Rövid beszéd a következő témában: „Az Ezeréves Királyság Elérkezett”

Mit gondoltok az Ezeréves Királyság víziójáról? Vannak, akik sokat gondolkodnak rajta, és azt mondják: „Az Ezeréves Királyság ezer évig fog tartani a földön, tehát ha az egyház idősebb tagjai nem házasok, akkor vajon meg kell házasodniuk? A családom nem tehetős, vajon el kell kezdenem pénzt gyűjteni?...” Mi az Ezeréves Királyság? Tudjátok? Az emberek nem látnak tisztán, és sok megpróbáltatáson mennek keresztül. Valójában az Ezeréves Királyság még nem érkezett el hivatalosan. Az emberek tökéletessé formálásának során az Ezeréves Királyság csupán egy futó pillanat; az Isten által kinyilvánított Ezeréves Királyság idejére az ember már tökéletes lesz. Régen elmondatott, hogy az emberek olyanok lesznek, mint a szentek, és szilárdan megállnak Szinim földjén. Csak amikor az emberek már tökéletessé váltak – amikor az Isten által kinyilvánított szentekké lesznek –, akkor érkezik el az Ezeréves Királyság. Amikor Isten tökéletessé formálja az embereket, akkor megtisztítja őket, és minél tisztábbá lesznek, annál tökéletesebbé tette őket Isten. Amikor a tisztátalanság, a lázadozás, az ellenszegülés és a test dolgai kiűzetnek belőled, amikor megtisztultál, akkor kedves leszel Isten előtt (más szóval, szentté leszel); amikorra Isten tökéletessé tesz téged és szentté váltál, akkor leszel az Ezeréves Királyságban. Most a Királyság kora van. Az Ezeréves Királyság korában minden ember Isten igéje által fog élni, és minden nemzet Isten neve alá gyűlik, és mindenki Isten igéjét olvassa majd. Abban az időben néhányan telefonon keresnek majd, néhányan fax segítségével... minden eszközt felhasználnak majd, hogy Isten szavát magukhoz vehessék, és ti is Isten szavai szerint fogtok élni. Mindez azután történik, hogy az emberek tökéletessé tétettek. Ma az emberek tökéletessé válása, pallérozása, megvilágosodottá és az igéktől irányítottá válása zajlik; ez a Királyság kora, ez az emberek tökéletessé tételének időszaka, amely nem tartozik az Ezeréves Királyság Korához. Az Ezeréves Királyság korában az emberek már tökéletesek lesznek, és akkorra már a bennük lévő romlott beállítottságtól is megtisztulnak. Abban az időben az Isten által szólt szavak lépésről lépésre vezetik majd az embereket, és feltárják Isten munkájának minden titkát a teremtés idejétől napjainkig, és az Ő igéi elmondják majd az embereknek Isten cselekedeteit minden korban és minden napon, hogy hogyan vezeti az embereket belül, hogy miként munkálkodik a szellemi birodalomban, és beszámolnak a szellemi birodalom működéséről is. Csak akkor jön el valóban az Ige kora, amely most még csupán a kezdeti stádiumban tart. Ha az emberek nem válnak tökéletessé és tisztává, akkor nem lesz módjuk ezer évig élni a földön, és a testük elkerülhetetlenül az enyészeté lesz; ha viszont az emberek megtisztulnak belül, és már nem birtokolja őket a Sátán és a test, akkor életben maradnak a földön. Ebben a szakaszban a tisztánlátásod még nem teljes, és minden, amit megtapasztaltok, az Isten szeretete és a Róla való tanúságtétel földi életetek minden napján.

Az, hogy „Elérkezett az Ezeréves Királyság”, egy prófécia, miként egy próféta jövendölése, amelyben Isten megjósolja, hogy mi történik majd a jövőben. Azok a szavak, amelyeket Isten a jövőben szól majd, és azok a szavak, amelyeket ma szól, nem ugyanazok: jövőbeli szavai vezérlik majd az eljövendő korszakot, míg azok a szavak, melyeket ma szól, arra szolgálnak, hogy tökéletessé tegyék az embereket, finomítsák őket és foglalkozzanak velük. Az Ige eljövendő kora különböző az Ige mai korától. Ma Isten minden szava, bármilyen eszközt választ is azok közvetítőjéül, arra szolgál, hogy az embereket tökéletessé tegye, megtisztítsa őket a bennük lévő tisztátalanságtól, és szentté tegye őket, és igazzá Isten előtt. A ma elhangzó szavak különböznek a jövőben elhangzó szavaktól. A Királyság korának szavai arra szolgálnak, hogy megkezdjék az emberek felkészítését, hogy mindenben a helyes útra tereljék őket, és kiűzzék belőlük mindazt, ami tisztátalan. Ezt cselekszi Isten ebben a korban. Minden emberben megteremti az Ő igéinek alapját, és az Ő igéit minden ember életévé teszi, és arra használja fel az Ő igéit, hogy szüntelenül megvilágosítsa őket és vezesse őket belülről. És amikor nem figyelnek Isten akaratára, Isten szavai akkor is bennük lesznek, hogy megdorgálják és fegyelmezzék őket. A ma igéi az ember életévé lesznek; közvetlenül biztosítják mindazt, amire az embernek szüksége van, mindazt, ami hiányzik belőled, Isten szavai megadják, és mindazok, akik befogadják Isten szavait, megvilágosodnak azáltal, hogy eszik és isszák az Ő szavait. Az Isten által a jövőben kimondott szavak minden embernek útmutatást adnak majd a teljes világegyetemben; ma ezek a szavak csak Kínában hangzanak el, és nem képviselik azt, ami az egész világegyetemben elhangzik. Isten csak akkor fog az egész világegyetemhez szólni, amikor eljön az Ezeréves Királyság. Tudjátok meg, hogy az Isten által ma kimondott szavak mind arra hivatottak, hogy az embereket tökéletessé tegyék; az Isten által ebben az időszakban kimondott szavak azért vannak, hogy az emberek szükségleteiről gondoskodjanak, nem pedig arra szolgálnak, hogy tudd a titkokat vagy lásd Isten csodáit. Az, hogy sokféle módon szól, azért van, hogy az emberek szükségleteiről gondoskodjon. Az Ezeréves Királyság kora még nem érkezett el – az Ezeréves Királyság kora, amelyről szó esett, Isten dicsőségének napja. Miután Jézus munkája Júdeában befejeződött, Isten áthelyezte az Ő munkáját a kontinentális Kínába, és egy másik tervet készített. Munkájának másik részét bennetek végzi el, szavak által teszi tökéletessé az embereket, és szavakat használ fel, hogy az emberek sok fájdalmat szenvedjenek el, valamint sokat kapjanak Isten kegyelméből. A munkálkodás e szakasza megteremti a győztesek csoportját, és miután megteremtette a győztesek e csoportját, azok tanúságot tudnak majd tenni az Ő cselekedeteiről, képesek lesznek a valóságot élni, és valóban meg fognak felelni Őneki, és hűségesek lesznek mindhalálig Őhozzá, és így Isten dicsőséget nyer. Amikor Isten dicsőséget nyer – vagyis amikor tökéletessé tette ezt az embercsoportot –, az lesz az Ezeréves Királyság kora.

Jézus harminchárom és fél évet töltött a földön, Ő azért jött, hogy elvégezze a megfeszíttetés feladatát, és Isten a kereszthalála által nyerte el dicsőségének egy részét. Amikor Isten testet öltött, képes volt alázatos lenni és meghúzódni, és képes volt óriási szenvedést elviselni. Bár Ő maga volt Isten, mégis elszenvedett minden megaláztatást és minden vádat, és nagy fájdalmat szenvedett el, amikor a keresztre szegezték, hogy bevégezze a megváltás művét. Miután a munkának ez a szakasza befejeződött, bár az emberek látták, hogy Isten nagy dicsőséget szerzett, ez nem volt teljessége az Ő dicsőségének; csupán egy része volt az Ő dicsőségének, amelyet Jézustól nyert. Bár Jézus képes volt elviselni minden szenvedést, képes volt alázatosnak lenni és meghúzódni, és képes volt a megfeszíttetésre Istenért, Isten csupán részben nyerte el az Ő dicsőségét, és az Ő dicsőségét Izráelben nyerte el. Isten dicsőségének van még egy másik része is: eljövetele a földre, hogy gyakorlati úton munkálkodjon és tökéletessé tegyen egy embercsoportot. Jézus munkájának szakaszában Ő természetfeletti dolgokat vitt véghez, ám a munkálkodás e szakasza semmiképpen sem csupán azért zajlott, hogy jeleket adjon és csodákat tegyen. Elsősorban az volt a célja, hogy megmutassa, Jézus képes szenvedni és elviselni a kereszthalált Istenért, hogy Jézus képes volt hatalmas fájdalmakat elszenvedni, mert szerette Istent, és hogy bár Isten elhagyta őt, mégis hajlandó volt feláldozni az életét Isten akaratáért. Miután Isten bevégezte munkáját Izráelben, és Jézust a keresztre szegezték, Isten dicsőséget nyert, és Ő tanúságot tett a Sátán előtt. Ti sem nem tudtok róla, sem nem láttátok, amint Isten megtestesült Kínában, hogyan láthatjátok hát, hogy Isten dicsőséget szerzett? Amikor Isten sok győzedelmes munkát végez bennetek, és szilárdan megálltok, akkor Isten munkájának ez a szakasza sikerrel jár, és ez része Isten dicsőségének. Ti csupán ezt látjátok, és még nem tett benneteket tökéletessé Isten, még nem adtátok át a szíveteket teljesen Istennek. Még nem láttátok teljességében ezt a dicsőséget; csak azt látjátok, hogy Isten már meghódította a szíveteket, hogy soha nem tudjátok elhagyni Őt, és követni fogjátok Istent egészen a végsőkig, és a szívetek az Övé marad, és hogy ez Isten dicsősége. Miben látjátok hát Isten dicsőségét? Az emberekben elvégzett munkája hatásaiban. Az emberek látják, hogy Isten milyen kedves, Istent a szívükbe fogadják, és nem akarják elhagyni Őt, és ez Isten dicsősége. Amikor a gyülekezetek testvéreinek ereje megjelenik, és képesek szívből szeretni Istent, látják Isten munkájának nagyszerű hatalmát, szavainak összehasonlíthatatlan erejét, amikor látják, hogy szavai tekintélyt hordoznak, és hogy Ő képes megkezdeni munkáját a kínai anyaország démonvárosában, amikor, legyenek bár gyengék, az emberek szíve meghajol Isten előtt, és hajlandóak befogadni Isten szavait, és amikor, noha gyengék és nem méltók rá, képesek meglátni, hogy Isten szava mennyire kedves és becsben tartandó, ez lesz majd Isten dicsősége. Amikor eljön a napja, hogy az emberek tökéletessé lettek Isten által, és képesek magukat átadni Neki, és képessé válnak rá, hogy teljes mértékben engedelmeskedjenek Istennek, jövőjüket és sorsukat Isten kezébe helyezzék, akkor teljesedik be Isten dicsőségének második része. Vagyis amikor a gyakorlatias Isten munkája teljesen befejeződik, az Ő munkája véget ér a kontinentális Kínában. Más szavakkal, amikor azok, akiket Isten eleve elrendelt és kiválasztott, tökéletessé lesznek, Isten dicsőséget nyer. Isten azt mondta, hogy az Ő dicsőségének második részét keletre hozza, de ezt szem nem láthatja. Isten elhozta az Ő művét keletre: már eljött keletre, és ez Isten dicsősége. Noha ma még nem fejeződött be az Ő munkája, mivel Isten a munkálkodás mellett döntött, az biztosan be lesz végezve. Isten elhatározta, hogy e munkáját Kínában végzi be, és elhatározta, hogy teljessé tesz titeket. Így nincs más út – Ő már meghódította a szíveteket, és neked tovább kell menned, akár akarod, akár nem, és amikor Isten elnyer benneteket, Isten dicsőséget nyer. Ma Isten dicsősége még nem teljes, mert nektek még tökéletessé kell válnotok. Bár szívetek visszatért Istenhez, a testetekben még mindig sok a gyengeség, és nem vagytok képesek megfelelni Istennek, még képtelenek vagytok Isten akaratára figyelni, és még mindig sok bennetek, ami rossz, amitől meg kell szabadítanotok magatokat, és még sok próbatétel és csiszolódás vár rátok. Csak így változhat meg az élettermészetetek, és csak így nyerhet el titeket Isten.

Előző: Csak az Isten iránti szeretet az igaz hit Istenben

Következő: Csak azok tehetnek bizonyságot Istenről, akik ismerik Istent

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren