78. fejezet

Már elmondtam korábban, hogy Én vagyok az, Aki a munkát végzi, nem bármely emberi lény. Velem minden nyugodt és boldog, de veletek nagyon más a helyzet; rendkívüli nehézségekbe ütköztök mindenben, amit csináltok. Bármi, amit jóváhagyok, azt biztosan megvalósítom; akit jóváhagyok, azt tökéletesítem. Emberek: Ne avatkozzatok bele az Én munkámba! Csak cselekednetek kell, miközben követitek az Én útmutatásaimat, tegyétek, amit szeretek, utasítsátok el mindazt, amit gyűlölök, vonjátok ki magatokat a bűnből, és vessétek magatokat az Én szerető ölelésembe. Nem hencegek nektek, és nem túlzok; valójában ez az igazság. Ha azt mondom, hogy el fogom pusztítani a világot, akkor egy szempillantásotok alatt, a világ hamuvá válik. Gyakran túlságosan aggódtok, és nehezítitek a saját terheiteket, mélyen rettegve attól, hogy az Én szavaim üresek. Ezért körbe-körbe rohangáltok, és próbáltok „kiutat találni” Számomra. Vakok! Bolondok! Még a saját értéketeket sem ismeritek, mégis megpróbáltok az Én tanácsadóim lenni. Méltó vagy rá? Nézz jól a tükörbe!

Hadd mondjak neked valamit! A bátortalanokat meg kell fenyíteni a bátortalanságukért, míg a legjobban hívők áldásokat nyernek hitükért. Hogy világos legyek, a legfontosabb pont jelenleg a hit. Mielőtt a rátok váró áldások feltárulnának, nektek – most – mindent fel kell áldoznotok, hogy áldozhassatok Értem. Pontosan ez az a szempont, amelyre az „áldások megszerzése” és a „csapások elszenvedése” utal. Fiaim! Még mindig a szívetekbe vannak vésve az Én szavaim? „Azoknak, akik őszintén feláldozzák magukat Értem: bizonyosan gazdagon megáldalak téged.” Ma valóban megérted a bennük lakozó jelentést? Nem beszélek üres szavakat; ezentúl semmi sem lesz elrejtve. Vagyis azok a dolgok, amelyek korábban az Én szavaimban rejtőztek, most egyenként el lesznek mondva nektek, mindenféle titkolózás nélkül. Továbbá minden egyes szó az Én igazi jelentésem lesz, arról nem is beszélve, hogy minden Előttem elrejtett ember, esemény és dolog feltárása könnyű lesz és egyáltalán nem lesz nehéz Számomra. Minden, amit teszek, magában foglalja normális emberi mivoltom egy aspektusát, valamint teljes isteni mivoltom egy aspektusát is. Valóban világosan értitek ezeket a szavakat? Ezért ismételgetem, hogy ne siess túlságosan. Egy személy vagy dolog feltárása nem nehéz Számomra, és mindig van rá idő. Nem így van? Oly sok ember tárta fel Előttem igazi alakját. Legyen szó rókaszellemekről, kutyákról vagy farkasokról, mindannyian felfedik igazi alakjukat egy bizonyos időpontban, amelyet Én határozok meg, mert minden, amit teszek, a tervem része. Ezen a ponton teljesen világosan értenetek kell!

Valóban érted, mire utal az a mondás, hogy „nincs messze az idő”? Korábban mindig azt hittétek, hogy ez az Én napomra utal, de mindannyian a saját elképzeléseitek alapján értelmeztétek az Én szavaimat. Hadd mondjam el neked! Ezentúl bárki, aki félreértelmezi az Én szavaimat, kétségtelenül abszurd! Az Általam kimondott szavak: „nincs messze az idő”, az áldások élvezetével töltött napjaitokra utalnak; vagyis azokra a napokra, amikor minden gonosz szellem elpusztul és kiűzetik az Én egyházamból, és minden emberi viselkedésmód el lesz utasítva. Sőt, ez a kifejezés azokra a napokra utal, amikor minden nagy katasztrófa bekövetkezik majd. Emlékezzetek erre! Minden nagy katasztrófa; ne értelmezzétek ezt félre többet. Nagy csapásaim egyszerre szállnak alá a kezeimből az egész világra. Azok, akik elnyerték az Én nevemet, áldottak lesznek, és biztosan nem kell ilyen szenvedést kiállniuk. Emlékeztek még erre? Értitek, miről beszélek? Az idő, amikor beszélek, pontosan az az idő, amikor elkezdek munkálkodni (amikor a nagy katasztrófák bekövetkeztek, pontosan olyankor). Ti nem értitek igazán az Én szándékaimat. Tudjátok-e, hogy miért támasztok ilyen szigorú követelményeket veletek szemben, anélkül, hogy bármilyen engedékenységet tanúsítanék? Pont, amikor a nemzetközi helyzet feszült, és miközben Kínában az (úgynevezett) hatalmon lévők minden előkészületet megtesznek, pontosan ugyanebben az időben készül felrobbanni egy időzített bomba. A hét nemzetből azok, akik az igaz utat keresik, kétségbeesetten özönlenek majd be Kínába, mint a víz a zsilipkapun át, nem törődve az árral. Vannak, akiket Én választottam ki, másoknak pedig szolgálatot kell tenniük Nekem, de nincs közöttük elsőszülött fiú. Ez az Én művem! Ez már el volt döntve, amikor megteremtettem a világot. Szabadulj meg emberi elképzeléseidtől. Ne feltételezd, hogy ostobaságokat beszélek! Amire gondolok, azt már megvalósítottam, és a tervem is olyasmi, amit már szintén megvalósítottam. Tisztában vagy ezzel?

Minden teljesen az Én gondolataimra és tervemre épül. Fiam! A te érdekedben választottalak téged, és ezenfelül azért, mert szeretlek. Aki gondolatban engedetlenkedni mer, vagy féltékenységet szítani, meghal az Én átkom és égetésem által. Ez magában foglalja az Én királyságom adminisztratív rendeleteit, mert a ma királysága már megalakult. Azonban, fiam, óvatosnak kell lenned, és nem szabad ezt egyfajta tőkének tekintened. Tekintettel kell lenned Atyád szívére, és ezáltal értékelned kell Atyád fáradságos erőfeszítéseit. Ebből a fiamnak meg kell értenie, hogy milyen embert szeretek a legjobban, milyen embert szeretek másodikként, milyen embert gyűlölök a legjobban, és milyen embert utálok. Ne gyakorolj tovább nyomást önmagadra. Bármilyen beállítottságod is van, azt Én terveztem el előre, és isteni természetem egyik aspektusának kinyilatkoztatása. Vesd el a kételyeidet! Nem táplálok gyűlöletet irántad. Hogy kellene ezt mondanom? Még mindig nem érted? Még mindig a félelmeid korlátoznak? Ki az, aki hűséges, ki szenvedélyes, ki őszinte, ki álnok – ezeket mind tudom, mert ahogy korábban mondtam, úgy ismerem a szentek helyzetét, mint a tenyeremet.

Az Én szememben minden már régen megvalósult és feltárult. (Én vagyok az az Isten, aki átvizsgálja az emberek szívének legmélyét; a célom egyszerűen az, hogy megmutassam nektek normális emberi mivoltom aspektusát.) Azonban a ti szemszögetekből még mindig minden rejtve van, és semmi sem valósult meg. Ez teljes mértékben annak a ténynek köszönhető, hogy nem ismertek Engem. Minden az Én kezemben van, minden a lábam alatt van, és a szemem átvizsgál minden dolgot; ki kerülheti el az Én ítéletemet? Mindazok, akik tisztátalanok, akiknek rejtegetnivalójuk van, akik a hátam mögött ítélkeznek, akik ellenállást táplálnak szívükben, és így tovább – mindezeknek az embereknek, akiket szememmel nem találok értékesnek, le kell térdelniük Előttem, és meg kell szabadulniuk a terheiktől. Lehet, hogy ennek hallatán egyesek kissé motiválttá válnak, míg mások nem veszik ezt annyira komolyan. Figyelmeztetlek titeket! A bölcsek siessenek megtérni! Ha bolondok vagytok, akkor csak várjatok! Amikor eljön az idő, csak nézzétek meg, ki az, aki szerencsétlenséget fog szenvedni!

A menny még mindig az eredeti menny és a föld még mindig az eredeti föld, de megítélésem szerint már mindkettő megváltozott, és már nem az a menny és föld, ami egykoron volt. Mire utal a menny? Tudod? És mire utal a ma mennye? Mire utalt a múlt mennye? Hadd közöljem veletek: A múlt mennye arra az Istenre utalt, akiben hittetek, de akit senki sem látott, és Ő volt az az Isten, akiben az emberek valódi őszinteséggel hittek (mert nem láthattak Őt). A ma mennye ezzel szemben mind az Én normális emberi mivoltomra, mind pedig a teljes isteni mivoltomra utal; vagyis Magára erre a gyakorlati Istenre utal. Mindkettő ugyanaz az Isten, akkor miért mondom, hogy Én vagyok az új menny? Mindez az ember elképzeléseire irányul. A ma földje arra utal, ahol tartózkodtok. A múlt földjén nem volt egyetlen szent hely sem, míg azokat a helyeket, amelyeket ma meglátogattok, szentté nyilvánították. Ezért mondom, hogy ez egy új föld. Az „új” itt azt jelenti, hogy „szent”. Az új ég és föld mára teljesen megvalósult. Értitek már? Minden titkot felfedek nektek, oldalról oldalra. Ne siessetek, és még nagyobb rejtélyek tárulnak majd fel előttetek!

Előző: 77. fejezet

Következő: 79. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren