Krisztus kijelentései a kezdetekkor – 15. fejezet

Isten megjelenése már minden gyülekezetben felmerült. A Lélek az, aki beszél; Ő tomboló tűz, fenséget hordoz és ítélkezik. Ő az Emberfia, hosszú palástba öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló a kemencében izzó aranyérchez, és hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tart, szájából kétélű éles kard jön ki, és tekintete olyan, mint amikor a nap teljes erejével ragyog!

Az Emberfiát már látták, és Isten nyíltan felfedte magát. Isten dicsősége előtört, mint amikor a nap teljes erejével ragyog! Dicsőséges arca vakító fénnyel ragyog; kinek a szeme merészeli ellenállással illetni Őt? Az ellenállás halálhoz vezet! A legcsekélyebb irgalomra sem lel semmi, amit a szívetekben gondoltok, semelyik szó, amit kimondtok, vagy bármi, amit tesztek. Majd mind megértitek és meglátjátok, mi az, amit elnyertetek – nem más, mint az Én ítéletem! Eltűrhetem-e, amikor nem törekedtek arra, hogy egyétek és igyátok az Én szavaimat, és ehelyett önkényesen félbeszakítotok, és leromboljátok az Én építményemet? Az efféle emberrel nem fogok finoman bánni! Ha viselkedésed még súlyosabban romlik, lángok emésztenek majd el! A mindenható Isten szellemi testet ölt, a legkisebb darabka hús vagy vér nélkül, amely tetőtől talpig összekötné. Felülmúlja a mindenség-világot, dicsőséges trónon ülve a harmadik égben, igazgatva minden dolgot! A világegyetem és minden dolog az Én kezemben van. Ha kimondom, úgy lesz. Ha elrendelem, úgy kell lennie. A Sátán a lábam alatt hever; a feneketlen mélységben! Amikor a hangom előtör, a menny és a föld elenyészik, és semmivé válik! Minden dolog megújul; ez egy megmásíthatatlan igazság, amely tökéletesen igaz. Győzedelmeskedtem a világ felett, ahogyan minden gonosz felett is. Itt ülök, hozzátok beszélve, és mindenki, akinek füle van, hallja meg, és mindenki, aki él, fogadja el.

A napok véget érnek; ebben a világban minden dolog semmivé lesz, és minden dolog újjászületik majd. Emlékezzetek erre! Ne feledjétek! Nem lehet félreértés! Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el! Hadd intselek újra titeket: Ne fussatok hiába! Ébredjetek fel! Tartsatok bűnbánatot, és az üdvösség közel van! Már megjelentem közöttetek, és a hangom felzengett. A hangom felzengett előttetek; mindennap szembesültök vele, szemtől szemben, és mindennap friss és új. Te látsz Engem és Én látlak téged; folyamatosan beszélek hozzád, és szemtől szemben állok veled. Mégis elutasítasz Engem, és nem ismersz Engem. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, ti mégis tétováztok! Ti tétováztok! Szívetek megkövéredett, szemeteket elvakította a Sátán, és nem látjátok dicsőséges arcomat – milyen szánalmasak vagytok! Mennyire szánalmasak!

A trónom előtti hét Lélek elküldetett a föld minden szegletébe, és elküldöm majd Hírnökömet, hogy beszéljen a gyülekezetekhez. Igazságos és igazlelkű vagyok; én vagyok az Isten, aki az ember szívének legmélyét vizsgálja. A Szentlélek beszél a gyülekezetekhez, és az Én szavaim törnek fel az Én Fiam bensőjéből; akinek van füle, hallja meg! Aki élő, fogadja el! Egyszerűen egyetek és igyatok belőlük, és ne kételkedjetek. Mindazok, akik meghódolnak és hallgatnak szavaimra, nagy áldásokban részesülnek! Mindazok, akik buzgón keresik arcomat, bizonyosan új fényt, új megvilágosodást és új felismeréseket tudhatnak majd magukénak; minden friss és új lesz. Szavaim bármikor megjelennek előtted, és megnyitják lelked szemét, hogy megláthasd a szellemi birodalom összes misztériumát, és láthasd, hogy a királyság az emberek között van. Lépj be a menedékbe, és minden kegyelem és áldás rajtad lesz; éhínség és járvány nem tud majd megérinteni, és a farkasok, kígyók, tigrisek és leopárdok sem árthatnak neked. Te Velem jössz, Velem jársz és Velem lépsz be a dicsőségbe!

Mindenható Isten! Fenséges teste nyíltan megjelenik, a szent szellemi test felemelkedik, és Ő Maga a teljes Isten! A világ és a test egyaránt megváltozik, és az Ő színeváltozása a hegyen Isten személye. Az arany koronát viseli fején, ruhája hófehér, mellén aranyövvel körülövezve, és a világ és minden dolog az Ő lábzsámolya. Szeme, mint a tűz lángja, szájából kétélű éles kard jön ki, és jobb kezében a hét csillagot tartja. A királyságba vezető út határtalanul fényes, és az Ő dicsősége felemelkedik és ragyog; a hegyek örvendeznek és a vizek nevetnek, és a nap, a hold és a csillagok mind a maguk szabályos rendezettségében keringenek, üdvözölve az egyedülálló, igaz Istent, akinek győzedelmes visszatérése az Ő hatezer éves irányítási tervének beteljesedését hirdeti. Mindannyian ugrándozzatok és örvendezve táncoljatok! Vigadjatok! A mindenható Isten fenséges trónján ül! Énekeljetek! A Mindenható győzedelmes zászlaja magasba emelkedik a magasztos, pompás Sion-hegyen! Minden nép vigad, minden ember énekel, Sion hegye örvendezve nevet, és Isten dicsősége feltámadt! Nem is álmodtam róla sosem, hogy megláthatnám Isten arcát, pedig ma láttam. Szemtől szemben Vele mindennap, feltárom a szívem Neki. Ő bőkezűen ellát étellel és itallal. Élet, szavak, tettek, gondolatok, ötletek – az Ő dicsőséges fénye mindet beragyogja. Ő vezeti az út minden lépését, és az Ő ítélete azonnal lesújt a lázongó szívekre.

Együtt étkezni, lakozni és élni Istennel, együtt lenni Vele, együtt menni, együtt örvendezni, együtt nyerni dicsőséget és áldásokat, megosztani a királyságot Vele, és együtt létezni a királyságban – ó, micsoda öröm ez! Ó, milyen édes ez! Mindennap szemtől szemben állunk Vele, mindennap beszélünk Vele és megállás nélkül beszélgetünk, és mindennap új megvilágosodást és új felismeréseket kapunk. Lelki szemünk kinyílik, és mindent látunk; a lélek minden rejtélye feltárul előttünk. A szent élet valóban gondtalan; fussatok gyorsan és ne álljatok meg, és szüntelenül haladjatok előre – egy csodálatosabb élet van előttetek. Ne elégedjetek meg a puszta édes ízzel; folyamatosan törekedjetek, hogy beléphessetek Istenbe. Ő mindenre kiterjedő és bőkezű, és mindenfélével rendelkezik, amiben mi hiányt szenvedünk. Tevékenyen működjetek együtt, és lépjetek Belé, és soha többé semmi sem lesz ugyanaz. Életünk transzcendenssé válik, és senki, semmilyen anyag vagy dolog nem tud többé zavarni minket.

Transzcendencia! Transzcendencia! Igazi transzcendencia! Isten transzcendens élete itt van belül, és minden dolog igazán megpihent! Túllépünk a világon és a világi dolgokon, nem érzünk ragaszkodást férjünkhöz vagy gyermekeinkhez. Túllépünk a betegség és a környezetünk uralmán. A Sátán nem mer zavarni minket. Teljességgel túllépünk minden csapáson. Ez teszi lehetővé Isten számára, hogy átvegye a királyságot! Lábbal tiporjuk a Sátánt, tanúságot teszünk a gyülekezet mellett, és alaposan felfedjük a Sátán rút arcát. A gyülekezet váza Krisztusban van, és a dicsőséges test feltámadott – ez az elragadtatásban való élet!

Előző: Krisztus kijelentései a kezdetekkor – 5. fejezet

Következő: Krisztus kijelentései a kezdetekkor – 88. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren