A Szentlélek munkája és a Sátán munkája

Hogyan érthetjük meg a lélek részleteit? Hogyan működik a Szentlélek az emberben? Hogyan működik a Sátán az emberben? Hogyan működnek a gonosz lelkek az emberben? Melyek a megnyilvánulásaik? Ha valami történik veled, az vajon a Szentlélektől jön, és engedelmeskedned kell neki, vagy el kell utasítanod? Az emberek tényleges gyakorlatában sok minden ered emberi akaratból, amiről az emberek változatlanul azt hiszik, hogy a Szentlélektől származik. Vannak dolgok, amelyek gonosz lelkektől származnak, de az emberek mégis azt hiszik, hogy a Szentlélektől jöttek, néha pedig a Szentlélek vezeti az embereket belülről, de az emberek félnek, hogy ez a vezetés a Sátántól származik, és ezért nem mernek engedelmeskedni, pedig valójában ez a vezetés a Szentlélek megvilágosítása. Így, ha valaki nem gyakorolja a megkülönböztetést, akkor nincs módja arra, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzen; megkülönböztetés nélkül nem lehet életet nyerni. Hogyan munkálkodik a Szentlélek? Hogyan munkálkodnak a gonosz lelkek? Mi származik az ember akaratából, és mi az, ami a Szentlélek vezetéséből és megvilágosításából születik? Ha felfogod a Szentlélek emberben végzett munkájának sémáit, akkor a mindennapi életedben és a gyakorlati megtapasztalásaid során képes leszel növelni tudásodat és különbséget tenni; megismered Istent, képes leszel megérteni és megkülönböztetni a Sátánt; nem leszel zavarban az engedelmességedben vagy a törekvésedben, és olyasvalaki leszel, akinek a gondolatai tiszták, aki engedelmeskedik a Szentlélek munkájának.

A Szentlélek munkája egyfajta proaktív vezetés és pozitív megvilágosítás. Nem engedi, hogy az emberek passzívak legyenek. Vigaszt nyújt nekik, hitet és elszántságot ad nekik, és képessé teszi őket a törekvésre, hogy Isten által tökéletessé váljanak. Amikor a Szentlélek munkálkodik, az emberek képesek aktívan belépni; nem passzívak, és nem is állnak kényszer alatt, hanem saját kezdeményezésükre cselekszenek. Amikor a Szentlélek munkálkodik, az emberek örülnek és készségesek, készek engedelmeskedni, és szívesen megalázzák magukat. Bár belül szenvednek és törékenyek, mégis megvan bennük az elszántság az együttműködésre; örömmel szenvednek, képesek engedelmeskedni, és nem szennyezi be őket az emberi akarat, nem szennyezi be az emberi gondolkodás, és természetesen nem szennyezik be őket emberi vágyak és motivációk. Amikor az emberek megtapasztalják a Szentlélek munkáját, akkor belsőleg különösen szentek. Akik a Szentlélek munkájának birtokában vannak, azok megélik az Isten iránti szeretetet és a testvéreik iránti szeretetet; gyönyörködnek abban, ami Istent gyönyörködteti, és utálják azt, amit Isten utál. Azoknak az embereknek, akiket megérintett a Szentlélek munkája, normális emberi mivoltuk van, folyamatosan az igazságot keresik, és emberi mivoltuk birtokában vannak. Amikor a Szentlélek munkálkodik az emberekben, az állapotuk egyre jobb és jobb lesz, és emberi mivoltuk egyre normálisabbá válik, és bár némely együttműködésük talán ostoba, a motivációjuk helyes, a belépésük pozitív, nem próbálnak zavart okozni, és nincs bennük rosszindulat. A Szentlélek munkája normális és valódi, a Szentlélek az emberben az ember normális életének szabályai szerint működik, és a normális emberek tényleges törekvésének megfelelően valósítja meg a megvilágosítást és az útmutatást az emberekben. Amikor a Szentlélek az emberekben munkálkodik, akkor a normális emberek szükségletei szerint vezeti és világosítja meg őket. A szükségleteiknek megfelelően gondoskodik róluk, pozitívan vezeti és világosítja meg őket aszerint, ami hiányzik nekik, és hiányosságaik szerint. A Szentlélek munkája az emberek megvilágosítása és vezetése a valós életben; csak akkor láthatják a Szentlélek munkáját, ha valós életükben tapasztalják Isten szavait. Ha az emberek a mindennapi életükben jó állapotban vannak, és normális lelki életet élnek, akkor a Szentlélek munkája birtokában vannak. Ilyen állapotban, ha eszik és isszák Isten szavait, van hitük; ha imádkoznak, ihletet kapnak; ha valamivel szembekerülnek, nem passzívak; és ahogy a dolgok történnek, képesek meglátni azokban a dolgokban a tanulságokat, amelyek megtanulását Isten elvárja tőlük. Nem passzívak vagy gyengék, és bár valódi nehézségeik vannak, hajlandóak engedelmeskedni Isten minden intézkedésének.

Milyen hatásokat ér el a Szentlélek munkája? Lehetsz ostoba, és lehet, hogy nincs belátásod, de a Szentléleknek csak dolgoznia kell, és máris lesz benned hit, és mindig úgy fogod érezni, hogy nem tudod eléggé szeretni Istent. Hajlandó leszel együttműködni, bármekkora nehézségek is állnak előtted. Történnek majd veled dolgok, és nem lesz világos számodra, hogy Istentől vagy a Sátántól származnak-e, de képes leszel várni, és nem leszel sem passzív, sem hanyag. Ez a Szentlélek normális munkája. Amikor a Szentlélek munkálkodik benned, még mindig találkozol valódi nehézségekkel. Néha könnyekre fakadsz, és olykor lesznek dolgok, amelyeket képtelen vagy legyőzni, de ez mind csak egy szakasza a Szentlélek szokásos munkájának. Bár ezeket a nehézségeket nem sikerült leküzdened, és bár ez idő alatt gyenge voltál, és tele voltál panaszokkal, utána mégis képes voltál teljes hittel szeretni Istent. A tehetetlenséged nem akadályozhat meg abban, hogy normális tapasztalataid legyenek, és függetlenül attól, hogy mások mit mondanak, és hogyan támadnak téged, akkor is képes vagy szeretni Istent. Imádság közben mindig úgy érzed, hogy a múltban annyira eladósodtál Istennek, és elhatározod, hogy kielégíted Istent, és lemondasz a testről, valahányszor újra találkozol ilyen dolgokkal. Ez az erő azt mutatja, hogy benned van a Szentlélek munkája. Ez a Szentlélek munkájának normális állapota.

Mi az a munka, amely a Sátántól származik? A Sátántól származó munkában az emberekben lévő látomások homályosak; az emberekben nincs normális emberi mivolt, a cselekedeteik mögött álló motivációk helytelenek, és bár akarják szeretni Istent, állandóan vádak vannak bennük, és ezek a vádak és gondolatok állandó zavart okoznak bennük, korlátozzák életük növekedését, és meggátolják őket abban, hogy normális állapotban járuljanak Isten elé. Ez azt jelenti, hogy amint a Sátán munkája az emberekben felbukkan, a szívük nem lehet békés Isten előtt. Az ilyen emberek nem tudják, mit kezdjenek magukkal – amikor látják, hogy az emberek összegyűlnek, el akarnak menekülni, és képtelenek behunyni a szemüket, amikor mások imádkoznak. A gonosz lelkek munkája tönkreteszi az ember és Isten közötti normális kapcsolatot, és felborítja az emberek korábbi vízióit vagy az életre való belépésük korábbi útját; szívükben soha nem tudnak közel kerülni Istenhez, és mindig olyan dolgok történnek, amelyek zavart okoznak nekik és béklyóba verik őket. A szívük nem talál békét, és nem marad erejük Istent szeretni, és elcsüggednek. Ezek a Sátán munkájának megnyilvánulásai. A Sátán munkájának megnyilvánulásai a következők: nem tudsz megállni a helyeden és tanúságot tenni, ami miatt olyan emberré válsz, aki hibás Isten előtt, és aki nem hűséges Istenhez. Amikor a Sátán megzavar, elveszíted magadban az Isten iránti szeretetet és hűséget, megfosztod magad az Istennel való normális kapcsolattól, nem törekszel az igazságra vagy önmagad tökéletesítésére; visszafejlődsz és passzívvá válsz, engedékeny vagy magaddal szemben, szabad teret adsz a bűn terjedésének, és nem gyűlölöd a bűnt; továbbá a Sátán beavatkozása szétesetté tesz; hatására Isten érintése eltűnik belőled, panaszkodsz Istenre és ellene fordulsz, ami arra késztet, hogy megkérdőjelezd Istent; még az a veszély is fennáll, hogy elhagyod Istent. Mindez a Sátántól származik.

Amikor valami történik veled a mindennapi életedben, hogyan kell megkülönböztetned, hogy az a Szentlélek vagy a Sátán munkájából származik? Amikor az emberek körülményei normálisak, akkor a lelki életük és a testben való életük is normális, és az értelmük is normális és rendezett. Amikor ilyen állapotban vannak, akkor általában azt lehet mondani, hogy amit megtapasztalnak és megismernek magukban, az a Szentlélek érintéséből származik (felismeréseik vannak, vagy valamilyen egyszerű ismeret birtokában vannak, amikor eszik és isszák Isten szavait, vagy hűségesek bizonyos dolgokban, vagy pedig erejük van arra, hogy bizonyos dolgokban szeressék Istent – ez mind a Szentlélektől származik). A Szentlélek munkája az emberben kifejezetten normális; az ember képtelen ezt érezni, és úgy tűnik, hogy az emberen keresztül jön, bár valójában a Szentlélek munkája. A mindennapi életben a Szentlélek kicsiben és nagyban is munkálkodik mindenkiben, és ennek a munkának csak a mértéke változó. Vannak jó képességű emberek, akik gyorsan megértik a dolgokat, és a Szentlélek megvilágosítása különlegesen nagy bennük. Emellett vannak gyenge képességű emberek, akiknek hosszabb időbe telik megérteni a dolgokat, de a Szentlélek megérinti őket belülről, és ők is képesek elérni az Istenhez való hűséget – a Szentlélek mindenkiben munkálkodik, aki Istent keresi. Amikor a mindennapi életben az emberek nem ellenkeznek vagy lázadnak Isten ellen, nem tesznek olyan dolgokat, amelyek félbeszakítják Isten irányítását, és nem zavarják meg Isten munkáját, akkor mindegyikükben kisebb-nagyobb mértékben működik Isten Lelke; megérinti őket, megvilágosítja őket, hitet ad nekik, erőt ad nekik, és arra készteti őket, hogy kezdeményezően lépjenek be, ne legyenek lusták, ne kívánják a test élvezeteit, akarják gyakorolni az igazságot, és vágyódjanak Isten szavai után. Mindez olyan munka, amely a Szentlélektől származik.

Amikor az emberek állapota nem normális, elhagyja őket a Szentlélek; elméjükben hajlamosak a panaszkodásra, motivációik helytelenek, lusták, engednek a testnek, és szívük lázad az igazság ellen. Mindez a Sátántól származik. Amikor az emberek állapota nem normális, amikor belül sötétek, és elvesztették a normális értelmüket, amikor a Szentlélek elhagyta őket, és képtelenek érezni Istent önmagukban, ilyenkor munkálkodik bennük a Sátán. Ha az emberekben mindig van erő, és mindig szeretik Istent, akkor általában, amikor valami történik velük, az a Szentlélektől jön, és bárkivel is találkoznak, a találkozás Isten intézkedésének eredménye. Ez azt jelenti, hogy amikor normális állapotban vagy, amikor a Szentlélek nagyszerű munkáján belül vagy, akkor lehetetlen, hogy a Sátán megingasson. Ezen az alapon elmondható, hogy minden a Szentlélektől származik, és bár lehetnek helytelen gondolataid, képes vagy elutasítani azokat, és nem követed őket. Mindez a Szentlélek munkájából fakad. Milyen helyzetekben avatkozik közbe a Sátán? A Sátánnak könnyű munkálkodni benned, amikor az állapotod nem normális, amikor nem érintett meg Isten, és nincs benned Isten munkája, amikor belül száraz és meddő vagy, amikor imádkozol Istenhez, de nem értesz meg semmit, és amikor eszel és iszol Isten szavaiból, de nem vagy megvilágosodva vagy megvilágosítva. Más szóval, amikor a Szentlélek elhagyott, és nem érzed Istent, akkor sok minden történik veled, ami a Sátán kísértéséből származik. Miközben a Szentlélek munkálkodik, mindeközben a Sátán is munkálkodik. A Szentlélek megérinti az ember bensőjét, ugyanakkor a Sátán is megzavarja az embert. A Szentlélek munkája azonban vezető pozíciót foglal el, és azok az emberek, akiknek az állapota normális, győzedelmeskedhetnek; ez a Szentlélek munkájának győzelme a Sátán munkája felett. Miközben a Szentlélek munkálkodik, az emberekben még mindig megmarad a romlott beállítottság; a Szentlélek munkája során azonban az embereknek könnyű felfedezni és felismerni lázadó voltukat, motivációikat és hamisításaikat. Csak ekkor éreznek az emberek bűntudatot és hajlandóságot a megtérésre. Így lázadó és romlott beállítottságuk fokozatosan elvetésre kerül Isten munkájában. A Szentlélek munkája különösen normális; miközben Ő munkálkodik az emberekben, még mindig vannak gondjaik, még mindig sírnak, még mindig szenvednek, még mindig gyengék, és még mindig sok minden van, ami nem világos számukra, de ebben az állapotban képesek megakadályozni, hogy visszafejlődjenek, továbbá képesek szeretni Istent, és bár sírnak és gyötrődnek, mégis képesek dicsérni Istent; a Szentlélek munkája különösen normális, a legkevésbé sem természetfeletti. A legtöbb ember azt hiszi, hogy amint a Szentlélek munkálkodni kezd, változások történnek az emberek állapotában, és a számukra lényeges dolgok eltűnnek. Az ilyen hiedelmek tévesek. Amikor a Szentlélek munkálkodik az emberben, az ember passzív dolgai még mindig ott vannak, és az ember alkata ugyanaz marad, de a Szentlélek megvilágosítását és megvilágosodását elnyeri, és így az állapota proaktívabbá válik, a benne lévő állapotok normálisak lesznek, és az ember gyorsan változik. Az emberek valós megtapasztalásaik során elsősorban vagy a Szentlélek, vagy a Sátán munkáját tapasztalják, és ha nem képesek felfogni ezeket az állapotokat, és nem tesznek különbséget, akkor a valós tapasztalatokba való belépésről szó sem lehet, nem is beszélve a beállítottságukban bekövetkező változásokról. Tehát Isten munkája megtapasztalásának kulcsa az, hogy képesek legyenek átlátni az ilyen dolgokat; így könnyebb lesz megtapasztalniuk azt.

A Szentlélek munkája lehetővé teszi az emberek számára, hogy pozitív fejlődést érjenek el, míg a Sátán munkája negatív irányba tereli és meghátrálásra készteti őket, hogy lázadjanak Isten ellen és ellenálljanak Neki, elveszítsék a belé vetett hitet, és gyengévé váljanak kötelességük teljesítésében. Minden, ami a Szentlélek megvilágosodásából fakad, teljesen természetes; nem kényszerítik rád. Ha aláveted magad ennek, akkor békességben lesz részed; ha nem, akkor utána dorgálásban részesülsz. A Szentlélek megvilágosításával semmiben sem leszel megzavarva vagy korlátozva; felszabadulsz, lesz egy ösvény, amelyet a cselekedeteidben gyakorolhatsz, és nem leszel semmilyen korlátozásnak alávetve, hanem Isten akarata szerint cselekedhetsz. A Sátán munkája sok mindenben megzavar téged; eléri azt, hogy ne akarj imádkozni, túl lustává tesz, hogy egyél és igyál Isten szavaiból, elveszi a kedvedet attól, hogy a gyülekezeti életet megéld, továbbá elidegenít a lelki élettől. A Szentlélek munkája nem zavarja a mindennapi életedet, és nem zavarja a normális lelki életedet. Sok dolgot nem tudsz felismerni abban a pillanatban, amikor megtörténik, de néhány nap múlva a szíved világosabbá és az elméd tisztábbá válik. Kezd némi érzéked lenni a szellemi dolgokhoz, és lassan meg tudod különböztetni, hogy egy gondolat Istentől vagy a Sátántól származik. Némely dolgok egyértelműen arra késztetnek, hogy szembefordulj Istennel és lázadj Isten ellen, vagy meggátolnak abban, hogy Isten szavait a gyakorlatba ültesd; ezek a dolgok mind a Sátántól származnak. Vannak dolgok, amelyek nem nyilvánvalóak, és nem tudod megmondani, hogy mik azok abban a pillanatban; később láthatod a megnyilvánulásaikat, és akkor gyakorolhatod a megkülönböztetést. Ha világosan meg tudod különböztetni, hogy mely dolgok származnak a Sátántól, és melyeket irányít a Szentlélek, akkor nem fogsz könnyen tévútra jutni a tapasztalataid során. Néha, amikor az állapotod nem jó, akadnak bizonyos gondolataid, amelyek kizökkentenek a passzív állapotodból. Ez azt mutatja, hogy még akkor is, amikor az állapotod kedvezőtlen, néhány gondolatod akkor is származhat a Szentlélektől. Nem arról van szó, hogy amikor passzív állapotban vagy, minden gondolatodat a Sátán küldi; ha ez igaz lenne, akkor mikor tudnál kedvező állapotba váltani? Miután egy ideig passzív voltál, a Szentlélek lehetőséget ad neked arra, hogy tökéletessé válj; megérint, kihoz a passzív állapotodból, és normális állapotba kerülsz.

Ha tudod, hogy mi a Szentlélek munkája és mi a Sátán munkája, akkor a tapasztalataid során ezeket összehasonlíthatod a saját állapotoddal és a saját tapasztalataiddal, így sokkal több elvi igazságot fogsz találni a tapasztalataidban. Miután megértetted ezeket az elvi igazságokat, képes leszel uralni a jelenlegi állapotodat, képes leszel különbséget tenni az emberek és az események között, és nem kell annyi erőfeszítést tenned a Szentlélek munkájának elnyerésében. Természetesen ez attól függ, hogy a motivációid helyesek-e, és hogy hajlandó vagy-e keresni és gyakorolni. Az ilyen nyelvezetnek – az elvekre vonatkozó nyelvezetnek – szerepelnie kell a tapasztalataidban. Enélkül a tapasztalataid tele lesznek a Sátán zavarásaival és ostoba ismeretekkel. Ha nem érted, hogyan munkálkodik a Szentlélek, akkor nem érted, hogyan imádkozz Istenhez, vagy hogyan kellene belépned, ha pedig nem érted, hogyan munkálkodik a Sátán, hogy rászedje és megzavarja az embereket, akkor nem tudod, hogyan utasítsd vissza a Sátánt, és állj meg szilárdan a tanúságtételedben. Azt, hogy hogyan működik a Szentlélek és hogyan cselekszik a Sátán, az embereknek meg kell érteniük, és ezek olyan dolgok, amelyeket az embereknek az Istenbe vetett hitükben meg kell tapasztalniuk.

Előző: Azok, aki Istent szeretik, örökké élnek majd az Ő fényében

Következő: Figyelmeztetés azoknak, akik nem gyakorolják az igazságot

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren