Hogyan ismerjük meg a valóságot?

Isten egy gyakorlati Isten: minden munkája gyakorlati, minden szava, amit mond, gyakorlati, és minden igazság, amit kifejez, gyakorlati. Minden, ami nem az Ő szava, üres, nem létező és megalapozatlan. Ma a Szentlélek feladata, hogy bevezesse az embereket Isten szavaiba. Ha az emberek a valóságba való belépésre törekszenek, akkor keresniük kell a valóságot, és ismerniük kell a valóságot, azután pedig meg kell tapasztalniuk a valóságot, és meg kell élniük a valóságot. Minél jobban ismerik az emberek a valóságot, annál jobban meg tudják különböztetni, hogy mások szavai valóságosak-e; minél jobban ismerik az emberek a valóságot, annál kevesebb elképzelésük van; minél jobban megtapasztalják az emberek a valóságot, annál jobban ismerik a gyakorlati Isten tetteit, és annál könnyebben szabadulnak meg romlott, sátáni természetüktől; minél több valósággal rendelkeznek az emberek, annál jobban ismerik Istent, és annál jobban megvetik a testet és szeretik az igazságot; és minél több valósággal rendelkeznek az emberek, annál közelebb kerülnek Isten követelményeinek színvonalához. Azok az emberek, akiket Isten megnyert, azok, akik a valóság birtokában vannak, akik ismerik a valóságot, és akik a valóság megtapasztalásán keresztül megismerték Isten valódi tetteit. Minél inkább együttműködsz Istennel gyakorlati módon, és fegyelmezed a testedet, annál inkább elsajátítod a Szentlélek munkáját, annál inkább elnyered a valóságot, és annál inkább megvilágosodsz Isten által, és így annál nagyobb lesz a tudásod Isten valódi tetteiről. Ha képes vagy a Szentlélek jelenlegi fényében élni, akkor a gyakorlás jelenlegi útja világosabbá válik számodra, és jobban el tudsz majd szakadni a múlt vallási elképzeléseitől és régi gyakorlataitól. Ma a valóság áll a középpontban: minél több valósággal rendelkeznek az emberek, annál világosabban ismerik az igazságot, és annál jobban megértik Isten akaratát. A valóság legyőz minden szót és doktrínát, legyőz minden elméletet és szakértelmet, és minél több valóságra összpontosítanak az emberek, annál inkább szeretik igazán Istent, és annál jobban éhezik és szomjazzák az Ő szavait. Ha mindig a valóságra összpontosítasz, akkor az életre vonatkozó filozófiád, a vallásos elképzeléseid és a természetes jellemed természetes módon ki fog törlődni Isten munkája nyomán. Azok, akik nem a valóságra törekednek, és nem ismerik a valóságot, valószínűleg a természetfeletti dolgokra törekednek, és könnyen becsaphatók lesznek. A Szentléleknek nincs eszköze arra, hogy az ilyen emberekben munkálkodjon, ezért üresnek érzik magukat, és úgy érzik, hogy az életüknek nincs értelme.

A Szentlélek csak akkor tud benned munkálkodni, ha valóban gyakorolsz, valóban kutatsz, valóban imádkozol, és hajlandó vagy szenvedni az igazság keresése érdekében. Akik nem keresik az igazságot, azoknak csak szavaik és doktrínáik és üres elméletük van, és akiknek nincs igazságuk, azoknak természetesen sokféle elképzelésük van Istenről. Az ilyen emberek csak arra vágynak, hogy Isten a hús-vér testüket szellemi testté változtassa, hogy felemelkedhessenek a harmadik égbe. Milyen ostobák ezek az emberek! Mindazok, akik ilyeneket mondanak, nem ismerik sem Istent, sem a valóságot; az ilyen emberek valószínűleg nem tudnak együttműködni Istennel, és csak a passzív várakozásra képesek. Ha az emberek meg akarják érteni az igazságot, és tisztán akarják látni az igazságot, és ha ezen túlmenően be akarnak lépni az igazságba, és azt a gyakorlatba ültetni, akkor valóban gyakorolniuk kell, valóban keresniük kell, és valóban éhezniük és szomjazniuk kell. Amikor éhezel és szomjazol, és amikor valóban együttműködsz Istennel, Isten Lelke biztosan megérint és munkálkodik benned, ami több megvilágosodást hoz neked, és több tudást ad a valóságról, és nagyobb segítségedre lesz az életedben.

Ha az emberek meg akarják ismerni Istent, akkor először is tudniuk kell, hogy Isten gyakorlati Isten, és ismerniük kell Isten szavait, Isten gyakorlati megjelenését a testben és Isten gyakorlati munkáját. Csak miután tudod, hogy Isten minden munkája gyakorlati, akkor leszel képes ténylegesen együttműködni Istennel, és csak ezen az úton keresztül leszel képes növekedést elérni az életedben. Mindazok, akik nem ismerik a valóságot, nem tudják megtapasztalni Isten szavait, elképzeléseik fogságába estek, képzeletükben élnek, és így nem ismerik Isten szavait. Minél jobban ismered a valóságot, annál közelebb vagy Istenhez, és annál bensőségesebb a kapcsolatod Vele; minél inkább a homályosságot, az elvont dolgokat és a doktrínákat keresed, annál távolabb kerülsz Istentől, és így annál inkább úgy érzed, hogy Isten szavainak megtapasztalása megerőltető és bonyolult, és hogy képtelen vagy a belépésre. Ha be kívánsz lépni Isten szavainak valóságába, és rá akarsz lépni lelki életed helyes útjára, akkor először meg kell ismerned a valóságot, és el kell határolnod magad a homályos és természetfeletti dolgoktól, ami azt jelenti, hogy először meg kell értened, hogy valójában hogyan világosít meg és vezet téged belülről a Szentlélek. Ily módon, ha te igazán meg tudod érteni a Szentlélek valódi munkáját az emberben, akkor már ráléptél a helyes útra, hogy Isten által tökéletessé válj.

Ma minden a valóságból indul ki. Isten munkája a legvalóságosabb, és az emberek által megérinthető; ez az, amit az emberek megtapasztalhatnak és elérhetnek. Az emberekben sok homályos és természetfeletti van, ami megakadályozza őket abban, hogy megismerjék Isten jelen munkáját. Így tapasztalataikban mindig eltévelyednek, és mindig úgy érzik, hogy a dolgok nehezek, és mindezt az elképzeléseik okozzák. Az emberek képtelenek felfogni a Szentlélek munkájának elveit, nem ismerik a valóságot, és ezért mindig elutasítók a belépéshez vezető útjukon. Isten követelményeit távolról nézik, és képtelenek azok megvalósítására; csupán azt látják, hogy Isten szavai valóban jók, de nem találják a belépéshez vezető utat. A Szentlélek ezen elv szerint működik: az emberek együttműködése, aktív imádkozása, keresése és Istenhez való közeledése révén eredményeket lehet elérni, és a Szentlélek megvilágosítja és beragyogja őket. Nem arról van szó, hogy a Szentlélek egyoldalúan cselekszik, vagy hogy az ember cselekszik egyoldalúan. Mindkettő nélkülözhetetlen, és minél inkább együttműködnek az emberek, és minél inkább törekszenek az Isten követelményei szerinti színvonal elérésére, annál nagyobb a Szentlélek munkája. Csak az emberek valódi együttműködése, amely a Szentlélek munkájához járul, képes valódi tapasztalatokat és Isten szavainak alapvető ismeretét előidézni. Fokozatosan, az ilyen módon történő megtapasztalás révén végül egy tökéletes személy jön létre. Isten nem tesz természetfeletti dolgokat; az emberek elképzelése szerint Isten mindenható, és mindent Isten tesz – aminek következtében az emberek passzívan várakoznak, nem olvassák Isten szavait, nem imádkoznak, és csupán a Szentlélek érintését várják. Azok viszont, akik helyesen értik, ezt hiszik: Isten cselekedetei csak addig mehetnek el, ameddig az én együttműködésem, és az, hogy Isten munkája milyen hatást kelt bennem, attól függ, hogy én hogyan működöm együtt. Amikor Isten szól, mindent meg kell tennem, amit csak tudok, hogy Isten szavait keressem és azok követésére törekedjek; ezt kell elérnem.

Péter és Pál példáján világosan láthatjátok, hogy Péter volt az, aki a legnagyobb figyelmet fordította a valóságra. Abból, amin Péter keresztülment, látható, hogy tapasztalatai a múltban kudarcot vallók tanulságainak összegzése, és hogy magába szívta a múlt szentjeinek erősségeit. Ebből látható, hogy Péter tapasztalatai mennyire valóságosak voltak, hogy az emberek képesek hozzáférni és megérinteni ezeket a tapasztalatokat, és elérni őket. Pál azonban más volt: mindaz, amiről beszélt, homályos és láthatatlan volt, olyan dolgok, mint a harmadik égbe való feljutás, a trónra való felemelkedés és az igazság koronája. Ő a külsőségekre összpontosított: a státuszra és az emberek kioktatására, a rangjának fitogtatására, arra, hogy megérintette a Szentlélek, és így tovább. Semmi sem volt valóságos, amit hajszolt, és ebből sok minden csak fantázia volt, és így látható, hogy mindaz, ami természetfeletti, mint például az, hogy mennyire érinti meg az embereket a Szentlélek, a nagy öröm, amit az emberek élveznek, a harmadik égbe jutás, vagy az, hogy mennyire élvezik a rendszeres képzést, mennyire élvezik Isten szavainak olvasását – mindezek közül semmi sem valóságos. A Szentlélek minden munkája normális és valóságos. Amikor Isten szavait olvasod és imádkozol, belül ragyogó és szilárd vagy, a külső világ nem tud megzavarni; belül hajlandó vagy szeretni Istent, hajlandó vagy pozitív dolgokkal foglalkozni, és megveted a gonosz világot. Ez az Istenben való élet. Ez nem a nagy élvezet megtapasztalása, ahogy az emberek mondják – az ilyen beszéd nem gyakorlati. Ma mindennek a valóságból kell kiindulnia. Minden, amit Isten tesz, valóságos, és a tapasztalataitokban arra kell figyelnetek, hogy valóban megismerjétek Istent, és keressétek Isten munkájának nyomait és azokat az eszközöket, amelyekkel a Szentlélek megérinti és megvilágosítja az embereket. Ha eszel és iszol Isten szavaiból, imádkozol, és minél valóságosabban működsz együtt, elsajátítva a jót az elmúlt időkből, és elutasítva a rosszat, mint Péter, ha a füleddel hallgatsz és a szemeddel figyelsz, ha gyakran imádkozol és szívedben elmélkedsz, és mindent megteszel, hogy együttműködj Isten munkájával, akkor Isten biztosan vezetni fog téged.

Előző: Hogyan kell Isten akaratával összhangban szolgálni?

Következő: A normális lelki életről

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren