93. fejezet

A valóság az ember szeme előtt valósul meg, és már meg is valósult minden egyes dolog; munkám üteme felgyorsul, és kilőtt rakétához hasonlóan emelkedik a magasba. Erre soha senki nem számított. Szavaim valós jelentését csak a dolgok bekövetkezte után fogjátok megérteni. A nagy vörös sárkány leszármazottai sem kivételek, nekik is saját szemükkel kell tanúi legyenek csodás tetteimnek. Ne gondold, hogy mivel a tetteim láttán biztos vagy Énbennem, nem foglak magadra hagyni – ez nem ilyen egyszerű! Minden bizonnyal beteljesítem a szavakat, amelyeket mondtam, és azon eseményeket, amelyeket eldöntöttem, és ezek nem térnek vissza Hozzám üresen. Kínában, azon kisebbségtől eltekintve, akik az Én elsőszülött fiaim, kevesen vannak, akik az Én népem. Ezért ma világosan szólok hozzátok (akik az Engem legszörnyűbben üldöző nagy vörös sárkány leszármazottai vagytok): ne kapaszkodjatok semmilyen nagy reménybe, a munkám pedig (a világ teremtése óta) mindig is az elsőszülött fiaimra, valamint számos Kínán kívüli nemzetre összpontosult. Ezért amikor elsőszülött fiaim felnőnek, akaratom teljesül. (Miután felnőttek az elsőszülött fiaim, minden elvégeztetik, mert az előttük álló feladat nekik adatott.) Most megengedem ezeknek az embereknek, hogy lássák csodás tetteim egy részét, csak azért, hogy a nagy vörös sárkányt megszégyenítésem. Ezek az emberek egyszerűen nem tudnak örömöt lelni ebben, csupán Nekem szolgálatot végezve lehetnek boldogok. Nincs számukra más alternatíva, mert megvannak az adminisztratív rendeleteim, és ezeket senki nem meri megsérteni.

Most pedig a külföldiek eljövetelével kapcsolatos néhány helyzetről fogok kommunikálni, hogy előre tudhassatok ezekről, mindent megfelelően előkészítsetek a nevemről való tanúságtételre, és föléjük kerekedve uralkodjatok rajtuk. (Azért mondom, hogy „föléjük kerekedve uralkodjatok rajtuk”, mert aki közöttük a legnagyobb, az még mindig a legkisebb közöttetek.) Ezek az emberek mind elnyerték a Szentlélek kinyilatkoztatását, és a jövőben mind Kínába fognak tömörülni, mintha ez előre el lenne rendezve. A nagy vörös sárkányt ez meglepte, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy ellenálljon, de egyvalamit ne feledjetek! Az irányítási tervem teljes egészében megvalósult, és semmi, és senki emberfia nem meri akadályozni a lépéseimet. Mindig adok nekik kinyilatkoztatást, és ők a Szentlélek iránymutatását követve cselekszenek. Bizonyára nem fogják elszenvedni a nagy vörös sárkány fogságát, mert Énbennem mindenki felszabadul és szabaddá válik. Minden dolgot megfelelően elrendeztem, rátok várva, hogy elvégezzétek a pásztorlásuk előkészítő munkáját. Mindig is mondtam ezt, a legtöbbetek azonban még mindig csak félig hiszi el. És most mi a helyzet? Megdöbbentetek, ugye?

Ezek a dolgok mind másodlagosak; a fő dolog az, hogy amint lehet, minden előkészítő munkát elvégezzetek. Ne ijedjetek meg! Én vagyok az, aki elvégzem a munkát, és amikor eljön az idő, Én Magam fogom elvégezni a munkámat. Darabokra zúztam a nagy vörös sárkányt. Ez azt jelenti, hogy Lelkem visszavonult mindenkitől, kivéve az elsőszülött fiaimtól (és most könnyebb felfedni azt, hogy kik a nagy vörös sárkány leszármazottai). Ezek az emberek már nem végeznek szolgálatot Nekem, és Én visszaküldöm őket a feneketlen mélységbe. (Ez azt jelenti, hogy egyiküket sem fogom használni. Mostantól kezdve elsőszülött fiaim teljesen fel lesznek fedve, és azok lesznek az Én elsőszülött fiaim, akik Mellettem vannak, és akik alkalmasak arra, hogy használjam őket.) Elsőszülött fiaim, ti hivatalosan élvezitek azon áldásokat, amelyeket kiárasztok rátok (mert mindazok, akiket gyűlölök megmutatták az igazi arcukat), és ezután nem fordul elő közöttetek az, hogy Ellenem szegüljetek. Ti őszintén, száz százalékosan biztosak vagytok Bennem. (Csupán mára teljesült ez be teljesen, és Én előre elrendeltem ezt az időt.) A szívetekben és az elmétekben csupán végtelen szeretet és félelem van Irántam, és mindig dicsértek és dicsőítetek Engem. Ti valóban az Én szeretetem gondoskodása és oltalma alatt éltek a harmadik égben. Mily semmihez sem fogható gyönyörűség és boldogság! Ez egy másik birodalom, amit az emberek nehezen tudnak elképzelni – az igazi, szellemi világ!

Mindenféle csapás jön egymás után, mindegyik súlyosabb az előzőnél, és napról napra feszültebbé válik a helyzet. Ez még csak a csapások kezdete, az eljövendő súlyos csapásokat el sem tudja képzelni az ember. Hadd oldják meg ezt az Én fiaim; ez az Én adminisztratív rendeletem, és már régen elterveztem. Mindenféle jel és csoda, melyet ember még soha nem látott, származik Tőlem, és egymás után jelenik meg minden népnek (vagyis a királyságom összes népének). Ám ez olyasvalami, ami a közeljövőben fog megtörténni. Ne nyugtalankodjatok! Ez a belépés a királyságba, amelyről mindenki beszél – milyen állapot a királyságba való belépés? És mi a királyság? Kézzelfogható város? Félreértitek. A királyság nem a földön van, sem pedig a fizikai égen, hanem olyan szellemi világ ez, amelyet ember nem láthat, se nem érinthet meg. Ebbe csak azok léphetnek majd be, akik – miután elfogadták a nevemet –, maradéktalanul teljessé lettek Általam, és élvezik az áldásaimat. A korábban gyakran említett szellemi világ a királyság felszíne. Azonban nem könnyű valóban belépni a királyságba. Akik belépnek, azoknak el kell nyerniük az Én ígéretemet, és olyan embereknek kell lenniük, akiket Én Magam erre eleve elrendeltem és kiválasztottam. A szellemi világ tehát nem olyan hely, ahol tetszésük szerint jöhetnek-mehetnek az emberek. Az emberek megértése erről mindeddig nagyon felületesen volt, és kizárólag emberi elképzeléseikből állt. Csak a királyságba belépők élvezhetnek áldásokat, vagyis az ember nem csupán arra képtelen, hogy élvezze ezeket az áldásokat, de még csak nem is láthatja azokat. Ez az Én végső adminisztratív rendeletem.

Előző: 92. fejezet

Következő: 94. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren