91. fejezet

Lelkem folyamatosan beszél és hallatja a hangomat – közületek hányan ismerhetnek Engem? Miért kell testté lennem és közétek jönnöm? Ez egy nagy rejtély. Rám gondoltok és vágyakoztok Utánam egész nap, és dicsértek Engem, élveztek Engem, és mindennap esztek és isztok Belőlem, de még ma sem ismertek Engem. Milyen tudatlanok és vakok vagytok! Milyen kevéssé ismertek Engem! Hányan lehetnek közületek tekintettel akaratomra? Vagyis közületek hányan ismerhetnek Engem? Mindannyian ördögi típusok vagytok, de mégis szeretnétek eleget tenni akaratomnak? Felejtsétek el! Hadd mondjam el neked: Bármilyen jók is a Sátán tettei, ezeknek az a célja, hogy lerombolják az Én építményemet és félbeszakítsák irányításomat. Nem számít, milyen jók a tettei, a lényege nem változik – dacol Velem. Ezért sok emberre akaratlanul is lecsap a kezem, és akaratlanul is kiűzöm őket a családomból. Ma már az ember egyetlen dolgot (akár nagy, akár kicsi) sem vezényel; minden az Én kezemben van. Ha valaki azt mondja, hogy minden dolog az ember irányítása alatt áll, akkor azt mondom, hogy te szembeszállsz Velem, és Én biztosan súlyosan megfenyítelek és örökre otthagylak támpont nélkül. Minden esemény és dolog közül mi az, ami nincs a kezemben? Mi az, amit nem Én szabok meg, vagy nem Én határozok meg? És még mindig arról beszélsz, hogy ismersz Engem! Ezek ördögi szavak. Másokat becsaptál, ezért azt hiszed, hogy Engem is be tudsz csapni? Azt gondolod, hogy ha senki sem tudja, mit tettél, akkor abból semmi sem lesz? Ne gondold, hogy könnyen megúszod! Rá kell vegyelek, hogy térdelj le Előttem és mondd ki. Az elfogadhatatlan, hogy nem beszélünk; ez az Én adminisztratív rendeletem!

Valóban értitek, hogy ki az Én Lelkem, és ki az Én testi énem? Mi az Én megtestesülésem jelentősége? Közületek ki gondolta át alaposan ezt a fontos dolgot, és kapott valami kinyilatkoztatást Tőlem? Ti mind becsapjátok magatokat! Miért mondom, hogy a nagy vörös sárkány utódja vagy? Ma felfedem nektek megtestesülésem rejtélyét, azt a rejtélyt, amelyet az ember a világ teremtése óta nem tudott megfejteni, és amely gyűlöletem oly sok tárgyát tette tönkre. És ez ma is így van. Hús-vér testem miatt sokan tökéletessé lettek azok közül, akiket szeretek. Pontosan miért kell testté lennem? És miért úgy mutatkozom meg, ahogy (minden dologban, beleértve a magasságomat, megjelenésemet, termetemet stb.)? Kinek van bármi mondandója erről? Megtestesülésemnek annyi jelentősége van, hogy egyszerűen nem lehet mindet elmondani. Most csak egy részletét mondom el nektek (mivel munkám lépései idáig jutottak el, ezt kell tennem, és ezt kell mondanom): Megtestesülésem elsősorban elsőszülött fiaimra irányul, hogy pásztorolhassam őket, és hogy szemtől szemben beszélgethessenek és beszélhessenek Velem; továbbá azt mutatja, hogy Én és az elsőszülött fiaim bensőséges viszonyban vagyunk egymással (azaz együtt eszünk, együtt maradunk, együtt élünk és együtt cselekszünk), hogy a valóságban Én táplálhassam őket – ezek nem üres szavak, hanem a valóság. Korábban az emberek hittek Bennem, de nem tudták felfogni a valóságot, és ez azért volt, mert még nem testesültem meg. Ma a megtestesülésem lehetővé teszi mindannyiótoknak, hogy megragadjátok a valóságot, és lehetővé teszi azok számára, akik őszintén szeretnek, hogy megismerjenek Engem – Magát a bölcs Istent – beszédem és viselkedésem, valamint az ügykezelési módom mögött húzódó alapelvek révén. Lehetővé teszi azt is, hogy azok, akik nem őszintén keresnek Engem, alig észrevehető tetteimben meglássák azon aspektusomat, ami az Én emberi mivoltom, és ezáltal szembeszálljanak Velem, majd „bármiféle ok nélkül” meghaljanak, miután lecsapok rájuk. A Sátán megalázásakor a megtestesülés teszi a legzengőbb tanúságot Mellettem; nem csak hogy ki tudok lépni a hús-vér testből, hanem élni is tudok a hús-vér testben. Nem szenvedek térbeli vagy földrajzi korlátoktól; Számomra semmilyen akadály nem létezik, és minden gördülékenyen megy. Ebben van leginkább megszégyenítve a Sátán, és amikor kilépek a hús-vér testből, akkor is a hús-vér testemben végzem a munkámat, és ez egyáltalán nem befolyásol Engem. Még mindig lépkedek hegyeken, folyókon, tavakon és a világegyetem és minden dolog minden szegletén át. Megtestesültem, hogy felfedjem mindazokat, akik Tőlem születtek, de felkeltek, hogy szembeszálljanak Velem. Ha nem lennék testté, nem lenne mód felfedni őket (azokra utalva, akik egyféleképpen cselekszenek szemtől szemben Velem, és másként a hátam mögött). Ha Lélek maradnék, az emberek imádnának Engem az elképzeléseikben, és azt gondolnák, hogy formátlan és elérhetetlen Isten vagyok. Mai megtestesülésem teljesen ellentétes az emberek elképzeléseivel (a magasságomról és a megjelenésemről beszélve), mivel Ő hétköznapinak tűnik és nem túl magas. Ez a pont az, amely a leginkább megalázza a Sátánt, és ez a legerőteljesebb ellentéte az emberek elképzeléseinek (a Sátán káromlása). Ha az Én külsőm különbözne mindenki mástól, az zavaró lenne – mindenki jönne, hogy imádjon Engem, és megértsen Engem a saját elképzelései alapján, és nem tudna szép tanúságot tenni Mellettem. Ezért vettem fel a mai képmásomat, amit egyáltalán nem nehéz megérteni. Mindenkinek ki kell lépnie az emberi elképzelésekből, és nem szabad hagynia, hogy a Sátán ravasz mesterkedései becsapják. A jövőben még többet el fogok mondani nektek, apránként, munkám igényeinek megfelelően.

Ma az Én nagy munkám sikert ért el, és tervem megvalósult. Megnyertem egy embercsoportot, akik egyetlen, egységes akarattal működnek együtt Velem. Ez a legdicsőségesebb időszak Számomra. Szeretett fiaim (mindazok, akik szeretnek Engem) képesek egy szívbe és elmébe fonódni Velem, mindannak az elvégzésében Velem együtt, amit meg kell tennem. Ez egy csodálatos dolog. A mai nap után azok, akikről kedvezőtlen a véleményem, nem részesülnek a Szentlélek munkájában, vagyis elvetem azokat, akik nem felelnek meg annak, amit a múltban mondtam. Az embereknek tökéletesen alkalmazkodniuk kell ahhoz, amit mondok. Emlékezz erre! Tökéletesen meg kell felelned. Ne értsd félre; minden Tőlem függ. Emberek – ne beszéljetek feltételekről Velem. Ha Én azt mondom, hogy alkalmas vagy, akkor az kőbe van vésve; ha azt mondom, hogy nem vagy alkalmas, ne nézz fájdalmasan, és ne hibáztasd az Eget és a földet. Ez mind az Én elrendezésem. Ki mondta, hogy ne tiszteld magad? Ki mondta, hogy kövesd el azt a szégyenletes ostobaságot? Még ha semmit sem mondasz, akkor sem tudod elrejteni Előlem az igazságot. Kinek szólnak szavaim, amikor azt mondom, hogy Én vagyok Maga az Isten, aki az ember szívének legbensőjét vizsgálja? Azoknak mondom, akik tisztességtelenek. Milyen szégyentelen – ilyet tenni a hátam mögött! Meg akarsz téveszteni Engem? Ez nem olyan egyszerű! Takarodj innen, azonnal! Lázadás fia! Nem szereted magad, és nem tiszteled magad! Nem törődsz magaddal, mégis szeretnéd, hogy szeresselek? Felejtsd el! Egyetlen ilyen nyomorultat sem akarok. Takarodjatok el Tőlem mindannyian! Ez hozza a legsúlyosabb szégyent a nevemre; ha ezt nem látjátok tisztán, akkor ez nem fog menni. Meg kell védenetek magatokat attól, hogy bármilyen mocsok megfertőzzön ebben a gonosz és kicsapongó régi korszakban; teljesen szentnek és makulátlannak kell lennetek. Ma azok alkalmasak arra, hogy királyként uralkodjanak Velem, akiket nem fertőzött meg semmiféle szenny, mert Én vagyok a szent Isten Maga, és nem akarom, hogy bárki is megszégyenítse a nevemet. Az ilyen embereket a Sátán küldte, hogy próbára tegyenek Engem, és bizony, ők mind a Sátán szolgái, akiket vissza kell verni (a feneketlen mélységbe dobni).

A családom szent és makulátlan, a templomom pedig csodálatos és fenséges (vagyis azok, akik birtokolják azt, ami vagyok és amim van). Ki merészel belépni és tetszés szerint bajt okozni? Én biztosan nem bocsátok meg nekik. Teljesen elpusztulnak és nagyon megszégyenülnek. Bölcsen cselekszem. Kard nélkül, fegyver nélkül és anélkül, hogy a kisujjamat is megmozdítanám, egészen le fogom győzni azokat, akik dacolnak Velem és szégyent hoznak a nevemre. Nagylelkű vagyok, és egyenletes ütemben folytatom munkámat, még akkor is, ha a Sátán ilyen mértékű zavart okoz; nem törődöm vele, és le fogom győzni az irányítási tervem teljesítésével. Ez az Én hatalmam és bölcsességem, és még ennél is több, végtelen dicsőségemnek egy kis része. Az Én szememben azok, akik szembeszállnak Velem, olyanok, mint a földben kúszó bogarak, amiket szándékaim szerint bármikor halálra zúzhatok a lábam alatt. Én azonban bölcsen teszem a dolgokat. Szeretném, ha elsőszülött fiaim bánnának el velük; nem sietek. Módszeresen, rendezetten és a legkisebb hiba nélkül cselekszem. Azoknak az elsőszülött fiaimnak, akik Tőlem születtek, birtokolniuk kell azt, ami vagyok, és képesnek kell lenniük arra, hogy lássák az Én végtelen bölcsességemet a tetteimben!

Előző: 90. fejezet

Következő: 92. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren