Ígéretek azoknak, akik tökéletessé váltak

Milyen úton teszi Isten tökéletessé az embert? Milyen területeket tartalmaz ez a folyamat? Hajlandó vagy arra, hogy Isten tökéletesítsen téged? Kész vagy-e elfogadni az ítéletét és a fenyítését? Mit tudsz ezekről a kérdésekről? Ha nincs említésre méltó ismereted, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy még mindig nem ismered Isten munkáját, hogy a Szentlélek még egyáltalán nem világosított meg téged. Az ilyen embereket lehetetlen tökéletessé tenni. Csak egy kevés kegyelmet kapnak, amelyet rövid ideig élvezhetnek, és ez nem tart sokáig. Az embereket Isten nem teheti tökéletessé, ha csak az Ő kegyelmét élvezik. Vannak, akik megelégednek azzal, ha testükben békességet és élvezetet tapasztalnak, ha könnyű az életük, nem éri őket viszontagság vagy csapás, amikor az egész családjuk harmóniában él, viszály és veszekedés nélkül – talán még azt is hiszik, hogy ez Isten áldása. Valójában ez csupán Isten kegyelme. Nem elégedhettek meg pusztán azzal, hogy Isten kegyelmét élvezitek. Az ilyen gondolkodás teljesen lealacsonyodott. Még ha mindennap olvasod is Isten szavait, és mindennap imádkozol, a szellemed pedig nagy élvezetet érez, és kifejezetten békességben van, de ha végső soron semmit sem tudsz mondani az Istenről és az Ő munkájáról való ismeretedről, és semmit sem tapasztaltál meg, függetlenül attól, hogy mennyit ettél és ittál Isten szavából, ha csupán szellemi békességet és örömöt érzel, és azt, hogy Isten szavának édessége semmihez sem fogható, mintha be sem tudnál telni vele, de közben nincs semmiféle gyakorlati tapasztalatod Isten szavairól, és teljesen hiányzik belőled szavainak valósága, akkor mi hasznod lehet abból, hogy ilyen hited van Istenben? Ha nem vagy képes megélni Isten igéinek lényegét, akkor ezeknek a szavaknak az evése és ivása és az imáid nem több, mint vallásos hiedelem. Az ilyen embereket Isten nem tudja tökéletesíteni, és nem tudja megnyerni Magának. Azok az Isten által megnyert emberek, akik keresik az igazságot. Isten nem az ember testét nyeri meg, nem az emberhez tartozó dolgokat, hanem azt a benne lévő részt, amely Istenhez tartozik. Tehát, amikor Isten tökéletesíti az embereket, nem a testüket tökéletesíti, hanem a szívüket, így lehetővé téve, hogy Isten megnyerje a szívüket. Úgy is mondhatjuk, hogy amikor Isten tökéletesíti az embert, akkor lényegében Isten az ember szívét tökéletesíti, hogy ez a szív Istenhez fordulhasson, és szerethesse Őt.

Az ember teste halandó. Nincs értelme annak, hogy Isten megnyerje az ember testét, mert az ember teste elkerülhetetlenül romlandó, és nem képes befogadni az Ő örökségét vagy áldásait. Ha az ember testét nyerné meg, és csak az ember teste kerülne be ebbe az áramlatba, akkor, bár az ember névlegesen bele is kerülne ebbe az áramlatba, szíve akkor is a Sátáné lenne. Ebben a helyzetben az emberek nem csupán képtelenek lennének Isten megnyilvánulásaivá válni, hanem teherré is válnának Számára, és ezáltal értelmetlenné válna Isten kiválasztása az embereket illetően. Azok, akiket Isten tökéletesíteni akar, mind megkapják az Ő áldásait és örökségét. Azaz befogadják azt, ami Isten, és amivel Isten rendelkezik, és ez a benső tulajdonukká válik; Isten minden szava beléjük vésődik. Mindazt, ami Isten, képesek vagytok befogadni pontosan úgy, ahogy van, és ezáltal megélhetitek az igazságot. Ilyen az Isten által tökéletesített, az Isten által megnyert ember. Csak egy ilyen személy alkalmas arra, hogy átvegye az Istentől jövő áldásokat:

1. Megnyerni Isten teljes szeretetét.

2. Mindenben Isten akarata szerint cselekedni.

3. Elnyerni Isten vezetését, Isten világosságában élni, és megnyerni Isten megvilágosítását.

4. Megélni a földön azt a mintát, amit Isten szeret; igazán szeretni Istent, ahogyan Péter szerette, akit megfeszítettek Istenért, és aki méltó volt arra, hogy meghaljon Isten szeretetét viszonozva; rendelkezni ugyanazzal a dicsőséggel, mint Péter.

5. A földön mindenki szeretetét, tiszteletét és csodálatát élvezni.

6. Legyőzni a halál és az alvilág kötelékeinek minden formáját, nem adva lehetőséget a Sátánnak, hogy munkáját végezze, Isten birtokában lenni, friss és eleven szellemben élni, meg nem lankadva.

7. Mindig kimondhatatlan lelkesedést és izgalmat érezni az élet során, mintha láttad volna Isten dicsősége napjának az eljövetelét.

8. Dicsőséget nyerni Istennel együtt, és olyan ábrázatot hordozni, amely Isten szeretett szentjeire hasonlít.

9. Azzá válni, amit Isten szeret a földön, vagyis Isten szeretett fiává.

10. Átváltozni és felemelkedni Istennel a harmadik égbe, túllépve a testen.

Isten csak azokat az embereket tökéletesíti és nyeri meg Magának, akik képesek örökölni Isten áldásait. Nyertél idáig bármit is? Milyen mértékben tett tökéletessé Isten? Isten nem véletlenszerűen tökéletesíti az embert; az Ő embert tökéletesítő munkája feltételekhez van kötve, és világos, látható eredményekkel jár. Nem úgy van, ahogy az ember képzeli, hogy amíg van hite Istenben, addig Isten tökéletesítheti és megnyerheti őt, valamint megkaphatja a földön Isten áldásait és örökségét. Az ilyen dolgok rendkívül nehezek – nem beszélve az emberek formájának megváltoztatásáról. Jelenleg leginkább arra kellene törekednetek, hogy Isten mindenben tökéletesítsen benneteket; arra, hogy Isten tökéletesítsen benneteket minden ember, ügy és dolog által, amellyel szembesültök, hogy így még több vésődjön belétek abból, ami Isten. Először a földön kell megkapnotok Isten örökségét; csak akkor váltok jogosulttá arra, hogy több és nagyobb áldást örököljetek Istentől. Mindezek olyan dolgok, amelyekre törekednetek kell, és amelyeket mindenekelőtt meg kell értenetek. Minél inkább törekedtek arra, hogy Isten mindenben tökéletesítsen benneteket, annál inkább képesek lesztek meglátni Isten kezét mindenben. Ennek következtében különböző nézőpontokból és különböző dolgokban aktívan igyekeztek majd bejutni Isten igéjének a lényegébe és belépni az Ő szavának valóságába. Nem elégedhettek meg pusztán azzal a passzív állapottal, hogy nem követtek el bűnt, vagy hogy nincsenek elképzeléseitek, nincs életfilozófiátok, sem pedig emberi akaratotok. Isten rengeteg módon tökéletesíti az embert; mindenben benne rejlik a tökéletesedés lehetősége, és Ő nemcsak pozitív, hanem negatív szempontból is képes tökéletesíteni téged, hogy nyereségedet bőségesebbé tegye. Minden egyes nap vannak lehetőségek arra, hogy tökéletesedjünk, és számos alkalom nyílik arra, hogy Isten megnyerjen minket. Miután ezt egy ideig így tapasztalod, nagy változáson mész keresztül, és magadtól megértesz sok mindent, amiről korábban nem volt tudomásod. Nem lesz szükséged arra, hogy mások tanítsanak, tudtodon kívül Isten fog megvilágosítani, hogy mindenben megvilágosodást nyerj, és részletesen megtapasztald mindezt. Isten bizonnyal útba igazít majd, hogy ne térj el se balra, se jobbra, és így rálépsz az Isten által való tökéletesedés útjára.

Az Isten által való tökéletesedés nem korlátozódhat csupán az Isten szavának evése és ivása általi tökéletesedésre. Az ilyen tapasztalat túlságosan egyoldalú lenne, túl keveset tartalmazna, és egy nagyon szűk sávra korlátozná az embereket. Ezáltal az emberek nélkülöznék a számukra szükséges szellemi táplálék nagy részét. Ha szeretnétek, hogy Isten tökéletessé tegyen benneteket, akkor meg kell tanulnotok, hogyan szerezzetek tapasztalatot mindenben, és hogyan nyerjetek megvilágosodást mindenből, ami veletek történik. Akár jó, akár rossz legyen, a te hasznodra kell váljon, és nem válhatsz tőle negatívvá. Ettől függetlenül képesnek kell lenned arra, hogy a dolgokat Isten oldalán állva vedd fontolóra, és ne emberi nézőpontból elemezd vagy tanulmányozd azokat (ez elhajlást jelentene a tapasztalatodban). Ha így éled meg, akkor a szíved megtelik az életed terheivel. Folyamatosan Isten ábrázatának a fényében fogsz élni, nem fogsz könnyen elhajlani a gyakorlataidban. Az ilyen emberek előtt fényes jövő áll. Olyan sok lehetőség van arra, hogy Isten tökéletesítsen. Minden attól függ, hogy olyanok vagytok-e, akik valóban szeretik Istent, és elszántak vagytok-e arra, hogy Isten tökéletesítsen benneteket, hogy Isten megnyerjen benneteket, és hogy elfogadjátok áldásait és örökségét. Pusztán a szándék nem elegendő, sok tudással is rendelkeznetek kell, különben mindig el fogtok hajlani a gyakorlati életben. Isten hajlandó mindannyiótokat tökéletesíteni. Ma az a helyzet, hogy bár a legtöbb ember rég elfogadta Isten munkáját, arra szorítkoznak, hogy csupán sütkérezzenek Isten kegyelmében, és csak annyit hajlandók megengedni Istennek, hogy egy kis testi vigasztalásban részesítse őket, miközben nem hajlandóak több és magasabb kijelentést elfogadni. Ez azt mutatja, hogy az ember szíve még mindig folyamatosan kívül van. Bár az ember munkája, a szolgálata és Istent szerető szíve kevesebb tisztátalanságot hordoz, ami a benső lényegét és visszamaradott gondolkodását illeti, az ember továbbra is a test békességét és örömét keresi, nem törődve azzal, hogy milyen céljai és feltételei lehetnek annak, hogy Isten tökéletesíti az embert. Így a legtöbb ember élete még mindig közönséges és hanyatló. A legkisebb mértékben sem változott meg az életük; egyszerűen nem fontos számukra az Istenben való hit, olyan, mintha csak mások kedvéért hinnének, közömbösen végzik a dolgukat, csak boldoguljanak valahogy, sodródva egy céltalan létezésben. Kevesen vannak, akik mindenben képesek arra törekedni, hogy belemerüljenek Isten igéjébe, több és gazdagabb dolgokat nyerjenek, gazdagabbá válva már ma Isten házában, és Isten több áldását kapják meg. Ha arra törekszel, hogy Isten minden dologban tökéletesítsen téged, és képes vagy elfogadni azt, amit Isten megígért itt a földön, ha arra törekszel, hogy Isten minden dologban megvilágosítson, és nem hagyod, hogy veszendőbe menjenek az éveid, akkor ez az ideális út, amelyen aktívan elindulhatsz. Csak így válsz méltóvá és jogosulttá arra, hogy Isten tökéletesítsen. Valóban olyan személy vagy, aki arra törekszik, hogy tökéletesedjen Isten által? Valóban olyan személy vagy, aki mindenben őszinte? A szeretetnek ugyanaz a szelleme van benned Isten iránt, mint ami Péterben volt? Megvan benned az akarat, hogy úgy szeresd Istent, ahogy Jézus szerette? Már sok éve hiszel Jézusban; látod-e, hogy Jézus hogyan szerette Istent? Valóban Jézus az, akiben hiszel? Hiszel a ma gyakorlati Istenében; láttad-e, hogy a gyakorlati Isten a testben hogyan szereti Istent, aki a mennyben van? Hiszel az Úr Jézus Krisztusban; ez azért van, mert Jézus megfeszítése az emberiség megváltásáért és az Általa véghezvitt csodák általánosan elfogadott tények. Az ember hite nem Jézus Krisztus ismeretéből és igazi megértéséből fakad. Te csak Jézus nevében hiszel, de nem hiszel az Ő Lelkében, mert egyáltalán nem figyelsz arra, hogy Jézus hogyan szerette Istent. Túlságosan naiv a hited Istenben. Annak ellenére, hogy sok éve hiszel már Jézusban, nem tudod, hogyan kell szeretni Istent. Nem vagy ezért a világ legnagyobb bolondja? Ez annak bizonyítéka, hogy évek óta hiába eszed az Úr Jézus Krisztus táplálékát. Nemcsak én viszolygok az ilyen emberektől, hanem úgy hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus – akit te imádsz – szintén viszolyog tőlük. Hogyan lehet tökéletesíteni az ilyen embereket? Nem pirulsz el zavarodban? Nem szégyenkezel? Még mindig van merszed szembenézni az Uraddal, Jézus Krisztussal? Mindannyian értitek a jelentését annak, amit mondtam?

Előző: Istenben való hitedben engedelmeskedned kell Istennek

Következő: A gonosz biztosan elnyeri büntetését

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren