Amikor a Megváltó visszatér, még mindig Jézusnak fogják hívni?

11 március 2023

Az utolsó napokban az Üdvözítő Mindenható Isten már eljött a földre, igazságokat fejez ki, megjelenik és munkálkodik az emberiség teljes megmentésén. Amióta Az Ige testet ölt című könyv a világ számára felkerült az internetre, az emberek mindenhol látták, hogy Mindenható Isten szavai az igazság, és meghallották Isten hangját. Lehet, hogy nem látták Mindenható Isten arcát, de biztosak abban, hogy az Ő szavai teljes mértékben a Szentlélek szavai, hogy ez Isten, aki az emberiséghez szól, és az Ige, aki testben jelenik meg. Végre tanúi voltak az Emberfia megjelenésének és munkájának, és megtalálták Isten nyomdokait. Izgatottan, mindannyian sietve osztják meg a hírt, örömmel fogadják Mindenható Istent, és Isten trónja elé járulnak. Minden nap eszik és isszák Isten jelenlegi szavait, és amint olvassák, egyre nagyobb megvilágosodást nyernek, élvezve Isten szavainak öntözését és pásztorlását. Sok igazságot tanulnak, és hitük növekszik. Sietnek, hogy terjesszék Mindenható Isten nevét, tanúságot tesznek arról, hogy a Megváltó eljött a világba, hogy megmentse az embert. Csordultig vannak hittel és erővel, és vigasztalást találnak Mindenható Isten szavaiból. Életükben megfelelő célt és irányt követnek, és mindent megtesznek Istenért, tanúságot téve Istenről. Világszerte egyre több ember kutatja az igaz utat. Most, hogy mindenféle katasztrófák kezdenek el záporozni, mindenki arra kényszerül, hogy az igaz utat, a Szentlélek nyomdokait keresse, valamint az Megváltó megjelenését és munkáját. Ez az elkerülhetetlen tendencia. A világ minden országának vallási közösségeiben sokan fogadják el az igaz utat és fordulnak Mindenható Isten felé nap mint nap. Mindenható Isten Egyháza számos országban megalakul, teljes mértékben beteljesítve a következő igeverset Ézsaiásból: „Az utolsó napokban szilárdan fog állni Jahve házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép(Ézsaiás 2:2). Miközben sokan éhesen kutatják az igaz utat, vannak, akik megerősítették, hogy Mindenható Isten szavai az igazság, hogy azok mérvadóak és hatalmasak, de látva, hogy Mindenható Istennek olyan a megjelenése, mint egy átlagos embernek, hogy nem az Úr Jézus szellemi alakjában jelent meg, és nem mutatott jeleket és csodákat, megakadnak ezen, és nem hajlandók elfogadni Őt. Vannak viszont, akik minden kétséget kizáróan úgy látják, hogy Mindenható Isten szavai a teljes igazság, de mivel ezek nincsenek megörökítve a Bibliában, nem biztosak abban, hogy Mindenható Isten a visszatért Úr Jézus. Ez az, ahol megrekednek, és nem fogadják el Őt. Vannak megint mások, akik elismerik, hogy Mindenható Isten szavai az igazság, és hogy Istentől származnak, de látva, hogy a Biblia azt mondja, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsidók 13:8), úgy gondolják, hogy a Jézus név soha nem fog megváltozni. Szerintük Mindenható Istent nem Jézusnak hívják, és a Biblia soha nem említi a Mindenható Isten nevet, ezért nem ismerik el, hogy Ő a földre szállt Megváltó. Úgy gondolják, hogy Mindenható Isten elfogadása az Úr Jézus elárulása lenne, ezért megakadnak ezen, és nem fogadják el Őt. Ez a három helyzet mind egyetlen alapvető problémára vezethető vissza: Mindenható Isten ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos ember, és minden, amit mond, az az igazság, továbbá hatalmas és tekintélyes, de Őt nem Jézusnak hívják, és nem Jézus szellemi alakjában jelent meg, ezért nem ismerik el, hogy Mindenható Isten a visszatért Úr Jézus. Ez pusztán emberi elképzelések és képzelgések alapján érthető, de Isten megjelenése és munkája olyan nagy titkokat tartalmaz, amelyeket az emberek nem tudnak felfogni. Az igazság keresése nélkül, és anélkül, hogy a dolgokat Isten szavai és az Ő munkájának tényei szerint határoznánk meg, nem lehet megtalálni a helyes választ. A Biblia szó szerinti szövegéhez és elképzeléseikhez való vak ragaszkodás, elutasítva az igazságokat kifejező Krisztust, elképzelhetetlen következményekkel jár. Ez éppen olyan, mint azok, akik a zsidó hitben nem voltak hajlandók elfogadni az Úr Jézus megváltását, ezért elkárhoztak. Ez a fájdalmas lecke már régóta előttünk van. Most, hogy a Megváltó eljött, el tudjuk képzelni, milyen következményekkel jár, ha elbukunk az igazság keresésében. Vajon a Megváltót még mindig „Jézusnak” fogják-e hívni, amikor visszatér? Megosztok egy keveset abból, amit megértettem.

Először is meg kell értenünk, hogyan erősíthetjük meg, hogy Ő a földre szállt Megváltó. Nem elég csak azt néznünk, hogy Úr Jézusnak hívják-e, hogy úgy néz-e ki, mint az Úr Jézus. Ami kulcsfontosságú, hogy ki tudja-e fejezni az igazságot és el tudja-e végezni Isten munkáját, hogy képes-e megtisztítani és megmenteni az emberiséget. Mindaddig, amíg képes kifejezni az igazságot és Isten hangját, valamint elvégezni az emberiség megmentésének munkáját, nem számít, hogy hívják, vagy hogy mennyire hétköznapinak tűnik. Biztosak lehetünk benne, hogy Ő a testet öltött Isten, a visszatért Úr Jézus. Ő a földre szállt Megváltó. Ha csak a neve vagy a külső megjelenése alapján nézzük, akkor nagyon könnyen tévedhetünk. Mindannyian tudjuk, hogy Isten a Törvény Korában Jahve néven szerepelt, és Jézus néven a Kegyelem Korában. Többé már nem Jahvénak hívták, hanem a Jézus nevet vette fel, de az Úr Jézus a megtestesült Jahve Isten volt. Ő volt Jahve Isten, aki testbe öltözött, mint az Emberfia, aki eljött az emberiséghez, hogy megjelenjen és munkálkodjon. Az Úr Jézus és Jahve Isten egy Lélekben osztozott, és egy Isten volt. A megtérés útja és a királyság titkai, amelyeket az Úr Jézus nyilatkoztatott ki, az Ő megváltó munkájával együtt, teljes mértékben bizonyította, hogy Ő volt a testet öltött Isten, az egy igaz Isten megjelenése és a Megváltó. A judaizmusban élők ezt akkoriban nem láthatták. Bár sokan közülük felismerték, hogy az Úr Jézus útja hatalmas és tekintélyes, mivel Őt nem hívták „Messiásnak”, és úgy nézett ki, mint egy átlagos ember, megtagadták és elítélték Őt. Bármilyen magasztos volt is az Úr Jézus útja, nem akarták keresni vagy vizsgálni azt, hanem istenkáromlással vádolták Őt, sőt keresztre feszíttették. Isten kárhoztatta és megbüntette őket. Hol hibáztak? Nem tudták, mi a megtestesülés, és nem tudták, hogy a megtestesült Isten isteni mivolta az igazság kifejezésén keresztül mutatkozik meg, így nem számított, hogy az Emberfia mennyi igazságot fejezett ki, vagy hogy a munkája milyen nagyszerű volt, nem ismerték el Őt Istennek. Őt emberként határozták meg; ebben teljesen biztosak voltak, és nem voltak hajlandók hinni. Ennek eredményeként lemaradtak Isten üdvösségéről, és végül büntetés és kárhozat lett a részük. Hát nem emberi ostobaság és tudatlanság ez? És most, bár a vallásos világban sokan elismerik, hogy Mindenható Isten szavai az igazság, és Istentől származnak, még mindig ragaszkodnak a szó szerinti Szentíráshoz, a saját elképzeléseiket és képzelgéseiket követve, ragaszkodva ahhoz, hogy Istent Jézusnak hívják, hogy ez soha nem fog megváltozni, és így fogják Őt hívni, amikor visszatér. Mivel Mindenható Istent nem Jézusnak hívják, és nem egy felhőn jött el, Jézus képében, egyáltalán nem hajlandók elfogadni, hogy Ő a visszatért Úr Jézus. Nem ugyanazt a hibát követik-e el, mint a zsidó nép? Ennek eredményeként még mindig nem fogadták be az Urat, ezért nagy katasztrófákba fognak esni, mellüket verve, sírva és fogukat csikorgatva. Reményük, hogy fogadják az Urat, és még a katasztrófák előtt elragadtatnak, teljesen beteljesületlen marad. Hát nem szomorú ez? Igaz-e, hogy Isten Jézus neve soha nem fog megváltozni? Vajon ezt a Biblia, Isten szava alátámasztja? Valójában a Biblia már régen megjövendölte, hogy az Úr új névvel fog eljönni. Ézsaiás világosan megjövendöli: „Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet Jahve maga ad majd neked(Ézsaiás 62:2). A Jelenések könyve pedig azt mondja: „Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az Én Istenem nevét és az Én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az Én Istenemtől, és az Én új nevemet(Jelenések 3:12). Mindkét vers egyértelműen említi, hogy Isten új nevet kap. Mivel ez egy új név, olyan, amilyet Ő még soha nem kapott korábban, biztos, hogy amikor az Úr visszatér, nem Jézusnak fogják hívni. Akkor mi az Ő új neve? Mindenható Isten. Ez tökéletesen összhangban van a Jelenések könyvének próféciájával: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, [...] aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható(Jelenések 1:8). „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!(Jelenések 19:6). És sok más versben is, mint például a Jelenések 4:8, 11:17 és 16:7-ben, „a Mindenható” név szerepel. Nyilvánvaló, hogy amikor az Úr visszatér az utolsó napokban, Őt a Mindenhatónak, Mindenható Istennek nevezik. Ehhez kétség sem fér. Az a hit, hogy Isten Jézus neve soha nem fog megváltozni, hogy az utolsó napok Megváltóját Jézusnak fogják hívni, teljesen emberi elképzelés, ami távolról sem felel meg a valóságnak.

Ezen a ponton néhányan megkérdezhetik: miért változtatná meg Isten a nevét? Mi ennek az értelme? Mindenható Isten feltárta az igazság mindezen titkait. Vessünk egy pillantást Mindenható Isten szavaira, hogy jobban megértsük ezt. Mindenható Isten mondja: „Egyesek azt mondják, Isten neve nem változik. Akkor miért lett Jahve neve Jézus? Megjövendölték, hogy eljön a Messiás, de akkor miért egy Jézus nevű ember jött el? Miért változott meg Isten neve? Nem végeztek-e ilyen munkát már réges-régen? Talán Isten ma nem végezhet újabb munkát? A tegnap munkáját meg lehet változtatni, és Jézus munkája ott folytatódhat, ahol Jahve munkája abbamaradt. Nem követheti-e tehát Jézus munkáját más munka? Ha Jahve neve megváltoztatható Jézusra, akkor Jézus neve talán nem változtatható meg? Mindebben nincs semmi furcsa; csak az emberek túl együgyűek. Isten mindig Isten marad. Nem számít, hogyan változik a munkája, és függetlenül attól, hogyan változik a neve, az Ő természete és bölcsessége sohasem fog megváltozni. Ha azt hiszed, hogy Istent csak Jézus nevén lehet szólítani, akkor a tudásod nagyon korlátozott(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Hogyan kaphatja meg Isten kinyilatkoztatásait az ember, aki saját elképzelései szerint behatárolta Istent?).

Isten minden korban új munkát végez, és új néven nevezik; hogyan végezhetné ugyanazt a munkát különböző korokban? Hogyan ragaszkodhatna a régihez? A Jézus nevet a megváltás munkája miatt vette fel, tehát vajon akkor is ugyanezen a néven neveznék-e Őt, amikor az utolsó napokban visszatér? Vajon még mindig a megváltás munkáját végezné? Miért van az, hogy Jahve és Jézus egy, mégis különböző korokban különböző neveken nevezik Őket? Nem azért, mert a munkájuk kora különböző? Képviselhetné-e egyetlen név Istent az Ő teljességében? Ily módon Istent más-más korban más-más néven kell nevezni, Neki pedig arra kell használnia a nevet, hogy megváltoztassa a kort és hogy képviselje a kort. Hiszen egyetlen név sem képviselheti teljes mértékben Magát Istent, és minden egyes név csak arra képes, hogy egy adott korban Isten természetének időbeli aspektusát képviselje; mindössze annyi a dolga, hogy az Ő munkáját képviselje. Ezért Isten bármilyen nevet választhat, amely az Ő természetéhez illik, hogy az egész kort képviselje” [Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten munkájának látomása (3)].

A »Jahve« az a név, amelyet Izraelben végzett munkám során vettem fel, és azt jelenti, hogy az izraeliták (Isten választott népe) Istene, aki képes megszánni az embert, megátkozni az embert, és irányítani az ember életét; az Isten, aki nagy hatalommal bír és tele van bölcsességgel. »Jézus« Emánuel, melynek jelentése a bűnért való áldozat, ami tele van szeretettel, könyörületességgel és amely megváltja az embert. Ő elvégezte a kegyelem korának munkáját és Ő képviseli a kegyelem korát, és csak egy részét képviselheti az irányítási terv során végzett munkának. [...] Egyedül Jézus az emberiség Megváltója, és Ő az a bűnért való áldozat, amely megváltotta az emberiséget a bűntől. Ami azt jelenti, hogy Jézus neve a kegyelem korából származik, és a kegyelem korában végzett megváltás miatt született. Jézus neve azért adatott, hogy a kegyelem korának emberei újjászülethessenek és üdvözülhessenek, és hogy az egész emberiség megváltásának önálló neve legyen(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Már visszatért a Megváltó egy „fehér felhőn”).

Ha az ember még mindig Jézus, a Megváltó érkezésére vágyik az utolsó napokban, és még mindig azt várja, hogy azon képmásában érkezzen, amelyet Júdeában viselt, akkor az egész hatezer éves irányítási terv megállt volna a megváltás korában, és nem haladhatott volna tovább. Az utolsó napok továbbá soha nem érkeznének el, és a kor soha nem érne véget. Ez azért van így, mert Jézus, a Megváltó csak az emberiség megváltására és üdvösségére szolgál. A Jézus nevet csak a kegyelem korszakának összes bűnösei kedvéért vettem fel, de ez nem az a név, amellyel az egész emberiségnek véget fogok vetni. Bár Jahve, Jézus és a Messiás mind az Én Szellememet képviselik, ezek a nevek csak irányítási tervem különböző korszakait jelölik, és nem képviselnek Engem a magam valójában. A nevek, amelyekkel a földi emberek neveznek Engem, nem tudják kifejezni természetem teljességét és mindazt, ami vagyok. Ezek csupán különböző nevek, amelyekkel különböző korokban elneveznek Engem. És így, amikor az utolsó korszak – az utolsó napok kora eljön –, nevem ismét megváltozik. Engem nem Jahvénak vagy Jézusnak fognak hívni, még kevésbé Messiásnak – hanem magának a hatalmas Mindenható Istennek, és ezen a néven fogok az egész korszaknak véget vetni(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Már visszatért a Megváltó egy „fehér felhőn”).

Azt hiszem, most már értjük, mi a jelentősége annak, hogy Isten megváltoztatta a nevét. Isten mindig új, soha nem régi, és az Ő munkája mindig előre halad. Az Ő neve folyamatosan változik, ahogy a kor változik, ahogy az Ő munkája változik. Az Ő munkájának minden szakaszával, minden új korszakkal, Isten egy különleges jelentéssel bíró nevet vesz fel, hogy képviselje az általa végzett munkát és az Ő beállítottságát az adott kor iránt. Ezt látva, nem fogjuk Istent behatárolni csupán Jahve és Jézus neveken. Nem fogjuk Istent a saját elképzeléseink és képzeletünk keretein belül behatárolni. Mindannyian tudjuk, hogy amit Isten birtokol és ami Isten, az mindent magában foglal. Ő végtelenül bölcs és mindenható! Ezt egyetlen emberi nyelv sem tudná kifejezni, akkor hogyan is tudná egy vagy két név? Számtalan név sem tudná teljességgel kifejezni azt, amit Isten birtokol és ami Isten. Ezért van az, hogy Isten minden korszakban más nevet vesz fel. Istent a Törvény Korában Jahvénak hívták, és ezen a néven adta ki a törvényt és a parancsolatokat. Ő irányította az emberiség földi életét, megengedte, hogy megtudják, mi a bűn, hogyan kell élniük, hogyan kell imádniuk Jahve Istent. Jahve volt az a név, amelyet Isten a Törvény Korának szánt, és ez csak abban a korban képviselte az Ő munkáját, valamint az Ő irgalmas, fenséges és haragvó természetét, amelyet akkor kifejezett. A Törvény Korának végén az embereket egyre jobban megrontotta a Sátán, egyre bűnösebbé váltak. Senki sem tudta követni a törvényt. Ha ez így folytatódott volna, akkor mindannyian ítéletre és a torvény értelmében halálra jutottak volna. Hogy az emberiséget megváltsa, Isten személyesen öltött testet, mint Emberfia, hogy munkálkodjon, hogy a Jézus név alatt elvégezze a megváltás művét. Ő kezdte el a Kegyelem Korát, és zárta le a Törvény Korát. Az Úr Jézus elvezette az emberiséget a megtérés útjára, és megbocsátotta bűneinket, békét, örömet és hihetetlen kegyelmet ajándékozva nekünk. Végül megfeszítették, megváltva ezzel az egész emberiséget. Jézus volt az Isten által kijelölt név a Kegyelem Korára, és az Ő megváltó munkáját képviselte ebben a korszakban, az Ő szerető és irgalmas természetével együtt. Isten munkájának e két szakaszából láthatjuk, hogy mindegyik nevének különleges jelentősége van. Ezek Isten munkáját és természetét képviselik az adott korban. Gondoljunk csak bele. Ha az Úr Jézus megtartotta volna a Jahve nevet a Kegyelem Korában, Isten munkája megállt volna a Törvény Korában. Így a romlott emberiség soha nem lett volna megváltva, és mindannyiunkat elítéltek volna, és a törvény értelmében halálra jutottunk volna bűneinkért. Soha nem jutottunk volna el a mai napig. Ugyanez a helyzet az utolsó napokban is – ha az Úr Jézus a Jézus névvel térne vissza, Isten munkája csak a megváltás szakaszában maradna, és az emberek csak az Úr Jézus megváltását és a bűnök bocsánatát nyerhetnék el. A bűnös természetet, amellyel mindannyian rendelkezünk, nem lehetne feloldani. Nem lenne módunk arra, hogy megszabaduljunk a bűntől és megtisztuljunk, és soha nem válnánk méltóvá a mennyek országára. Az Úr Jézus sokszor megjövendölte az utolsó napokban való visszatérését, hogy Ő ki fogja fejezni az igazságot, és elvégzi az ítélet munkáját, hogy megtisztítsa az emberiséget, hogy teljesen megmentse az emberiséget a bűntől, és bevigyen minket Isten országába. Úgy, ahogyan az Úr Jézus mondta: „Ha valaki hallja az Én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, Én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet Engem, és nem fogadja el az Én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon(János 12:47-48). „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra(János 16:12-13). Tehát az utolsó napokban, amikor Isten elindít egy új korszakot és az Ő új munkáját, tényleg még mindig Jézusnak fogják hívni? Természetesen nem. Az Úr Jézus az utolsó napokban visszatért, hogy Mindenható Istenként munkálkodjon, elkezdve a Királyság Korát és befejezve a Kegyelem Korát. Igazságokat fejez ki, hogy az ítélet munkáját végezze, kezdve Isten házával, hogy teljesen megmentse az emberiséget a bűntől és a Sátán erőitől, hogy teljessé tegye a győztesek csoportját. Azután le fogja zúdítani a nagy katasztrófákat, hogy megbüntesse a gonoszt és megjutalmazza a jót, eltörölve a sötét, gonosz régi kort, és akkor Krisztus királysága megvalósul a földön. Ez teljes mértékben beteljesíti a Jelenések könyvének próféciáit: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, [...] aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható(Jelenések 1:8). „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!(Jelenések 19:6).

Mindenható Isten mondja: „Egykoron Jahve néven ismertek engem. Messiásnak is neveztek, és az emberek egykor szeretettel és megbecsüléssel hívtak Engem Jézusnak, a Megváltónak. Ma azonban már nem az a Jahve vagy Jézus vagyok, akit az emberek a múltban ismertek; Én vagyok az Isten, aki az utolsó napokban visszatért, az Isten, aki véget vet a korszaknak. Én vagyok az Isten maga, aki felemelkedik a világ végéről, a maga teljes természetében tele tekintéllyel, becsülettel és dicsőséggel. Az emberek soha nem köteleződtek el mellettem, soha nem ismertek meg Engem, és mindig is tudatlanságban voltak az Én természetemet illetően. A világ teremtésétől kezdve a mai napig egyetlen ember sem látott Engem. Ezen Isten az, aki az utolsó napokban megjelenik az embereknek, de elrejtőzik közöttük. Az emberek között él, igaz és valóságos, mint az égő nap és a lobogó láng, erővel és tekintéllyel tele. Nincs egy árva ember vagy dolog sem, aki vagy ami ne ítéltetne meg szavaim által, és nincs egy árva ember vagy dolog sem, aki vagy ami ne tisztulna meg a lángoló tűzben. Végül minden nemzet áldott lesz az Én szavaim által, és darabokra is törik miattuk. Ily módon az utolsó napokban minden ember látni fogja, hogy Én vagyok a visszatért Megváltó, és hogy Én vagyok a Mindenható Isten, aki legyőzi az egész emberiséget. És mindenki látni fogja, hogy egykor én voltam a bűnért való áldozat az emberekért, de az utolsó napokban én leszek a nap lángja is, amely mindent elhamvaszt, valamint az igazságosság Napja, amely mindent feltár. Ez az Én munkám az utolsó napokban. Azért vettem fel ezt a nevet, és azért bírok e természettel, hogy minden ember lássa, hogy én vagyok az igazságos Isten, az égő nap, a lobogó láng, és hogy mindenki imádjon Engem, az egyetlen igaz Istent, és hogy lássák igazi arcomat: Nemcsak az izraeliták Istene vagyok, és nem csak a Megváltó, hanem minden teremtmény Istene vagyok az égen, a földön és a tengereken(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Már visszatért a Megváltó egy „fehér felhőn”).

Mindenható Isten szavai kristálytiszták. Jahve, Jézus és Mindenható Isten a nevei az egyetlen igaz Istennek. Ő különböző neveket vesz fel a Törvény Kora, a Kegyelem Kora és a Királyság Kora számára. Annak ellenére, hogy az Ő munkája és neve a korszakkal együtt változik, és Ő más-más módon jelenik meg, az Ő lényege és az Ő természete, valamint amit Ő birtokol és ami Ő, soha nem fog változni. Ő örökké egy Isten, egy Lélek, aki az emberiség vezetésén, megváltásán és teljes megmentésén munkálkodik. Az utolsó napokban Ő Mindenható Istenként testesül meg, és bár nem Jézusnak hívják, és úgy néz ki, mint egy átlagos ember, kifejezett minden igazságot, amely megtisztítja és megmenti az emberiséget, végezve az ítélet munkáját, kezdve Isten házával. Megítéli és leleplezi az embereket szavaival, feltárva a Sátán által okozott mélységes romlottságunkat és sátáni természetünket, és megmutatja nekünk az igazság minden aspektusát, amelyre szükségünk van a megtisztuláshoz és a szabaduláshoz. Az Ő választott népe minden nap eszi és issza az Ő szavait, elfogadják, hogy az Ő szavai megítéljék, megfenyítsék, foglalkozzanak velük, próbára tegyék és finomítsák őket, így romlott hajlamuk fokozatosan megtisztul és megváltozik. Fokozatosan megmenekülnek a gonosztól és a Sátán erőitől, és Isten teljesen megmenti őket. Mindenható Isten már a katasztrófák előtt létrehozta a győztesek egy csoportját, teljes mértékben megmutatva Isten bölcsességét és mindenhatóságát. Mindenható Isten munkája során, a Kommunista Párt sátáni erői által elkövetett állandó, brutális üldözés és letartóztatások ellenére, valamint a vallásos világ antikrisztusi erőinek őrült ítélkezése és káromlása ellenére, Mindenható Isten országának evangéliuma Keletről Nyugatra terjedt, áthaladva az egész földkerekségen. Ez azt mutatja, hogy Isten nagy műve befejeződött, hogy Mindenható Isten teljes mértékben győzedelmeskedik a Sátán felett, és elnyer minden dicsőséget! A nagy katasztrófák már elkezdődtek, és a vallásos világ zűrzavarba került, de nagyon sokan közülük még mindig makacsul ragaszkodnak az Úr Jézus nevéhez, és várják, hogy eljöjjön egy felhőn. Nem hajlandók tudomásul venni és elfogadni – bármennyi igazságot is fejez ki Mindenható Isten –, hogy milyen nagyszerű az Ő munkája. Sőt, őrülten elítélik és ellenállnak az Ő megjelenésének és munkájának. Miben különböznek azoktól a farizeusoktól, akik ragaszkodtak a Messiás nevéhez, és eszelősen ellenálltak az Úr Jézusnak? Nem ők tulajdonképpen az Istent keresztre szegező emberek? A semmiért ragaszkodnak az Úr Jézus nevéhez, de őrülten ellenállnak és elítélik Mindenható Istent. Mit gondolsz, mi vár rájuk a végén?

Befejezésül nézzünk meg egy videót a Mindenható Isten szavairól. Mindenható Isten mondja: „Szeretnétek tudni, mi volt a gyökere annak, hogy a farizeusok szemben álltak Jézussal? Szeretnéd tudni, mi volt a farizeusok lényege? Tele voltak a Messiásról való képzelgésekkel. Sőt, csak hitték, hogy a Messiás el fog jönni, de nem kutatták az élet igazságát. Így még ma is várják a Messiást, mert nem ismerik az élet útját, és nem ismerik az igazság útját sem. Talán azt mondjátok: hogyan nyerhetnék el Isten áldását az ilyen ostoba, makacs és tudatlan emberek? Hogyan láthatnák meg a Messiást? Azért álltak szemben Jézussal, mert nem ismerték a Szent Szellem munkájának irányát, mert nem ismerték az igazság azon útját, amelyről Jézus beszélt, és ezenfelül azért, mert nem értették a Messiást. És mivel soha nem látták a Messiást, és soha nem voltak a Messiás társaságában, elkövették azt a hibát, hogy ragaszkodtak a Messiás puszta nevéhez, miközben minden lehetséges módon tagadták a Messiás lényegét. Ezek a farizeusok lényegükben makacsok, gőgösek voltak, és nem engedelmeskedtek az igazságnak. Istenhitük alapelve ez volt: mindegy, milyen mély a prédikációd, mindegy, milyen nagy tekintélyed, nem vagy Krisztus, csak, ha Messiásnak hívnak. Nem ostoba és nevetséges ez a hit? De kérdezlek tovább: nem rendkívül könnyű elkövetnetek a legkorábbi farizeusok hibáit, figyelembe véve, hogy a legkevésbé sem értitek Jézust? Képes vagy meglátni az igazság útját? Tényleg garantálni tudod, hogy nem fogsz szemben állni Krisztussal? Képes vagy követni a Szent Szellem munkáját? Ha te nem tudod, hogy szemben fogsz-e állni Krisztussal, akkor azt mondom, hogy máris a halál küszöbén élsz. Azok, akik nem ismerték a Messiást, mind képesek voltak szemben állni Jézussal, elutasítani Jézust, rágalmazni Őt. Azok, akik nem ismerik Jézust, mind képesek elutasítani és gyalázni Őt. Sőt, képesek arra is, hogy Jézus visszatérését Sátán csalásának tekintsék, és még többen fogják elítélni a testbe visszatért Jézust. Nem rémisztenek meg mindezek? Amivel szembe kell néznetek, az a Szent Szellem káromlása, a Szent Szellem által az egyházakhoz intézett szavak elpusztítása, és mindannak a megvetése, amit Jézus kifejez. Mit kaphattok Jézustól, ha ennyire megzavarodtatok? Hogyan érthetitek meg Jézus munkáját, amikor fehér felhőn visszatér a testbe, ha makacsul elutasítjátok a hibáitok felismerését? Ezt mondom nektek: azok az emberek, akik nem fogadják el az igazságot, mégis vakon várják, hogy Jézus fehér felhőkön megérkezzen, biztosan káromolni fogják a Szent Szellemet, és ők az a kategória, amely el fog pusztulni(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Mire meglátod Jézus szellemi testét, Isten újjáteremti a mennyet és a földet).

Következő: Mi a megtestesülés?

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Kicsoda az egyetlen igaz Isten?

Manapság a legtöbb embernek van hite, és hiszi, hogy van Isten. Hisznek az Istenben, aki a szívükben van. Ezért az idők során az emberek...

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren