Légy figyelmes Isten akaratára, hogy elérd a tökéletességet

Minél jobban figyelembe veszed Isten akaratát, annál nagyobb terhet viselsz, és minél nagyobb terhet viselsz, annál gazdagabb tapasztalatod lesz. Amikor figyelembe veszed Isten akaratát, Isten terhet rak rád, majd megvilágosít téged a feladatokról, amelyeket rád bízott. Amikor Isten ezt a terhet adja neked, akkor Isten igéinek evése és ivása közben az összes ehhez kapcsolódó igazságra figyelni fogsz. Ha a fivéreid és nővéreid életének állapotával kapcsolatos terhet viselsz, akkor ez egy olyan teher, amelyet Isten bízott rád, és ezt a terhet mindig magaddal fogod vinni a napi imáidban. Amit Isten tesz, az rád nehezedett, és te hajlandó vagy megtenni azt, amit Isten tenni akar; ez jelenti azt, hogy Isten terhét sajátodként magadra veszed. Ezen a ponton, Isten igéinek evése és ivása közben az ilyen típusú ügyekre fogsz összpontosítani, és azon fogsz töprengeni: Hogyan fogom megoldani ezeket a problémákat? Hogyan tehetem lehetővé fivéreimnek és nővéreimnek, hogy elérjék a felszabadulást és megtalálják a lelki élvezetet? A közösségi életed során is ezeknek a problémáknak a megoldására fogsz összpontosítani, és amikor Isten igéit eszed és iszod, akkor is olyan igék evésére és ivására fogsz összpontosítani, amelyek ezekkel az ügyekkel kapcsolatosak. Az Ő igéinek evése és ivása közben is terhet fogsz hordozni. Miután megértetted Isten követelményeit, világosabb elképzelésed lesz arról, hogy melyik utat kell választanod. Ez a Szentlélek megvilágosodása és megvilágosítása, amelyet a te terheid hoztak, és ez Isten útmutatása is, amelyet neked adományozott. Miért mondom ezt? Ha nincs rajtad teher, akkor nem leszel figyelmes, miközben Isten igéit eszed és iszod; ha teher cipelése közben eszed és iszod Isten igéit, akkor meg tudod ragadni a lényegüket, megtalálod az utadat, és figyelni tudsz Isten akaratára. Ezért azt kell kívánnod az imáidban, hogy Isten még több terhet rakjon rád, és még nagyobb feladatokat bízzon rád, hogy még több út álljon előtted, amelyen gyakorolhatsz; hogy Isten igéinek evése és ivása nagyobb hatással legyen rád; hogy egyre inkább képessé válj megragadni az Ő igéinek lényegét; és hogy egyre inkább képessé válj arra, hogy a Szentlélek megmozdítson.

Isten igéinek evése és ivása, az imádság gyakorlása, Isten terhének elfogadása, és a rád bízott feladatok vállalása – mindez azért van, hogy legyen előtted egy út. Minél nagyobb terhet hordozol az Isten által rád bízott feladatért, annál könnyebb lesz tökéletesedned Őáltala. Vannak, akik nem hajlandóak másokkal összehangolódni Isten szolgálatában, még akkor sem, ha felkérést kaptak; ezek lusta emberek, akik csak a kényelemben szeretnének lubickolni. Minél többször kérik, hogy másokkal összehangoltan szolgálj, annál több tapasztalatra teszel szert. A több teher és tapasztalat eredményeképpen több lehetőséged lesz arra, hogy tökéletesítsenek. Ezért, ha őszinteséggel tudod Istent szolgálni, akkor figyelembe veszed Isten terheit; ily módon, több lehetőséged lesz arra, hogy Isten által tökéletesedj. Éppen egy ilyen embercsoport az, amely jelenleg tökéletesítés alatt áll. Minél inkább megérint téged a Szentlélek, annál több időt fogsz arra fordítani, hogy Isten terhét figyelembe vedd, annál inkább tökéletesedni fogsz Isten által, és mindinkább meg is fog nyerni téged – míg végül olyan emberré válsz, akit Isten használ. Jelenleg vannak olyanok, akik nem hordoznak terheket az egyház számára. Ezek az emberek lazák és hanyagok, és csak a saját testükkel törődnek. Az ilyen emberek rendkívül önzőek, és vakok is. Ha ezt nem vagy képes tisztán látni, akkor nem fogsz semmilyen terhet hordozni. Minél inkább figyelembe veszed Isten akaratát, annál nagyobb terhet bíz rád. Az önzők nem hajlandók ilyen dolgokat elszenvedni; nem hajlandók megfizetni az árat, és ennek következtében elszalasztják a lehetőséget, hogy Isten által tökéletesedjenek. Nem ártanak-e maguknak? Ha olyan valaki vagy, aki Isten akaratát szem előtt tartja, akkor te igazi terhet fogsz viselni a gyülekezet érdekében. Valójában ahelyett, hogy ezt a gyülekezetért viselt tehernek neveznéd, jobb lenne, ha ezt a saját életed érdekében viselt tehernek neveznéd, mert ennek a tehernek, amelyet a gyülekezetért viselsz, az a célja, hogy az ilyen tapasztalatokat arra használd fel, hogy Isten által tökéletesedj. Ennélfogva, bárki is viseli a legnagyobb terhet az egyházért, bárki is visel terhet az életbe való belépésért – ők lesznek azok, akiket Isten tökéletesít. Te tisztán láttad ezt? Ha a gyülekezet, amelyben vagy, szétszóródik, mint a homok, de te nem aggódsz, és nem is szorongsz, sőt, még a szemed is elfordítod, amikor a fivéreid és nővéreid nem esznek és isznak rendesen Isten igéiből, akkor nem viselsz semmilyen terhet. Az ilyen emberek nem azok, akikben Isten gyönyörködik. Azok az emberek, akikben Isten gyönyörködik, éhezik és szomjazzák az igazságot, és figyelembe veszik Isten akaratát. Ezért nektek itt és most kell figyelembe vennetek Isten terhét; nem szabad megvárnotok, hogy Isten kinyilatkoztassa igazságos természetét az egész emberiségnek, mielőtt figyelmetek Isten terhére irányulna. Nem lenne-e addigra már túl késő? Most van egy jó alkalom arra, hogy Isten által tökéletessé válj. Ha hagyod, hogy ez a lehetőség kicsússzon a kezeid közül, egész életed hátralévő részében bánni fogod, ahogyan Mózes sem tudott belépni Kánaán jó földjére, és ezt egész életében bánta, bűntudattal halva meg. Miután Isten kinyilatkoztatta az Ő igazságos természetét minden népnek, tele leszel megbánással. Még ha Isten nem is fenyít meg téged, te magadat fogod megfenyíteni a bűntudatod miatt. Egyeseket ez nem győz meg, de ha nem hiszed el, csak várj és meglátod. Vannak olyan emberek, akiknek egyetlen célja, hogy beteljesítsék ezeket a szavakat. Hajlandó vagy-e feláldozni magad e szavakért?

Ha nem keresed a lehetőségeket, hogy Isten által tökéletesedj, és ha nem törekszel arra, hogy élen járj a tökéletesség keresésében, akkor végül tele leszel lelkiismeretfurdalással. A legjobb alkalom a tökéletesség elérésére a jelen; ez most egy rendkívül jó idő. Ha nem törekszel őszintén arra, hogy Isten által tökéletessé válj, ha egyszer az Ő munkája befejeződik, akkor már túl késő lesz – elszalasztottad a lehetőséget. Bármilyen hatalmasak is legyenek a törekvéseid, ha Isten már nem végez munkát, akkor bármilyen erőfeszítéseket is teszel, soha nem leszel képes elérni a tökéletességet. Meg kell ragadnod ezt a lehetőséget, és együtt kell működnöd, miközben a Szentlélek nagyban munkálkodik. Ha elszalasztod ezt az esélyt, nem fogsz kapni egy másikat, bármilyen erőfeszítéseket is teszel. Néhányan közületek így kiáltanak: „Istenem, hajlandó vagyok a Te terhedet figyelembe venni, és hajlandó vagyok megfelelni a Te akaratodnak!” Csakhogy számodra nincs olyan ösvény, amelyen gyakorolhatnál, így terheid nem lesznek tartósak. Ha van előtted egy út, akkor lépésről lépésre fogsz tapasztalatot szerezni, és a tapasztalatod strukturált és rendezett lesz. Miután egy terhet teljesítettél, egy újabb hárul rád. Ahogy az élettapasztalatod elmélyül, a terheid is egyre komolyabbá válnak. Vannak, akik csak akkor hordoznak terhet, amikor a Szentlélek megérinti őket; egy idő után, amikor már nincs olyan út, amelyen gyakorolhatnak, megszűnnek terheket hordozni. Nem tudsz terheket létrehozni pusztán azáltal, hogy eszel és iszol Isten igéiből. A sok igazság megértésével tisztánlátásra teszel szert, megtanulod megoldani a problémákat az igazság segítségével, és elnyered Isten igéinek és Isten akaratának pontosabb megértését. Ezekkel a dolgokkal olyan terheket fogsz létrehozni, amelyeket viselhetsz, és csak ezután leszel képes megfelelően munkát végezni. Ha van terhed, de nem érted tisztán az igazságot, akkor az sem lesz elég; személyesen kell megtapasztalnod Isten igéit, és tudnod kell, hogyan kell azokat gyakorolni. Csak miután te magad is beléptél a valóságba, leszel képes gondoskodni másokról, vezetni másokat, és Isten által tökéletessé válni.

„Az Út... (4)” című könyvben az áll, hogy ti mindannyian a királyság népe vagytok, akiket Isten az idők kezdete előtt eleve elrendelt, és akiket senki sem vehet el. Ott az is szerepel, hogy Isten mindenkinek azt kívánja, hogy Isten használja és tökéletessé tegye, és azt várja, hogy Isten népeként álljanak, és csak azáltal, hogy Isten népévé válnak, teljesíthetik Isten akaratát. Abban az időben ti mindannyian közösséget vállaltatok ebben a kérdésben, kommunikálva a belépés útjáról az Isten népére vonatkozó előírások alapján. Ezért a Szentlélek munkája abban az időben az volt, hogy minden embert kivonjon a negatív állapotából, és pozitív állapotba vezesse őket. Akkoriban a Szentlélek munkája arra irányult, hogy mindenki Isten népeként élvezhesse Isten szavait, és hogy mindannyian világosan megérthessétek, hogy ti Isten népe vagytok, ahogyan az eleve elrendeltetett az idők kezdete előtt, és a Sátán nem vehet el benneteket. Ezért ti mindannyian így imádkoztatok: „Istenem! Kész vagyok a Te népedhez tartozni, mert minket már az idők kezdete előtt eleve elrendeltél, és mert ezt a státuszt Te adományoztad nekünk. Készek vagyunk megfelelni Neked ebbéli helyzetünkből.” Valahányszor így imádkoztál, a Szentlélek megérintett; a Szentlélek így szokott működni. Ez idő alatt imádkoznod kell, és arra kell képezned magadat, hogy elcsendesítsd a szívedet Isten előtt, hogy az életre és a királyságbéli képzésre való belépésre törekedhess. Ez az első lépés. Jelenleg Isten munkája az, hogy mindenkit a helyes útra léptessen, hogy normális lelki élete és eredeti tapasztalatai legyenek, a Szentlélek megindítsa, és – ezekkel az alapokkal – fogadja el Isten megbízatásait. A királyság képzésébe való belépés célja, hogy minden szavatok, tettetek, mozdulatotok, gondolatotok és ötletetek belépjen Isten igéibe; hogy Isten gyakrabban érintsen meg benneteket, és ezáltal kialakuljon az istenszerető szívetek; és hogy többet vállaljatok Isten akaratának terhéből, hogy mindenki az Isten általi tökéletesítés útjára lépjen, hogy mindenki a helyes úton legyen. Ha egyszer az Isten általi tökéletesítés ösvényén vagy, akkor már a helyes úton jársz. Amint a gondolataidat és ötleteidet, csakúgy, mint a helytelen szándékaidat ki tudod javítani, és képes vagy a testre való odafigyelésről az Isten akaratára való odafigyelésre váltani, és amint képes vagy ellenállni a helytelen szándékok zavarásának, amikor azok felmerülnek, és helyette Isten akaratával összhangban cselekszel – ha képes vagy egy ilyen átalakulást elérni, akkor az élettapasztalat helyes útján vagy. Amint imádkozási gyakorlataid a helyes úton haladnak, a Szentlélek megérint majd téged az imáidban. Minden alkalommal, amikor imádkozol, meg fog érinteni a Szentlélek; minden alkalommal, amikor imádkozol, képes leszel elcsendesíteni a szívedet Isten előtt. Minden alkalommal, amikor eszed és iszod Isten igéinek egy-egy szakaszát, ha képes vagy felfogni azt a munkát, amelyet Ő jelenleg végez, és elsajátítod, hogyan imádkozz, hogyan működj együtt, és hogyan érd el a belépést, csak akkor hoz majd eredményeket Isten igéinek evése és ivása. Amikor Isten szavai által képes vagy megtalálni a belépés útját, és tisztán látod Isten munkájának jelenlegi dinamikáját, valamint a Szentlélek munkájának irányát, akkor a helyes útra léptél. Ha Isten igéinek evése és ivása közben nem fogtad fel a kulcsfontosságú elemeket, és utána még mindig nem tudod megtalálni azt az utat, amelyen gyakorolhatsz, ez azt fogja mutatni, hogy még mindig nem tudod, hogyan kell helyesen enni és inni Isten igéiből, és hogy nem fedezted fel az ehhez szükséges módszert vagy elvet. Ha nem fogtad fel azt a munkát, amelyet Isten jelenleg végez, akkor képtelen leszel elfogadni azokat a feladatokat, amelyeket Ő bízna rád. Az Isten által jelenleg végzett munka pontosan az, amibe az embereknek jelenleg be kell lépniük és megérteniük. Felfogtátok ezeket a dolgokat?

Ha hatékonyan eszel és iszol Isten igéiből, akkor a lelki életed normális lesz, és függetlenül attól, hogy milyen megpróbáltatásokkal kell szembenézned, milyen körülményekkel kell számolnod, milyen fizikai betegségeket kell kiállnod, milyen elidegenedést élsz át a fivéreidtől és nővéreidtől vagy milyen családi nehézségeket tapasztalsz, képes vagy normálisan enni és inni Isten igéiből, normálisan imádkozni és normálisan folytatni a gyülekezeti életedet; ha mindezt el tudod érni, az azt mutatja, hogy jó úton jársz. Vannak, akik túlságosan törékenyek, és hiányzik belőlük a kitartás. Egy kisebb akadályba ütközve nyafognak és negatívvá válnak. Az igazság keresése kitartást és elszántságot követel. Ha ezúttal kudarcot vallottál az Isten akaratának való megfelelésben, akkor képesnek kell lenned arra, hogy megutáld magad, és mélyen legbelül csendben eltökéltnek kell lenned, hogy a következő alkalommal sikerrel járj. Ha ezúttal nem vetted figyelembe Isten terhét, akkor elszántnak kell lenned, hogy fellázadj a test ellen, amikor a jövőben ugyanezzel az akadállyal szembesülsz, és el kell határoznod, hogy megfelelsz Isten akaratának. Így válsz majd dicséretre méltóvá. Vannak emberek, akik még azt sem tudják, hogy a saját gondolataik vagy elképzeléseik helyesek-e; ezek az emberek bolondok! Ha meg akarod zabolázni a szívedet, és lázadni akarsz a test ellen, először is tudnod kell, hogy a szándékaid helyesek-e; csak ezután tudod megzabolázni a szívedet. Ha nem tudod, hogy a szándékaid helyesek-e, akkor vajon meg tudod-e zabolázni a szíved, és lázadsz-e a test ellen? Még ha lázadsz is, akkor is zavarodottan teszed majd. Tudnod kell, hogyan lázadj a félresiklott szándékaid ellen; ezt jelenti a test elleni lázadás. Amint felismered, hogy a szándékaid, gondolataid és ötleteid helytelenek, gyorsan vissza kell fordulnod, és a helyes úton kell járnod. Először ezt a kérdést oldd meg, és képezd magad, hogy e téren elérd a belépést, mert te tudod a legjobban, hogy helyes szándékaid vannak-e vagy sem. Amint a helytelen szándékaidat kijavítottad, és most már Isten kedvéért vannak, akkor elérted a szíved megzabolázásának célját.

A legfontosabb dolog, amit most tennetek kell, hogy ismereteket szerezzetek Istenről és az Ő munkájáról. Azt is tudnod kell, hogy a Szentlélek hogyan végzi munkáját az emberiségen; ezek a cselekedetek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a helyes útra lépj. Könnyebb lesz számodra, ha ezt a létfontosságú pontot megértetted. Hiszel Istenben, és ismered Istent, ami azt mutatja, hogy az Istenbe vetett hited valódi. Ha továbbra is tapasztalatokat szerzel, de végül mégsem vagy képes megismerni Istent, akkor bizonyára olyan ember vagy, aki ellenáll Istennek. Azok, akik csak Jézus Krisztusban hisznek anélkül, hogy a mai megtestesült Istenben is hinnének, mind kárhozatra vannak ítélve. Ők mindannyian az utolsó napi farizeusok, mert nem ismerik el a mai Istent; mindannyian szemben állnak Istennel. Bármilyen odaadóan imádják is Jézust, mindez hiábavaló lesz; Isten nem fogja őket dicsérni. Mindazok, akik táblán hirdetik, hogy hisznek Istenben, de szívükben nincs igazi ismeret Istenről, képmutatók!

Ahhoz, hogy valaki arra törekedjen, hogy Isten által tökéletessé váljon, először is meg kell értenie, hogy mit jelent az, hogy tökéletessé válik Őáltala, valamint, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy tökéletesítsék. Amint valakinek van fogalma ezekről a dolgokról, akkor meg kell keresnie a gyakorlás útját. Ahhoz, hogy valakit tökéletessé tegyenek, egy bizonyos minőséggel kell rendelkeznie. Sokaknak nem elég magas a veleszületett minőségük, ilyenkor meg kell fizetned az árat, és egyénileg is keményen kell dolgoznod. Minél rosszabb a minőséged, annál több egyéni erőfeszítést kell tenned. Minél jobban megérted Isten igéit, és minél inkább a gyakorlatba ülteted őket, annál gyorsabban ráléphetsz a tökéletesítés útjára. Az imádság által tökéletessé válhatsz az imádság területén; tökéletessé válhatsz azáltal is, hogy eszel és iszol Isten igéiből, megragadod a lényegüket, és megéled a valóságukat. Isten igéinek mindennapos megtapasztalása által meg kell ismerned, mi hiányzik belőled; továbbá fel kell ismerned végzetes hibádat és gyengeségeidet, és imádkoznod és könyörögnöd kell Istenhez. Ha így teszel, fokozatosan tökéletesedni fogsz. A tökéletességhez vezető út a következő: imádkozás; Isten igéinek evése és ivása; megragadni Isten igéinek lényegét; bebocsátást nyerni Isten igéinek tapasztalataiba; megismerni, mi hiányzik belőled; alávetni magad Isten munkájának; Isten terheire figyelemmel lenni és elhagyni a hús-vér testet istenszerető szíved által; és gyakori közösségbe kapcsolódni fivéreiddel és nővéreiddel, ami gazdagíthatja tapasztalataidat. Legyen szó a közösségi életről vagy a személyes életedről, és legyen szó nagy gyülekezetekről vagy kicsikről, ezek mind lehetővé tehetik számodra, hogy tapasztalatokat szerezz és képzésben részesülj, hogy szíved lecsendesedhessen Isten előtt és visszatérhessen Hozzá. Mindez a tökéletessé tétel folyamatának része. Isten igéinek megtapasztalása, ahogyan az már említésre került, azt jelenti, hogy képes vagy ténylegesen megízlelni azokat, és megengeded magadnak, hogy megéld őket, így nagyobb hitre és Isten iránti szeretetre teszel szert. Ily módon fokozatosan leveted romlott, sátáni természeted; megszabadítod magad a helytelen motivációktól; és egy normális ember hasonlatosságát éled meg. Minél nagyobb benned az Isten iránti szeretet – vagyis minél több benned az, amit Isten tökéletessé tett – annál kevésbé fog megszállni a sátáni romlottság. Gyakorlati tapasztalataid révén fokozatosan rálépsz a tökéletesítés útjára. Ha tehát azt szeretnéd, hogy tökéletességre juss, akkor különösen fontos, hogy figyelemmel legyél Isten akaratára, és megtapasztald az Ő igéit.

Előző: A szíved Isten előtti lecsendesítéséről

Következő: Isten tökéletessé teszi az Ő szíve szerint valókat

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren