90. fejezet

Mindazoknak, akik vakok, távozniuk kell Tőlem, és egy pillanatig sem maradhatnak tovább, mert Én azokat akarom, akik képesek megismerni Engem, akik látnak Engem és akik mindent el tudnak nyerni Tőlem. És ki az, aki igazán el tud nyerni Tőlem mindent? Minden bizonnyal nagyon kevés ilyen ember van, és ők bizonyosan részesülnek majd áldásaimban. Szeretem ezeket az embereket és egyesével fogom kiválogatni őket, hogy a jobb kezem legyenek, hogy az Én megnyilvánulásaim legyenek. Elérem, hogy minden nemzet és minden nép szüntelenül dicsérjen Engem, örvendezve és ujjongva ezeknek az embereknek a kedvéért. Ó, Sion hegye! Emeld fel a győzelmi zászlót és ujjongj Értem! Mert Én keresztülhágok a világegyetemen és eljutok a föld végeire, lefedve a hegyek, folyók és valamennyi dolog minden szegletét, mielőtt még egyszer visszatérek ide. Győzedelmesen térek vissza igazságossággal, ítélettel, haraggal és égetéssel, és még inkább, az Én elsőszülött fiaimmal. Minden dolgot, amit utálok és az összes embert, ügyet és tárgyat, amit megvetek, messzire űzöm. Én győzedelmes vagyok és beteljesítettem mindent, amit tenni akarok. Ki meri azt mondani, hogy nem fejeztem be munkámat? Ki meri azt mondani, hogy nem nyertem meg elsőszülött fiaimat? Ki merészeli azt mondani, hogy nem diadalban tértem vissza? Az ilyen emberek bizonyosan a Sátán fajtája; ők azok, akik nehéznek tartják bocsánatom elnyerését. Ők vakok, mocskos démonok és őket utálom a legjobban. Ezeken a dolgokon kezdem majd el felfedni haragomat és ítéletem teljességét, és égető tüzemmel lángra gyújtom a világegyetemet és a földet egyik végétől a másikig, megvilágítva minden szegletet – ez az Én adminisztratív rendeletem.

Amint megértettétek szavaimat, vigasztalást kellene nyernetek belőlük; nem engedhetitek el őket a fületek mellett. Az ítélet kijelentései mindennapos események, miért vagytok hát olyan nehéz felfogásúak és bódultak? Miért nem működtök együtt Velem? Annyira szeretnétek a pokolba menni? Azt mondom, hogy Én az irgalom Istene vagyok elsőszülött fiaimnak, az Én fiaimnak és népemnek, hogyan értelmezitek tehát ezt? Ez nem egy egyszerű kijelentés, és pozitív nézőpontból kellene értelmezni. Ó, vak emberiség! Sokszor megmentettelek titeket, kihoztalak a Sátán markából és a fenyítésből, hogy elnyerhessétek ígéretemet, miért nem mutattok hát semmi törődést a szívem iránt? Megmenekülhet így közületek bárki is? Az Én igazságosságom, fenségem és ítéletem nem irgalmaz a Sátánnak. De, ami titeket illet, e dolgok célja, hogy titeket megmentselek, ti egyszerűen mégis képtelenek vagytok megérteni természetemet, és a cselekedeteim mögötti alapelveket sem ismeritek. Azt gondoltátok, hogy különféle tetteim súlyosságában nem teszek különbséget, és hogy nem teszek különbséget cselekedeteim célpontjai között – micsoda tudatlanság! Én képes vagyok tisztán látni minden embert, eseményt, és dolgot. Tökélesen világosan értem minden személy lényegét, vagyis ellátok egészen azokig a dolgokig, amelyeket valaki önmagában rejteget. Tisztán látom, ha valaki egy jezabel vagy egy szajha, és tudom, ki mit csinál titokban. Ne fitogtasd bájaidat Előttem, te nyomorult! Takarodj most innen! Tehát, elkerülendő, hogy nevemre szégyent hozzon az illető, nem veszem hasznát az ilyen embernek! Az ilyen nem tud tanúságot tenni a nevem mellett, helyette kontraproduktívan viselkedik és gyalázatot hoz a családomra! Azonnal ki lesz utasítva a házamból! Nem akarom őt. Egyetlen másodperc késlekedést sem tűrök el! Mert az ilyen emberek bárhogy is törekednek, az hiábavaló, mert az Én királyságomban mindenki szent és minden tekintetben szeplőtlen. Ha azt mondom, hogy nem akarok valakit – és ebbe a saját népem is beletartozik – akkor azt úgy is gondolom; ne várj arra, hogy meggondoljam Magam. Nem érdekel, hogy azelőtt milyen jó voltál Hozzám!

Mindennap titkokat fedek fel nektek. Ismeritek beszédmódszeremet? Milyen alapon tárom fel rejtélyeimet? Tudjátok? Gyakran mondjátok, hogy Én vagyok az Isten, aki a megfelelő időben gondoskodik rólatok, hogyan értelmezitek tehát ezeket a szempontokat? Felfedem nektek misztériumaimat egyesével munkám lépéseivel összhangban, és tervemmel összhangban gondoskodom rólatok, és még inkább a ti valós érettségetekkel összhangban (amikor csak szó esik az Én ellátásomról, akkor az a királyságban lévő minden egyes emberre vonatkozóan történik). Az Én beszédmódszerem ilyen: a házamban lévő embereknek vigaszt nyújtok – gondoskodom róluk és megítélem őket; a Sátán iránt nem tanúsítok irgalmat, egy szemernyit sem, és minden felbőszült és ég. Arra fogom használni adminisztratív rendeleteimet, hogy egyesével kivessem a házamból azokat, akiket nem predesztináltam és nem választottam ki. Nincs szükség nyugtalanságra. Miután felfedetem velük eredeti formájukat (miután szolgálatot végeznek fiaimnak, amikor a vég eljön), visszatérnek majd a feneketlen mélységbe, máskülönben soha nem fogom lezárni ezt az ügyet és soha nem engedem el. Az emberek gyakran emlegetik a poklot és az alvilágot. De mire utal e két szó, és mi a különbség köztük? Tényleg valami hideg, sötét sarokra utalnak? Az emberi elmék folyton félbeszakítják irányításomat, gondolván, hogy saját véletlenszerű tűnődéseik tökéletesen jók! De ezek nem többek, mint a saját képzelődéseik. Az alvilág és a pokol egyaránt a mocsok templomára utal, amelyben korábban a Sátán vagy gonosz szellemek laktak. Vagyis azt mondhatni, hogy bárki, akiben korábban a Sátán vagy gonosz szellemek lakoztak – ők azok, akik az alvilág, és ők azok, akik a pokol – nincs ebben semmi hiba! Ezért hangsúlyoztam ismételten a múltban, hogy Én nem lakom egy mocskos templomban. Élhetek Én (Isten Maga) az alvilágban vagy a pokolban? Nem lenne ez nevetséges ostobaság? Többször mondtam ezt, de ti még mindig nem értitek, mire gondolok. A pokolhoz képest az alvilágot még jobban megrontotta a Sátán. Azok, akik az alvilágért vannak, a legsúlyosabb esetek, és Én egyszerűen nem predesztináltam ezeket az embereket; akik a pokolért vannak, ők azok, akiket eleve elrendeltem, majd kivetettem. Egyszerűen szólva, ezen emberek közül Én egyetlen egyet sem választottam ki.

Az emberek rendszeresen bemutatják, hogy szakértői az Én szavaim félreértelmezésének. Ha Én nem mutatnék rá világosan és nem tisztáznám a dolgokat apránként, közületek ki értené meg? Ti még az Általam mondott szavakat is csak félig hiszitek el, nem beszélve azokról a dolgokról, amelyekről korábban nem esett említés. Most pedig, belső viták kezdődtek minden nemzeten belül: munkások vitatkoznak a vezetőkkel, diákok a tanárokkal, állampolgárok a kormányhivatalnokokkal, és minden ilyen jellegű tevékenység, amely nyugtalanságot szít, először az egyes nemzeteken belül üti fel a fejét, és mindez csak része a Nekem végzett szolgálatnak. És miért mondom, hogy e dolgok Nekem tesznek szolgálatot? Élvezem vajon az emberek szerencsétlenségét? Csak üldögélek vajon, ügyet sem vetve? Biztosan nem! Mert ez a Sátán kirohanása haláltusájában, és mindezen dolgok célja, hogy a negatívumokat felhasználjam arra, hogy az Én erőm és az Én csodálatos tetteim ellenpontjaként viseltessenek. Mindez egy erős bizonyságtétel, amely tanúságot tesz Mellettem, és fegyver a Sátán elleni támadáshoz. Épp, amikor a világ minden nemzete a földért és befolyásért harcol, elsőszülött fiaim és Én királyokként uralkodunk együtt és foglalkozunk velük, és teljes mértékben meghaladja képzelőerejüket, hogy az ilyen siralmas környezeti feltételek mellett királyságom teljes mértékben megvalósul az emberek között. Továbbá, amikor a hatalomért versengenek és meg akarnak ítélni másokat, mások ítélik el őket, és elégnek haragom által – milyen szánalmas! Mennyire szánalmas! Az Én királyságom megvalósul az emberek között – milyen dicsőséges esemény ez!

Mivel emberek vagytok (akár az Én királyságom népe, akár a Sátán utódai), mindannyiótoknak látnotok kell csodálatos tetteimet, máskülönben soha nem hagyom nyugodni ezt a dolgot. Még ha készek is vagytok elfogadni ítéletemet, az még mindig nem lesz elegendő, ha nem láttátok csodálatos tetteimet. Minden embernek meg kell győződnie szívéből, szó által és látás által, és senkit nem lehet könnyen elengedni. Minden embernek dicsőítenie kell Engem. A végén elérem, hogy még a nagy vörös sárkány is felkeljen és dicsérjen Engem a győzelmemért. Ez az Én adminisztratív rendeletem – emlékezni fogtok rá? Minden embernek vég nélkül dicsérnie kell Engem és dicsőítenie kell Engem!

Előző: 89. fejezet

Következő: 91. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren