Az emberek, akiknek a beállítottsága megváltozott, azok, akik beléptek Isten szavainak valóságába

A Szentlélek útjának első lépése az emberben mindenekelőtt az, hogy elterelje az ember szívét az emberektől, eseményektől és dolgoktól, és Isten szavaiba vonja, arra késztetve az ember szívét, hogy elhiggye, hogy Isten szavai minden kétségen felül állnak, és teljesen igazak. Ha hiszel Istenben, hinned kell a szavaiban; ha sok évnyi istenhit után továbbra sem ismered a Szentlélek által járt utat, valóban hívő vagy? Egy normális emberi élet eléréséhez – egy normális emberi élet, amelynek normális kapcsolata van Istennel – elsőként hinned kell az Ő szavaiban. Ha nem vitted véghez a Szentlélek emberekben végzett munkájának első lépését, akkor nincs alapod. Ha még az alapelvek legcsekélyebbje is meghalad téged, hogyan fogsz járni az előtted álló úton? A helyes útra lépni, amely által Isten tökéletesíti az embert, azt jelenti, hogy a Szentlélek jelenlegi munkájának helyes útjára lépünk; azt jelenti, hogy a Szentlélek által járt útra lépünk. Jelenleg a Szentlélek által járt út Isten aktuális szavaival azonos. Ily módon, ha az emberek a Szentlélek útjára fognak lépni, engedelmeskedniük kell, és enniük és inniuk a megtestesült Isten aktuális szavait. A munka, amelyet Ő végez, a szavak munkája; minden az Ő szavaiból kezdődik, és minden az Ő szavaira épül, az Ő aktuális szavaira. Akár a megtestesült Istenről való bizonyosság, akár a megtestesült Isten ismerete, mindegyik nagyobb erőfeszítést igényel az Ő szavait illetően. Ha nem így történik, az emberek nem valósíthatnak meg semmit, és nem lesz majd semmijük. Csak Isten szavai evésének és ivásának alapjára építve, és ezáltal megismerve Őt és megelégítve Őt építhetnek az emberek fokozatosan normális kapcsolatot Istennel. Az ember számára nincs jobb együttműködés Istennel, mint ha eszi és issza az Ő szavait, és a gyakorlatba ülteti őket. Az ilyen gyakorlat révén tudnak a legjobban szilárdan megállni Isten népének tanúságtételében. Amikor az emberek megértik, és engedelmeskedni tudnak Isten aktuális szavai lényegének, a Szentlélek által vezetettség útján élnek, és az ember Isten általi tökéletesítésének helyes útjára léptek. Korábban az emberek egyszerűen elnyerhették Isten munkáját Isten kegyelmének keresésével, vagy a békére és örömre törekvéssel, ám most más a helyzet. A megtestesült Isten szavai nélkül, az Ő szavainak valósága nélkül az emberek nem nyerhetik el Isten jóváhagyását, és Isten ki fogja űzni őket mind. Egy normális szellemi élet megvalósításához az embereknek előbb enniük és inniuk kell Isten szavait, és a gyakorlatba ültetniük őket, és ezután, erre az alapra építeniük egy normális kapcsolatot Istennel. Hogyan működsz együtt? Hogyan állsz szilárdan Isten népének tanúságtételében? Hogyan építesz normális kapcsolatot Istennel?

Hogyan láthatod, hogy normális kapcsolatod van-e Istennel a mindennapi életedben:

1. Hiszel Isten saját bizonyságtételében?

2. Szívből hiszed, hogy Isten szavai igazak és tévedhetetlenek?

3. Olyasvalaki vagy, aki a gyakorlatba ülteti az Ő szavait?

4. Hű vagy az Ő megbízatásához? Mit teszel azért, hogy hű légy az Ő megbízatásához?

5. Minden, amit teszel, annak kedvéért történik, hogy eleget tegyél Istennek és hű légy Hozzá?

A fent felsorolt tételek segítségével számba veheted, hogy a jelen szakaszban normális kapcsolatod van-e Istennel.

Ha képes vagy elfogadni Isten megbízatását, elfogadni az Ő ígéretét, és követni a Szentlélek útját, akkor Isten akaratát követed. Belül világos számodra a Szentlélek útja? Jelenleg a Szentlélek útjával összhangban cselekedsz? A szíved közeledik Istenhez? Szeretnél lépést tartani a Szentlélek legújabb fényével? Szeretnéd, ha Isten megnyerne? Szeretnél Isten dicsőségének megnyilvánulásává válni a földön? Megvan benned az elszántság, hogy megvalósítsd, amit Isten kíván tőled? Ha, amikor Isten szavai szólnak, ott van benned az elhatározás, hogy együttműködj, és az elhatározás, hogy megfelelj Istennek – ha ez a te mentalitásod –, az azt jelenti, hogy Isten szavai gyümölcsöt teremtek a szívedben. Ha híján vagy az ilyen elhatározásnak, ha nincsenek céljaid, amelyeket követsz, az azt jelenti, hogy Isten nem indította meg a szívedet.

Amint az emberek hivatalosan is belépnek a királyság képzésébe, Isten velük szemben támasztott követelései magasabb szintre emelkednek. Milyen tekintetben láthatók ezek a magasabb követelmények? Korábban azt mondtuk, hogy az embereknek nincs élete. Ma keresik az életet, arra törekednek, hogy Isten népévé váljanak, hogy Isten megnyerje őket, hogy Isten tökéletesítse őket. Nem egy magasabb szint ez? Valójában Isten emberekkel szemben támasztott követelései egyszerűbbek, mint korábban voltak. Az embereknek nem kell szolgálattevőknek lenniük vagy meghalniuk – mindössze Isten népévé kell válniuk. Nem egyszerűbb ez? Csupán csak annyit kell tenned, hogy felajánlod a szívedet Istennek, és aláveted magad az Ő vezetésének, és minden valóra válik. Miért érzed ezt annyira nehéznek? A ma emlegetett belépés az életbe világosabb, mint valaha. A múltban az emberek zavarodottak voltak, és nem tudták, mi az igazságvalóság. Valójában mindazok, akik reagálnak, amikor Isten szavait hallják, akiket a Szentlélek megvilágosított és megvilágított, és akik Isten előtt megkapják az Ő tökéletesítését és változás történik a beállítottságukban – minden ilyen embernek van élete. Isten élő lényeket akar, nem holt dolgokat; ha halott vagy, nincs életed, és Isten nem fog beszélni hozzád, még kevésbé emel fel téged az Ő népének tagjaként. Mivel Isten felemelt téged és ily nagy áldást kaptál Tőle, ez azt mutatja, hogy ti mind élő emberek vagytok, és az élő emberek Istentől származnak.

Az élettermészetünk megváltoztatására való törekvésben a gyakorlás útja egyszerű. Ha gyakorlati tapasztalatodban képes vagy követni a Szentlélek jelenlegi szavait és megtapasztalni Isten munkáját, akkor a beállítottságod képes a változásra. Ha követed, amit a Szentlélek mond és keresed, amit a Szentlélek mond – bármi is legyen az –, akkor olyasvalaki vagy, aki engedelmeskedik Neki, és a beállítottságod változni fog. Az emberek beállítottsága a Szentlélek jelenlegi szavaival változik; ha folyton a régi tapasztalataidba és a múlt szabályaiba kapaszkodsz, akkor a beállítottságod nem tud változni. Ha a Szentlélek mai szavai azt kérik, hogy mindenki lépjen a normális emberi mivolt életébe, de te továbbra is leragadsz a külső dolgoknál, és zavarodott vagy a valósággal kapcsolatban, sem nem veszed komolyan, akkor olyasvalaki vagy, akinek nem sikerült lépést tartania a Szentlélek munkájával, olyasvalaki, aki nem lépett a Szentlélek útmutatásának útjára. Az, hogy a beállítottságod tud-e változni vagy sem, attól függ, hogy lépést tudsz-e tartani a Szentlékek aktuális szavaival vagy sem, és hogy van-e igaz tudásod vagy nincs. Ez eltér attól, amit korábban megértettetek. A beállítottságotokat illető változás, amit korábban megértettetek, az volt, hogy te, aki gyorsan ítélsz, Isten fegyelmezése révén megszűntél meggondolatlanul beszélni; ám ez csupán egy aspektusa a változásnak. Jelenleg a legkritikusabb pont a Szentlélek útmutatásának követése: kövesd, bármit is mond Isten, és engedelmeskedj bárminek, amit Ő mond. Az emberek nem tudják megváltoztatni saját beállítottságukat; keresztül kell menniük az ítéleten és a fenyítésen, és a szenvedésen és Isten szavainak finomításán, vagy a foglalkozáson, a fegyelmezésen és a metszésen az Ő szavai által. Csak ezután érhetik el az Isten iránti engedelmességet és hűséget, és azt, hogy soha többé ne legyenek hanyagok Irányában. Az emberek beállítottságának változása Isten szavainak finomítása alatt történik. Csak az Ő szavainak leleplezése, ítélete, fegyelmezése és foglalkozása révén nem mernek többé elhamarkodottan cselekedni, hanem ehelyett állhatatosak és higgadtak lesznek. A legfontosabb pont, hogy képesek alávetni magukat Isten aktuális szavainak és az Ő munkájának, akkor is, ha az nem áll összhangban az emberi elképzelésekkel; képesek félretenni ezeket az elképzeléseket, és készségesen alávetni magukat. A múltban a beállítottság változásairól szóló beszédek elsősorban arra utaltak, hogy képesek legyünk lemondani önmagunkról, hogy hagyjuk szenvedni a testet, fegyelmezzük a testünket és megszabaduljunk a testi vágyaktól – ami egyféle változás a beállítottságban. Ma mindenki tudja, hogy a beállítottságbeli változás valódi kifejeződése az Isten aktuális szavainak való engedelmesség, és az Ő új munkájának igazi ismerete. Ily módon az emberek saját elképzelései által színezett, korábbi megértése Istenről törölhető, és valódi tudást és engedelmességet érhetnek el Istenről, illetve Irányában – csak ez a beállítottság változásának valódi kifejeződése.

Az emberek törekvése az életbe való belépésre Isten szavain alapszik. Korábban azt mondtuk, hogy minden az Ő szavai miatt valósul meg, ám senki sem látta ezt a tényt. Ha belépsz a jelenlegi lépés megtapasztalásába, minden világossá válik előtted, és egy jó alapot építesz majd a jövőbeli próbatételekhez. Bármit is mond Isten, csak arra összpontosíts, hogy belépj az Ő szavaiba. Amikor Isten azt mondja, el fogja kezdeni megfenyíteni az embereket, fogadd el az Ő fenyítését. Amikor Isten arra kéri az embereket, hogy meghaljanak, fogadd el azt a próbatételt. Ha mindig az Ő legújabb kijelentéseiben élsz, Isten szavai végül tökéletesíteni fognak. Minél inkább belépsz Isten szavaiba, annál gyorsabban történik a tökéletesítésed. Miért kérlek titeket beszélgetésről beszélgetésre, hogy megismerjétek Isten szavait, és belépjetek azokba? Csak ha Isten szavaiban törekedtek és tapasztaltok, és beléptek az Ő szavainak valóságába, akkor van lehetősége a Szentléleknek munkálkodni benned. Ezért mindannyian résztvevői vagytok minden módszernek, amelyekkel Isten munkálkodik, és bármilyen szintű a szenvedésetek, végül mind „ajándékot” kaptok. A végső tökéletességetek eléréséhez Isten összes szavába be kell lépnetek. A Szentlélek embereket illető tökéletesítése nem egyoldalú; szüksége van az emberek együttműködésére, szüksége van arra, hogy mindenki tudatosan együttműködjön Vele. Bármit mond Isten, csak a szavaiba való belépésre összpontosítsatok – ez jobban az életetek javára válik. Minden azért van, hogy változást érjetek el a beállítottságotokban. Amikor belépsz Isten szavaiba, Ő megindítja a szívedet, és képes leszel megismerni mindent, amit Isten munkájának ebben a lépésében el kíván érni, és meglesz benned az elhatározás, hogy elérd ezt. A fenyítés ideje során voltak azok, akik úgy hitték, ez egy munkamódszer, és nem hittek Isten szavaiban. Ennek eredményeképp nem mentek át finomításon, és anélkül léptek ki a fenyítés időszakából, hogy bármit nyertek vagy megértettek volna. Voltak néhányan, akik igazán beléptek ezekbe a szavakba, szemernyi kétség nélkül, akik azt mondták, hogy Isten szavai a csalhatatlan igazság, és hogy az embert meg kell fenyíteni. Egy ideig küzdöttek ebben, elengedvén jövőjüket és sorsukat, és amikor kikerültek, beállítottságuk keresztülment némi változáson, és mélyebb megértést nyertek Istenről. Azok, akik kikerültek a fenyítésből, mind érezték Isten szeretetreméltóságát, és rájöttek, hogy a munka ezen lépése Isten beléjük alászálló nagy szeretetét testesíti meg, hogy ez Isten szeretetének hódítása és üdvözítése. Azt is mondták, hogy Isten gondolatai mindig jók, és hogy minden, amit Isten az emberben tesz, szeretetből, nem pedig gyűlöletből fakad. Azok, akik nem hittek Isten szavaiban, akik nem figyeltek az Ő szavaira, nem mentek keresztül finomításon a fenyítés ideje során, következésképpen a Szentlélek nem volt velük, és nem nyertek semmit. Ami azokat illeti, akik beléptek a fenyítés idejébe, bár átmentek finomításon, a Szentlélek rejtve munkálkodott bennük, és ennek következtében élettermészetük megváltozott. Némelyek látszatra nagyon pozitívnak tűntek, egész nap jókedvvel telve, de nem léptek be Isten szavai finomításának állapotába, és így egyáltalán nem változtak, ami annak a következménye volt, hogy nem hittek Isten szavaiban. Ha nem hiszel Isten szavaiban, akkor a Szentlélek nem fog munkálkodni benned. Isten mindenkinek megjelenik, aki hisz az Ő szavaiban, és azok, akik hisznek az Ő szavaiban és elfogadják azokat, elnyerhetik a szeretetét!

Ahhoz, hogy belépj Isten szavainak valóságába, meg kell találnod a gyakorlás útját, és tudnod kell, hogyan ültesd át Isten szavait a gyakorlatba. Csak így lesz változás az élettermészetedben, Isten csak ezen az úton keresztül tökéletesíthet téged, és csak azok az emberek lehetnek az Ő akaratával összhangban, akiket Isten ily módon tökéletesített. Ahhoz, hogy új fényt kapj, az Ő szavain belül kell élned. Ha a Szentlélek csupán egyetlen alkalommal indít meg, az nem elég – mélyebbre kell menned. Azokban, akiket csak egyszer indított meg, felébred a belső buzgalom, keresni akarnak, ám ez nem tarthat sokáig; a Szentléleknek állandóan mozgatnia kell őket. A múltban sokszor említettem abbéli reményemet, hogy Isten Lelke megindíthatja az emberek lelkét, hogy változásra törekedhessenek élettermészetükben, és miközben azt keresik, hogy Isten megindítsa őket, megérthetik saját hiányosságaikat, és az Ő szavainak megtapasztalása folyamatában levethetik a bennük lévő tisztátalanságokat (önelégültség, arrogancia, elképzelések, és a többi). Ne gondold, hogy az, hogy csupán proaktív vagy az új fény elfogadásában, elegendő lesz – minden negatívumot el kell vetned. Egyrészt pozitív aspektusból kell belépnetek, másrészt meg kell szabadulnotok mindentől, ami tisztátalan egy negatív aspektusból. Folyamatosan vizsgálnod kell magad, hogy lásd, milyen tisztátalanságok vannak még mindig benned. Az ember vallásos elképzelései, szándékai, reményei, önelégültsége és arroganciája mind tisztátalan dolog. Nézz magadba, és vess össze mindent Isten kinyilatkoztatásának összes szavával, hogy lásd, milyen vallásos elképzeléseid vannak. Csak akkor tudod elvetni őket, ha valóban felismered. Egyesek azt mondják: „Most elegendő egyszerűen követni a Szentlélek jelen munkájának fényét. Semmi mással nem szükséges bajlódni.” Ám aztán, amikor a vallásos elképzeléseid feltámadnak, hogyan szabadulsz majd meg tőlük? Úgy gondolod, ma egyszerű dolog Isten szavait követni? Ha vallásos ember vagy, akkor vallásos elképzeléseidből és a szívedben lakozó hagyományos teológiai elméletekből zavarok támadhatnak, és amikor ezek a dolgok felmerülnek, az megzavar téged az új dolgok elfogadásában. Ezek mind valóságos problémák. Ha csupán a Szentlélek aktuális szavait követed, nem teljesítheted Isten akaratát. Miközben a Szentlélek jelen fényét követed, fel kell ismerned, milyen elképzeléseket és szándékokat dédelgetsz, és miféle emberi önelégültséggel rendelkezel, illetve mely viselkedések engedetlenek Istennel szemben. És miután mindezeket felismerted, el kell vetned őket. Az, hogy el kell hagynod korábbi cselekedeteidet és viselkedéseidet, mind azért történik, hogy követhesd a Szentlélek által ma szólt szavakat. A beállítottság változása egyrészt Isten szavain keresztül valósul meg, másrészt együttműködést igényel az ember részéről. Van Isten munkája, és aztán van az emberi gyakorlás, és mindkettő nélkülözhetetlen.

A szolgálatod jövőbeli útján hogyan tudod teljesíteni Isten akaratát? Egy sarkalatos pont az életbe való belépésre törekvés, a beállítottságbeli változásra való törekvés és a valóságba történő mélyebb belépésre törekvés – ez az útja, hogy elérd, hogy Isten tökéletesítsen és megnyerjen. Mindannyian Isten megbízatásának címzettjei vagytok, de miféle megbízatásé? Ez a munka következő lépéséhez kapcsolódik; a munka következő lépése nagyobb munka lesz, amely az egész világegyetemben végbemegy, ezért ma változásra kell törekednetek az élettermészetetekben, hogy a jövőben igazán Isten bizonyítékai lehessetek, aki dicsőséget nyer az Ő munkáján keresztül, példává formálva titeket jövőbeli munkájához. A mai törekvés teljességgel a jövőbeli munka alapjának lefektetését szolgálja, hogy Isten használhasson titeket és ti tanúságot tehessetek Mellette. Ha ezt teszed törekvésed céljává, elnyerheted majd a Szentlélek jelenlétét. Minél magasabbra teszed törekvésed célját, annál inkább tökéletesíthetnek. Minél jobban törekszel az igazságra, annál többet munkálkodik a Szentlélek. Minél több energiát fektetsz törekvésedbe, annál többet fogsz nyerni. A Szentlélek belső állapotuk szerint tökéletesíti az embereket. Néhányan azt mondják, hogy nem akarják, hogy Isten használja vagy tökéletesítse őket, hogy ők csak azt akarják, hogy a testük biztonságban maradjon, és ne szenvedjenek semmilyen szerencsétlenséget. Egyes emberek vonakodnak belépni a királyságba, ámde készségesen leereszkednek a feneketlen mélységbe. Isten ebben az esetben is teljesíti a kívánságodat. Bármire is törekszel, Isten valóra váltja. Nos, mire törekszel a jelenben? Arra, hogy tökéletesítsenek? Jelenlegi tetteid és viselkedéseid arra irányulnak, hogy Isten tökéletesítsen és megnyerjen? Mindennapi életedben folyamatosan így kell méregetned magad. Ha teljes szíveddel egyetlen célt követsz, Isten biztosan tökéletesíteni fog. Ilyen a Szentlélek útja. Az utat, amelyen a Szentlélek vezeti az embereket, a törekvésük által érik el. Minél inkább szomjazol arra, hogy Isten tökéletesítsen és megnyerjen, annál többet fog benned munkálkodni a Szentlélek. Minél kevésbé törekszel, és minél negatívabb és visszafelé fejlődő vagy, annál inkább megfosztod a Szentlelket a munkálkodás lehetőségeitől; az idő múlásával a Szentlélek elhagy téged. Szeretnéd, hogy Isten tökéletesítsen? Szeretnéd, hogy Isten megnyerjen? Szeretnéd, ha Isten használna? Törekednetek kellene, hogy mindent megtegyetek azért, hogy Isten tökéletesítsen, megnyerjen és használjon, hogy a világegyetem és minden dolog láthassa Isten tetteinek megnyilvánulását bennetek. Ti vagytok a mester minden között, és minden létező közepén, ti engeditek majd, hogy Isten élvezze a tanúságtételt és a dicsőséget rajtatok keresztül – ez bizonyítja, hogy ti vagytok a legáldottabbak minden nemzedék közül!

Előző: Ismerd meg Isten legújabb munkáját, és kövesd az Ő nyomdokait

Következő: A szíved Isten előtti lecsendesítéséről

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren