Ismerd meg Isten legújabb munkáját, és kövesd az Ő nyomdokait

Most arra kell törekednetek, hogy Isten népévé váljatok, és el kell kezdenetek teljességgel a helyes útra lépni. Isten népének lenni azt jelenti, hogy beléptek a Királyság Korába. Ma hivatalosan is elkezdtek belépni a királyságra való felkészülésbe, és a jövőbeni életetek nem lesz többé olyan laza és hanyag, mint korábban; ilyen életmóddal lehetetlen elérni az Isten által megkövetelt normákat. Ha nem érzed a sürgetést, akkor ez azt mutatja, hogy nem vágysz arra, hogy fejlődj, hogy a törekvésed kusza és zavaros, és képtelen vagy Isten akaratának teljesítésére. A királyságra való felkészülésbe való belépés azt jelenti, hogy elkezded Isten népének életét élni. Hajlandó vagy elfogadni egy ilyen felkészítést? Hajlandó vagy érezni a sürgető érzést? Hajlandó vagy Isten fegyelmezése alatt élni? Hajlandó vagy Isten fenyítése alatt élni? Amikor Isten szavai rád zúdulnak és próbára tesznek, hogyan fogsz cselekedni? És mit fogsz tenni, amikor mindenféle tényekkel szembesülsz? A múltban nem az életre összpontosítottál; ma arra kell összpontosítanod, hogy belépj az életvalóságba, és változásokra kell törekedned az élettermészetedben. Ez az, amit a királyság népének el kell érnie. Mindazoknak, akik Isten népéhez tartoznak, birtokolniuk kell az életet, el kell fogadniuk a királyságra való képzést, és változtatásokra kell törekedniük az élettermészetükben. Ezt várja el Isten a királyság népétől.

Isten követelményei a királyság népével szemben a következők:

1. El kell fogadniuk Isten megbízásait. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadniuk minden szót, amely Isten utolsó napokban végzett munkájában elhangzik.

2. Be kell lépniük a királyságra való képzésbe.

3. Törekedniük kell arra, hogy Isten megérintse a szívüket. Ha a szíved teljesen Isten felé fordult, és normális szellemi életet élsz, akkor a szabadság birodalmában fogsz élni, ami azt jelenti, hogy Isten szeretetének gondviselése és védelme alatt fogsz élni. Csak akkor fogsz Istenhez tartozni, ha Isten gondviselése és védelme alatt élsz.

4. Isten által megnyertnek kell lenniük.

5. Isten dicsőségének földi megnyilvánulásává kell válniuk.

Ez az öt pont az Én megbízásom számotokra. Szavaim Isten népéhez szólnak, és ha nem vagy hajlandó elfogadni ezeket a megbízásokat, nem foglak kényszeríteni erre – de ha valóban elfogadod őket, akkor képes leszel Isten akaratát teljesíteni. Ma elkezditek elfogadni Isten megbízásait, és törekedtek arra, hogy a királyság népévé váljatok, és elérjétek azokat a normákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a királyság népe lehessetek. Ez a belépés első lépcsője. Ha teljes mértékben Isten akaratát akarod teljesíteni, akkor el kell fogadnod ezt az öt megbízatást, és ha képes leszel megvalósítani őket, akkor Isten szíve szerinti ember leszel, és Isten biztosan jó hasznodat veszi majd. Ami ma döntő fontosságú, az a királyságra való felkészülésbe való belépés. A királyságra való felkészülésbe való belépés magában foglalja a szellemi életet. Korábban nem volt szó a szellemi életről, de ma, amikor elkezdtek belépni a királyságra való felkészülésbe, hivatalosan is beléptek a szellemi életbe.

Milyen élet a szellemi élet? A szellemi élet olyan élet, amelyben a szíved teljesen Isten felé fordult, és képes Isten szeretetére figyelni. Olyan élet, amelyben Isten szavai szerint élsz, és semmi más nem foglalja el a szívedet, és képes vagy megragadni Isten mai akaratát, és a Szentlélek mai világossága vezet, hogy teljesítsd kötelességedet. Az ilyen élet ember és Isten között a szellemi élet. Ha nem tudod követni a mai nap világosságát, akkor szakadék keletkezett az Istennel való kapcsolatodban – az is lehet, hogy megszakadt a kapcsolat –, és nincs normális szellemi életed. Az Istennel való normális kapcsolat Isten mai szavainak elfogadására épül. Normális szellemi életed van? Normális kapcsolatod van Istennel? Olyasvalaki vagy, aki követi a Szentlélek munkáját? Ha képes vagy követni a Szentlélek mai világosságát, és meg tudod ragadni Isten akaratát az Ő szavaiban, és bele tudsz helyezkedni ezekbe a szavakba, akkor olyasvalaki vagy, aki követi a Szentlélek áramlását. Ha nem követed a Szentlélek áramlását, akkor kétségtelenül olyasvalaki vagy, aki nem az igazságot követi. A Szentléleknek nincs lehetősége arra, hogy azokban munkálkodjon, akik nem akarnak fejlődni, és ennek következtében az ilyen emberek soha nem képesek összeszedni erejüket, és mindig passzívak. Követed-e ma a Szentlélek áramlását? Benne vagy-e a Szentlélek áramlásában? Kiemelkedtél-e már passzív állapotodból? Mindazok, akik hisznek Isten szavaiban, akik Isten munkáját veszik alapul, és a Szentlélek mai világosságát követik – ők mind a Szentlélek áramlatában vannak. Ha hiszed, hogy Isten szavai egyértelműen igazak és helyesek, és ha hiszed Isten szavait, bármit is mond, akkor olyasvalaki vagy, aki törekszik az Isten munkájába való belépésre, és így teljesíted Isten akaratát.

Ahhoz, hogy beléphess a Szentlélek áramlatába, normális kapcsolatot kell kialakítanod Istennel, és először meg kell szabadulnod passzív állapotodtól. Egyesek mindig a tömeget követik, és a szívük túlságosan eltávolodik Istentől; az ilyen emberek nem vágynak a fejlődésre, és a normák, amelyeket követnek, túl alacsonyak. Csak az arra való törekvés Isten akarata, hogy szeresd Istent, és hogy Isten megnyerjen téged. Vannak emberek, akik csak a lelkiismeretüket használják arra, hogy viszonozzák Isten szeretetét, de ez nem felelhet meg Isten akaratának; minél magasabb normákat követsz, ez annál inkább összhangban lesz Isten akaratával. Normális emberként, és mint aki az Isten iránti szeretetre törekszik, az igazi jövőtök a királyságba való belépés, hogy Isten népéhez tartozzatok, és egy olyan élet, amely a legnagyobb értékkel és jelentőséggel bír; senki sem áldottabb, mint ti. Miért mondom ezt? Mert azok, akik nem hisznek Istenben, a testnek és a Sátánnak élnek, de ti ma Istennek éltek, és azért éltek, hogy Isten akaratát teljesítsétek. Ezért mondom, hogy a ti életetek a legnagyobb jelentőséggel bír. Csak az embereknek ez a csoportja, akiket Isten kiválasztott, képes a legnagyobb jelentőségű életet élni, senki más a földön nem képes ilyen értékes és jelentőségteljes életet élni. Mivel Isten kiválasztott titeket, és Ő emel fel benneteket, és még inkább Isten irántatok való szeretete miatt, megragadtátok az igazi életet, és tudjátok, hogyan éljetek olyan életet, amely a legnagyobb értékű. Ez nem azért van, mert a törekvésetek jó, hanem Isten kegyelme miatt; Isten volt az, aki megnyitotta lelketek szemeit, és Isten Lelke volt az, aki megérintette a szíveteket, megadva nektek azt a jószerencsét, hogy Elé járuljatok. Ha Isten Lelke nem világosított volna meg benneteket, akkor képtelenek lennétek meglátni, hogy mi szeretetre méltó Istenben, és nem lenne lehetőségetek szeretni Istent. Az emberek szíve kizárólag azért fordult Isten felé, mert Isten Lelke megérintette a szívüket. Néha, amikor élvezed Isten szavait, ez megérinti a lelkedet, és úgy érzed, hogy nem tudod megállni, hogy ne szeresd Istent, hogy nagy erő van benned, és semmi sincs, amit ne tudnál félretenni. Ha így érzel, akkor Isten Lelke megérintett téged, és a szíved teljesen Isten felé fordult. Akkor imádkozni fogsz Istenhez, és ezt mondod: „Ó, Istenem! Valóban eleve elrendeltél és kiválasztottál minket. Dicsőséged büszkeséggel tölt el, és dicsőséges érzés számomra, hogy a Te népedhez tartozom. Bármit feláldozok és bármit megadok, hogy teljesítsem a Te akaratodat, és Neked szentelem hátralevő éveim és egész életem fáradozásait.” Amikor így imádkozol, akkor végtelen szeretet és igazi engedelmesség lesz a szívedben Isten iránt. Volt már ilyen élményed, mint ez? Ha az embereket gyakran megérinti Isten Lelke, akkor különösen készek Istennek szentelni magukat imáikban: „Ó, Istenem! Szeretném meglátni a Te dicsőséged napját, és Neked szeretnék élni – semmi sem érdemesebb és értelmesebb, mint Neked élni, és a legcsekélyebb vágyam sincs arra, hogy a Sátánnak és a testnek éljek. Te emelsz fel engem azáltal, hogy képessé teszel arra, hogy ma Neked éljek.” Ha így imádkoztál, érezni fogod, hogy nem tehetsz mást, mint hogy átadod a szívedet Istennek, hogy meg kell nyerned Istent, és hogy utálnál úgy meghalni, hogy nem nyerted meg Istent, amíg élsz. Miután elmondtál egy ilyen imát, kimeríthetetlen erő lesz benned, és nem fogod tudni, hogy honnan jön; a szívedben határtalan erő lesz, érezni fogod, hogy Isten olyan szeretetre méltó, és hogy érdemes Őt szeretni. Ilyen lesz az, amikor Isten majd megérint téged. Mindazokat, akiknek ilyen élményük volt, megérintette Isten. Azoknak az életében, akiket Isten gyakran megérint, változások következnek be, képesek elhatározni magukat, és hajlandóak teljesen megnyerni Istent, istenszerető szívük viszonylag erős, és a szívük teljesen Istenhez fordult. Nincsenek tekintettel a családra, a világra, az összefonódásokra vagy a jövőjükre, és hajlandóak egy egész élet fáradozásait Istennek szentelni. Mindazok, akiket megérintett Isten Lelke, olyan emberek, akik az igazságra törekszenek, és akiknek reményük van arra, hogy Isten által tökéletessé váljanak.

Isten felé fordítottad-e a szívedet? Megérintette-e a szívedet Isten Lelke? Ha soha nem volt ilyen élményed, és ha soha nem imádkoztál így, akkor ez azt mutatja, hogy Istennek nincs helye a szívedben. Mindazok, akiket Isten Lelke vezet, és akiket megérintett Isten Lelke, rendelkeznek Isten munkájával, ami azt mutatja, hogy Isten szavai és Isten szeretete gyökeret vert bennük. Egyesek azt mondják: „Én nem vagyok olyan buzgó az imádságaimban, mint te, és nem is érint meg annyira Isten; néha – amikor elmélkedem és imádkozom – érzem, hogy Isten szeretetre méltó, és Isten megérinti a szívemet.” Semmi sem fontosabb az ember szívénél. Ha a szíved Isten felé fordult, akkor az egész lényed Isten felé fog fordulni, és akkor majd a szívedet megérinti Isten Lelke. A legtöbben közületek már átéltek ilyen élményt – csupán a tapasztalataitok mélysége nem ugyanaz. Néhányan azt mondják: „Nem sok szóval imádkozom, csak figyelem a többiek bensőséges társalgását, és az erő feltámad bennem.” Ez azt mutatja, hogy belül megérintett téged Isten. Azokat az embereket, akiket Isten belül megérintett, inspirálja, amikor mások társalgását hallják; ha valakinek a szíve teljesen közömbös marad, amikor inspiráló szavakat hall, akkor ez azt bizonyítja, hogy a Szentlélek munkája nincs benne. Nincs bennük vágyakozás, ami azt bizonyítja, hogy nincs bennük elszántság, így nélkülözik a Szentlélek munkáját. Ha valakit megérintett Isten, akkor reagálni fog, amikor Isten szavait hallja; ha nem érintette meg Isten, akkor nem foglalkoztatják Isten szavai, nincs kapcsolata velük, és képtelen a megvilágosodásra. Azok, akik hallották Isten szavait, de nem reagáltak rá, olyan emberek, akiket nem érintett meg Isten – olyan emberek, akik nélkülözik a Szentlélek munkáját. Mindazokat, akik képesek elfogadni az új világosságot, megérintette Isten, és a Szentlélek munkájának birtokában vannak.

Mérd meg magad:

1. Benne vagy-e a Szentlélek jelenlegi munkájában?

2. Odafordult a szíved Istenhez? Megérintett Isten?

3. Meggyökereztek-e bensődben Isten szavai?

4. Isten követelményeinek alapjára épül a gyakorlatod?

5. A Szentlélek jelenlegi világosságának vezetése alatt élsz?

6. Régi elképzelések uralják a szívedet, vagy Isten mai igéi irányítják?

E szavak hallatán mi a reakció bennetek? Miután ennyi éven át hittél, Isten szavai jelentik az életedet? Történt-e változás a korábbi, romlott beállítottságodban? Isten mai szavai szerint tudod-e, hogy mit jelent az, hogy van életed, és mit jelent élet nélkül lenni? Világos ez számotokra? Isten követésében az a legfontosabb, hogy minden Isten mai szavai szerint történjen: Akár az életbe való belépésre, akár Isten akaratának teljesítésére törekszel, mindennek Isten mai szavai köré kell összpontosulnia. Ha mindaz, amivel közösséget vállalsz, és amit követsz, nem Isten mai szavai köré összpontosul, akkor számodra idegenek Isten szavai, és teljesen nélkülözöd a Szentlélek munkáját. Isten olyan embereket akar, akik az Ő nyomdokait követik. Bármilyen csodálatos és tiszta is az, amit korábban megértettél, Istennek az nem kell, és ha képtelen vagy félretenni az ilyen dolgokat, akkor azok óriási akadályt fognak jelenteni a jövőbeni belépésedben. Áldottak mindazok, akik képesek követni a Szentlélek jelenlegi világosságát. Az elmúlt korok népei is követték Isten nyomdokait, de nem tudták követni egészen napjainkig; ez az utolsó idők népének áldása. Azok, akik követni tudják a Szentlélek jelenlegi munkáját, és akik képesek követni Isten nyomdokait olyannyira, hogy követik Istent, bárhová is vezeti őket – ők azok az emberek, akiket Isten megáldott. Azok, akik nem követik a Szentlélek jelenlegi munkáját, nem léptek be Isten szavainak munkájába, és nem számít, mennyit dolgoznak, vagy milyen nagy a szenvedésük, illetve mennyit futkosnak, mindez semmit nem jelent Istennek, és Ő nem fogja megdicsérni őket. Ma mindazok, akik Isten jelenlegi szavait követik, a Szentlélek áramlatában vannak; azok pedig, akik számára idegenek Isten mai szavai, a Szentlélek áramlatán kívül vannak, és az ilyen embereket Isten nem dicséri. Az a szolgálat, amely elválik a Szentlélek jelenlegi kijelentéseitől, az a test és az elképzelések szolgálata, és lehetetlen, hogy ez összhangban legyen Isten akaratával. Ha az emberek vallásos elképzelések között élnek, akkor képtelenek bármit is tenni, ami megfelel Isten akaratának, és jóllehet Istent szolgálják, saját fantazmagóriáik és elképzeléseik közepette szolgálnak, és teljesen képtelenek arra, hogy Isten akaratának megfelelően szolgáljanak. Azok, akik képtelenek követni a Szentlélek munkáját, nem értik Isten akaratát, akik pedig nem értik Isten akaratát, nem tudnak Istennek szolgálni. Isten olyan szolgálatot akar, amely az Ő saját szíve szerint való; nem akar olyan szolgálatot, amely az elképzelések és a test szerint való. Ha az emberek képtelenek követni a Szentlélek munkájának lépéseit, akkor elképzelések között élnek. Az ilyen emberek szolgálata félbeszakít és megzavar, és az ilyen szolgálat ellentétes Istennel. Tehát azok, akik nem képesek követni Isten nyomdokait, képtelenek Istent szolgálni; akik nem képesek követni Isten nyomdokait, azok minden bizonnyal szemben állnak Istennel, és képtelenek arra, hogy összeegyeztethetők legyenek vele. „A Szentlélek munkájának követése” azt jelenti, hogy megérted Isten mai akaratát, képes vagy Isten jelenlegi követelményeinek megfelelően cselekedni, képes vagy engedelmeskedni a ma Istenének és követni Őt, valamint belépni, Isten legújabb kijelentéseivel összhangban. Csak aki így tesz, az követi a Szentlélek munkáját és van benne a Szentlélek áramlatában. Az ilyen emberek nemcsak képesek Isten dicséretét elnyerni és Istent látni, hanem Isten természetét is megismerhetik Isten legújabb munkájából, és az Ő legújabb munkájából megismerhetik az ember elképzeléseit és engedetlenségét, valamint az ember természetét és lényegét; továbbá képesek arra, hogy szolgálatuk során fokozatosan változásokat érjenek el a beállítottságukban. Csak az ilyen emberek azok, akik képesek megnyerni Istent, és akik valóban megtalálták az igaz utat. Azok, akiket a Szentlélek munkája kirekeszt, olyan emberek, akik képtelenek követni Isten legújabb munkáját, és akik lázadnak Isten legújabb munkája ellen. Az ilyen emberek azért szállnak nyíltan szembe Istennel, mert Isten új munkát végzett, és mert Isten képe nem azonos az ő elképzeléseikben lévővel – ennek következtében nyíltan szembeszállnak Istennel, és ítélkeznek Isten felett, aminek eredményeként Isten megutálja és elutasítja őket. Isten legújabb munkájának ismeretét birtokolni nem könnyű dolog, de ha az embereknek szándékában áll engedelmeskedni Isten munkájának és keresni Isten munkáját, akkor esélyük lesz arra, hogy meglássák Istent, és esélyük lesz arra, hogy elnyerjék a Szentlélek legújabb útmutatását. Azok, akik szándékosan ellenállnak Isten munkájának, nem kaphatják meg a Szentlélek megvilágosítását vagy Isten vezetését. Így az, hogy az emberek megkaphatják-e Isten legújabb munkáját, vagy sem, Isten kegyelmétől, továbbá saját törekvéseiktől és szándékaiktól is függ.

Áldottak mindazok, akik képesek engedelmeskedni a Szentlélek jelenlegi kijelentéseinek. Nem számít, hogy milyenek voltak, vagy hogy a Szentlélek korábban hogyan munkálkodott bennük – azok, akik elnyerték Isten legújabb munkáját, a legáldottabbak, azok pedig, akik ma nem képesek követni a legújabb munkát, ki vannak rekesztve. Isten azokat akarja, akik képesek elfogadni az új világosságot, és azokat akarja, akik elfogadják és ismerik az Ő legújabb munkáját. Miért mondják, hogy érintetlen szűznek kell lenned? Egy tiszta szűz képes keresni a Szentlélek munkáját és megérteni az új dolgokat, sőt, képes félretenni a régi elképzeléseket és engedelmeskedni Isten mai munkájának. Az embereknek ezt a csoportját, akik elfogadják a ma legújabb munkáját, Isten már az idők előtt eleve elrendelte, és ők a legáldottabb emberek. Ti közvetlenül halljátok Isten hangját, és látjátok Isten megjelenését, és így az egész földön és égen és az idők során senki sem volt áldottabb, mint ti, az emberek ezen csoportja. Mindez Isten munkája, Isten eleve elrendelése és kiválasztása, valamint Isten kegyelme miatt van; ha Isten nem szólt volna és nem mondta volna ki szavait, vajon a ti körülményeitek olyanok lennének-e, mint amilyenek ma? Így hát Istené legyen minden dicsőség és hála, hiszen mindez azért van, mert Isten felemel benneteket. Mindezeket szem előtt tartva lehetsz-e még mindig passzív? Vajon az erőd még mindig képtelen lenne feltámadni?

Azt, hogy képesek vagytok elfogadni Isten szavainak ítéletét, fenyítését, sújtását és finomítását, sőt, képesek vagytok elfogadni Isten megbízásait, Isten már az idők kezdete előtt eleve elrendelte, és ezért nem szabad túlságosan elkeseredned, amikor fenyítésben részesülsz. Senki sem foszthat meg a bennetek elvégzett munkától és a rátok árasztott áldásoktól, és senki sem veheti el mindazt, ami nektek adatott. A vallás emberei nem hasonlíthatók össze veletek. Nem rendelkeztek nagy bibliai szaktudással, és nem vagytok felvértezve vallási elméletekkel, de mivel Isten munkálkodott bennetek, többet nyertetek, mint bárki más az idők során – és ez a legnagyobb áldásotok. Emiatt még inkább elkötelezettnek kell lennetek Isten iránt, és még hűségesebbnek kell lennetek Istenhez. Mivel Isten felemel téged, fokoznod kell az erőfeszítéseidet, és fel kell készítened az érettségedet arra, hogy elfogadd Isten megbízásait. Meg kell állnod szilárdan azon a helyen, amelyet Isten neked adott, törekedned kell arra, hogy Isten népéhez tartozz, el kell fogadnod a királyságra való felkészítést, Isten által megnyertnek kell lenned, és végül Isten melletti dicsőséges tanúságtétellé kell válnod. Vannak ilyen elhatározásaid? Ha ilyen elhatározásokkal rendelkezel, akkor végül biztos, hogy Isten megnyer téged, és Isten melletti dicsőséges tanúságtétellé válsz. Meg kell értened, hogy a legfőbb megbízatás az, hogy Isten megnyerjen, és dicsőséges tanúságtétel legyél Isten mellett. Ez Isten akarata.

A Szentlélek mai szavai a Szentlélek munkájának dinamikáját jelentik, és az ember Szentlélek általi folyamatos megvilágosítása ebben az időszakban a Szentlélek munkájának irányvonala. És mi a Szentlélek munkájának irányvonala ma? Az emberek bevezetése Isten mai munkájába és a normális szellemi életbe. A normális szellemi életbe való belépésnek több lépése van:

1. Először is bele kell adnod a szívedet Isten szavaiba. Nem szabad Isten múltbeli szavait követned, nem szabad azokat tanulmányoznod, sem a mai szavakkal összehasonlítanod. Ehelyett teljes szívedet bele kell adnod Isten jelenlegi szavaiba. Ha vannak emberek, akik még mindig Isten múltbeli szavait, lelki jellegű könyveket vagy régi prédikációkról szóló egyéb beszámolókat akarnak olvasni, és nem követik a Szentlélek mai szavait, akkor ők a legostobább emberek; Isten megveti az ilyen embereket. Ha ma hajlandó vagy elfogadni a Szentlélek világosságát, akkor add át teljesen a szívedet Isten mai szavainak. Ez az első dolog, amit el kell érned.

2. Az Isten által ma kimondott szavak alapján kell imádkoznod, be kell lépned Isten szavaiba, Istennel kell társalognod, és Isten előtt kell megtenned fogadalmaidat, meghatározva, hogy milyen követelmények teljesítésére törekszel.

3. A Szentlélek mai munkájának alapjára támaszkodva kell törekedned az igazságba való belépésre. Ne ragaszkodj a múltból származó elavult kijelentésekhez és elméletekhez.

4. Arra kell törekedned, hogy a Szentlélek megérintsen téged, és belépj Isten szavaiba.

5. Arra kell törekedned, hogy rálépj arra az útra, amelyen ma a Szentlélek jár.

Hogyan törekszel arra, hogy a Szentlélek megérintsen? A döntő dolog az, hogy Isten jelenlegi szavai szerint élj, és Isten követelményei alapján imádkozz. Ha így imádkozol, a Szentlélek biztosan megérint téged. Ha nem az Isten által ma kimondott szavak alapjára támaszkodva keresel, akkor mindez gyümölcstelen lesz. Imádságodban ezt kell mondanod: „Ó, Istenem! Szemben állok Veled, és oly sok mindennel tartozom Neked; oly engedetlen vagyok, és soha nem tudok Neked megfelelni. Ó, Istenem, azt kívánom, hogy ments meg engem, szeretnék mindvégig Neked szolgálni, szeretnék meghalni Érted. Megítélsz és megfenyítesz engem, és én nem panaszkodom; Ellened vagyok, és megérdemlem a halált, hogy halálomban minden ember megláthassa a Te igazságos természetedet.” Ha szívből így imádkozol, akkor Isten meg fog hallgatni és vezetni fog; ha nem a Szentlélek mai szavai alapján imádkozol, akkor nincs lehetőség arra, hogy a Szentlélek megérintsen téged. Ha Isten akarata szerint imádkozol, és annak megfelelően, amit Isten ma tenni akar, akkor azt fogod mondani: „Ó, Istenem! Szeretném elfogadni megbízásaidat, és hűséges akarok lenni azokhoz. Hajlandó vagyok egész életemet a Te dicsőségednek szentelni, hogy minden, amit teszek, elérje Isten népének mércéjét. Kérlek, érintsd meg a szívemet. Kívánom, hogy a Te Lelked mindig megvilágosítson engem, hogy minden, amit teszek, szégyent hozzon a Sátánra, hogy végül megnyerj engem.” Ha így imádkozol, úgy, hogy Isten akarata van a középpontban, akkor a Szentlélek óhatatlanul munkálkodni fog benned. Nem számít, hogy hány szóból áll az imádságod – a lényeg az, hogy megragadod-e Isten akaratát vagy sem. Talán mindannyian átéltétek már a következő megtapasztalást: Néha, miközben egy gyülekezetben imádkozunk, a Szentlélek munkájának dinamikája eléri a csúcspontját, amitől mindenki erőre kap. Vannak, akik imádkozás közben keservesen sírnak és könnyeket hullatnak, mert bűnbánat tölti el őket Isten előtt, és vannak, akik elhatározásra jutnak, és fogadalmakat tesznek. Ilyen hatást kell elérnie a Szentlélek munkájának. Ma döntő fontosságú, hogy minden ember teljesen beleadja a szívét Isten szavaiba. Ne a korábban elhangzott szavakra összpontosíts; ha még mindig a korábban elhangzottakhoz ragaszkodsz, akkor a Szentlélek nem fog benned munkálkodni. Látod, hogy ez milyen fontos?

Ismeritek azt az utat, amelyen ma a Szentlélek jár? A fenti néhány pont az, amit a Szentléleknek ma és a jövőben el kell végeznie; ez a Szentlélek által járt út, és a bemenetel, amire az embernek törekednie kellene. Az életbe való belépésed során legalább a szívedet bele kell adnod Isten szavaiba, és képesnek kell lenned elfogadni Isten szavainak ítéletét és fenyítését; a szívednek vágyakoznia kell Isten után, törekedned kell az igazságban való elmélyülésre és az Isten által megkövetelt célokra. Ha rendelkezel ezzel az erővel, akkor az azt mutatja, hogy Isten megérintett, és a szíved elkezdett Isten felé fordulni.

Az életbe való belépés első lépése az, hogy teljesen beleadod a szívedet Isten szavaiba, a második lépés pedig, hogy elfogadod a Szentlélek érintését. Milyen hatást érhetsz el azzal, ha elfogadod, hogy a Szentlélek megérintsen? Azt, hogy képes légy vágyni, keresni és felfedezni egy mélyebb igazságot, és képes légy pozitív módon együttműködni Istennel. Ma együttműködsz Istennel, ami azt jelenti, hogy törekvésednek, imáidnak és Isten szavaival való közösségednek célja van, és Isten követelményeinek megfelelően teljesíted kötelességedet – csak ez az Istennel való együttműködés. Ha csak arról beszélsz, hogy hagyod Istent cselekedni, de te magad nem teszel semmit, se nem imádkozol, se nem keresel, akkor nevezhető-e ez együttműködésnek? Ha nyoma sincs benned az együttműködésnek, és híján vagy a céltudatos belépésre való felkészülésnek, akkor nem működsz együtt. Néhányan azt mondják: „Minden Isten eleve elrendelésétől függ, mindent maga Isten tesz; ha Isten nem tenné meg, akkor hogyan tehetné meg az ember?” Isten munkája normális, a legkevésbé sem természetfeletti, és a Szentlélek csak a te aktív kereséseden keresztül munkálkodik, hiszen Isten nem kényszeríti az embert – meg kell adnod Istennek a lehetőséget, hogy munkálkodjon, és ha nem törekszel, vagy nem lépsz be, és ha a legcsekélyebb vágyakozás sincs a szívedben, akkor Istennek nincs lehetősége munkálkodni. Milyen úton lehet arra törekedni, hogy Isten megérintsen? Imádsággal és Istenhez való közeledéssel. Ami azonban a legfontosabb, ne feledd, hogy mindez az Isten által mondott szavak alapjára kell, hogy épüljön. Ha Isten gyakran megérint, akkor nem vagy a test rabszolgája: férj, feleség, gyerekek és pénz – ezek mind képtelenek téged béklyóba verni, és te csak az igazságot akarod követni, és Isten előtt akarsz élni. Ekkor olyan ember leszel, aki a szabadság birodalmában él.

Előző: Csak azok szolgálhatják Istent, akik ismerik Isten ma végzett munkáját

Következő: Isten tökéletessé teszi az Ő szíve szerint valókat

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren