77. fejezet

Ha bizonytalanok vagytok a szavaimban, az egyenlő azzal, hogy tagadó magatartást tanúsítotok cselekedeteimmel szemben. Vagyis szavaim az Én Fiamból áradtak ki, de ti mégsem tulajdonítotok nekik jelentőséget. Olyan komolytalanok vagytok! Sok szó áradt ki Fiamból, de ti mégis kételkedőek és bizonytalanok maradtatok. Vakok vagytok! Nem értitek a célt minden egyes dolog mögött, amit tettem. Vajon a szavak, amiket Fiamon át fejezek ki, nem az Én saját szavaim? Vannak dolgok, amelyeket nem vagyok hajlandó közvetlenül hangoztatni, ezért a Fiamon keresztül beszélek. Miért vagytok azonban olyan abszurdak, hogy ragaszkodtok ahhoz, hogy közvetlenül beszéljek? Nem értetek Engem, és mindig kételkedtek cselekedeteimben és tetteimben! Nem mondtam-e korábban, hogy minden mozdulatom, minden cselekedetem és tettem helyes? Az embereknek abba kell hagyniuk a vizsgálódásukat. Vedd el a mocskos kezed! Hadd mondjak el neked valamit: Minden ember, akit használok, eleve elrendeltetett, még mielőtt megteremtettem a világot, és ma is jóváhagyom őket. Ti folyamatosan erőfeszítéseket tesztek az ilyen dolgokért, alaposan átvizsgáljátok a személyt, aki Én vagyok, és tanulmányozzátok a tetteimet. Mindannyiótoknak tranzakciós a mentalitásotok. Ha ez megismétlődik, kezem biztosan le fog sújtani rátok. Amit mondok, az a következő: Ne kételkedjetek Bennem, és ne elemezzétek vagy mérlegeljétek azokat a dolgokat, amelyeket tettem. Még kevésbé kellene ilyen dolgokba beleavatkoznotok, mert ez az Én adminisztratív rendeleteimhez kapcsolódik. Ez nem kis dolog!

Használjátok ki a meglevő időtöket, hogy megtegyétek mindazt, amire utasítottalak titeket. Hadd mondjam el még egyszer, és figyelmeztetésül is: külföldiek hamarosan be fognak özönleni Kínába. Ez a teljes igazság! Tudom, hogy a legtöbb ember kételkedik ebben, és nem biztosak benne, ezért újra és újra emlékeztetlek benneteket, hogy gyorsan kereshessétek az élet növekedését, és hamarabb eleget tudjatok tenni akaratomnak. Mától kezdve a nemzetközi helyzet még feszültebbé válik, és különböző országok belülről kezdenek összeomlani. Kínában a boldog napok véget értek. Ez azt jelenti, hogy a munkások sztrájkolni fognak, a diákok kisétálnak az óráikról, az üzletemberek felhagynak az üzlettel, a gyárak pedig bezárnak, és képtelenek lesznek a túlélésre. Azok a káderek elkezdik majd előkészíteni a forrásokat a szökéshez (ez is az Én irányítási tervemet szolgálja majd), és a központi kormányzat vezetői minden szinten túlságosan elfoglaltak lesznek azzal, hogy bizonyos dolgokra összpontosítsanak mások kárára, miközben mindannyian előkészületeket tesznek (ez szolgálja a következő lépést). Jól nézzétek meg! Ez olyan dolog, ami az egész világegyetemet érinti, nem csak Kínát, mert az Én munkám az egész világra irányul. Ugyanakkor arra is szolgál, hogy királyokat csináljon az elsőszülött fiak csoportjából. Látjátok-e ezt tisztán? Siessetek és keressetek! Nem fogok tisztességtelenül bánni veletek; megengedem nektek, hogy annyi élvezetet éljetek át, amennyi csak tetszik.

Csodálatosak a tetteim. Amint nagy katasztrófák bontakoznak ki a világban, és mialatt az összes gonosztevő és uralkodó büntetést kap – pontosabban, amikor a gonosztevők, akik mind kívül állnak a nevemen, szenvednek –, elkezdem áldásaimat osztogatni rátok. Ez a lényegi jelentése a szavaknak, hogy „ti biztosan nem fogjátok elszenvedni a katasztrófák fájdalmát vagy kárát”, amelyeket már többször mondtam a múltban. Értitek ezt? „Ez az idő”, amelyről beszélek, arra az időre vonatkozik, amikor a szavak kijönnek a számból. A Szentlélek munkája nagyon gyors ütemben folyik; nem fogok késlekedni vagy egyetlen percet vagy akár egyetlen másodpercet vesztegetni. Inkább szavaimnak megfelelően fogok cselekedni abban a pillanatban, amikor kimondom őket. Ha azt mondom, hogy ma kivetek valakit, vagy megvetek valakit, annak az illetőnek azonnal vége lesz. Más szóval, Szentlelkem azonnal vissza lesz vonva belőlük, és élőhalottakká válnak, teljesen haszontalanokká. Az ilyen emberek még mindig lélegezhetnek, járhatnak és beszélhetnek, és még mindig imádkozhatnak Előttem, de soha nem fogják észrevenni, hogy elhagytam őket. Végletesen haszontalan emberek lesznek. Ez teljesen igaz és őszinte!

Szavaim azt az emberi lényt képviselik, aki vagyok. Emlékezzetek erre! Ne kételkedjetek; teljesen biztosnak kell lennetek. Ez élet-halál kérdése! Ez rendkívül komoly! Abban a pillanatban, amikor szavaim elhangzanak, amit tenni akarok, az már megtörtént. Mindezeket a szavakat a Fiam által kell kimondani. Közületek kik vették komolyan fontolóra ezt a kérdést? Hogyan tudom másként megmagyarázni? Ne legyetek állandóan ilyen ijedtek és félénkek. Vajon tényleg nem veszem figyelembe az emberek érzéseit? Talán véletlenül kivetem azokat, akiket helyeselek? Minden, amit csinálok, elvszerű. Nem fogom felbontani a szövetséget, amelyet Magam kötöttem, és nem fogom megzavarni a saját tervemet. Nem vagyok naiv, mint ti. A munkám nagyszerű dolog; ez olyasvalami, amit egyetlen emberi lény sem tud megvalósítani. Azt mondtam, hogy igaz vagyok, és azoknak, akik szeretnek Engem, szeretet vagyok. Nem hiszed, hogy ez igaz? Továbbra is vannak kétségeid! Ha mindenben tiszta a lelkiismereted, akkor miért félsz még mindig ennyire? Mindez azért van, mert te lekötötted magad. Fiam! Sokszor emlékeztettelek, hogy ne légy szomorú és ne ejts könnyeket, és hogy nem foglak eldobni. Még mindig képtelen vagy megbízni Bennem? Meg foglak tartani, és nem engedlek el; mindig átölellek szeretetemben. Vigyázni fogok rád, megvédelek, és mindenben kinyilatkoztatásokat és belátásokat adok neked, hogy lásd, hogy Én vagyok az Atyád, és Én vagyok az, aki támogat téged. Tudom, hogy mindig azon tűnődsz, hogyan könnyíthetnél az Atyád vállán levő terhen. Ezt a terhet adtam neked. Ne próbáld lerázni a válladról! Manapság hány ember lehet hűséges Hozzám? Remélem, hogy fel tudod gyorsítani a képzésedet, és gyorsan felnősz, és eleget tehetsz szívemnek. Az Atya éjjel-nappal fáradozik a fiúért, ezért a fiúnak is figyelembe kell vennie az Atya irányítási tervét, minden percben és minden másodpercben. Ez a proaktív együttműködés Velem, amiről korábban beszéltem.

Minden az Én művem. Terhet rakok azokra az emberekre, akiket ma használok, és bölcsességet adok nekik, hogy minden cselekedetük megfeleljen az Én akaratomnak, hogy megvalósuljon az Én királyságom, és hogy új ég és föld jöjjön létre. Azok az emberek, akiket nem használok, teljesen ellentétesek; mindig kábultak, evés után alszanak, és alvás után esznek, fogalmuk sincs, hogy mit jelent a teher. Az ilyen emberekből hiányzik a Szentlélek munkája, ezért a lehető leghamarabb ki kell tisztítani őket gyülekezetemből. Most elmondok néhány dolgot a víziókkal kapcsolatban: A gyülekezet a királyság előfeltétele; az emberek csak akkor léphetnek be a királyságba, ha a gyülekezetet bizonyos mértékig felépítették. Senki sem léphet be közvetlenül a királyságba (ha Én nem ígérem meg). A gyülekezet az első lépés, de az Én irányítási tervemnek a királyság a célja. Minden formát ölt, amint az emberek belépnek a királyságba, és nem lesz mitől félni. Jelenleg csak az elsőszülött fiaim és Én léptünk be a királyságba, és kezdtünk el kormányozni minden nemzetet és népet. Vagyis az Én királyságom kezd megszerveződni, és nyilvánosan bejelentették mindazokat, akik királyok vagy az Én népem lesznek. A jövőbeli eseményeket lépésről lépésre és sorrendben elmondjuk nektek; ne legyetek túlzottan szorongóak vagy aggódóak. Emlékszel-e minden szóra, amit mondtam neked? Ha valóban Értem vagy, akkor őszintén szólok hozzád. Ami pedig azokat illeti, akik csalást és elvetemültséget űznek, cserébe hanyagul fogok bánni velük, és hagyni fogom, hogy tisztán lássák, ki az, akit az ilyen viselkedés tönkretesz!

Előző: 76. fejezet

Következő: 78. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren