A szíved Isten előtti lecsendesítéséről

Nincs kritikusabb lépés az Isten szavaiba való belépéshez, mint szíved lecsendesítése az Ő jelenlétében. Ez egy olyan lecke, amelybe minden embernek sürgősen be kell lépnie most. A szíved Isten előtti lecsendesítésébe való belépés útjai a következők:

1. Fordítsd el a szívedet a külsőleges dolgoktól. Légy békességben Isten előtt, és az Istenhez való imádkozásnak szenteld osztatlan figyelmedet.

2. Az Isten előtt békében lévő szíveddel edd, idd és élvezd Isten szavait.

3. Meditálj és elmélkedj Isten szeretetén, és tűnődj Isten munkáján a szívedben.

Először is, kezdd az imádság szempontjából. Meghatározott időpontokban, osztatlan figyelemmel imádkozz. Nem számít, mennyire sürget az idő, milyen mozgalmas a munkád, vagy mi történik veled, mindennap a megszokott módon imádkozz, és edd és idd Isten szavait, mint rendesen. Mindaddig, amíg eszed és iszod Isten szavait, nem számít, hogy mi vesz körül, a lelkedben nagy gyönyörűséged lesz, és nem fognak zavarni a körülötted lévő emberek, események vagy dolgok. Ha szokásszerűen szemléled Istent a szívedben, akkor nem tud megzavarni az, ami kívül zajlik. Ezt jelenti az, hogy érettséggel rendelkezel. Kezdd az imával: csendesen imádkozni Isten előtt a leggyümölcsözőbb. Azután edd és idd Isten szavait, keresd az Isten szavaiban rejlő fényt a rajtuk való töprengés által, találd meg a gyakorlathoz vezető ösvényt, ismerd meg Isten szándékát szavainak kimondásában, és elhajlás nélkül értsd meg azokat. Általában véve normális kell legyen számodra az, hogy képes vagy a szívedben Istenhez közel húzódni, elmélkedni Isten szeretetén és eltűnődni Isten szavain anélkül, hogy megzavarnának a külső dolgok. Amikor a szíved elért egy bizonyos fokú békességet, képes leszel csendesen elmélázni és a bensődben elmélkedni Isten szeretetén és igazán közel húzódni Hozzá, függetlenül a környezetedtől, míg végül eljutsz oda, hogy dicséret buzog fel a szívedben, az pedig még az imádságnál is jobb. Akkor rendelkezel majd egy bizonyos érettséggel. Ha képes vagy elérni a fent leírt állapotokat, az bizonyítja majd, hogy a szíved valóban békében van Isten előtt. Ez az első alapfokú lecke. A Szentlélek csak azután tudja megérinteni, megvilágosítani és megvilágítani az embereket, és csak akkor tudnak valós közösségben lenni Istennel, és akkor tudják felfogni Isten akaratát, valamint a Szentlélek vezetését, miután képesek békességben lenni Isten előtt. Akkor megvalósul, hogy szellemi életükben beléptek a helyes útra. Amikor az Isten előtti életre irányuló kiképzésük elért egy bizonyos mélységet, és képesek elhagyni önmagukat, megvetni önmagukat, és Isten szavaiban élni, akkor szívük valóban békében van Isten előtt. Azt a hatást, hogy valaki képes megvetni saját magát, elátkozni magát, és elhagyni önmagát, Isten munkája éri el, és az emberek nem tudják egyedül megtenni. Ezért a szív lecsendesítésének gyakorlata Isten előtt egy olyan lecke, amelybe azonnal be kell lépnie az embereknek. Néhányan nem csak általában képtelenek békében lenni Isten előtt, hanem még akkor sem tudják elcsendesíteni szívüket Isten előtt, amikor imádkoznak. Ez messze nem üti meg Isten mércéit! Ha a szíved nem tud békében lenni Isten előtt, vajon meg tud indítani a Szentlélek? Ha olyan ember vagy, aki nem tud békében lenni Isten előtt, akkor hajlamos vagy arra, hogy elterelje a figyelmedet, ha valaki arra jár, vagy ha mások beszélgetnek, a gondolataidat pedig elvonhatja, amikor mások csinálnak valamit, mely esetben nem Isten jelenlétében élsz. Ha a szíved igazán békében van Isten előtt, akkor nem fog zavarni semmi, ami a külső világban zajlik, nem foglalkoztat majd egyik ember, esemény vagy dolog sem. Ha van belépésed ebbe, akkor azok a negatív állapotok és minden negatív dolog – emberi elképzelések, életfilozófiák, emberek közti abnormális kapcsolatok, valamint ideák és gondolatok, és így tovább – természetes módon eltűnnek majd. Mivel mindig Isten szavain tűnődsz, a szíved pedig mindig Istenhez húzódik közel, és mindig Isten jelenlegi szavai foglalkoztatják, azok a negatív dolgok elmaradnak tőled anélkül, hogy észrevennéd. Amikor új és pozitív dolgok foglalkoztatnak, a negatív régi dolgok számára nem marad hely, ezért ne figyelj azokra a negatív dolgokra. Nem kell erőfeszítést tenned, hogy irányítsd őket. Arra kell összpontosítanod, hogy békében légy Isten előtt, edd, idd, és élvezd Isten szavait amennyire csak tudod, énekelj Istent dicsőítő himnuszokat amennyire csak tudsz, és adj Istennek esélyt, hogy munkálkodjon rajtad, mert Isten most személyesen akarja tökéletesíteni az embert, és meg akarja nyerni a szívedet; az Ő Lelke megindítja a szívedet, és ha – a Szentlélek vezetését követve – eljutsz oda, hogy Isten jelenlétében élj, akkor eleget fogsz tenni Istennek. Ha figyelsz arra, hogy Isten szavaiban élj, és jobban részt veszel az igazságról szóló közösségben, hogy elnyerd a Szentlélek megvilágosítását és megvilágítását, akkor azok a vallásos elképzelések, valamint az önelégültséged és az elbizakodottságod mind el fog tűnni, és tudni fogod, hogyan áldozd fel magad Istenért, hogyan szeresd Istent, és hogyan elégítsd meg Istent. És anélkül, hogy felismernéd, az Istenhez nem tartozó dolgok teljesen szertefoszlanak majd a tudatodból.

Elmélkedni és imádkozni Isten szavai felett, miközben eszed és iszod az Ő mostani szavait, az első lépés ahhoz, hogy békességben légy Isten előtt. Ha tényleg békében tudsz lenni Isten előtt, akkor a Szentlélek megvilágosítása és megvilágítása veled lesz. Minden szellemi élet úgy érhető el, ha békességben vagyunk Isten jelenlétében. Imádkozás közben békében kell lenned Isten előtt, és csak akkor indíthat meg a Szentlélek. Ha békességben vagy Isten előtt, amikor eszed és iszod Isten szavait, akkor megvilágosodhatsz és világosságot nyerhetsz, és igaz megértést szerezhetsz Isten szavairól. Amikor – a meditálás, a közösség és szívedben Istenhez közeledés szokásos tevékenységeit végezve – megnyugszol Isten jelenlétében, képes leszel Isten valódi közelségét élvezni, valóban megérteni Isten szeretetét és az Ő munkáját, és igazi odafigyelést és törődést mutatni Isten szándékai iránt. Minél inkább képes vagy szokásszerűen békében lenni Isten előtt, annál inkább megvilágítanak, és annál inkább képes leszel megérteni saját romlott beállítottságodat, azt, hogy mi hiányzik belőled, mibe kellene belépned, milyen feladatot kellene ellátnod, és miben állnak a hiányosságaid. Mindez úgy valósul meg, ha békességben vagy Isten jelenlétében. Ha az Isten előtti békességedben igazán eléred a mélységet, képes leszel felfogni a lélek bizonyos misztériumait, felfogni, hogy Isten a jelenben mit kíván véghez vinni benned, megragadni egy mélyebb megértést Isten szavairól, felfogni Isten szavainak velejét, Isten szavainak lényegét, Isten szavainak lényét, és képes leszel tisztábban és pontosabban látni a gyakorlat útját. Ha nem sikerül elegendő mélységet elérned a lelkedben való megnyugvásodban, akkor a Szentlélek csak egy kicsit fog megindítani; úgy fogod érezni, hogy megerősödtél a bensődben, és érezni fogsz egy bizonyos mértékű örömet és békét, de semmi mélyebbet nem fogsz megragadni. Mondtam már ezelőtt: ha az emberek nem használják az utolsó csepp erejüket is, nehezen fogják meghallani az Én hangomat vagy látni az Én arcomat. Ez arra vonatkozik, hogy az Isten előtti békességünkben mélységet érjünk el, nem pedig felszínes erőfeszítéseket jelent. Az a személy, aki igazán békében tud lenni Isten jelenlétében, képes kiszabadítani magát minden világi kötelékből, és elérni, hogy Isten birtokába kerüljön. Mindazok, akik képtelenek békében lenni Isten jelenlétében, bizonyosan kicsapongók és gátlástalanok. Mindazok, akik békességben tudnak lenni Isten előtt, azok, akik jámborak Isten előtt, és Istenre sóvárognak. Csak azok értékelik az életet, értékelik a lélekben való közösséget, szomjaznak Isten szavaira, és törekszenek az igazságra, akik békében vannak Isten előtt. Az, aki nem értékeli az Isten előtti békesség állapotát, és nem gyakorolja, hogy békében legyen Isten előtt, hiú és felszínes, a világhoz kötődik és élet nélkül való; még ha azt is mondja, hogy hisz Istenben, csak a szája jár. Azok, akiket Isten végül tökéletessé és teljessé tesz, olyan emberek, akik békességben tudnak lenni az Ő jelenlétében. Azokat tehát, akik békességben vannak Isten előtt, nagy áldások ékesítik. Azok az emberek, akik alig szánnak időt Isten szavainak evésére és ivására a nap folyamán, akik buzgón elmerülnek a külső ügyekben és kevésre becsülik az életbe való belépést – ezek mind képmutatók, akiknek jövőbeni növekedésére nincs semmi kilátás. Isten népét azok alkotják, akik békességben tudnak lenni Isten előtt és akik őszintén közösségben tudnak lenni Istennel.

Ahhoz, hogy Isten elé járulva elfogadd az Ő szavait, mint a te életedet, először is békességben kell lenned Isten előtt. Isten csak akkor fog megvilágosítani és tudást adni neked, amikor békében vagy Isten előtt. Minél inkább békében vannak az emberek Isten előtt, annál inkább képesek befogadni az Isten általi megvilágosodást és megvilágítást. Mindez megkívánja, hogy az embereknek legyen kegyessége és hite; és csak így lehet őket tökéletesíteni. A szellemi életbe való belépés alapleckéje az, hogy békességben legyél Isten jelenlétében. Minden szellemi kiképzésed csakis akkor lesz hatékony, ha békében vagy Isten jelenlétében. Ha a szíved képtelen békében lenni Isten előtt, akkor nem tudod majd elfogadni a Szentlélek munkáját. Ha szíved békében van Isten előtt bármit is teszel, akkor olyasvalaki vagy, aki Isten jelenlétében él. Ha a szíved nyugodt Isten előtt, és közel húzódik Istenhez, bármit is tegyél, ez az azt bizonyítja, hogy olyan ember vagy, aki békében van Isten előtt. Ha, miközben másokkal beszélsz, vagy gyalogolsz, képes vagy azt mondani: „A szívem közel húzódik Istenhez, és nem a külsőséges dolgokra koncentrál, és békében tudok lenni Isten előtt”, akkor olyasvalaki vagy, aki békességben van Isten előtt. Ne foglalkozz semmi olyasmivel, ami a szívedet a külső ügyek felé húzza, sem olyan emberekkel, akik elválasztják a szívedet Istentől. Bármi is legyen az, ami képes megzavarni a szívedet abban, hogy Istenhez közel legyen, tedd azt félre, vagy maradj távol tőle. Ez hasznosabb az életedre nézve. Pontosan most van az ideje a Szentlélek nagy munkájának, az idő, amikor Isten személyesen tökéletesíti az embereket. Ha ebben a pillanatban nem tudsz békében lenni Isten előtt, akkor nem olyan ember vagy, aki visszatér majd Isten trónja elé. Ha Istenen kívül más dolgokat hajszolsz, nem lesz lehetőséged arra, hogy Isten tökéletesítsen. Azok, akik ilyen kijelentéseket hallanak Istentől, mégsem tudnak békében lenni Őelőtte ma, olyan emberek, akik nem szeretik az igazságot és nem szeretik Istent. Ha ebben a pillanatban nem ajánlod fel magadat, mire vársz akkor? Felajánlani magunkat azt jelenti, hogy elcsendesítjük szívünket Isten előtt. Az egy valódi felajánlás lenne. Bárki, aki most igazán felajánlja a szívét Istennek, biztos lehet abban, hogy Isten teljessé teszi őt. Semmi sem zavarhat meg téged, bármi is legyen az; akár az a célja, hogy megmetsszen téged vagy foglalkozzon veled, akár frusztrációval vagy kudarccal találkozol, a szívednek mindig békében kell lennie Isten előtt. Mindegy, hogyan bánnak veled az emberek, a szívednek békében kell lennie Isten előtt. Bármilyen körülményekkel is szembesülsz – akár viszontagság, szenvedés, üldöztetés vagy különböző megpróbáltatások szorongatnak – a szívednek mindig békében kell lennie Isten előtt; ilyenek a tökéletessé válás ösvényei. Isten jelenlegi szavai csak akkor válnak érthetővé számodra, amikor igazán békében vagy Isten előtt. Akkor pontosabban és elhajlás nélkül tudod gyakorolni a Szentlélek megvilágítását és megvilágosítását, tisztábban tudod felfogni Isten szándékait, amelyek világosabb iránymutatást adnak a szolgálatodnak, precízebben tudod megragadni, ahogy a Szentlélek mozgat és vezet téged, és biztos lehetsz afelől, hogy a Szentlélek útmutatása alatt élsz. Ilyen hatásai vannak annak, ha igazán békében vagyunk Isten előtt. Amikor az emberek nem értik tisztán Isten szavait, nincs útjuk a gyakorláshoz, nem sikerül felfogniuk Isten szándékait, vagy nélkülözik a gyakorlás alapelveit, ez azért van, mert szívük nincs békességben Isten előtt. A célja annak, hogy Isten előtt békében vagyunk az, hogy komolyak és gyakorlatiasak legyünk, hogy keressük az Isten szavaiban rejlő helyességet és átláthatóságot, végül pedig eljussunk az igazság megértéséhez és Isten megismeréséhez.

Ha a szíved nem gyakran nyugszik meg Isten előtt, akkor Istennek nem áll módjában tökéletesíteni téged. Elhatározás nélkül lenni egyenértékű azzal, hogy valakinek nincs szíve, a szívtelen ember pedig nem lehet békében Isten előtt; az ilyen személy nem tudja, mennyi munkát végez Isten, vagy mennyit beszél, és azt sem tudja, hogyan gyakoroljon. Nem ilyen a szív nélküli ember? Lehet békében Isten előtt egy olyan személy, akinek nincs szíve? Istennek nem áll módjában tökéletesíteni azokat, akiknek nincs szíve – ők nem különböznek az igavonó állatoktól. Isten olyan tisztán és nyíltan szólt, a szíved mégis mozdulatlan marad, és te továbbra is képtelen vagy békében lenni Isten előtt. Nem egy ostoba barom vagy hát? Vannak, akik eltévelyednek, miközben gyakorolják, hogy békében legyenek Isten előtt. Amikor eljön a főzés ideje, nem főznek, amikor itt a házimunka ideje, nem végzik azt el, hanem folytatják az imádkozást és a meditálást. Békében lenni Isten előtt nem azt jelenti, hogy nem főzünk vagy nem végzünk házimunkát, vagy nem éljünk az életünket; inkább azt jelenti, hogy képesek vagyunk lecsendesíteni szívünket Isten előtt minden normális állapotban, és van hely Isten számára a szívünkben. Amikor imádkozol, rendesen le kell térdelned Isten elé az imához; amikor házimunkát végzel vagy ételt készítesz, csendesítsd el a szívedet Isten előtt, merengj Isten szavain, vagy énekelj egyházi énekeket. Bármilyen szituációban találod is magad, meg kell legyen a saját gyakorlási módszered, mindent meg kell tenned, amit csak tudsz, hogy közel húzódj Istenhez, és minden erőddel meg kell próbálnod lecsendesíteni szívedet Isten előtt. Amikor a körülmények engedik, imádkozz céltudatosan; ha a körülmények nem teszik lehetővé, a szívedben húzódj Isten közelébe, miközben az adott feladatot végzed. Amikor tudod enni és inni Isten szavait, akkor edd és idd az Ő szavait; amikor tudsz imádkozni, imádkozz; amikor tudod Istent szemlélni, szemléld Őt. Más szóval, tedd meg a tőled telhető legtöbbet, hogy a környezetednek megfelelően képezd magad a belépésre. Vannak, akik békében tudnak lenni Isten előtt, amikor épp semmi nincs, de amint történik valami, az elméjük elkalandozik. Ilyenkor nincsenek békében Isten előtt. A tapasztalás helyes módja a következő: az ember szíve semmilyen körülmények között nem távozik el Istentől, és nem zavarják meg külső emberek, események vagy dolgok, és az illető csak ekkor olyan személy, aki ténylegesen békében van Isten előtt. Néhány ember azt mondja, hogy amikor összejöveteleken imádkozik, a szíve békében tud lenni Isten előtt, ám amikor másokkal közösségben van, képtelen békességben lenni Isten előtt, és gondolatai vadul cikáznak. Ilyenkor nem vagyunk békében Isten előtt. Ma a legtöbben ebben az állapotban vannak, a szívük képtelen mindig békességben lenni Isten előtt. Ezért hát több erőfeszítést kell fektetnetek abba, hogy gyakoroljátok magatokat ezen a területen, lépésről lépésre belépjetek az élettapasztalat helyes ösvényére, és elinduljatok az Isten általi tökéletesítés útján.

Előző: Az emberek, akiknek a beállítottsága megváltozott, azok, akik beléptek Isten szavainak valóságába

Következő: Légy figyelmes Isten akaratára, hogy elérd a tökéletességet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren