleg, akár nem, és akár van rálátásod Isten munkájára, akár nincs, enned és innod kell Isten szavait, amennyire csak lehetséges. Ez a belépés tevékeny módja. Miután elolvastad Isten szavait, sietve ültesd át a gyakorlatba azt, amiben részt tudsz vállalni, és egyelőre tedd félre azt, amiben nem. Lehet, hogy Isten szavai között van sok olyan, melyeket kezdetben nem értesz, de két-három hónap, vagy akár egy év múlva megérted. Hogyan lehetséges ez? Ez azért van, mert Isten nem tudja egy-két nap alatt tökéletessé tenni az embereket. Legtöbbször, amikor olvasod a szavait, nem biztos, hogy rögtön megérted. Abban a pillanatban úgy tűnhet, hogy azok nem többek puszta szövegnél; egy ideig meg kell tapasztalnod őket, mielőtt megérted. Mivel Isten ennyit beszélt, mindent meg kell tenned, hogy edd és idd az Ő szavait, majd anélkül, hogy észrevennéd, megérted őket, és anélkül, hogy észrevennéd, a Szentlélek megvilágosít téged. Amikor a Szentlélek megvilágosítja az embert, az gyakran az ember tudta nélkül történik. Megvilágosít és vezet téged, amikor szomjazol és keresel. Az elv, amely szerint a Szentlélek munkálkodik, Isten szavai köré összpontosul, amelyeket te eszel és iszol. Mindazok, akik nem tulajdonítanak jelentőséget Isten szavainak, és mindig másként viszonyulnak az Ő szavaihoz – azt hiszik zavaros elméjükben, hogy mindegy, hogy olvassák-e az Ő szavait vagy sem –, azok nincsenek birtokában a valóságnak. Az ilyen emberben nem látható sem a Szentlélek munkája, sem az Ő megvilágosítása. Az ilyen emberek csak sodródnak, igazi képzettség nélküli színlelők, akárcsak Nanguo úr a példabeszédben[a].

Ha nem Isten szavai jelentik számodra a valóságot, akkor nincs igazi érettséged. Amikor eljön az idő, és próbára tesznek, biztosan el fogsz bukni, és akkor fény derül valódi érettségedre. Ugyanakkor azok, akik rendszeresen igyekeznek belépni a valóságba, a megpróbáltatásoktól szorongatva meg fogják érteni Isten munkájának célját. Akinek van lelkiismerete, és szomjazza Istent, annak gyakorlati lépéseket kell tennie, hogy meghálálja Istennek az Ő szeretetét. Akik nincsenek birtokában a valóságnak, azok még a jelentéktelen dolgokban sem tudnak helytállni. Ez a különbség a valódi érettséggel rendelkezők és az érettség nélküliek között. Miért van az, hogy bár mindketten eszik és isszák Isten szavait, egyesek képesek helytállni a megpróbáltatások közepette, míg mások elmenekülnek? A nyilvánvaló különbség az, hogy némelyekből hiányzik az igazi érettség; nem rendelkeznek Isten szavaival, amelyek valóságként szolgálnának számukra, és az Ő szavai nem vertek gyökeret bennük. Amint megmérettetnek, elérnek útjuk végére. Miért van az, hogy egyesek képesek helytállni a megpróbáltatások közepette? Azért, mert ők értik az igazságot, képesek látni, és értik Isten akaratát és követelményeit, így képesek helytállni a megpróbáltatások során. Ez az igazi érettség, és ez az élet is. Vannak, akik talán olvassák is Isten szavait, de nem ültetik át őket a gyakorlatba, nem veszik komolyan; akik nem veszik őket komolyan, nem tulajdonítanak jelentőséget a gyakorlatnak. Akiknek Isten szavai nem szolgálnak valóságként, azoknak nincs igazi érettségük, és az ilyen emberek nem tudnak helytállni a megpróbáltatásokban.

Amikor Isten szavai elhangzanak, azonnal fogadd be, edd és idd őket. Nem számít, mennyit értesz, az egyetlen szempont, amihez ragaszkodnod kell, az az, hogy edd és idd, ismerd meg és gyakorold az Ő szavait. Erre képesnek kell lenned. Ne törődj azzal, mekkorára nőhet az érettséged; egyszerűen csak arra koncentrálj, hogy edd és idd az Ő szavait. Ez az, amiben az embernek együtt kell működnie. A szellemi életed elsősorban abból áll, hogy megpróbálsz belépni az isteni szavak evésének és ivásának valóságába, és azok valóságba való átültetésébe. Nem dolgod bármi másra koncentrálni. Az egyházi vezetőknek tudniuk kell úgy irányítani minden fivérüket és nővérüket, hogy azok megtudják, miként kell enni és inni Isten szavait. Ez minden egyes egyházi vezető felelőssége. Legyenek fiatalok vagy idősek, mindenkinek nagy jelentőséget kell tulajdonítania Isten szavai evésének és ivásának, és szívükben kell hordozniuk az Ő szavait. A belépés ebbe a valóságba a Királyság Korába való belépést jelenti. Ma a legtöbb ember úgy érzi, nem tud élni Isten szavainak evése és ivása nélkül, és úgy érzik, hogy az Ő szavai az időtől függetlenül frissek. Ez azt jelenti, hogy kezdenek a helyes útra lépni. Isten szavakat használ, hogy elvégezze a munkáját és gondoskodjon az emberről. Amikor mindenki vágyakozik és szomjazik Isten szavaira, az emberiség belép az Ő szavainak világába.

Isten sokat beszélt. Te mennyit tudtál meg? Mekkora részt vállaltál? Ha egy egyházi vezető nem vezette be fivéreit és nővéreit Isten szavainak valóságába, akkor elmulasztotta kötelességét, és nem tudta teljesíteni feladatait! Függetlenül attól, hogy megértésed mély vagy felszínes, tekintet nélkül arra, hogy megértésed milyen mértékű, tudnod kell, hogyan kell enni és inni az Ő szavait, nagy figyelmet kell fordítanod az Ő szavaira, és meg kell értened a szavak evésének és ivásának fontosságát, illetve szükségességét. Miután Isten oly sokat beszélt, ha nem eszed és iszod az Ő szavait, vagy nem próbálod keresni, illetve nem ülteted át a szavait a gyakorlatba, akkor ezt nem lehet Istenben való hitnek nevezni. Mivel te hiszel Istenben, enned és innod kell az Ő szavait, meg kell tapasztalnod és meg kell élned az Ő szavait. Csak ezt lehet Istenben való hitnek nevezni! Ha azt mondod a száddal, hogy hiszel Istenben, de képtelen vagy bármelyik szavát átültetni a gyakorlatba, vagy bármilyen valóságot teremteni, akkor ez nem nevezhető Istenben való hitnek. Ez inkább „a kenyér keresése az éhség csillapításához”. Ha csak jelentéktelen tanúságtételekről, haszontalan és felszínes dolgokról beszélsz, anélkül, hogy a valóság legcsekélyebb részének is birtokában lennél, az nem jelent Istenbe vetett hitet; egyszerűen nem értetted meg az Istenbe vetett hit helyes módját. Miért kell minél többet enni és inni Isten szavaiból? Ha nem eszed és iszod az Ő szavait, hanem csak arra törekszel, hogy a mennybe kerülj, az Istenben való hit? Mi az első lépés, amit meg kell tennie annak, aki hisz Istenben? Milyen úton tökéletesíti Isten az embert? Tökéletességre juthatsz anélkül, hogy ennéd és innád Isten szavait? Lehet-e a királyság tagjának tekinteni téged úgy, hogy nem Isten szavai szolgálnak valóságodul? Mit jelent pontosan az Istenbe vetett hit? Az Istenben hívőknek legalább kifelé jól kell viselkedniük; a legfontosabb azonban az, hogy birtokában legyenek Isten szavainak. Történjék bármi, az Ő szavaitól soha nem fordulhatsz el. Isten megismerése és szándékainak teljesítése mind az Ő szavain keresztül érhető el. A jövőben minden nemzetet, felekezetet, vallást és ágazatot meghódítanak Isten szavai. Isten közvetlenül fog beszélni, és minden ember a kezében fogja tartani Isten szavait, és ennek segítségével az emberiség tökéletességre jut. Belül és kívül Isten szavai átjárnak mindent: Az emberiség kimondja a szájával Isten szavait, Isten szavai szerint fog cselekedni, és megtartja Isten szavait, Isten szavaival átitatva kívül és belül egyaránt. Így jut az emberiség tökéletességre. Azok, akik teljesítik Isten szándékait, és képesek tanúságot tenni Róla, ők azok az emberek, akik Isten szavait valóságukként birtokolják.

Az Ige Korába – az Ezeréves Királyság Korába – történő belépés az a munka, amely ma megvalósul. Mostantól kezdve gyakorold a közösségben való részvételt Isten szavaival kapcsolatban. Csak Isten szavainak evése és ivása, valamint megtapasztalása által leszel képes Isten szavait megélni. Némi gyakorlati tapasztalatra kell szert tenned ahhoz, hogy meggyőzz másokat. Ha nem tudod megélni Isten szavainak valóságát, senki sem lesz meggyőzve! Mindazok, akiket Isten használ, meg tudják élni Isten szavainak valóságát. Ha nem tudod megteremteni ezt a valóságot, és nem tudsz bizonyságot tenni Istenről, az azt mutatja, hogy a Szentlélek nem munkálkodott benned, és nem lettél tökéletes. Ebben áll Isten szavainak fontossága. A te szíved szomjazza Isten szavait? Azok, akik szomjazzák Isten szavait, az igazságot szomjazzák, és Isten csak az ilyen embereket áldja meg. A jövőben Isten még sok más szót fog mondani minden vallásnak és felekezetnek. Először köztetek szól és hallatja hangját, hogy teljessé tegyen titeket, mielőtt továbblépne, hogy a pogányok között beszéljen és hallassa hangját, hogy meghódítsa őket. Az Ő szavai által mindenki őszintén és teljes mértékben meg lesz győzve. Isten szavai és kinyilatkoztatásai révén az ember romlott beállítottsága mérséklődik, emberi külsőt nyer, és lázadó beállítottsága enyhül. A szavak tekintéllyel formálják az embert, és meghódítják az embert Isten fényében. Isten jelen korban végzett munkája, valamint munkájának fordulópontjai mind megtalálhatóak az Ő szavaiban. Ha nem olvasod az Ő szavait, semmit sem fogsz megérteni. Az Ő szavainak evése és ivása, valamint a fivéreiddel és nővéreiddel alkotott közösségben való részvétel és a tényleges tapasztalataid által fogod elnyerni a teljes tudást Isten szavairól. Csak ekkor leszel képes valóban megélni azok valóságát.

Lábjegyzet:

a. Az eredeti szöveg nem tartalmazza a „példabeszédben” szót.

Előző: Azokat, akik igaz szívvel engedelmeskednek Istennek, biztosan megnyeri Isten

Következő: Minden Isten szava által valósul meg

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren