80. fejezet

Mindenben szükséges a Velem való valódi kommunikáció ahhoz, hogy valaki megvilágosodjon és megvilágítódjon; csak ezen keresztül lehet a lélek békében. Ellenkező esetben a léleknek nem lesz békéje. Jelenleg a legsúlyosabb betegség köztetek a normális emberi mivoltom és a teljes isteni mivoltom szétválasztása; ráadásul a többségetek az Én normális emberi mivoltomat hangsúlyozza, mintha soha nem tudtátok volna, hogy Nekem teljes isteni mivoltom is van. Ez gyaláz Engem! Tudjátok azt? A betegségetek olyan súlyos, hogy ha nem siettek és nem gyógyultok meg, Én a kezemmel foglak megölni. Egyféleképpen viselkedtek Velem szemtől szemben (tiszteletre méltó személynek tűnve; alázatosan és türelmesen), a hátam mögött viszont egész másként (teljesen képmutatóan, kicsapongóan és gátlástalanul, azt téve, amit csak akartok, klikkeket hoztok létre, független királyságokat alakítotok ki, el akartok árulni Engem). Vak vagy! Nyisd ki azt a Sátán által becsapott szemed! Nézd, ki is vagyok valójában! Nincs szégyened! Nem tudod, hogy az Én tetteim csodálatosak! Nem tudsz mindenhatóságomról! Kiről mondható el, hogy szolgálatot teljesít Krisztusért, miközben még nincs megmentve? Nem tudod, milyen szerepet játszol! Valójában álruhában állsz elém, fitogtatva bájaidat – te nyomorult! Ki foglak rúgni a házamból; nem használok ilyen típusú embereket, mert Én nem rendeltem el őket előre és nem is választottam ki őket.

Azt teszem, amit mondok. Akik rosszat tesznek, nem kell félniük; nem teszek rosszat senkivel sem. Mindig a tervem szerint cselekszem, és az Én igazságom szerint teszem a dolgokat. Mivel a rosszat cselekvők a teremtés óta a Sátán leszármazottai, nem őket választottam; ezt jelenti a mondás: „Bár a hegyek és a folyók elmozdulhatnak és átalakulhatnak, az ember természete nem változik.” Olyan dolgokban, amelyeket az emberiség nem érthet, minden világossá lett téve, és semmi sincs rejtve Előttem. Lehet, hogy el tudsz rejteni valamit kevés ember szeme elől, és még jónéhány ember bizalmát is elnyerheted, de Velem ez nem olyan egyszerű. Végső soron nem kerülheted el ítéletemet. Az emberiség tekintete korlátozott, és még azok is, akik a jelenlegi helyzet egy kis részét megértik, úgy számítanak, mint akik rendelkeznek bizonyos jártassággal. Számomra minden gördülékenyen megy, és semmi sem áll az utamba a legcsekélyebb mértékben sem, mert minden az Én vezérlésem és elrendezésem alatt áll. Ki ne merné alávetni magát az Én vezérlésemnek! Ki merné megzavarni az irámyításomat! Ki merne hűtlen vagy hálátlan lenni Velem szemben! Ki merne Nekem olyat mondani, ami nem igaz, és helyette egy csomó hazugságot mondani Nekem! Egyikük sem fogja elkerülni haragos kezemet. Még ha most el is ismerted a vereséget, és hajlandó vagy a fenyítésre és a feneketlen mélységbe menni, akkor sem foglak könnyen megkímélni. Ki kell emelnem téged a feneketlen mélységből, hogy ismét ki legyél téve haragos büntetésemnek (rendkívüli utálatomnak). Van-e olyan hely, ahová elmenekülhetsz? A legjobban azt utálom, amikor az emberek elválasztják normális emberi mivoltomat a teljes isteni mivoltomtól.

Boldogok, akik hűek hozzám; vagyis boldogok, akik valóban úgy azonosítanak Engem, mint Magát az Istent, aki alaposan megvizsgálja az emberi szívet. Biztosan megsokszorozom áldásaidat, lehetővé téve számodra, hogy örökké jó áldásokat élvezhess királyságomban. Ez egyben a leghatékonyabb módja annak, hogy szégyent hozzunk a Sátánra. Azonban ne légy túl türelmetlen vagy aggódó; mindenre kijelöltem egy időpontot. Ha még nem jött el az Általam előre megszabott idő, ha még ha csak egy másodperccel is előbb van, akkor nem cselekszem. Pontosan és ritmus szerint cselekszem; nem cselekszem ok nélkül. Emberi szempontból egyáltalán nem zaklat az aggodalom; olyan állhatatos vagyok, mint a Tai-hegy – de nem tudod-e, hogy Én vagyok Maga a mindenható Isten? Ne légy túl türelmetlen; minden az Én kezemben van. Már régen minden elő van készítve, és semmi sem késlekedhet, hogy szolgálatot tegyen Nekem. Kívülről úgy tűnik, hogy az egész világegyetem világa káoszban van, de az Én szemszögemből minden rendben van. Amit nektek készítettem, azt csak ti élvezhetitek. Tisztában vagytok ezzel? Ne illesszétek be magatokat az Én irányításomba. Hagyom, hogy minden nép és minden nemzet lássa mindenhatóságomat cselekedeteimből, és hagyom, hogy magasztalják és dicsérjék szent nevemet csodálatos tetteimért. Ez azért van mert, mint mondtam, semmi sem alaptalan, amit csinálok; hanem minden tele van bölcsességemmel és hatalmammal, igazságommal és fenségemmel, és még inkább haragommal.

Azok, akik azonnal felébrednek szavaim hallatán, biztosan megkapják áldásaimat, és biztosan megkapják oltalmamat és gondoskodásomat. Nem fogják átélni a fenyítés szenvedését; inkább a család boldogságát fogják élvezni. Tudod-e ezt? A szenvedés örök, az öröm pedig még örökkévalóbb; mostantól mind a kettőt tapasztalni fogják. Az, hogy szenvedsz-e vagy örömet élsz-e át, attól függ, hogy milyen hozzáállást tanúsítasz, amikor elismered bűnödet. Ami azt illeti, hogy te az Én eleve elrendeltjeim és kiválasztottaim közé tartozol-e vagy sem, ebben biztosnak kell lenned a mondandód fényében. Becsaphatod az embereket, de nem csaphatsz be Engem. Akiket eleve elrendeltem és kiválasztottam, azok mostantól fogva nagyon áldottak lesznek; ami pedig azokat illeti, akiket nem rendeltem el eleve és nem választottam ki, azokat ezentúl keményen megfenyítem. Ez lesz a bizonyítékom számotokra. Azok, akik most áldottak, kétségtelenül az Én szeretteim; ami a fenyítetteket illeti, magától értetődik, hogy ők Általam nem eleve elrendeltek és Én nem választottam őket. Tisztában kell lenned ezzel! Azaz, ha Én kell foglalkozzak azzal, amit most kapsz, és ha megkapod kemény ítéletem szavait, akkor szívemben gyűlöllek és utállak, és egyike leszel azoknak, akiket félrevetek. Ha megkapod vigasztalásomat és élettel való ellátásomat, akkor birtokomban vagy; te az egyik kedvesem vagy. Ezt nem tudod meghatározni a külső megjelenésem alapján. Ne veszítsd el az eszed emiatt!

Szavaim minden ember tényleges állapotáról beszélnek. Hát azt hiszitek, hogy csak véletlenszerű témákat folytatok, vagy azt mondom, amit csak akarok? Egyáltalán nem! Bölcsességem rejtőzik minden szavamban. Csak igazságnak kellene tekintened az Én szavaimat. Nagyon rövid időn belül külföldiek fognak érkezni, akik az igaz utat keresik. Amikor ez megtörténik, ti meg fogtok döbbenni, és minden a legkisebb nehézség nélkül meg fog valósulni. Nem tudjátok, hogy Én vagyok a mindenható Isten? E szavaim hallatán rendületlenül elhiszitek őket, nem igaz? Én nem követek el hibákat, nemhogy valótlanságokat állítanék. Tudjátok ezt? Ezért többször is hangsúlyoztam, hogy gyorsan el kell fogadnotok az Én képzésemet, hogy vezessétek és pásztoroljátok őket. Tudjátok ezt? Rajtatok keresztül tökéletessé teszem őket. Még ennél is fontosabb, hogy rajtatok keresztül nyilvánvalóvá teszem hatalmas jeleimet és csodáimat; vagyis azok közül, akikre az emberiség lenéz, kiválasztottam egy embercsoportot, hogy kinyilvánítsanak Engem, hogy dicsőítsék nevemet, mindent átvegyenek helyettem, és királyként uralkodjanak Velem. Így az Általam történő jelenlegi képzésetek a világ legnagyobb irányítása; ez egy csodálatos dolog, amit az emberiség nem tud végrehajtani. Azáltal, hogy tökéletesítlek titeket, bedobom a Sátánt a tűz és kénkő tavába és a feneketlen mélységbe, és teljesen levetem a nagy vörös sárkányt a halálába, hogy soha többé fel ne támadjon. Ezért mindazok, akiket a feneketlen mélységbe vetnek, a nagy vörös sárkány leszármazottai. Végtelenül utálom őket. Ezt Én hoztam létre. Nem látjátok? Mindazok, akik hűtlenek, és mindazok, akik elvetemültséget és csalást alkalmaznak, lelepleződtek. A büszkék, önhittek, önelégültek és pimaszok az arkangyal leszármazottai, és ők hasonlítanak leginkbb a Sátánra – ők mind az Én esküdt ellenségeim, az Én ellenfeleim. Egyenként meg kell büntetnem őket, hogy kioltsam a gyűlöletet szívemben. Ezt egyenként fogom megtenni, mindegyiket sorra megoldva.

Nos, mi is pontosan a tűz és kénkő tava valamint a feneketlen mélység? Az emberi képzeletben a tűz és kénkő tava anyagi dolog, de az emberiség nem tudja, hogy ez egy nagyon téves magyarázat. Ennek ellenére még mindig egy bizonyos pozíciót foglal el az emberek fejében. A tűz és kénkő tava az Én kezem, amely fenyítést mér az emberiségre; akit a tűz és kénkő tavába vetnek, azt az Én kezem pusztította el. Ezeknek az embereknek a szelleme, lelke és teste örökké szenved. Ez az Én szavaim valódi jelentése, amikor azt mondtam, hogy mindenki az Én kezemben van. Mire utal továbbá a feneketlen mélység? Az emberek úgy képzelik el, hogy az egy nagy szakadék, amely végtelen és kifürkészhetetlenül mély. Az igazi feneketlen mélység a Sátán befolyása. Ha valaki a Sátán kezébe kerül, az a személy a feneketlen mélységben van; még ha szárnyakat növesztenének is, akkor sem repülhetnének ki. Ezért nevezik feneketlen mélységnek. Az ilyen emberek mind örök fenyítésnek lesznek kitéve; ezt így rendeztem el.

Előző: 79. fejezet

Következő: 81. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren