97. fejezet

Minden egyes embert késztetni fogok, hogy lássa csodálatos tetteimet és hallja bölcs szavaimat. Ennek minden egyes emberre ki kell terjednie, és minden egyes dologban meg kell történnie. Ez az Én adminisztratív rendeletem, és ez az Én haragom. Minden egyes embert és minden egyes ügyet érinteni fogok, hogy minden ember az egész világegyetemben és a föld végső határaiig a saját szemével láthassa; soha nem hagyom abba, amíg ezt el nem érem. Haragom teljesen kiömlött, szemernyit sem visszatartva. Minden egyes emberre irányul, aki elfogadja ezt a nevet (hamarosan a világ összes nemzete ellen fog fordulni). És mi az Én haragom? Mennyire komoly? Miféle emberre hullik a haragom? A legtöbb ember azt gondolja, hogy a harag a düh legsúlyosabb foka, de ez nem magyarázza meg teljesen. Haragom és adminisztratív rendeleteim két elválaszthatatlan rész; amikor meghozom adminisztratív rendeleteimet, harag követi őket. Tehát mi is pontosan a harag? A harag egy bizonyos fokú ítélet, amelyet az emberekre kiszabok, és az alapelv bármely adminisztratív rendeletem megalkotása mögött. Ha valaki megsérti valamelyik rendeletemet, haragom a megfelelő nagyságrendű lesz, attól függően, hogy melyik rendeletet sértették meg. Amikor az Én haragom jelen van, bizonyos, hogy jelen vannak adminisztratív rendeleteim is, és viszont. Adminisztratív rendeleteim és haragom elválaszthatatlan egészet alkotnak. Ez a legszigorúbb ítélet, amelyet senki sem sérthet meg. Minden embernek be kell tartania ezt, különben nem fogja könnyen elkerülni, hogy kezem lesújtson rá. Az emberek soha nem tudtak róla az idők során (bár voltak, akik nagy katasztrófák okozta fájdalmakat szenvedtek el, de mégsem nem tudtak róla; azonban ennek az adminisztratív rendeletnek a végrehajtása főleg most kezdődik), de ma felfedem nektek mindezt, hogy elkerülhessétek a megsértést.

Minden embernek hallania kell hangomat, és hinnie kell szavaimban. Ellenkező esetben nem cselekszem, és munkát sem fogok végezni. Minden szavam és tettem olyan példa, amelyet követnetek kell; ők a ti példáitok, és követendő modellek a számotokra. Azért lettem hús-vér testté, hogy lássátok, mi vagyok és mi van az Én emberi mivoltomban. A jövőben hagyni fogom, hogy tanúi legyetek annak, ami Én vagyok, és ami az Én isteni mivoltomban van. A dolgoknak lépésről lépésre kell így haladniuk. Ellenkező esetben az emberek egyszerűen képtelenek lesznek hinni, és nem lesz ismeretük Rólam. Ehelyett csak homályos és elmosódó látomásokra lesznek képesek, és képtelenek lesznek világosan megérteni Engem. Szavaim megmutatták, hogy az Én személyem teljes egészében megjelent előttetek, és bár az emberek hallják szavaimat, még mindig nem ismernek Engem – csakis azért, mert ostobák és tudatlanok. Még most is, hogy hús-vér testté lettem, az emberek még mindig dacolnak Velem, és ezért haragomat és adminisztratív rendeleteimet alkalmazom, hogy megbüntessem ezt a gonosz és kicsapongó régi kort, és teljesen megszégyenítsem a Sátánt és az ördögöket. Ez az egyetlen mód; ez a rendeltetési hely az emberiség számára, és ez a vég, amely az emberiségre vár. A kimenetel egy előre eldöntött tény, amelyen senki sem változtathat, és amelyből senki sem magyarázhatja ki magát. Egyedül Én mondom ki a végső szót; ez az Én irányításom és ez az Én tervem. Minden embernek hinnie kell, és szívben és szóban meg kell győződnie. Azok, akik szerencsések ebben az életben, biztosan szenvedni fognak az örökkévalóságig, míg azok, akik szenvednek ebben az életben, minden bizonnyal áldottak lesznek az örökkévalóságig – ezt előre elrendeltem, és senki változtathatja meg. Senki sincs, aki megváltoztathatná szívemet, és senki sincs, aki akár egy szót is hozzátehet a szavaimhoz, és még kevésbé szabad akár egyetlen szót is önkényesen elvennie; ha valaki ezt megszegi, biztosan megfenyítem.

A rejtélyeim naponta feltárulnak számotokra – valóban értitek őket? Tényleg biztosak vagytok bennük? Amikor a Sátán becsap téged, képes vagy átlátni rajta? Ezt az életbeli érettségetek határozza meg. Mivel azt mondom, hogy mindent eleve elrendeltem, akkor miért testesültem meg személyesen, hogy tökéletesítsem elsőszülött fiaimat? Továbbá, miért végeztem annyi munkát, amit az emberek haszontalannak tartanak? Én vagyok az, aki össze van zavarodva? Emlékezzetek erre! Mindent, amit teszek, nemcsak azért teszem, hogy megnyerjem elsőszülött fiaimat, hanem ami még fontosabb, hogy megszégyenítsem a Sátánt. Bár a Sátán dacol Velem, mégis megvan az erőm, hogy utódait fellázítsam ellene, és elérjem, hogy Engem dicsérjenek. Ráadásul minden, amit teszek, azért van, hogy a munka következő lépése zökkenőmentesen folyjon, és hogy az egész világ ünnepeljen és dicsérjen Engem, és minden, ami lélegzik, térdet hajtson Nekem és dicsőítsen Engem; az a nap valóban a dicsőség napja lesz. Mindent a kezemben tartok, és amikor a hét mennydörgés kitör, minden teljesen megvalósul, soha nem változik, minden rögzül. Ettől kezdve megkezdődik az új ég és föld új élete, teljesen új körülmények lépnek életbe, és megkezdődik a királyság élete. De milyen a királyságon belül? Az emberek egyszerűen nem tudják tisztán felfogni (mert még soha senki nem kóstolt bele a királyság életébe, és így az emberek csak az elméjükben képzelték el és a szívükben gondolkodtak róla). Amikor a gyülekezeti élettől a királyság élete felé, vagyis a jelen állapottól a jövőbeli állapot felé fordulunk, sok olyan dolog fog megtörténni ezalatt az idő alatt, amire az emberek korábban nem is gondoltak. A gyülekezeti élet a királyság életébe való belépés előfutára, ezért mielőtt a királyság élete megjelenik, minden erőfeszítést megteszek a gyülekezeti élet előmozdítására. Mi a gyülekezeti élet? Ilyesmi: mindenki, beleértve elsőszülött fiaimat, eszi, issza és élvezi szavaimat, és ismer Engem, ezáltal részesül égetésemből és tisztításomból, hogy megértse adminisztratív rendeleteimet, ítéletemet és haragomat, és elkerülje, hogy megsértse a királyság életét. És mi a „királyság élete”? A királyság élete az, ahol az Én elsőszülött fiaim királyként uralkodnak Velem együtt, uralkodnak minden népen és minden nemzeten (csak az elsőszülött fiaim és Én élvezhetjük a királyság életét). Bár fiaim és népem minden nemzetből és minden népből belépnek a királyságba, nem élvezhetik a királyság életét. A királyság életét csak azok élvezhetik, akik belépnek a szellemi világba. Tehát csak elsőszülött fiaim és Én élhetünk a testben, míg fiaim és népem a hús-vér testben maradnak. (De ez nem az a hús-vér test, amelyet a Sátán megrontott. Ez a jelentősége annak, hogy elsőszülött fiaim együtt uralkodnak Velem, mint királyok.) Minden más ember szellemét, lelkét és testét elhurcolják és levetik az alvilágba. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek végleg elpusztulnak és megszűnnek létezni (mégis át kell menniük a Sátán minden kötelékén és kegyetlenségén, például nehézségeken és katasztrófákon). Amint ez megtörténik, a királyság élete hivatalosan sínen lesz, és elkezdem hivatalosan felfedni tetteimet (hogy nyíltan feltáruljanak és ne legyenek elrejtve). Onnantól kezdve biztosan nem lesz több sóhaj és könny. (Mert nem lesz többé semmi, ami bánthatja az embereket, vagy sírásra késztetné őket vagy szenvedést okozhatna nekik, és ez vonatkozik fiaimra és népemre is; de van egy szempont, amit hangsúlyozni kell, mégpedig az, hogy az Én fiaim és az Én népem örökké hús-vér testek lesznek.) Mindenki vidám lesz – egy örömteli látomás. Ez nem valami fizikai dolog lesz, hanem inkább olyasmi, ami fizikai szemmel nem látható. Akik az Én elsőszülött fiaim, azok is élvezhetik majd; ez az Én csodálatos tettem, és ez az Én nagy erőm.

Azt kívánom, hogy képesek legyetek keresni akaratomat, és mindenkor figyelmesek legyetek szívem iránt. Az átmeneti gyönyör tönkreteheti az egész életedet, míg az átmeneti szenvedés az áldások örökkévalóságához vezethet. Ne légy vigasztalhatatlan; ezen az úton kell járni. Sokszor mondtam már korábban: „Azoknak, akik őszintén feláldozzák magukat Értem: bizonyosan gazdagon megáldalak téged.” És mik azok az „áldások”? Nemcsak azok, amelyeket ma kaptok, hanem még inkább azok, amelyeket a jövőben kell élvezni – csak ezek igazi áldások. Amikor visszatértek Sion hegyére, végtelen hálát fogtok mutatni jelenlegi szenvedéseitekért, mert ez az Én áldásom. Most a hús-vér testben élés egyenlő a Sion hegyén léttel (ez azt jelenti, hogy Bennem élsz), míg a testben való élet holnap a dicsőség napja lesz, és ez még inkább a Sion hegyén való lét. Miután meghalljátok ezeket az Általam mondott szavakat, megértitek, mit jelent a „Sion-hegy”. A Sion-hegy a királyság szinonimája, és egyben a szellemi világ is. A mai Sion hegyén a hús-vér testben vigaszt kaptok és kegyelmemben részesültök; a jövő Sion hegyén a testben lesztek, élvezve a királyként uralkodás áldását. Ezt kategorikusan nem szabad figyelmen kívül hagyni. És semmiképp ne engedd, hogy elillanjanak azok az idők, amikor áldásokat lehet nyerni; ma végül is ma van, és ez nagyon különbözik a holnaptól. Amikor eljutsz oda, hogy élvezd az áldásokat, azt fogod gondolni, hogy a mai nap kegyelme nem érdemel említést. Ezt bízom rád, és ez a végső tanácsom.

Előző: 96. fejezet

Következő: 98. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren