79. fejezet

Vakok! Tudatlanok! Egy rakás értéktelen szemét! Elválasztjátok normális emberi mivoltomat teljes isteni mivoltomtól! Nem látjátok, hogy ez bűn Ellenem? Ráadásul ez valami olyan, amit nehéz megbocsátani! A gyakorlati Isten ma eljött közétek, de ti csak az egyik oldalamat ismeritek – az Én normális emberi mivoltomat –, és egyáltalán nem láttátok azt az oldalamat, amely teljesen isteni. Azt gondolod, hogy nem tudom, ki próbál becsapni Engem a hátam mögött? Nem kritizállak téged; egyszerűen csak figyelem, hogy milyen szintre tudsz eljutni, és hogy hogyan fogod végezni. Szavaim százezres nagyságrendben hangzottak el, mégis nagyon sok rossz dolgot tettetek. Miért próbáltok folyamatosan becsapni? Óvakodj attól, hogy elveszítsd az életed! Ha felszítod a haragom egy bizonyos szintig, akkor nem mutatok kegyelmet neked, és ki foglak rúgni. Nem fogom figyelembe venni, hogy milyen voltál előtte, hűséges vagy buzgó voltál-e, mennyit rohangáltál, vagy mennyit áldoztál fel Értem; egyáltalán nem fogom figyelembe venni ezeket a dolgokat. Most már csak provokálnod kell Engem, és a feneketlen mélységbe hajítalak téged. Ki meri még megkísérelni, hogy becsapjon Engem? Emlékezz erre! Mostantól kezdve, amikor csak megharagszom, függetlenül attól, hogy kire, azonnal megtisztítalak, hogy ne legyen baj a jövőben, és ne kelljen többé látnom téged. Ha szembeszállsz Velem, azonnal megfenyítelek. Észben fogjátok tartani ezt? Az okosoknak közületek azonnal meg kell térniük.

Ma – azaz most – haragos vagyok. Mindnyájatoknak hűségesnek kell lennie Hozzám, és teljes lényedet fel kell ajánlanod Nekem. Nem szabad tovább késlekedned. Ha nem figyelsz a szavaimra, kinyújtom a kezemet, és lesújtok rád. Ezzel mindenkivel megismertetem Önmagam; ezen a napon haragos és fenséges vagyok mindenki iránt (ami még az Én ítéletemnél is súlyosabb). Oly sok szót szóltam, de ti egyáltalán nem reagáltatok; tényleg ilyen nehéz felfogásúak vagytok? Nem hiszem, hogy azok vagytok. Ez a bennetek lakozó vén ördög, gonoszkodásra készen. Tisztán látjátok ezt? Siessetek gyökeres változásokat hozni! Mára a Szentlélek munkája eddig a szakaszig fejlődött; nem láttátok? A nevem házról-házra terjed majd, minden nemzetben és minden irányban, és felnőttek és gyermekek egyaránt kiáltják majd a világmindenségen át; ez egy abszolút igazság. Én vagyok Maga az egyedülálló Isten, sőt, Én vagyok Isten egyetlen és egyedüli személye. Még inkább, Én, a test egésze, Isten teljes megnyilvánulása vagyok. Bárki, aki mer nem félni Engem, aki csak ellenállást mer tanúsítani a szemében, és aki az ellenszegülés szavait meri szólni Velem szemben, az biztosan meghal az Én átkaimtól és haragomtól (átkozás lesz az Én haragom miatt). Továbbá, aki mer nem hűséges vagy engedelmes lenni Felém, és aki csak meg meri próbálni, hogy becsapjon Engem, az biztosan meghal az Én gyűlöletemtől. Az Én becsületességem, fenségem és ítéletem örökkön-örökké megmarad. Eleinte szerető és irgalmas voltam, de ez nem az Én teljes isteni mivoltom természete; az igazságosság, a fenség és az ítélet csupán az Én természetemet alkotják, Magát a teljes Istent. A Kegyelem Korában szerető és irgalmas voltam. A munka miatt, amelyet be kellett fejeznem, birtokoltam a szerető kedvességet és az irgalmat; utána viszont már nem volt szükség ilyen dolgokra (és azóta sincs). Ez mind igazságosság, fenség és ítélet, és ez az Én normális emberi mivoltom teljes természete teljes isteni mivoltommal párosulva.

Azok, akik nem ismernek Engem, elvesznek a feneketlen mélységben, míg azok, akik biztosak Bennem, örökké élnek, hogy gondoskodásban és védelemben részesüljenek az Én szeretetemben. Abban a pillanatban, hogy kimondok egyetlen szót, az egész univerzum és a föld végei megremegnek. Ki képes szavaim hallatán nem reszketni a rémülettől? Ki tudja megállni, hogy ne alakuljon ki benne Engem félő szív? És ki képtelen az Én cselekedeteimből megismerni igazságosságomat és fenségemet?! És ki képtelen felismerni mindenhatóságomat és bölcsességemet az Én tetteimben?! Aki nem figyel, az biztosan meghal. Ez azért van, mert akik nem figyelnek, ők azok, akik ellenállnak Nekem és akik nem ismernek Engem; ők az arkangyal, és ők a legkönnyelműbbek. Vizsgáljátok meg önmagatokat: bárki, aki könnyelmű, önelégült, önhitt és arrogáns, minden bizonnyal az Én gyűlöletem tárgya, és biztosan el fog veszni!

Most kihirdetem királyságom adminisztratív rendeleteit: minden dolog az Én ítéletemen belül van, minden dolog az igazságosságomon belül van, minden dolog az Én fenségemen belül van, és mindenki irányában gyakorlom az Én igazságosságomat. Azok, akik azt mondják, hisznek Bennem, de mélyen legbelül ellentmondanak Nekem, vagy akiknek a szíve elhagyott Engem, ki lesznek rúgva – de mindez a Magam idejében. Azok, akik gúnyosan beszélnek Rólam, de úgy, hogy mások nem veszik észre, azonnal meghalnak (elvesznek szellemben, testben és lélekben). Azok, akik elnyomják vagy lekezelik az Én szeretteimet, azonnal megítéltetnek az Én haragom által. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik féltékenyek azokra, akiket szeretek, és akik igazságtalannak gondolnak Engem, át lesznek adva, hogy megítéljék őket az Én szeretteim. Mindazok, akik illedelmesek, szerények és becsületesek (beleértve azokat is, akikből hiányzik a bölcsesség), és akik nyílt őszinteséggel bánnak Velem, mind az Én királyságomban maradnak. Azoknak, akik nem estek át kiképzésen – vagyis azoknak a becsületes embereknek, akikből hiányzik a bölcsesség és az éleslátás –, hatalmuk lesz az Én királyságomban. Azonban velük is foglalkoztam és megtörtem őket. Az, hogy nem vettek részt a kiképzésben, nem végérvényes. Inkább ezeken a dolgokon keresztül mutatom majd meg mindenkinek az Én mindenhatóságomat és bölcsességemet. Kirúgom mindazokat, akik még mindig kételkednek Bennem; nem akarok egyet sem közülük (gyűlölöm azokat, akik még ilyenkor is kételkednek Bennem). Az egész univerzumban véghezvitt cselekedeteim révén megmutatom a becsületes embereknek tetteim csodálatosságát, ezáltal növelve bölcsességüket, éleslátásukat és ítélőképességüket. Csodálatos tetteim következtében csalárd emberek is azonnal elpusztulnak. Az összes elsőszülött fiú, aki elsőként fogadta el az Én nevemet (azaz a szent és feddhetetlen, becsületes emberek), elsőkként nyernek belépést a királyságba, és Mellettem uralkodnak majd minden nemzet és minden nép felett, királyokként uralkodva a királyságban és megítélve minden nemzetet és minden népet (ez a királyság összes elsőszülött fiára vonatkozik, és senki másra). Az összes nemzet és nép közül azok, akik megítéltettek, és akik megtértek, belépnek majd az Én királyságomba, és az Én népemmé válnak, míg azok, akik makacsok és nem térnek meg, a feneketlen mélységbe lesznek vetve (hogy örökre elvesszenek). Az ítélet a királyságban az utolsó ítélet lesz, és ez lesz, amikor Én alaposan megtisztítom a világot. Akkor nem lesz többé igazságtalanság, bánat, könnyek vagy sóhajok, és még inkább, nem lesz többé világ. Minden Krisztus megnyilvánulása lesz, és minden Krisztus királysága lesz. Micsoda dicsőség! Micsoda dicsőség!

Előző: 78. fejezet

Következő: 80. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren