Tudnod kell, hogy a gyakorlati Isten Maga Isten

Mit kell tudnod a gyakorlati Istenről? A Lélek, a Személy és az Ige alkotja magát a gyakorlati Istent, és ez a gyakorlati Isten igazi jelentése. Ha csak a Személyt ismered – ha ismered a szokásait és a személyiségét –, de nem ismered a Lélek munkáját, vagy azt, hogy mit cselekszik a Lélek testben, és ha csak a Lélekre és az Igére figyelsz, és csak a Lélek előtt imádkozol, de nem ismered Isten Lelkének munkáját a gyakorlati Istenben, akkor ez még mindig azt bizonyítja, hogy nem ismered a gyakorlati Istent. A gyakorlati Isten ismerete magában foglalja az Ő igéinek ismeretét és megtapasztalását, valamint a Szentlélek munkájának megértését, annak szabályait és elveit, és hogy Isten Lelke hogyan munkálkodik a testben. Ez annak tudását is magában foglalja, hogy Isten minden testben végrehajtott cselekedetét a Lélek irányítja, és az általa kimondott igék a Lélek közvetlen megnyilvánulásai. Ennélfogva a gyakorlati Isten megismeréséhez kiemelkedően fontos tudni, hogy hogyan munkálkodik Isten emberi mivoltában és isteni mivoltában; ez viszont a Lélek megnyilvánulásaira vonatkozik, amellyel minden ember kapcsolatba kerül.

Melyek a Lélek megnyilvánulásainak aspektusai? Néha Isten emberi mivoltában, néha pedig isteni mivoltában munkálkodik, de mindkét esetben a Lélek parancsol. Amilyen a lélek az emberekben, olyan a külső megnyilvánulásuk. A Lélek normálisan munkálkodik, de az Ő Lélek általi irányításának két része van: az egyik rész az Ő emberi mivoltában végzett munkája, a másik pedig az Ő isteni mivoltán keresztül végzett munkája. Ezt világosan kell tudnod. A Lélek munkája a körülményektől függően változik: amikor az Ő emberi munkájára van szükség, a Lélek irányítja ezt az emberi munkát, és amikor az Ő isteni munkájára van szükség, isteni mivolta közvetlenül jelenik meg, hogy elvégezze azt. Mivel Isten testben munkálkodik és testben jelenik meg, emberi mivoltában és isteni mivoltában egyaránt munkálkodik. Az emberi mivoltában végzett munkáját a Lélek irányítja, és célja, hogy kielégítse az emberek testi szükségleteit, hogy előmozdítsa a Vele való kapcsolatukat, hogy lehetővé tegye számukra, hogy meglássák Isten valóságát és normalitását, és hogy lehetővé tegye számukra, hogy megértsék, hogy Isten Lelke testben jött el, az emberek között van, együtt él az emberekkel, és foglalkozik az emberekkel. Az isteni mivoltában végzett munkájának célja, hogy gondoskodjon az emberek életéről, és hogy az embereket mindenben pozitív módon vezesse, megváltoztatva az emberek beállítottságát, és lehetővé téve számukra, hogy valóban meglássák a Lélek testben való megjelenését. Mindent összevetve, az ember életében a növekedés közvetlenül Isten isteni mivoltában végzett munkáján és igéin keresztül valósul meg. Az emberek csak akkor érhetnek el változást a beállítottságukban, ha elfogadják Isten isteni mivoltában végzett munkáját, és csak akkor lehetnek kielégítve szellemükben. Isten munkájának eredménye csak akkor érhető el teljes mértékben, ha ezeken felül még ott van az emberi mivoltában végzett munka – Isten emberi mivoltában való pásztorkodása, támogatása és gondoskodása. Maga a gyakorlati Isten, akiről ma szó van, emberi mivoltában és isteni mivoltában egyaránt munkálkodik. A gyakorlati Isten megjelenésével az Ő normális emberi munkája és élete, valamint az Ő teljesen isteni munkája valósul meg. Emberi mivolta és isteni mivolta eggyé válik, és mindkettő munkája szavakon keresztül valósul meg; legyen akár emberi, akár isteni mivoltában, Ő szavakat szól. Amikor Isten emberi mivoltában munkálkodik, akkor emberi nyelven beszél, hogy az emberek bekapcsolódhassanak és megérthessék. Az Ő beszédei világosak és könnyen érthetőek, így minden emberhez eljuthatnak; nem számít, hogy az emberek rendelkeznek-e tudással vagy alacsonyan képzettek, mindannyian képesek befogadni Isten igéit. Isten isteni mivoltában végzett munkája szintén szavakon keresztül valósul meg, de tele van gondoskodással, tele van élettel, nem szennyezik be emberi eszmék, nem tartalmaz emberi preferenciákat, és mentes az emberi korlátoktól, kívül esik a normális emberi mivolt határain; testben valósul meg, de a Lélek közvetlen megnyilvánulása. Ha az emberek csak Isten emberi mivoltában végzett munkáját fogadják el, akkor bizonyos határok közé szorítkoznak, és így állandó foglalkozást, metszést és fegyelmezést igényelnek ahhoz, hogy akár csak egy kis változás is bekövetkezzen bennük. A Szentlélek munkája vagy jelenléte nélkül azonban mindig visszatérnek régi útjaikhoz; csak az isteni mivoltban végzett munka révén lehet ezeket a betegségeket és hiányosságokat orvosolni, és csak így válhatnak az emberek teljessé. A folytonos foglalkozás és metszés helyett pozitív gondoskodásra van szükség, olyan igék használatára, amelyek pótolnak minden hiányosságot, olyan igék használatára, amelyek nyilvánosságra hozzák az emberek állapotát, olyan igék használatára, amelyek irányítják az életüket, minden beszédüket, minden cselekedetüket, amelyek feltárják szándékaikat és motivációikat. Ez a gyakorlati Isten igazi munkája. Tehát a gyakorlati Istennel szembeni magatartás során azonnal meg kell hódolnod az Ő emberi mivolta előtt, felismerve és elismerve Őt, és ezen felül el kell fogadnod és engedelmeskedned kell az Ő isteni munkájának és igéinek. Isten testben való megjelenése azt jelenti, hogy Lelkének minden munkája és beszéde az Ő normális emberi mivoltán és az Ő megtestesült testén keresztül valósul meg. Más szóval, Isten Lelke egyszerre irányítja az Ő emberi munkáját és végzi az isteni munkát testben, továbbá a megtestesült Istenben egyaránt láthatod Isten emberi mivoltában végzett munkáját és az Ő teljesen isteni munkáját. Ez a gyakorlati Isten testben való megjelenésének valódi jelentősége. Ha ezt tisztán látod, akkor képes leszel Isten összes különböző részét összekapcsolni; nem fogsz többé túlzott fontosságot tulajdonítani az isteni mivoltában végzett munkájának, és nem fogod az emberi mivoltában végzett munkáját indokolatlanul elutasítóan szemlélni, és nem fogsz szélsőségekbe esni, sem kitérőket tenni. Mindent összevetve, a gyakorlati Isten jelentése az, hogy az Ő emberi mivoltának és isteni mivoltának a Lélek által irányított munkája az Ő testén keresztül fejeződik ki, hogy az emberek láthassák, hogy Ő eleven és élethű, valóságos és igaz.

Isten Lelkének emberi mivoltában végzett munkájának átmeneti szakaszai vannak. Az emberi mivolt tökéletesítése által lehetővé teszi az Ő emberi mivolta számára a Lélek irányításának fogadását, ami után az Ő emberi mivolta képes ellátni és pásztorolni a gyülekezeteket. Ez Isten szokásos munkájának egyik megnyilvánulása. Így, ha világosan látod Isten emberi mivoltában végzett munkájának elveit, akkor nem valószínű, hogy elképzeléseket fogsz táplálni Isten emberi mivoltában végzett munkájáról. Minden mástól függetlenül, Isten Lelke nem tévedhet. Neki igaza van, és Ő tévedhetetlen; semmit sem tesz helytelenül. Az isteni munka Isten akaratának közvetlen megnyilvánulása, az emberi mivolt zavarása nélkül. Nem megy át tökéletesítésen, hanem közvetlenül a Lélektől származik. Ugyanakkor az, hogy isteni mivoltában tud munkálkodni, az Ő normális emberi mivoltának köszönhető; ez a legkevésbé sem természetfeletti, és úgy tűnik, hogy egy normális ember végzi. Isten elsősorban azért jött a mennyből a földre, hogy Isten igéit a testen keresztül nyilvánítsa ki, hogy Isten Lelkének munkáját a test segítségével végezze el.

Napjainkban még mindig túlságosan egyoldalú az emberek ismerete a gyakorlati Istenről, és még mindig túlságosan kevéssé értik a megtestesülés jelentőségét. Isten testével az emberek az Ő munkáján és igéin keresztül látják, hogy Isten Lelke oly sok mindent magában foglal, hogy Ő oly gazdag. De bárhogyan is legyen, Isten bizonyságtétele végső soron Isten Lelkétől származik: mit tesz Isten testben, milyen elvek szerint munkálkodik, mit cselekszik emberi mivoltában, és mit cselekszik isteni mivoltában. Az embereknek tudniuk kell erről. Ma képes vagy imádni ezt a személyt, miközben lényegében a Lelket imádod, és ez a legkevesebb, amit az embereknek a megtestesült Isten megismerésében el kell érniük: megismerni a Lélek lényegét a testen keresztül, megismerni a Lélek isteni munkáját a testben és emberi munkáját a testben, elfogadni a Lélek minden szavát és beszédét a testben, és látni, hogy Isten Lelke hogyan irányítja a testet, és hogyan mutatja meg hatalmát a testben. Ez azt jelenti, hogy az ember a test által ismeri meg a mennyei Lelket; magának a gyakorlati Istennek az emberek között való megjelenése eloszlatta a homályos Istent az emberek elképzeléseiben. Magának a gyakorlati Istennek az emberek általi imádata növelte az Isten iránti engedelmességüket, és Isten Lelkének a testben végzett isteni munkája és az Ő testben végzett emberi munkája révén az ember kinyilatkoztatásban és pásztorlásban részesül, és változások következnek be az élettermészetében. Ez a valódi értelme a Lélek testben való eljövetelének, amelynek elsődleges célja, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek Istennel, támaszkodjanak Istenre, és eljussanak Isten megismerésére.

Mindent összevetve, milyen hozzáállással kell az embereknek a gyakorlati Istenhez viszonyulniuk? Mit tudsz a megtestesülésről, az Ige testben való megjelenéséről, Isten testben való megjelenéséről, a gyakorlati Isten tetteiről? Melyek a fő beszédtémák manapság? A megtestesülés, az Ige testben való eljövetele és Isten testben való megjelenése mind olyan témák, amelyeket meg kell érteni. Az élettapasztalatotok során, fejlettségetek szerint és a korszaknak megfelelően fokozatosan el kell jutnotok oda, hogy megértsétek ezeket a kérdéseket, és hogy világos ismeretekkel rendelkezzetek róluk. A folyamat, amelynek során az emberek megtapasztalják Isten igéit, ugyanaz, mint az a folyamat, amelynek során megismerik Isten igéinek testben való megjelenését. Minél inkább megtapasztalják az emberek Isten igéit, annál jobban megismerik Isten Lelkét; az emberek Isten igéinek megtapasztalásán keresztül megragadják a Lélek munkájának elveit, és megismerik magát a gyakorlati Istent. Valójában, amikor Isten tökéletessé teszi az embereket és megnyeri őket, akkor megismerteti velük a gyakorlati Isten tetteit; a gyakorlati Isten munkájának segítségével megmutatja az embereknek a megtestesülés valódi jelentőségét, megmutatja nekik, hogy Isten Lelke valóban megjelent az ember előtt. Amikor Isten megnyerte és tökéletessé tette az embereket, a gyakorlati Isten megnyilvánulásai meghódították őket; a gyakorlati Isten igéi megváltoztatták őket, és kimunkálták bennük az Ő saját életét, betöltve őket azzal, ami Ő maga (akár az, ami az emberi mivoltában, akár az, ami az isteni mivoltában), betöltve őket az Ő igéinek lényegével, arra késztetve az embereket, hogy megéljék az Ő igéit. Amikor Isten megnyeri az embereket, akkor ezt elsősorban úgy teszi, hogy a gyakorlati Isten igéit és beszédeit használja arra, hogy az emberek hiányosságaival foglalkozzon, és hogy megítélje és nyilvánvalóvá tegye lázadó beállítottságukat, ami által elnyerik azt, amire szükségük van, megmutatva nekik, hogy Isten eljött az emberek közé. Ami a legfontosabb, a gyakorlati Isten által végzett munka az, hogy minden embert megszabadítson a Sátán befolyásától, kivezetve őket a szenny földjéről, eloszlatva a romlott beállítottságukat. A gyakorlati Isten által való megnyerés legmélyebb jelentősége abban rejlik, hogy képesek vagyunk a normális emberi mivoltot a gyakorlati Istennel mint példaképpel és modellel megélni, képesek vagyunk a gyakorlati Isten igéi és követelményei szerint cselekedni a legkisebb eltérés vagy elhajlás nélkül, élni bárhogyan is mondja, és képesek vagyunk elérni, bármit is kér. Ily módon fog Isten megnyerni téged. Amikor Isten megnyer téged, akkor nem csak tiéd a Szentlélek munkája, hanem elsősorban képes vagy a gyakorlati Isten követelményeinek megélésére. Pusztán az, hogy tiéd a Szentlélek munkája, nem jelenti azt, hogy életed van. A lényeg az, hogy képes vagy-e a gyakorlati Isten veled szemben támasztott követelményei szerint cselekedni, ami összefügg azzal, hogy meg tud-e nyerni téged Isten. A gyakorlati Isten testben végzett munkájának legfőbb értelmét ezek adják. Ez azt jelenti, hogy Isten azáltal nyer meg egy embercsoportot, hogy valóban és ténylegesen megjelenik testben, elevenen és élethűen, az emberek pedig látják, hogy ténylegesen a Lélek munkáját végzi testben, és példaként szolgál az emberek számára a testben. Isten testben való eljövetelének elsődleges célja, hogy lehetővé tegye az emberek számára Isten valódi tetteinek meglátását, hogy testi formát adjon a formátlan Léleknek, és hogy az emberek láthassák és megérinthessék Őt. Így azok, akiket Ő teljessé tesz, Ő általa fognak élni, Ő megnyeri őket, és az Ő szíve szerint valók lesznek. Ha Isten csak a mennyben szólt volna, és nem jött volna el ténylegesen a földre, akkor az emberek még mindig képtelenek lennének megismerni Istent; Isten cselekedeteiről csak üres elmélet alapján tudnának prédikálni, és nem rendelkeznének Isten igéivel mint valósággal. Isten elsősorban azért jött a földre, hogy példaként és modellként szolgáljon azok számára, akiket meg akar nyerni; csak így tudják az emberek ténylegesen megismerni Istent, megérinteni Istent és meglátni Őt, és csak így tudja őket Isten valóban megnyerni.

Előző: Az Ezeréves Királyság elérkezett

Következő: Isten ma végzett munkájának megismerése

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren