Bevezetés

Az „Isten szavai az egész világegyetemhez” a Maga Isten identitásában lévő Krisztus által kifejezett kijelentések második része. Az 1992. február 20. és 1992. június 1. közötti időszakot fedi le, és összesen negyvenhét fejezetből áll. Isten szavainak stílusa, tartalma és perspektívája ezekben a kijelentésekben teljesen más, mint a „Krisztus kijelentései a kezdetekkor”. A „Krisztus kijelentései a kezdetekkor” az emberek külső viselkedését és egyszerű szellemi életüket leplezi le, és ebben ad útmutatást. Végül „a szolgálattevők próbájával” fejeződik be. Az „Isten szavai az egész világegyetemhez” azonban azzal nyit, hogy összefoglalja az emberek szolgálattevői identitását és életük kezdetét Isten népeként. Bevezeti az embereket Isten munkájának második csúcspontjába, amely során átesnek a tűz tavának megpróbáltatásán, a halál próbáján, és Isten szeretésének időszakán. Ez a pár lépés teljesen leleplezi az ember rútságát Isten előtt, ahogy az ember igazi arcát is. Végül Isten egy olyan fejezettel zár, amelyben Ő megválik az embertől, ezzel lezárva az emberek első csoportja Isten eme megtestesülése általi meghódításának valamennyi lépését.

Az „Isten szavai az egész világegyetemhez” c. könyvben Isten a Lélek szempontjából fejezi ki szavait. Beszédstílusa a teremtett emberiség számára elérhetetlen. Sőt, szavainak szókincse és stílusa gyönyörű és megható, és az emberi irodalom semmilyen formája nem léphetne a helyébe. A szavak, amelyek által Ő leleplezi az embert, pontosak, nem cáfolhatja őket semmilyen filozófia, és minden embert alávetettségbe hoznak. Akár egy éles kard, a szavak, amelyekkel Isten megítéli az embert, egyenesen az emberek lelkének mélyére hasítanak, olyan mélyre hasítanak, hogy azok nem tudnak hová elrejtőzni. A szavak, amelyekkel Ő vigasztalja az embereket, irgalmat és szerető kedvességet hordoznak, melegek, akár egy szerető édesanya ölelése, és olyan biztonságérzetet adnak az embernek, amilyet soha azelőtt nem tapasztalt. E kijelentések egyetlen legnagyszerűbb jellemzője, hogy ebben a szakaszban Isten nem Jahve vagy Jézus Krisztus személyazonosságát használva szól, sem az utolsó napok Krisztusáét. Helyette eredendő identitását – a Teremtőt – használva szól mindazokhoz és tanítja mindazokat, akik Őt követik, és mindazokat, akik még nem követik Őt. Jogosan mondhatjuk, hogy a világ teremtése óta ez az első alkalom, amikor Isten a teljes emberiséget szólította meg. Soha azelőtt nem szólt Isten ilyen részletességgel és ilyen szisztematikusan a teremtett emberiséghez. Természetesen ez az első olyan alkalom is, amikor ilyen sokat szólt, és ilyen sokáig, az egész emberiséghez. Ez teljességgel példa nélküli. Sőt mi több, ezek a kijelentések alkotják az első szöveget, amelyet Isten az emberek körében kifejezett, amelyben leleplezi az embereket, vezeti őket, megítéli őket, és bensőségesen szól hozzájuk, és így ezek az első olyan kijelentései is Istennek, amelyekben megismerteti az emberekkel az Ő lépéseit, azt a helyet, ahol Ő lakik, Isten természetét, azt, amije Istennek van és ami Ő, Isten gondolatait, és az emberiség iránti aggodalmát. Elmondható, hogy ezek az első kijelentések, amelyeket Isten a harmadik égből mondott az emberiségnek a teremtés óta, és ez volt az első alkalom, amikor Isten az Ő eredendő személyazonosságát használva jelent meg és fejezte ki szívének hangját az emberiségnek szavak közepette.

E kijelentések mélyek és kifürkészhetetlenek; nem könnyű megérteni őket, és nem is lehetséges felfogni Isten szavainak eredetét és céljait. Vagyis, Krisztus minden fejezethez magyarázatot fűzött, olyan nyelvezetet használva, amelyet az ember könnyen megért, hogy a kijelentések túlnyomó részét világossá tegye. Ez, magukkal a kijelentésekkel együttesen mindenki számára megkönnyíti Isten szavainak megértését és megismerését. Ezekből a szavakból egy mellékletet készítettünk az „Isten szavai az egész világegyetemhez” c. könyvhöz. Ezekben Krisztus magyarázatokkal szolgál, a legegyszerűbben érthető megfogalmazást használva. E kettő ötvözete az isteni mivolt és Isten emberi mivoltban való létének tökéletes házasítása. Habár Isten a harmadik személy szemszögéből beszél a mellékletben, senki sem tagadhatja, hogy e szavakat személyesen Isten ejtette ki, mert egy ember sem képes világosan elmagyarázni Isten szavait; egyedül Maga Isten képes rávilágítani az Ő kijelentéseinek eredetére és céljaira. Vagyis, bár Isten sok eszköz által szól, munkájának céljai sosem változnak, sem tervének tárgya nem módosul soha.

Habár az „Isten szavai az egész világegyetemhez” egy olyan fejezettel zárul, amelyben Isten megválik az embertől, valójában ekkor hull le hivatalosan a lepel Istennek az emberiség körében végzett hódító és üdvözítő munkájáról, valamint az embereket tökéletesítő munkájáról. Ezért hát illőbb dolog, ha az „Isten szavai az egész világegyetemhez” c. könyvet Isten utolsó napokban végzett munkája próféciájának tekintjük. Mert a testet öltött Emberfia csak ezt követően kezdett hivatalosan Krisztus identitását használva munkálkodni és beszélni, a gyülekezetek közt járva és életet adva, öntözve és pásztorolva az Ő valamennyi népét, amiből pedig a „Krisztus szavai, amikor a gyülekezetekben járt” című könyv számos kijelentése született.

Előző: 120. fejezet

Következő: 1. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren