Mire meglátod Jézus szellemi testét, Isten újjáteremti a mennyet és a földet

Szeretnéd látni Jézust? Szeretnél Jézussal élni? Szeretnéd hallani a Jézus által kimondott szavakat? Ha igen, akkor hogyan fogod üdvözölni Jézus visszatértét? Teljesen készen állsz? Milyen módon fogod üdvözölni Jézus visszatértét? Azt hiszem, minden fivér és nővér, aki Jézust követi, megfelelően szeretné Őt üdvözölni. De gondoltatok-e a következőkre: vajon tényleg ismerni fogod Jézust, amikor visszatér? Tényleg meg fogsz érteni mindent, amit mond? Tényleg feltétel nélkül elfogadjátok majd mindazt a munkát, amit Ő elvégez? Mindazok, akik olvasták a Bibliát, tudnak Jézus visszatéréséről, és mindazok, akik olvasták a Bibliát, feszülten várják az Ő eljövetelét. Csakis annak a pillanatnak az elérkeztére tudtok gondolni, és őszinteségetek dicséretre méltó, a hitetek valóban irigylésre méltó, de vajon felismeritek-e, hogy súlyos hibát követtetek el? Milyen módon fog Jézus visszatérni? Úgy hiszitek, hogy Jézus fehér felhőn fog visszatérni, de kérdem tőletek: mire utal ez a fehér felhő? Mivel Jézusnak oly sok követője várja a visszatérését, vajon nép közé fog leereszkedni? Ha elsők között hozzátok ereszkedik le Jézus, nem gondolják-e majd mások, hogy ez szörnyű igazságtalanság? Tudom, hogy nagyon őszinték és hűségesek vagytok Jézushoz, de találkoztatok már valaha Jézussal? Ismeritek az Ő természetét? Éltetek már Vele? Mennyi az, amit valójában megértetek Róla? Néhányan azt mondják majd, hogy ezek a szavak kellemetlen helyzetbe hozzák őket. Azt fogják mondani: „Annyiszor olvastam már a Bibliát elejétől a végéig. Még hogy nem értem Jézust? Ne foglalkozz Jézus természetével – még azt is tudom, milyen színű ruhákat szeretett hordani. Nem kicsinyelsz-e le engem, amikor azt mondod, hogy nem értem Őt?” Azt javaslom, hogy ne vitatkozz ezekről a problémákról; jobb megnyugodni és közösségben átbeszélni a következő kérdéseket: először is, tudod, mi a valóság és mi az elmélet? Másodszor: tudod, mik az elképzelések és mi az igazság? Harmadszor: tudod, hogy mi a képzelet szüleménye és mi a valóság?

Néhányan tagadják a tényt, hogy nem értik Jézust. És én mégis azt mondom, hogy a legkevésbé sem értitek Őt, és Jézus egyetlen szavát sem fogjátok fel. Ez azért van, mert mindegyikőtök a Bibliában olvasható beszámolók miatt követi Őt, olyasmik miatt, amiket mások mondtak. Sosem láttátok Jézust, még kevésbé éltetek Vele, és nem is voltatok a társaságában, még rövid ideig sem. Ha ez így van, a Jézusról alkotott képetek nem csupán elmélet? Nem nélkülözi-e a valóságot? Talán néhányan látták Jézus arcképét, mások személyesen meglátogatták Jézus otthonát. Talán néhányan megérintették Jézus ruháit. Azonban amit te megértesz Belőle, az mégis elméleti és nem gyakorlati, még akkor is, ha személyesen megkóstoltad az ételt, amit Jézus evett. Akárhogy is van, sosem láttad Jézust, és soha nem voltál megtestesült alakjával egy társaságban, ezáltal az, amit Jézusból megértesz, mindig is üres elmélet lesz, aminek semmi köze a valósághoz. Talán kicsit sem érdekelnek a szavaim, de kérdem tőled: ha sok művet olvastál attól a szerzőtől, akit a legjobban csodálsz, megértheted-e őt teljesen anélkül, hogy valamennyi időt eltöltöttél volna vele? Tudod-e, milyen a személyisége? Tudod-e, milyen életet él? Tudsz-e bármit az érzelmi állapotáról? Nem érthetsz meg teljesen még egy embert sem, akit csodálsz, mégis hogyan érthetnéd meg Jézus Krisztust? Minden, amit Jézusból megértesz, tele van képzelgésekkel és elképzelésekkel, és nincs benne sem igazság, sem valóság. Bűzlik, és csak a testből van. Egy efféle megértés hogyan jogosítana fel benneteket arra, hogy üdvözöljétek Jézus visszatérését? Jézus nem fogadja majd azokat, akik tele vannak képzelgésekkel és a test elképzeléseivel. Akik nem értik Jézust, hogyan lehetnek alkalmasak arra, hogy az Ő hívei legyenek?

Szeretnétek tudni, mi volt a gyökere annak, hogy a farizeusok szemben álltak Jézussal? Szeretnéd tudni, mi volt a farizeusok lényege? Tele voltak a Messiásról való képzelgésekkel. Sőt, csak hitték, hogy a Messiás el fog jönni, de nem kutatták az életigazságot. Így még ma is várják a Messiást, mert nem ismerik az élet útját, és nem ismerik az igazság útját sem. Talán azt mondjátok: hogyan nyerhetnék el Isten áldását az ilyen ostoba, makacs és tudatlan emberek? Hogyan láthatnák meg a Messiást? Azért álltak szemben Jézussal, mert nem ismerték a Szent Szellem munkájának irányát, mert nem ismerték az igazság azon útját, amelyről Jézus beszélt, és ezenfelül azért, mert nem értették a Messiást. És mivel soha nem látták a Messiást, és soha nem voltak a Messiás társaságában, elkövették azt a hibát, hogy ragaszkodtak a Messiás puszta nevéhez, miközben minden lehetséges módon tagadták a Messiás lényegét. Ezek a farizeusok lényegükben makacsok, gőgösek voltak, és nem engedelmeskedtek az igazságnak. Istenhitük alapelve ez volt: mindegy, milyen mély a prédikációd, mindegy, milyen nagy tekintélyed, nem vagy Krisztus, csak, ha Messiásnak hívnak. Nem ostoba és nevetséges ez a hit? De kérdezlek tovább: nem rendkívül könnyű elkövetnetek a legkorábbi farizeusok hibáit, figyelembe véve, hogy a legkevésbé sem értitek Jézust? Képes vagy meglátni az igazság útját? Tényleg garantálni tudod, hogy nem fogsz szemben állni Krisztussal? Képes vagy követni a Szent Szellem munkáját? Ha te nem tudod, hogy szemben fogsz-e állni Krisztussal, akkor azt mondom, hogy máris a halál küszöbén élsz. Azok, akik nem ismerték a Messiást, mind képesek voltak szemben állni Jézussal, elutasítani Jézust, rágalmazni Őt. Azok, akik nem ismerik Jézust, mind képesek elutasítani és gyalázni Őt. Sőt, képesek arra is, hogy Jézus visszatérését a Sátán csalásának tekintsék, és még többen fogják elítélni a testbe visszatért Jézust. Nem rémisztenek meg mindezek? Amivel szembe kell néznetek, az a Szent Szellem káromlása, a Szent Szellem által az egyházakhoz intézett szavak elpusztítása, és mindannak a megvetése, amit Jézus kifejez. Mit kaphattok Jézustól, ha ennyire megzavarodtatok? Hogyan érthetitek meg Jézus munkáját, amikor fehér felhőn visszatér a testbe, ha makacsul elutasítjátok a hibáitok felismerését? Ezt mondom nektek: azok az emberek, akik nem fogadják el az igazságot, mégis vakon várják, hogy Jézus fehér felhőkön megérkezzen, biztosan káromolni fogják a Szent Szellemet, és ők az a kategória, amely el fog pusztulni. Ti csupán Jézus kegyelmére vágytok, és csupán élvezni akarjátok a mennyország boldog birodalmát, de soha nem engedelmeskedtetek a Jézus által kimondott szavaknak, és soha nem fogadtátok el az igazságot, amit Jézus ki fog fejezni, amikor Ő testet öltve visszatér. Mit tudtok majd felmutatni cserébe Jézus visszatéréséért egy fehér felhőn? Azt az őszinteséget, amellyel folyamatosan bűnöket követtek el, aztán meggyóntok, újra és újra? Mit fogtok felajánlani áldozatul a fehér felhőn visszatérő Jézusnak? Azt a sokéves munkát, amellyel dicséritek magatokat? Mit tudtok majd felmutatni, hogy a visszatérő Jézus bízzon bennetek? Az arrogáns természeteteket, amely nem engedelmeskedik semmilyen igazságnak?

Csak szavakban vagytok hűségesek, tudásotok csupán intellektuális és fogalmi, munkátok a mennyei áldások elnyerésére irányul – hát akkor mégis milyen lenne a hitetek? Még ma is süket fülekre talál nálatok az igazság minden egyes szava. Nem tudjátok, mi az Isten; nem tudjátok, mi Krisztus; nem tudjátok, hogyan kell félni Jahvét; nem tudjátok, hogyan kell belépni a Szentlélek munkájába, és nem tudjátok, hogyan kell különbséget tenni magának Istennek a munkája és az emberek csalásai között. Csak azt tudod, hogyan kell elítélni az Isten által kinyilvánított igazság minden egyes szavát, amely nem felel meg a saját gondolataidnak. Hol van az alázatod? Hol van az engedelmességed? Hol van a hűséged? Hol van az igazság keresése utáni vágyad? Hol van az Istent félő szíved? Mondom nektek, azok, akik a jelek miatt hisznek Istenben, bizonyosan az a kategória, amelyik el fog pusztulni. Azok, akik képtelenek befogadni a testbe visszatért Jézus szavait, bizonyosan a pokol utódai, az arkangyal leszármazottai, az a kategória, amely örök pusztulásnak lesz kitéve. Sokakat talán nem érdekel, amit mondok, de mégis azt akarom mondani minden úgynevezett szentnek, aki Jézust követi, hogy amikor saját szemetekkel látjátok Jézust leereszkedni a mennyből egy fehér felhőn, az lesz az igazságosság Napjának nyilvános megjelenése. Lehet, hogy az nagy izgalom időszaka lesz számodra, de tudnod kell, hogy az idő, amikor tanúja leszel Jézus mennyből való leereszkedésének, egyben az az idő is, amikor leszállsz a pokolba, hogy megbüntessenek. Ez lesz az az idő, amikor Isten irányítási terve véget ér, és ez lesz az az idő, amikor Isten megjutalmazza a jókat és megbünteti a gonoszokat. Mert Isten ítélete véget ér, mielőtt az ember jeleket látna, amikor csak az igazság kifejezése van. Azok, akik elfogadják az igazságot és nem keresnek jeleket, és így megtisztultak, visszatérnek majd Isten trónusa elé, és belépnek a Teremtő ölelésébe. Csak azok kapnak örök büntetést, akik kitartanak abban a hitben, hogy „Az a Jézus, aki nem fehér felhőn lovagol, hamis Krisztus”, mert csak abban a Jézusban hisznek, aki jeleket mutat, de nem ismerik el azt a Jézust, aki szigorú ítéletet hirdet, és felszabadítja az igaz utat és életet. És így csak az lehet, hogy Jézus akkor foglalkozik velük, amikor nyíltan visszatér egy fehér felhőn. Túl makacsok, túl magabiztosak, túl gőgösek. Ezeket az elfajzottakat hogyan is jutalmazhatná meg Jézus? Jézus visszatérése nagy megváltás azoknak, akik képesek elfogadni az igazságot, de azoknak, akik nem képesek elfogadni az igazságot, az elkárhozás jele. Válasszátok meg a saját utatokat, és ne káromoljátok a Szentlelket, és ne utasítsátok el az igazságot. Ne legyetek tudatlanok és arrogánsak, hanem olyanok, akik engedelmeskednek a Szentlélek iránymutatásának, és kívánják és keresik az igazságot; csak így fog majd a hasznotokra válni. Azt tanácsolom nektek, hogy gondosan járjatok az Istenbe vetett hit ösvényén. Ne vonjatok le elhamarkodott következtetéseket; mi több, ne legyetek könnyelműek és meggondolatlanok az Istenbe vetett hitetekben. Tudnotok kell, hogy azoknak, akik hisznek Istenben, legalábbis alázatos és Istent félő szívvel kellene rendelkezniük. Azok, akik hallották az igazságot, és mégis felhúzzák az orrukat, ostobák és tudatlanok. Azokat, akik hallották az igazságot, és mégis meggondolatlanul következtetéseket vonnak le, vagy elítélik azt, az arrogancia gyötri. Senki, aki Jézusban hisz, nem jogosult arra, hogy elátkozzon vagy elítéljen másokat. Mindannyiótoknak értelmesnek kellene lennetek, és olyannak, aki elfogadja az igazságot. Talán miután hallottál az igazság útjáról, és olvastad az élet szavát, azt hiszed, hogy tízezer ilyen szó közül csak egy egyezik a meggyőződéseddel és a Bibliával, és a továbbiakban abban a tízezredik szóban kell keresgélned. Továbbra is azt tanácsolom, hogy légy alázatos, ne légy túlságosan magabiztos, és ne magasztald fel magad túlságosan. Mivel rendelkezel egy darabka Istent félő szívvel, nagyobb világosságot fogsz nyerni. Ha alaposan megvizsgálod és ismételten átelmélkeded ezeket a szavakat, rájössz, hogy az igazságot jelentik vagy sem, és hogy az életet jelentik vagy sem. Talán, miután csak néhány mondatot olvastak, néhányan vakon elítélik ezeket a szavakat, mondván: „Ez nem több, mint valami megvilágosodás a Szentlélektől”, vagy: „Ez egy hamis Krisztus, aki azért jön, hogy megtévessze az embereket.” Akik ilyeneket mondanak, azokat elvakítja a tudatlanság! Túl keveset értesz Isten munkájából és bölcsességéből, és azt tanácsolom, hogy kezdd újra, a legelejétől! Nem szabad vakon elítélnetek az Isten által kifejezett szavakat azért, mert hamis Krisztusok jelennek meg az utolsó napokban, és nem szabad olyannak lenned, aki káromolja a Szent Szellemet, mert félsz a megtévesztéstől. Nem lenne ez nagy kár? Ha sok vizsgálat után még mindig azt hiszed, hogy ezek a szavak nem az igazság, nem az út, és nem Isten kifejeződése, akkor végül büntetést kapsz, és áldások nélkül maradsz. Ha nem tudod elfogadni az ilyen világosan és tisztán kimondott igazságot, akkor nem vagy-e alkalmatlan Isten üdvösségére? Lehet, hogy nem vagy eléggé áldott, hogy visszatérj Isten trónja elé? Gondolkodj! Ne legyél meggondolatlan és indulatos, és ne kezeld az Istenbe vetett hitet játékként. Gondolkodj a rendeltetésed, a kilátásaid és az életed szem előtt tartva, és ne csak játszadozz. El tudod fogadni ezeket a szavakat?

Előző: Isten és ember együtt tér majd nyugalomra

Következő: A Krisztussal összeférhetetlenek minden bizonnyal Isten ellenfelei

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren