89. fejezet

Nem könnyű mindent az Én szándékaimmal összhangban tenni. Nem az a kérdés, hogy színlelést kényszerítesz-e magadra; hanem azon múlik, hogy Én felruháztalak-e a saját képességeimmel, mielőtt megteremtettem a világot. Mindezek a dolgok Tőlem függenek. Nem olyan dolgok, amelyeket az emberek képesek véghez vinni. Azt szeretem, akit szeretni óhajtok, és akiről azt mondom, hogy ő az elsőszülött fiú, az bizonyosan az elsőszülött fiú. Ez pontosan így van! Lehet, hogy meg akarod játszani magad, de hiábavaló lenne így tenned! Azt hiszed, nem ismerem fel, hogy mi vagy te? Beéred azzal, ha csak olyankor mutatsz be némi jó magaviseletet, amikor Előttem vagy? Ilyen egyszerű ez? Egyáltalán nem az; szükséged van az Én ígéretemre, és szükséged van az Én eleve elrendelésemre. Úgy gondolod, nem vagyok tisztában azzal, amit a hátam mögött művelsz? Kicsapongó vagy! Amint véget ér a Nekem tett szolgálatod, siess vissza a tűz és kénkő tavához! Undorodom, utálat tölt el a puszta látványodtól. Mindazok, akik Nekem szolgálnak, mind, akik nem áldozzák fel önmagukat Értem hűségesen, mind, akik züllöttek és gátlástalanok, és mindazok, akik nem tudják felfogni szándékaimat – miután szolgálatotok véget ért, siessetek és tűnjetek a szemem elől! Máskülönben ki foglak rúgni benneteket! Ezek az emberek egyetlen pillanattal tovább sem maradhatnak a házamban (vagyis a gyülekezetben). Mindannyiuknak takarodniuk kell innen, hogy ne hozzanak szégyent az Én nevemre, és ne rombolják megítélésemet. Ezek az emberek mind a nagy vörös sárkány leszármazottai; a nagy vörös sárkány küldte őket, hogy megzavarják az Én irányításomat. A megtévesztésre specializálódtak, hogy az Én munkámat megzavarják. Fiam! Át kell látnod ezen! Ne társulj ilyen emberekkel. Amikor efféle embereket látsz, gyorsan menj távol tőlük, nehogy a csapdáikba ess; az kárára lenne az életednek! Azokat vetem meg leginkább, akik óvatlanul beszélnek, akik gondolkodás nélkül cselekszenek, akik csak viccelődnek és nevetgélnek, és akik semmitmondó csevegésbe bonyolódnak. Egyet sem akarok ezek közül az emberek közül; ők mind a Sátán ivadékai! Minden ok nélkül kötekednek. Mik ezek a teremtmények? Értelmetlenül hadoválnak és ámokfutást rendeznek. Még mindig nem szégyenkeznek? Valójában az efféle ember a legértéktelenebb, és Én már rég átláttam rajtuk és lemondtam róluk. Ha nem így lenne, miért beszélnének sületlenségeket újra és újra anélkül, hogy az Én fegyelmezésem alatt állnának? Valóban a nagy vörös sárkány leszármazottjai ők! Nos, Én már megkezdtem egyesével elmozdítani ezeket a dolgokat. Használhatnám a Sátán leszármazottjait, mint elsőszülött fiaimat, mint az Én fiaimait és az Én népemet? Hát nem lennék akkor összezavarodva? Semmiképpen sem fogom azt tenni. Tiszta megértésetek van erről?

Mindazt, amivel ma találkoztok, legyen az jó vagy rossz, az Én bölcs kezeim rendezték el; mindent Én vezénylek és minden az Én irányításom alatt áll. Ez bizonyosan nem olyasmi, amit az emberiség könnyedén meg tud valósítani. Néhány ember tenyere még most is izzad attól, hogy Értem aggódnak, de igazán nem szükséges aggódniuk! Elhanyagolják fő feladatukat, és nem igyekeznek belépni a szellembe, mégis az életben való növekedésre vágynak még mindig. Hiába remélnek! Egy cseppet sem nyugtalanok, mégis eleget akarnak tenni akaratomnak még mindig! Helyettem aggódsz, de Én nem aggódom. Mi miatt aggódsz? Az Értem végzett munkád felületes, és minden szavad hazugság. Én megmondom neked! Mostantól kezdve ki fogom űzni a hozzád hasonló embereket a házamból. Az ilyen emberek nem méltók arra, hogy Engem szolgáljanak az Én házamban. Megvetem őket, mert cselekedeteikkel káromolnak Engem. Amikor elhangzott, hogy „az Ellenem való káromlás megbocsáthatatlan bűn”, kire vonatkozott ez? Tisztában vagytok ezzel? Az ilyen ember azt hiszi, hogy a probléma még nem fajult el eléggé, habár már elkövette ezt a bűnt. Ez a zavart személy igazán vak és tudatlan, és nincs lelki megértése! Ki foglak rúgni! (Mivel a Sátán ezzel kísért Engem, annyira gyűlölöm, és ez a téma újból és újból említésre kerül, és minden alkalommal haragra gerjedek tőle. Nem tudom visszafogni haragomat, és senki sem állíthatja meg azt. Az idő még nem jött el, máskülönben már régen foglalkoztam volna az illetővel!) (Ez azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy jelenleg sokan vannak, akik még mindig nem hiszik, hogy külföldiek akarják majd elözönleni Kínát; még most sem hisznek, ettől pedig haragom felgerjed és kizúdul.)

Az Én házamon belül pontosan milyen embertípus az, aki a szívem szerint való? Vagyis, a teremtés előtt miféle embereket predesztináltam arra, hogy mindörökké a házamban lakjanak? Tudjátok? Megfontoltátok, hogy milyen fajta embereket szeretek, és milyeneket gyűlölök? Az Én házam azokat illeti, akik úgy gondolkodnak, ahogy Én, és akik osztoznak Velem a jó időkben és a nehézségekben – más szóval, olyan emberek, akik mind az áldásokban, mind a nehézségekben részt vállalnak. Ezek az emberek mind szeretni tudják azt, amit Én szeretek, és gyűlölni, amit Én gyűlölök. Képesek lemondani arról, amit Én megvetek. Ha azt mondom, nem ehetnek, akkor hajlandóak üresen hagyni gyomrukat, hogy eleget tegyenek szándékaimnak. Az ilyen ember kész hű maradni Hozzám és feláldozni önmagát Értem, és képes törődni fájdalmas erőfeszítéseimmel, mindig keményen munkálkodva az Én érdekemben. Ezért az ilyen embereknek megadom az elsőszülött fiak státuszát, mindenemet átnyújtva nekik: megvan a képességem, hogy vezessem az összes gyülekezetet, és ezt nekik adom; van bölcsességem, és ezt is nekik adom; tudok szenvedni az igazság gyakorlása kedvéért, és ezeknek az embereknek megadom az eltökéltséget is, amely által mindent képesek elszenvedni az Én érdekemben; vannak jó tulajdonságaim, és ezeket odaadom nekik, így pontosan olyanná téve őket, mint Én, a legkisebb különbség nélkül, hogy amikor mások ezeket az embereket látják, Engem lássanak. Nos hát, a teljes istenségemet ezekbe az emberekbe helyezem, hogy képessé tegyem őket megélni az Én teljes istenségem egy aspektusát, hogy teljességgel kinyilváníthassanak Engem; ez az Én szándékom. Ne a külsőségek tekintetében törekedj olyan lenni, mint Én (úgy táplálkozni, mint Én, vagy ugyanolyan ruhákat hordani, mint Én); mindez hasztalan, és csak tönkreteszitek magatokat, ha ilyen dolgokra törekedtek. Ez azért van, mert akik külsőleg igyekeznek utánozni Engem, a Sátán inasai, az efféle erőlködés pedig a Sátán ármánykodása; a Sátán becsvágyának visszatükröződése. Olyan próbálsz lenni, mint Én, de méltó vagy erre? Halálra taposlak téged! Az Én munkám folyamatosan zajlik, kiterjedve a világ minden nemzetére. Gyorsan, kövessétek lépteimet!

Előző: 88. fejezet

Következő: 90. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren