8. fejezet

A Mindenható Istenről – a királyság Királyáról – való tanúságtétel óta Isten irányításának hatóköre teljes egészében kibontakozott az egész világegyetemben. Nemcsak Kínában tettek tanúságot Isten megjelenéséről, hanem minden nemzetben és mindenhol tanúságot tettek Mindenható Isten nevéről. Mindannyian ezt a szent nevet kiáltják, minden lehetséges módon közösséget keresnek Istennel, felfogják Mindenható Isten akaratát, és együttműködve szolgálják Őt a gyülekezetben. Ez az a csodálatos mód, ahogyan a Szentlélek munkálkodik.

A különféle nemzetek nyelvei különböznek egymástól, de csak egyetlen Lélek van. Ez a Lélek összekapcsolja a gyülekezeteket az egész világegyetemben, és teljesen egy Istennel, a legcsekélyebb különbség nélkül. Ehhez kétség sem férhet. A Szentlélek hívja most őket, és az Ő hangja felébreszti őket. Ez Isten irgalmának hangja. Mindannyian Mindenható Isten szent nevét kiáltják! Dicsőítenek és énekelnek is. A Szentlélek munkájában soha nem lehet semmiféle eltévelyedés; ezek az emberek bármit megtesznek, hogy a helyes úton haladjanak, nem hátrálnak meg – csodák csodákra halmozódnak. Ez olyasvalami, amit az emberek nehezen tudnak elképzelni, és lehetetlennek tartják, hogy elmélkedjenek rajta.

A Mindenható Isten az élet Királya a világegyetemben! Ő a dicsőséges trónon ül, és megítéli a világot, uralkodik mindenen, és vezet minden nemzetet; minden nép térdet hajt Előtte, imádkozik Hozzá, közel kerül Hozzá, és kommunikál Vele. Nem számít az, hogy milyen régóta hisztek Istenben, milyen magas a státuszotok vagy milyen nagy a rangotok, ha szívetekben Isten ellen fordultok, akkor meg kell ítéltetnetek, és fájdalmas könyörgések közepette kell leborulnotok Előtte; ez valóban saját tetteitek gyümölcsének learatása. Ez a jajveszékelő hang a tűz és kénkő tavában való gyötrődés hangja, és ez az Isten vasrúdja általi fenyítés kiáltása; ez a Krisztus széke előtti ítélet.

Van, aki fél, van, akinek lelkiismeretét bűntudat gyötri, van, aki éber, van, aki ügyel arra, hogy figyelmesen hallgasson, van, aki hatalmas lelkifurdalást érezve megbánja és újrakezdi, van, aki keservesen sír a fájdalomtól, van, aki lemond mindenről és kétségbeesetten keres, van, aki megvizsgálja önmagát és többé nem mer féktelenül cselekedni, van, aki sürgősen Isten közelségét keresi, van, aki saját lelkiismeretét vizsgálja, és azt kérdezi, miért nem halad előre az élete. Van, aki megmarad a zűrzavarban, mások kiszabadítják a béklyóból lábukat és bátran haladnak előre, megragadják a kulcsot és nem vesztegetik az időt, hogy gondoskodjanak az életükről. Van, aki még mindig tétovázik, és bizonytalan a víziókat illetően – a teher, amit a szívében visel és hordoz, valóban nehéz.

Ha az elméd nem tiszta, akkor a Szentlélek nem tud munkálkodni benned. Mindaz, amire összpontosítasz, az út, amelyen jársz, és minden, ami után szíved sóvárog, tele van a te elképzeléseiddel és önelégültségeddel! Égek a türelmetlenségtől – annyira szeretném, ha azonnal teljessé tehetnélek mindannyiótokat, hogy hamarosan alkalmassá váljatok arra, hogy használhassalak benneteket, és hogy így könnyíthessek nehéz terhemen. De amikor így látlak benneteket, belátom, hogy nem lesz jó, ha gyors eredményekre törekszem. Csak annyit tehetek, hogy türelmesen várok, lassan járok és lassan támogatlak s vezetlek benneteket. Ó, észhez kellene térnetek! Miről kell lemondani, mik a kincseid, mik a végzetes gyengeségeid, mik az akadályaid? Mérlegeld jobban ezeket a kérdéseket a lelkedben, és légy Velem közösségben. Azt akarom, hogy a szívetek csendben nézzen fel Rám; nem akarom a szájhősködéseteket. Azoknak közületek, akik igazán keresnek Engem, mindent felfedek. Lépteim felgyorsulnak; mindaddig, amíg a szíved felnéz Rám, és állandóan követsz, addig az Én akaratom ihlet által bármikor megadható neked és feltárulhat előtted. Azok, akik ügyelnek arra, hogy várakozzanak, táplálékot kapnak, és lesz előrevezető útjuk. Azok, akik meggondolatlanok, nehezen fogják megérteni az Én szívemet, és zsákutcába jutnak.

Azt kívánom, hogy mindannyian gyorsan felkeljetek és együttműködjetek Velem, és mindig közel legyetek Hozzám, nem csak egy napra és egy éjszakára. Az Én kezemnek mindig húznia kell benneteket és sarkallnia kell benneteket, löknie kell benneteket, meggyőznie benneteket arról, hogy továbbmenjetek, és felkérnie benneteket arra, hogy haladjatok előre! Egyszerűen nem értitek meg az Én akaratomat. Saját elképzeléseitek akadályai és a világi összefonódások akadályai túl súlyosak, és képtelenek vagytok mélyebb közelségbe kerülni Velem. Őszintén szólva, akkor jöttök Hozzám, amikor problémátok van, de amikor nincs problémátok, akkor a szívetek felkavarodik. A szívetek olyanná válik, mint egy szabadpiac, és megtelik sátáni természettel; világi dolgokkal van elfoglalva, és nem tudjátok, hogyan legyetek közösségben Velem. Hogy ne aggódnék értetek? De nem szabad aggódni. Az idő túlságosan sürget, és a feladat túlságosan megerőltető. Lépteim tovább repülnek; ragaszkodnotok kell mindahhoz, amitek van, minden pillanatban fel kell néznetek Rám, és meghitt közösségben kell lennetek Velem. Akkor akaratom minden bizonnyal bármelyik pillanatban feltárul előtted. Ha megértitek az Én szívemet, akkor van utatok előre. Nem szabad tovább tétováznotok. Maradjatok igaz közösségben Velem, és ne folyamodjatok csaláshoz, se ne próbáljatok meg okoskodni; ezzel csak becsapnátok önmagatokat, és Krisztus széke előtt bármelyik pillanatban lelepleződnétek. Az igazi arany nem fél a tűzpróbától – ez az igazság! Ne aggodalmaskodjatok, ne csüggedjetek, és ne legyetek gyengék. Légy többet közvetlen közösségben Velem a te lelkedben, várakozz türelmesen, és Én bizonyosan felfedem Magam neked az Én időmben. Feltétlenül vigyáznod kell, és nem szabad hagynod, hogy az Én rád fordított erőfeszítéseim kárba vesszenek; egy pillanatot se mulassz el. Amikor a szíved állandó közösségben van Velem, amikor a szíved állandóan az Én jelenlétemben él, akkor senki, semmilyen esemény, semmilyen dolog, sem férjed, sem fiad, sem lányod nem zavarhatja meg a szívedben a Velem való közösségedet. Amikor a szíved folyamatosan a Szentléleknek van alárendelve, és amikor minden pillanatban közösségben vagy Velem, akkor az Én akaratom bizonyosan fel fog tárulni előtted. Ha folyamatosan ily módon közeledsz Hozzám, függetlenül a környezetedtől, vagy attól, hogy milyen emberrel, eseménnyel vagy dologgal találkozol, nem fogsz összezavarodni, hanem lesz utad, ami előre visz.

Ha rendszerint nem hagysz semmit elcsúszni sem kicsiny, sem nagy dolgokban, ha minden gondolatod és elképzelésed megtisztul, és ha lelkedben csendes vagy, akkor, valahányszor valamilyen problémával találkozol, az Én szavaim azonnal megihletnek téged, akár egy fényes tükör, amelyben leellenőrizheted magad, és akkor lesz előrevezető utad. Erre mondják, hogy a betegséghez igazítják a gyógyszert. És ez az állapot biztosan meg fog gyógyulni – ilyen Isten mindenhatósága. Bizonyára megvilágítom és megvilágosítom mindazokat, akik éheznek és szomjaznak a becsületességre, és akiknek keresése őszinte. Mindannyiótoknak megmutatom a szellemi világ titkait és az előre vezető utat, arra késztetlek benneteket, hogy mielőbb levessétek régi romlott természeteteket, hogy életetek megérjen, és alkalmassá váljatok arra, hogy használjalak benneteket, és hogy az evangélium munkája hamarosan akadálytalanul folytatódhasson. Csak ekkor teljesül az Én akaratom, csak ekkor valósul meg a lehető legrövidebb időn belül Isten hatezer éves irányítási terve. Isten megvalósítja a királyságot és lejön a földre, és együtt belépünk a dicsőségbe!

Előző: 7. fejezet

Következő: 9. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren