92. fejezet

Minden ember láthatja mindenhatóságomat és bölcsességemet a szavaimban és a tetteimben. Bárhová megyek, a munkám ott van. Lépteim nem csak Kínában vannak; ami még fontosabb, hogy a világ összes nemzetében ott vannak. Elsőként azonban csak a hét korábban tárgyalt nemzet kapja meg ezt a nevet, mivel ez az Én munkám sorrendje; a közeljövőben nagy tisztánlátásra fogtok jutni ezzel kapcsolatban, teljesen megértve ezt. Ha elmondom nektek most, attól tartok, hogy a többség elbukik ennek következtében, mert korábban megmondtam, hogy a ti érettségeteknek megfelelően beszélek nektek és hallatom a hangomat, és mindenben, amit teszek, benne van az Én végtelen bölcsességem, amelyet senki sem tud kifürkészni; az egyetlen mód az, ha adagolva mesélem el nektek. Tudjátok ezt! Ti örökké gyermekek vagytok a szememben; minden lépésetekben Én kell, hogy vezesselek és utasítsalak titeket. Emberek – csak az Én irányításom alatt élhetitek meg az életeteket; nélküle senki sem tudna tovább élni. Az univerzum egész világa az Én kezemben van, de mégsem látsz Engem nyüzsögni. Ellenkezőleg, nyugodt és boldog vagyok. Az emberek nem ismerik mindenhatóságomat, és aggódnának Értem – milyen kevessé ismeritek magatokat! Még mindig fitogtatjátok az értéktelen apróságaitokat Előttem, magatokat csodálva! Ezen már rég átláttam. És ti trükközni kezdtek Előttem, ti megvetendő nyomorultak! Azonnal hagyjátok el a házamat! Nem akarok olyan nyomorult dolgokat, mint ti. Inkább senki sem legyen királyságomban, mint a ti fajtátok – ti megvetendő nyomorultak! Tudod-e, hogy már abbahagytam a munkát rajtad, annak ellenére, hogy továbbra is a szokásos módon eszel és öltözködsz? De tudtad-e, hogy a Sátánnak élsz, és szolgálatot teszel a Sátánnak? Mégis van bátorságod, hogy Előttem állj! Te tényleg szégyentelen vagy!

A múltban gyakran mondtam: „Hamarosan jönnek a nagy katasztrófák; a nagy katasztrófák már kiestek kezemből.” Mire utal a „nagy katasztrófák”, és mivel magyarázható ez a „kiestek”? Ti úgy gondoljátok, hogy ezek a nagy katasztrófák elkerülhetetlen katasztrófákra utalnak, amelyek megsebesítik az ember szellemét, lelkét és testét, és azt gondoljátok, hogy a „földrengések, éhínségek és járványok”, amelyekről beszélek, ezek a nagy katasztrófák. De ti nem tudjátok, hogy rosszul értelmeztétek a szavaimat. És azt gondoljátok, hogy ez a „kiestek” azt jelenti, hogy elkezdődtek a nagy katasztrófák – ez nevetséges! Valóban így értitek, és hallván magyarázataitokat, igazán dühös leszek. A rejtély, amelyet az emberek nem tudtak felfedni (ami a legtitkosabb rejtély), az egyúttal a legsúlyosabban félreértelmezett rejtély is az idők során, és ez egy olyan misztérium, amelyről senkinek nem volt személyes tapasztalata (mivel csak az utolsó napokban jut érvényre, és csak a végső korban láthatja az ember, bár nem fogják felismerni), mert Én nagyon szorosan lezárom, hogy ember ne tudjon behatolni (hogy akár a legkisebb részét is láthassa). Most, hogy munkámat idáig elvégeztem, megvilágosítalak benneteket munkám szükségleteinek megfelelően; különben az embereknek nem lenne módjukban megérteni. Most elkezdek közösséget adni; mindenki figyeljen oda, mert aki nem óvatos, beleértve az elsőszülött fiaimat is, az elszenvedi az Én ítéletemet, és a legsúlyosabb esetekben kezem lesújt rájuk (ami azt jelenti, hogy szellemüket, lelküket és testüket elveszik). A nagy katasztrófákról királyságom minden adminisztratív rendelete kapcsán beszélnek, és minden egyes adminisztratív rendeletem része a nagy katasztrófáknak. (Az adminisztratív rendeleteimet még nem fedték fel nektek teljesen, de ne aggódjatok, és ne nyugtalankodjatok emiatt; vannak dolgok, amelyek kevés hasznot hoznának nektek, ha túl korán ismernétek meg őket. Emlékezzetek erre! Bölcs Isten vagyok.) Szóval, mi a másik rész? A nagy katasztrófák két részből állnak: adminisztratív rendeleteimből és haragomból. Az az idő, amikor eljönnek a nagy katasztrófák, annak is az ideje lesz, hogy elkezdek dühömben lángolni, és érvényre juttatni adminisztratív rendeleteimet. Itt mondom elsőszülött fiaimnak: nem szabad elfajulnotok emiatt. Elfelejtetted, hogy minden dolgot és minden ügyet Én eleve elrendeltem? Fiam, ne félj! Biztosan megvédelek téged; jó áldásokat fogsz élvezni Velem örökre, és Velem leszel az örökkévalóságig. Mivel te az Én szeretteim közé tartozol, nem hagylak el téged. Én nem csinálok ostobaságokat, de ha lebontanék egy ilyen nehezen elkészült dolgot, nem Magam alatt vágnám a fát? Tudom, mit gondolsz a szívedben. Emlékeztél erre? Mit mást kellene még mondanom? Beszélni fogok még többet a nagy katasztrófákról. Amikor jönnek a nagy katasztrófák, az lesz a legfélelmetesebb időszak, és a legnagyobb mértékben fel fogják fedni az ember csúfságát. Mindenféle démoni kép feltárul majd az Én arcom fényében, és nem lesz hova bújniuk, hol fedezéket találniuk; teljesen lelepleződnek. A nagy katasztrófák hatása az lesz, hogy mindazokat, akik nem az Én választottaim vagy eleve elrendeltjeim, letérdelnek Előttem, és sírva és fogcsikorgatva könyörögnek bocsánatért. Ez az Én ítéletem a Sátán felett, az Én haragos ítéletem. Jelenleg ezzel a munkával foglalkozom, és talán vannak olyanok, akik képesítettnek akarják magukat feltüntetni, és blöfföléssel akarnak átjutni; minél inkább teszik ezt, a Sátán annál többet fog rajtuk dolgozni, amíg egy bizonyos ponton fel nem tárul eredeti formájuk.

Nem sietek a munkám elvégzésével, és minden személyt Magam vezényelek (ez a kigúnyolásuk, bizonyítva, hogy ők a nagy vörös sárkány leszármazottai, és nem figyelek rájuk, így nem túlzás a „vezényelni” szó használata), és minden cselekedetet Magam végzek el. Nálam minden sikerül, és ez biztonságos és biztos siker; minden, amit teszek, már el van intézve, lépésről lépésre. Apránként beszélek nektek akaratomról és terhemről. Ettől kezdve szavaim megjelennek minden nemzetnek és minden népnek. Mivel az elsőszülött fiaim már teljességre jutottak (szavaim fiaimra és népemre koncentrálnak), a munkamódszerem ismét elkezdett változni. Ezt tisztán látjátok? Éreztétek szavaim hangnemét az elmúlt napokban? Elsőszülött fiaimat minden lépésnél vigasztalom, de mostantól kezdve (mert elsőszülött fiaim már teljességre jutottak) kést hordok a kezemben (a „kés” jelentése: „a lehető legszigorúbb szavak”). Nem érdekel, hogy azok, akikre egy pillanatra is kedvezőtlenül tekintek (ez azokra vonatkozik, akik nem lettek eleve elrendelve vagy kiválasztva, és ezért nincs ellentmondás), szolgálatot tesznek-e Nekem, vagy bármilyen szempontból különlegesek; azonnal félredobom őket. Én vagyok a mindenható Isten, és minden embert képes vagyok arra késztetni, hogy szolgálatot tegyen Nekem. Egyáltalán nem vonakodom megválni az ilyen emberektől; ha azt mondom, hogy nem akarom őket, akkor nem akarom őket. Most, hogy eljött ez az idő, elég, ha látok valakit, aki bosszant Engem, és azonnal, vizsgálat nélkül elvetem, mert Én vagyok az Isten, aki állja a szavát. Azoknak, akiknek előre elrendeltem, hogy a szolgálatomban legyenek: nem számít, milyen jó vagy, nem számít, hogy tettél-e bármit, ami dacol Velem, ha bosszantasz Engem, akkor ki foglak rúgni. Nem félek a jövőbeni problémáktól. Megvannak adminisztratív rendeleteim, Én állom a szavamat, és az Én szavam be fog teljesedni. Hagynám, hogy a Sátán megmaradjon? Hallgassatok meg, emberek! Nem kell félnetek; neked ki kell menned, amikor arra kérlek, hogy menj ki. Ne hozz Nekem kifogásokat; nincs mit mondanom neked! Ugyanis ekkora türelmet gyakoroltam, és elérkezett az adminisztratív rendeleteim érvényre juttatásának az ideje, és elérkezett az utolsó napotok is. Évezredeken keresztül züllöttek voltatok és mindig önfejűen, akaratosan tettétek a dolgokat, de Én mindig toleráns voltam (mivel nagylelkű vagyok, és bizonyos mértékig megengedem a romlottságodat). De most vége az engedékenységemnek, és eljött az ideje, hogy megragadjanak titeket és a tűz és kénkő tavába dobjanak. Siess és állj el az útból. Elkezdem formálisan érvényesíteni ítéletemet, és elkezdem szabadjára engedni haragomat.

A világ minden nemzetében és minden helyén gyakran előfordulnak földrengések, éhínségek, járványok és mindenféle katasztrófák. Miközben végzem nagy munkámat minden nemzetben és minden helyen, ezek a katasztrófák súlyosabbak lesznek, mint bármikor máskor a világ teremtése óta. Ez az Én ítéletem kezdete minden nép felett, de fiaim megnyugodhatnak; semmiféle katasztrófa nem ér titeket, és Én megvédelek benneteket. (Ez azt jelenti, hogy ti ezután a testben fogtok élni, de nem romlott életfelfogással, így nem fogjátok elszenvedni semmilyen katasztrófa fájdalmát.) Velem együtt ti egyszerűen királyokként fogtok uralkodni és meg fogtok ítélni minden nemzetet és minden népet, jó áldásokban részesülve Velem mindörökké a világegyetemben és a föld határain. Ezek a szavak mind beteljesednek, és hamarosan a szemetek láttára valósulnak meg. Nem késlekedek egyetlen órát és egyetlen napot sem; hihetetlenül gyorsan cselekszem. Ne aggódj és ne nyugtalankodj; az áldást, amit neked adok, senki sem veheti el tőled – ez az Én adminisztratív rendeletem. Minden ember engedelmes lesz Nekem tetteim miatt; szüntelenül ujjonganak, és még jobban fognak vég nélkül ugrálni örömükben.

Előző: 91. fejezet

Következő: 93. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren