96. fejezet

Megfenyítek mindenkit, aki Tőlem született, de még nem ismer Engem, hogy nyilvánvalóvá tegyem minden haragomat, nagy hatalmamat és teljes bölcsességemet. Bennem minden igaz, és egyáltalán nincs igazságtalanság, nincs csalárdság és nincs elvetemültség; aki elvetemült és csalárd, az bizonyára a pokol fia, aki az alvilágban született. Bennem minden nyitva van; bármit mondok, hogy meg fog valósulni, valóban meg fog valósulni; bármit mondok, hogy létre fog jönni, létre fog jönni, és senki sem változtathatja meg vagy utánozhatja ezeket a dolgokat, mert Én vagyok az egy és egyetlen Isten Maga. Az elkövetkezendőkben mindenki, aki az Én eleve elrendelt és kiválasztott elsőszülött fiaim csoportjába tartozik, egyenként lelepleződik, és mindenkit, aki nem tartozik az elsőszülött fiaim csoportjába, ezen keresztül fogok kivetni. Így végzem és valósítom meg a munkámat. Jelenleg csak azért leplezek le néhány embert, hogy elsőszülött fiaim lássák csodálatos tetteimet, de később nem így fogok munkálkodni. Inkább az általános helyzetből fogok kiindulni, ahelyett, hogy engedném, hogy egyenként mutassák meg valódi természetüket (mivel a gonosz szellemek alapvetően egyformák, elég csak néhányat kiemelni példaként). Minden elsőszülött fiamnak tiszta a szíve, és nincs szükség arra, hogy ezt részletezzem (mert a kitűzött időpontban minden bizonnyal feltárulnak egymás után).

Az a természetem, hogy megtartom ígéreteimet, és Bennem semmi sincs elrejtve vagy eltitkolva. Mindent elmondok nektek minden egyes dologról, amit meg kell értenetek, és egyáltalán semmi olyat nem mondok el, amit nem kellene tudnotok, nehogy képtelenné váljatok arra, hogy szilárdan álljatok. Ne ragaszkodjatok apró dolgokhoz, elveszítve ezáltal a fontos dolgokat – ez tényleg nem éri meg. Higgyétek el, hogy Én vagyok a mindenható Isten, és akkor minden megvalósul, és minden könnyű és kellemes lesz. Én így csinálom a dolgokat. Aki hisz, annak megengedem, hogy lásson, aki pedig nem hisz, annak nem engedem, hogy tudjon, és sohasem engedem, hogy értsen. Bennem nincs érzés vagy irgalom, és nem számít, ki sérti meg fenyítésemet, Én biztosan megölöm őket anélkül, hogy visszakoznék, és mindannyiukkal ugyanúgy fogok bánni. Mindenki iránt egyforma vagyok – nincsenek személyes érzéseim, és semmilyen módon nem cselekszem érzelmileg. Hogyhogy az emberek nem látják ezen keresztül igazságomat és fenségemet? Ez az Én bölcsességem és természetem, amelyet senki sem tud megváltoztatni, és senki sem ismerhet meg teljesen. Mindig és mindenkor az Én kezemben van az irányítás, és mindig mindent úgy rendezek el, hogy utasításomra készen szolgáljon Nekem. Számos ember végez szolgálatot a nevemben, hogy teljesüljön az irányítási tervem, de végül látják az áldásokat, ám nem tudják élvezni őket – mily szánalmas! Senki sem tudja azonban megváltoztatni a szívemet. Ez az Én adminisztratív rendeletem (amikor adminisztratív rendeletet említenek, az olyasmire vonatkozik, amit senki sem tud megváltoztatni, tehát amikor a jövőben beszélek, ha valamit a fejembe vettem, akkor az minden bizonnyal az Én adminisztratív rendeletem. Emlékezzetek! Ne sértsétek ezt meg, nehogy veszteséget szenvedjetek), és ez az irányítási tervemnek is egy része. Ez a saját munkám, nem olyasmi, amit bárki meg tud csinálni. Ezt Nekem kell végeznem – ezt Nekem kell elrendeznem, ami elég ahhoz, hogy megmutassam mindenhatóságomat és kinyilvánítsam haragomat.

A legtöbb ember még mindig nem ismeri az Én emberi mivoltomat és nincs tisztában vele. Többször elmondtam, de ti még mindig bizonytalanok vagytok és nem értetek sokat. De ez az Én munkám, és most, ebben az időben, aki ismeri, az ismeri, és aki nem ismeri, azt nem kényszerítem. Csak így lehet. Világosan beszéltem róla, és később nem fogok többet beszélni róla (mert túl sokat mondtam, és nagyon világosan beszéltem. Aki ismer Engem, az bizonyosan rendelkezik a Szentlélek munkájával, és kétségtelenül egyike az elsőszülött fiaimnak. Aki nem ismer Engem, az határozottan nem az, ami azt bizonyítja, hogy már megvontam tőle a Lelkemet). De végül mindenkivel megismertetem Magam – teljesen ismerjenek Engem emberi mivoltomban és isteni mivoltomban egyaránt. Ezek az Én munkám lépései, és így kell dolgoznom. Ez is az Én adminisztratív rendeletem. Mindenkinek Engem kell az egyedüli igaz Istennek neveznie, és szüntelenül dicsérnie és örömmel ünnepelnie Engem.

Az irányítási tervem már teljesen elkészült, és már régen minden megvalósult. Emberi szemmel úgy tűnik, hogy sok munkám még folyamatban van, de már megfelelően elrendeztem, és már csak a lépéseim szerinti befejezésre vár, feladatról feladatra (ez azért van, mert a világ teremtése előtt eleve elrendeltem, hogy ki tud szilárdan állni a próbatétel alatt, kit nem választhatok ki és nem rendelhetek el eleve, és ki nem osztozhat az Én szenvedésemben. Azokat, akik osztozni tudnak szenvedésemben – vagyis azokat, akiket eleve elrendeltem és kiválasztottam, biztosan megtartom, és képessé teszem őket arra, hogy mindenen túllépjenek). Szívemben tisztán látom, ki van az egyes szerepekben. Jól tudom, hogy ki végez Nekem szolgálatot, ki elsőszülött fiú, és ki van az Én fiaim és népem között. Ismerem ezt, mint a tenyeremet. Akiről azt mondtam a múltban, hogy elsőszülött fiú, az most is elsőszülött fiú, és akiről korábban azt mondtam, hogy nem elsőszülött fiú, az most sem elsőszülött fiú. Bármit is teszek, nem bánom meg, és nem könnyen változtatok rajta. Komolyan gondolom, amit mondok (Bennem semmi sem komolytalan), és ez soha nem változik! Azok, akik szolgálatot végeznek Nekem, mindig szolgálatot végeznek Nekem: ők az Én marháim; ők az Én lovaim (de ezeknek az embereknek soha nincs lelki megértése; amikor használom őket, akkor hasznosak, de amikor nem használom, megölöm őket. Amikor marháról és lóról beszélek, azokra gondolok, akiknek nincs lelki megértése, akik nem ismernek Engem, és akik nem engedelmeskednek Nekem, és még ha engedelmesek és alázatosak, egyszerűek és becsületesek is, akkor is igazi marhák és lovak). Nos, a legtöbb ember könnyelmű és gátlástalan Előttem, összevissza beszél és nevet, tiszteletlenül viselkedik – csak az Én emberi mivoltomat látják, az isteni mivoltomat pedig nem. Emberi mivoltomban ezek a viselkedések elmehetnek, és rá tudom venni Magam, hogy megbocsássak nekik, de isteni mivoltomban ez nem olyan könnyű. A jövőben úgy fogok dönteni, hogy istenkáromlás bűnét követted el. Más szóval, az Én emberi mivoltomat meg lehet sérteni, de az isteni mivoltomat nem, és aki csak a legkisebb mértékben is összeütközésbe kerül Velem, azt azonnal, késedelem nélkül megítélem. Ne gondold, hogy mivel sok éven át kapcsolatban álltál ezzel a személlyel, aki Én vagyok, és megismerkedtél Velem, ezért könnyelműen beszélhetsz és cselekedhetsz. Tényleg nem érdekel! Nem számít, ki az, igazsággal fogok bánni vele. Ez az Én igazságom.

Rejtélyeim napról napra feltárulnak az emberek előtt, és napról napra tisztábbá válnak, követve a kinyilatkoztatás szakaszait, ami elegendő ahhoz, hogy megmutassa munkám ütemét. Ez az Én bölcsességem (Nem mondom ki közvetlenül. Megvilágosítom elsőszülött fiaimat, és megvakítom a nagy vörös sárkány utódait). Továbbá ma felfedem nektek rejtélyemet a Fiam által. Felfedek ma nektek az emberek számára elképzelhetetlen dolgokat, hogy alaposan megismerhessétek és világosan megértsétek. Sőt, ez a rejtély az elsőszülött fiaimon kívül mindenkiben megvan, de senki sem képes megérteni. Bár minden emberben ott van, senki sem képes felismerni. Mit mondok? Munkámban és ebben az időszakban tett kijelentéseimben gyakran említem a nagy vörös sárkányt, a Sátánt, az ördögöt és az arkangyalt. Mik ők? Milyenek a kapcsolataik? Mi nyilvánul meg ezekben a dolgokban? A nagy vörös sárkány megnyilvánulásai ellenállás Nekem, a szavaim jelentésének meg nem értése és felfogásának hiánya, az Én gyakori üldöztetésem, és a törekvés, hogy cselszövéseket használjon irányításom félbeszakítására. A Sátán a következőképpen nyilvánul meg: küzd Velem a hatalomért, birtokolni akarja választott népemet, és negatív szavakat bocsát ki népem megtévesztésére. Az ördög megnyilvánulásai (azok, akik nem fogadják el az Én nevemet, akik nem hisznek, mind ördögök) a következők: a test örömeinek kívánása, a gonosz vágyaknak való engedés, a Sátán fogságában való élet, egyesek ellenállnak Nekem, mások pedig támogatnak Engem (de nem bizonyítják, hogy ők az Én szeretett fiaim). Az arkangyal megnyilvánulásai a következők: pimasz beszéd, istentelenség, gyakran az Én hangnememet felvéve kioktatja az embereket, csak arra koncentrál, hogy külsőleg utánozzon Engem, azt eszi, amit Én eszem, és azt használja, amit Én használok; egyszóval, egyenrangú akar lenni Velem, ambiciózus, de nincs meg benne az Én képességem és az Én életem, és egy hulladék. A Sátán, az ördög és az arkangyal mind a nagy vörös sárkány jellemző megnyilvánulása, tehát akiket Én nem rendeltem eleve el és nem választottam ki, azok mind a nagy vörös sárkány utódai: ez teljesen így van! Ezek mind az Én ellenségeim. (A Sátán zavarásai azonban ki vannak zárva. Ha a természeted az Én tulajdonságom, senki sem változtathatja meg. Mivel most még a hús-vér testben élsz, időnként szembe kell nézned a Sátán kísértéseivel – ez elkerülhetetlen –, de mindig óvatosnak kell lenned.) Ezért elsőszülött fiaimon kívül elhagyom a nagy vörös sárkány összes ivadékát. Természetük soha nem változhat – ez a Sátán tulajdonsága. Az ördög az, amit megnyilvánítanak, és az arkangyal az, amit megélnek. Ez teljesen igaz. Az Általam említett nagy vörös sárkány nem egy nagydarab vörös sárkány; inkább a Velem szemben álló gonosz szellem, aminek szinonimája a „nagy vörös sárkány”. Tehát a Szentléleken kívül minden szellem gonosz szellem, és azt is mondhatjuk, hogy a nagy vörös sárkány utódja. Mindennek kristálytisztán világosnak kell lennie mindenki számára.

Előző: 95. fejezet

Következő: 97. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren