Csak azok tökéletesíthetők, akik a gyakorlásra összpontosítanak

Az utolsó napokban Isten testté lett, hogy elvégezze azt a munkát, amit tennie kell, és hogy elvégezze a szavak szolgálatát. Személyesen jött el, hogy az emberek között munkálkodjon azzal a céllal, hogy tökéletesítse azokat az embereket, akik az Ő szíve szerint valók. A teremtéstől kezdve egészen napjainkig csak az utolsó napok során végezte ezt a fajta munkát. Csak az utolsó napokban testesült meg Isten, hogy ilyen nagyszabású munkát végezzen. Bár olyan nehézségeket visel el, amelyeket az emberek nehezen viselnének el, és bár Ő egy nagy Isten, aki mégis rendelkezik azzal az alázatossággal, hogy hétköznapi emberré váljon, munkájának egyetlen aspektusa sem késlekedett, és terve a legcsekélyebb mértékben sem esett a káosz áldozatául. Ő az eredeti terve szerint végzi a munkát. Ennek a megtestesülésnek egyik célja az emberek meghódítása, a másik pedig az, hogy tökéletesítse az embereket, akiket szeret. Saját szemével kívánja látni az embereket, akiket tökéletesít, és saját maga akarja látni, hogy az általa tökéletesített emberek hogyan tesznek tanúságot Róla. Nem egy vagy két ember van tökéletesítve, hanem inkább egy csoport, amely csak néhány emberből áll. Az ebbe a csoportba tartozó emberek a világ különböző országaiból és a világ különböző nemzetiségeiből származnak. A rengeteg munka célja az, hogy megnyerje ezt az embercsoportot, hogy megnyerje ennek az embercsoportnak a Róla tett tanúságtételét, és hogy megszerezze azt a dicsőséget, amit tőlük nyerhet. Nem végez olyan munkát, amelynek nincs jelentősége, sem olyan munkát nem végez, amelynek nincs értéke. Elmondható, hogy Isten célja ennek a sok munkának a végzésével, hogy tökéletesítse mindazokat, akiket tökéletesíteni akar. Ami szabadideje van ezen kívül, abban kiűzi azokat, akik gonoszok. Tudd meg, hogy Ő nem azok miatt végzi ezt a nagy munkát, akik gonoszok; épp ellenkezőleg, Ő mindenét odaadja azért a csekély számú emberért, akik Őáltala lesznek tökéletesítve. Az Ő munkája, a szavak, amelyeket mond, a rejtélyek, amelyeket felfed, valamint az Ő ítélete és fenyítése mind az emberek ama csekély számú csoportjáért történik. Ő nem azok miatt lett testté, akik gonoszok, és még kevésbé ébresztenek Őbenne nagy haragot azok a gonosz emberek. Ő azok miatt beszél igazat, és beszél a belépésről, akik tökéletesítve lesznek; miattuk lett testté, és miattuk osztogatja ígéreteit és áldásait. Az igazság, a belépés és az emberi mivoltban való élet, amelyről Ő beszél, nem azok kedvéért van kimunkálva, akik gonoszok. El akarja kerülni, hogy azokhoz szóljon, akik gonoszok, ehelyett minden igazságot azoknak kíván adományozni, akik tökéletesítve lesznek. Mégis az Ő munkája megköveteli, hogy egy pillanatra azok, akik gonoszok, élvezhessék az Ő gazdagságának egy részét. Azok, akik nem valósítják meg az igazságot, akik nem tesznek eleget Istennek, és akik megzavarják az Ő munkáját, mind gonoszok. Őket nem lehet tökéletesíteni, és Isten gyűlöli és elutasítja őket. Ezzel szemben azok az emberek, akik az igazságot gyakorlatba ültetik, és képesek eleget tenni Istennek, és akik egész önmagukat Isten munkájának szentelik, ők azok az emberek, akik Isten által tökéletesítendők. Akiket Isten teljessé akar tenni, azok nem mások, mint az embereknek e csoportja, és a munka, amelyet Isten végez, ezeknek az embereknek az érdekében történik. Az igazság, amelyről Ő beszél, azoknak az embereknek szól, akik hajlandóak azt a gyakorlatba ültetni. Ő nem azokhoz az emberekhez szól, akik nem ültetik gyakorlatba az igazságot. A rálátás növekedése és az éleslátás gyarapodása, amelyről Ő beszél, azoknak az embereknek szól, akik képesek az igazságot megvalósítani. Amikor azokról beszél, akik tökéletesítendők, akkor ezekről az emberekről beszél. A Szentlélek munkája azokra az emberekre irányul, akik hajlandóak az igazságot gyakorolni. Az olyan dolgok, mint a bölcsesség és az emberi mivolt birtoklása, azokra az emberekre irányulnak, akik hajlandóak az igazságot a gyakorlatba ültetni. Azok, akik nem valósítják meg az igazságot, az igazság sok szavát hallhatják, de mivel természetüknél fogva annyira gonoszok, és nem érdekli őket az igazság, amit felfognak, azok csak doktrínák, szavak és üres elméletek, amelyeknek a legcsekélyebb értékük sincs az életbe való belépésükhöz. Egyikük sem hűséges Istenhez; mindannyian olyan emberek, akik látják Istent, de nem tudják elérni Őt; mindannyiukat elítéli Isten.

A Szentléleknek minden emberben van egy bejárandó útja, és minden embernek megadja a lehetőséget a tökéletesedésre. A negativitásodon keresztül megismerteted saját romlottságodat, majd a negativitás levetésével megtalálod majd az utat a gyakorláshoz; ezek mind olyan utak, amelyeken tökéletesedsz. Továbbá, a benned lévő néhány pozitív dolog folyamatos vezetése és megvilágítása révén te proaktívan töltöd majd be a feladatodat, növekszel a rálátásban, és éleslátásra teszel szert. Amikor a körülményeid jók, olyankor különösen szívesen olvasod Isten igéjét, és különösen szívesen imádkozol Istenhez, és a meghallgatott prédikációkat a saját állapotodra tudod vonatkoztatni. Ilyenkor Isten megvilágosít és megvilágít belül, és rávezet arra, hogy néhány dolgot pozitív aspektusból ismerj fel. Így tökéletesedsz a pozitív aspektusban. Negatív állapotban gyenge és passzív vagy; úgy érzed, hogy Isten nincs a szívedben, mégis Isten megvilágosít téged, segít megtalálnod a gyakorláshoz vezető utat. Az ebből való kilépés a tökéletesség elérése a negatív aspektusban. Isten mind pozitív, mind negatív aspektusban képes tökéletesíteni az embert. Ez attól függ, hogy képes vagy-e tapasztalni, és attól, hogy törekszel-e arra, hogy Isten által tökéletesedj. Ha valóban arra törekszel, hogy Isten által tökéletesedj, akkor a negatívum nem okozhat neked veszteséget, de hozhat neked olyan dolgokat, amelyek valóságosabbak, és képesebbé tehet arra, hogy megismerd azt, ami hiányzik belőled, képesebbé arra, hogy felfogd valódi állapotodat, és hogy meglásd, hogy az embernek semmije sincs, és ő is semmi; ha nem tapasztalsz meg próbákat, nem ismered meg ezeket, és mindig úgy fogod érezni, hogy mások felett állsz, és jobb vagy mindenki másnál. Mindezeken keresztül meglátod, hogy minden, ami korábban bekövetkezett, Isten által történt és Isten által volt védve. A próbákba való belépés elvonja a szeretetedet vagy hitedet, hiányzik az imádság, és képtelen vagy himnuszokat énekelni, és anélkül, hogy észrevennéd, mindezek közepette megismered önmagad. Istennek sok eszköze van az ember tökéletesítésére. Ő mindenféle környezetet alkalmaz, hogy az ember romlott beállítottságával foglalkozzon, és különböző dolgokat használ arra, hogy az embert leleplezze; egyrészt foglalkozik az emberrel, másrészt leleplezi az embert, és megint másrészt feltárja az embert, kiássa és feltárja az ember szíve mélyén lévő „rejtélyeket”, és megmutatja az embernek a természetét azáltal, hogy feltárja számos állapotát. Isten sokféle módszerrel tökéletesíti az embert – kinyilatkoztatáson keresztül, az emberrel való foglalkozáson keresztül, az ember finomításán és fenyítésén keresztül – hogy az ember megtudja, hogy Isten gyakorlatias.

Mi az, amit most kerestek? Hogy Isten által tökéletesedjetek, hogy megismerjétek Istent, hogy elnyerjétek Istent – vagy talán arra törekszetek, hogy a 90-es évek Péterének módjára viseljétek magatokat, vagy arra, hogy nagyobb legyen a hitetek, mint Jóbé, vagy talán arra törekszetek, hogy Isten igaznak nevezzen, és Isten trónja elé érkezzetek, vagy arra, hogy képesek legyetek Istent a földön kinyilvánítani, és erőteljesen és visszhangozva tanúságot tegyetek Istenről. Függetlenül attól, hogy mit kerestek, összességében az Isten általi megmentés céljából kerestek. Nem számít, hogy arra törekszel-e, hogy igaz ember legyél, hogy Péter viselkedésére törekszel-e, vagy Jób hitére, vagy arra, hogy Isten által légy tökéletesítve, mindez Isten munkája, amit az emberen végez. Más szóval, függetlenül attól, hogy mit keresel, mindez az Isten által való tökéletesítés érdekében van, mindez Isten igéjének megtapasztalása érdekében történik, hogy Isten szívének eleget tegyél; bármit is keresel, mindez az Isten szeretetreméltóságának felfedezése érdekében történik, hogy utat keress a valós tapasztalatban való gyakorláshoz azzal a céllal, hogy képes legyél levetni saját lázadó beállítottságodat, elérve egy normális állapotot önmagadban, képessé válva arra, hogy teljesen megfelelj Isten akaratának, hogy korrekt emberré válj, és hogy mindenben, amit teszel, korrekt indítékod legyen. Az ok, amiért mindezeket a dolgokat megtapasztalod, az az, hogy eljuss Isten megismeréséhez és növekedést érj el az életben. Bár amit te megtapasztalsz, az Isten igéje és a tényleges események, csakúgy, mint a környezetedben lévő emberek, ügyek és dolgok, de végeredményben képes vagy megismerni Istent és tökéletessé válni Isten által. Törekedni arra, hogy az igaz ember útját járd, vagy arra, hogy Isten igéjét a gyakorlatba ültesd: ezek jelentik a futópályát, míg az Isten megismerése és az Isten által való tökéletesedés a cél. Függetlenül attól, hogy most az Isten általi tökéletesedésre törekszel, vagy arra, hogy tanúságot tegyél Istenről, mindez végső soron azért van, hogy megismerd Istent; azért van, hogy az a munka, amit Ő végez benned, ne legyen hiábavaló, hogy végül megismerd Isten valóságát, megismerd az Ő nagyságát, és még inkább megismerd Isten alázatosságát és rejtettségét, és megismerd azt a hatalmas mennyiségű munkát, amit Isten végez benned. Isten oly mértékben megalázkodott, hogy ezekben a mocskos és romlott emberekben végzi a munkáját, és tökéletessé teszi ezt az embercsoportot. Isten nem csak azért lett testté, hogy emberek között éljen és egyen, hogy pásztorolja az embereket, és hogy gondoskodjon arról, amire az embereknek szükségük van. Sokkal fontosabb az, hogy Ő az üdvösség és a hódítás hatalmas munkáját végzi ezeken az elviselhetetlenül romlott embereken. Ő eljött a nagy vörös sárkány szívébe, hogy megmentse ezeket a legromlottabb embereket, hogy minden ember megváltozzon és újjá legyen. Az a mérhetetlen megpróbáltatás, amit Isten elvisel, nem csak az a megpróbáltatás, amit a megtestesült Isten elszenved, hanem leginkább az, hogy Isten Lelke rendkívüli megaláztatást szenved el – annyira megalázkodik és elrejti Magát, hogy közönséges emberré válik. Isten megtestesült, és testi formát öltött, hogy az emberek lássák, hogy neki normális emberi élete és normális emberi szükségletei vannak. Ez elég bizonyíték arra, hogy Isten nagymértékben megalázkodott. Isten Lelke a testben valósult meg. Az Ő Lelke olyan magasztos és nagy, mégis egy közönséges emberi, egy jelentéktelen emberi alakot vesz fel, hogy elvégezze a Lelkének munkáját. Mindannyiótok képessége, rálátása, érzéke, emberi mivolta, és élete azt mutatja, hogy ti valóban méltatlanok vagytok Isten ilyen jellegű munkájának elfogadására. Ti valóban méltatlanok vagytok arra, hogy Isten ilyen nehézségeket viseljen el értetek. Isten olyan nagyszerű. Ő olyan páratlan, és az emberek olyan hitványak, és mégis Ő még mindig dolgozik rajtuk. Nemcsak azért testesült meg, hogy gondoskodjon az emberekről, hogy beszéljen az emberekhez, hanem még együtt is él az emberekkel. Isten annyira alázatos, annyira szeretetreméltó. Ha amint Isten szeretetét, amint Isten kegyelmét említik, könnyeket hullatsz, nagy dicséretet mondva, ha eljutsz ebbe az állapotba, akkor igaz ismereted van Istenről.

Manapság van egyfajta eltévelyedés az emberek törekvésében; csak arra törekszenek, hogy szeressék Istent és eleget tegyenek Istennek, de nincs semmilyen tudásuk Istenről, továbbá elmulasztották a Szentlélek megvilágosodását és megvilágítását magukban. Nem rendelkeznek Isten igaz ismeretének alapjával. Ily módon a tapasztalataik előrehaladtával veszítenek a lelkesedésükből. Mindazok, akik Isten igaz ismeretére törekszenek, bár a múltban nem voltak jó állapotban, és hajlamosak voltak a negativitásra és a gyengeségre, és gyakran hullattak könnyeket, elcsüggedtek, és elvesztették a reményt – most, ahogy egyre több tapasztalatot szereznek, állapotuk javul. Miután megtapasztalták a foglalkozást és összetöretést, és átmentek a próbák és a finomítás egy körén, nagy fejlődést értek el. A negatív állapotok csökkentek, és az élettermészetükben is történt némi változás. Ahogy egyre több próbatételen mennek keresztül, a szívük elkezdi szeretni Istent. Van egy szabály az emberek Isten általi tökéletesítésére, ami az, hogy Ő megvilágosít téged azáltal, hogy felhasználja egy kívánatos részedet, hogy legyen egy út számodra a gyakorláshoz, és el tudd választani magad minden negatív állapottól, segítve a lelkedet elérni a felszabadulást, és képesebbé téve téged arra, hogy szeresd Őt. Ily módon képes vagy levetni a Sátán romlott természetét. Ártatlan vagy és nyitott, hajlandó vagy önmagad megismerésére és az igazság gyakorlatba ültetésére. Isten biztosan megáld téged, így amikor gyenge és negatív vagy, Ő kétszeresen is megvilágosít téged, elősegítve, hogy jobban megismerd önmagadat, hogy hajlandóbb légy önmagadért bánkódni, és hogy képesebb legyél gyakorolni azokat a dolgokat, amelyeket gyakorolnod kell. Csak így lehet békés és könnyű a szíved. Az a személy, aki rendre odafigyel Isten megismerésére, aki odafigyel önmaga megismerésére, aki odafigyel saját gyakorlatára, képes lesz rendszeresen befogadni Isten munkáját, valamint az Ő útmutatását és megvilágosítását. Még ha az ilyen ember negatív állapotban van is, képes azonnal megfordítani a dolgokat, akár a lelkiismeret működése, akár az Isten igéjéből származó megvilágosodás hatására. Az ember beállítottságának megváltozása mindig akkor valósul meg, ha ismeri saját pillanatnyi állapotát, valamint Isten természetét és munkáját. Az a személy, aki hajlandó megismerni önmagát és megnyílni, képes lesz az igazság megvalósítására. Az ilyen ember az Istenhez hűséges ember, és az Istenhez hűséges ember megérti Istent, legyen ez a megértés mély vagy sekély, szűkös vagy bőséges. Ez Isten igazsága, és ez olyasmi, amit az emberek elérnek; ez a saját nyereségük. Akinek van ismerete Istenről, az olyan ember, akinek van alapja, akinek van víziója. Az ilyen ember biztos Isten testi mivoltában, biztos Isten igéjében és Isten munkájában. Függetlenül attól, hogy Isten hogyan munkálkodik vagy beszél, vagy hogy más emberek hogyan okoznak zavart, ő meg tudja állni a helyét, és tanúságot tud tenni Isten mellett. Minél inkább ilyen az ember, annál inkább képes megvalósítani az általa megértett igazságot. Mivel mindig Isten szavát gyakorolja, nagyobb megértésre tesz szert Istenről, és rendelkezik azzal az elszántsággal, hogy örökre tanúságot tegyen Isten mellett.

Az, hogy rendelkezel éleslátással, alázatossággal és azzal a képességgel, hogy beleláss a dolgokba, hogy lélekben élénk légy, azt jelenti, hogy Isten szavai megvilágosítanak és megvilágítanak téged belülről, amint találkozol valamivel. Ez a lélekben való buzgóság. Minden, amit Isten tesz, azért van, hogy segítsen az emberek lelkének megújulásában. Miért mondja Isten mindig azt, hogy az emberek tompák és üresfejűek? Azért, mert az emberek lelke meghalt, és annyira tompává váltak, hogy egyáltalán nincsenek tudatában a szellemi dolgoknak. Isten munkája az, hogy az emberek életét előre mozdítsa, és segítsen az emberek lelkének életre kelni, hogy belelássanak a lélek dolgaiba, és mindig képesek legyenek szívükben Istent szeretni és Istennek megfelelni. Az ebbe a szakaszba való megérkezés azt mutatja, hogy az ember lelke megújult, és amikor legközelebb találkozik valamivel, azonnal tud reagálni. Fogékony a prédikációkra, és gyorsan reagál a helyzetekre. Ez a szellem éberségének elérése. Sok olyan ember van, aki gyorsan reagál egy külső eseményre, de amint a valóságba való belépésről vagy a szellem részletes dolgairól esik szó, eltompul és üresfejű lesz. Csak akkor értenek meg valamit, ha az éppen szembenéz velük. Mindezek a szellemi tompaság és az üresfejűség, a lélek dolgairól való csekély tapasztalat jelei. Vannak emberek, akik élénk lelkűek és rendelkeznek éleslátással. Amint olyan szavakat hallanak, amelyek rámutatnak az állapotukra, nem késlekednek leírni azokat. Mihelyt meghallják a gyakorlat alapelveiről szóló szavakat, képesek elfogadni azokat, és alkalmazni azokat későbbi tapasztalataikra, ezáltal megváltoztatva önmagukat. Ez a személy élénk lélekkel rendelkezik. Miért képesek ilyen gyorsan reagálni? Azért, mert a mindennapi életben ezekre a dolgokra összpontosítanak. Amikor Isten szavait olvassák, képesek az állapotukat azokkal összevetni és önmagukra reflektálni. Amikor közleményeket és prédikációkat hallanak, és olyan szavakat hallanak, amelyek megvilágosodást és megvilágosítást hoznak számukra, képesek azonnal befogadni azokat. Ez ahhoz hasonló, mintha ételt adnának egy éhes embernek; képes azonnal megenni. Ha olyan valakinek adsz ételt, aki nem éhes, nem reagál olyan gyorsan. Te gyakran imádkozol Istenhez, és akkor azonnal tudsz reagálni, ha találkozol valamivel: mit követel Isten ebben az esetben, és hogyan kellene cselekedned. Isten legutóbb is vezetett téged ebben a kérdésben; amikor ma ugyanezzel a dologgal találkozol, természetesen tudni fogod, hogyan kell úgy cselekedni, hogy az Isten szívének eleget tegyen. Ha mindig így gyakorolsz, és mindig így teszel szert tapasztalatra, akkor egy bizonyos ponton ez könnyen fog menni neked. Amikor Isten igéjét olvasod, tudod, hogy Isten milyen emberre utal, tudod, hogy milyen lelki állapotokról beszél, és képes vagy megragadni a kulcsfontosságú pontot, és gyakorlatba ültetni; ez azt mutatja, hogy képes vagy a megtapasztalásra. Miért hiányosak egyesek ebben a tekintetben? Azért, mert nem fektetnek sok erőfeszítést a gyakorlat aspektusába. Bár hajlandóak az igazságot a gyakorlatba ültetni, nincs igazi rálátásuk a szolgálat részleteire, az igazság részleteire az életükben. Összezavarodnak, amikor valami történik. Ily módon tévútra kerülhetsz, amikor egy hamis próféta vagy egy hamis apostol jelenik meg. Gyakran kell közösséget vállalnod Isten igéivel és munkájával kapcsolatban – csak így leszel képes megérteni az igazságot és kifejleszteni az éleslátást. Ha nem érted az igazságot, nem lesz éleslátásod. Például, hogy mit beszél Isten, hogyan munkálkodik Isten, milyen követelményei vannak az emberekkel szemben, milyen emberekkel kellene kapcsolatba kerülnöd, és milyen embereket kellene elutasítanod – gyakran kell közösséget vállalnod ezekről a dolgokról. Ha mindig így tapasztalod meg Isten igéjét, akkor meg fogod érteni az igazságot, és sok mindent alaposan megértesz, és éleslátásra is szert teszel. Mi a Szentlélek általi fegyelem, mi az emberi akaratból született vád, mi a Szentlélek vezetése, mi a környezet elrendezése, mi az Isten igéi általi belső megvilágosítás? Ha nem vagy tisztában ezekkel a dolgokkal, akkor nem lesz éleslátásod. Tudnod kell, mi az, ami a Szentlélektől származik, mi a lázadó beállítottság, hogyan kell Isten igéjének engedelmeskedni, és hogyan vesd le a saját lázadó lelkületedet; ha ezekről a dolgokról tapasztalati megértésed van, akkor lesz egy alapod; amikor valami történik, akkor lesz egy megfelelő igazságod, amihez mérheted azt, és alapként lesznek megfelelő vízióid. Mindenben, amit teszel, elveid lesznek, és képes leszel arra, hogy az igazság szerint cselekedj. Akkor az életed tele lesz az Isten általi megvilágosodással, tele lesz az Isten áldásaival. Isten nem fog igazságtalanul bánni senkivel, aki őszintén keresi Őt, vagy megéli Őt, és tanúságot tesz érte, továbbá nem fog megátkozni senkit, aki képes őszintén szomjazni az igazságra. Ha, miközben Isten igéit eszed és iszod, tudsz figyelni a saját valódi állapotod megismerésére, tudsz figyelni a saját gyakorlásodra, és figyelsz a saját megértésedre, azután, amikor problémával találkozol, megvilágosodást kapsz és gyakorlati megértésre teszel szert. Akkor te mindenben a gyakorlás és az éleslátás útját fogod járni. Az igazsággal rendelkező személyt nem valószínű, hogy becsapják, aligha viselkedik bomlasztóan vagy cselekszik szélsőségesen. Az igazság miatt védve van, és szintén az igazság miatt több megértésre tesz szert. Az igazság miatt több útja van a gyakorlásra, több lehetőséget kap arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne, és több lehetőséget kap arra, hogy tökéletesítve legyen.

Előző: Azok, aki Istent szeretik, örökké élnek majd az Ő fényében

Következő: A Szentlélek munkája és a Sátán munkája

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren