76. fejezet

A kijelentéseim mind az Én akaratom kifejeződései. Ki tud tekintettel lenni az Én terhemre? Ki értheti meg az Én szándékomat? Megfontoltátok az általam felvetett kérdések mindegyikét? Micsoda gondatlanság! Hogy merészelitek megzavarni az Én terveimet? Kezelhetetlenek vagytok! Ha a gonosz lelkek eme munkája folytatódik, akkor azonnal halálra vetem őket a feneketlen mélységbe! Régóta világosan látom a gonosz lelkek különféle cselekedeteit. És a gonosz lelkek által felhasznált embereket (a rossz szándékúakat, a testi örömök vagy a gazdagság után vágyókat, azokat, akik felmagasztalják önmagukat, akik megszakítják a gyülekezetet stb.) is mind átlátom. Ne gondold, hogy mindennek vége, ha a gonosz lelkek kiűzetnek. Hadd mondjam el neked! Ezentúl egyenként szabadulok meg ezektől az emberektől, soha nem használom őket! Ez azt jelenti, hogy bárkit, akit gonosz lélek rontott meg, azt nem fogom használni, és ki lesz rúgva! Ne gondold, hogy nincsenek érzéseim! Tudd ezt! Én vagyok a szent Isten, és nem fogok egy mocskos templomban lakni! Csak őszinte és bölcs embereket használok, akik teljesen hűségesek Hozzám, és képesek figyelmezni az Én terhemre. Ez azért van így, mert az ilyen embereket Én előre elrendeltem, és semmiféle gonosz lélek nem munkálkodik rajtuk. Hadd tisztázzak egy dolgot: Mostantól mindazok, akik a Szentlélek munkája nélkül vannak, a gonosz lelkek munkáját birtokolják. Hadd nyomatékosítsak: Egyetlen olyan embert sem akarok, akiben gonosz lelkek munkálkodnak. Mindannyian az alvilágba vettetnek a testükkel együtt!

A követelményeim veletek szemben a múltban kissé lazák voltak, és ti kicsapongók voltatok, ha a testről van szó. Ettől a naptól kezdve nem engedem, hogy így folytassátok tovább. Ha a szavaitok és a tetteitek nem tanúsítanak Engem minden tekintetben, vagy ha akár csak kissé eltérnek az Én hasonlatosságomtól, akkor biztosan nem hagyom, hogy könnyedén megússzátok. Ellenkező esetben mindig csak nevetnétek és tréfálkoznátok, halálra kacagva magatokat, gátlások nélkül. Amikor valamit rosszul csinálsz, nem érzed, hogy elhagytalak téged? Miután tudod ezt, miért vagy még mindig kicsapongó? Ítélő kezem érintésére vársz? Mától azonnal megbüntetek bárkit, aki akárcsak egyetlen pillanatra nem felel meg az Én szándékomnak. Ha együtt ücsörögtök pletykálkodva, akkor elhagylak titeket. Ne beszélj, ha nem szolgálsz szellemi táplálékkal. Nem azért mondom ezt, hogy visszatartsalak benneteket, hanem úgy értem, hogy mivel a munkám elérte a jelenlegi szintjét, tervemnek megfelelően folytatom tovább. Ha együtt ücsörögtök és az élet szellemi dolgairól társalogtok, akkor Én biztosan veletek leszek. Egyikőtökkel sem fogok igazságtalanul bánni. Ha kinyitod a szádat, a megfelelő szavakkal ajándékozlak meg. Értékelned kell a szavaim mögött rejlő szívemet. Nem azt mondom, hogy tegyetek úgy, mintha némák lennétek, és azt sem, hogy csevegésekbe bocsátkozzatok.

Miért mondom folyton, hogy nincs már sok idő hátra, és hogy nem szabad késleltetni az Én napomat? Elgondolkodtatok-e már ezen alaposan? Valóban értitek az Én szavaim jelentését? Vagyis, hogy azóta munkálkodom, amióta elkezdtem beszélni. Mindegyikőtök az Én munkám tárgya volt. Nem egy meghatározott személy; és még inkább, nem másvalaki. Csak azon aggódtok, hogy nem élvezitek az áldásokat, de nem gondolkodtok el az életeteken. Milyen bolondok vagytok! Milyen szánalmasak vagytok! Egyáltalán nem vagytok tekintettel az Én terhemre!

Minden fáradságos erőfeszítésem és az ár, amit fizettem, a ti érdeketekben történt. Ha nem vagytok tekintettel az Én terhemre, akkor nem feleltetek meg a veletek szemben támasztott elvárásaimnak. Minden nemzet rátok vár, hogy kormányozzatok, és minden nép rátok vár, hogy uralkodjatok felettük. Mindent a kezetekbe adtam. Most a hatalmon lévők mind elkezdtek lemondani és összeomlottak, és csak arra várnak, hogy az Én ítéletem sújtsa őket. Lássatok tisztán! A világ most szétesik, miközben az Én királyságom sikeresen felépült. Megjelentek az Én fiaim, és elsőszülött fiaim uralkodnak Velem mint királyok, uralkodva különféle nemzetek és népek felett. Ne gondoljátok, hogy ez egy homályos dolog; ez a tiszta igazság. Nem igaz? Amint imádkoztok és könyörögtök Hozzám, azonnal cselekedni fogok, és megbüntetem azokat, akik üldöznek titeket, foglalkozom azokkal, akik megzavarnak titeket, elpusztítom azokat, akiket gyűlöltök, és irányítom azokat az embereket, eseményeket és dolgokat, amelyek szolgálnak titeket. Sokszor elmondtam már: Nem hozok üdvösséget senkinek, aki Krisztusért szolgál (azaz senkinek, aki az Én fiamért végez szolgálatot). Az, hogy a Fiamért szolgálnak, nem jelenti azt, hogy jó emberek; ez teljes mértékben az Én nagy hatalmam és csodálatos tetteim eredménye. Ne tulajdonítsatok túl nagy jelentőséget az embernek. Az ilyen emberekben biztosan nincs meg a Szentlélek munkája, és egyáltalán nem értenek a szellemi dolgokhoz. Semmi hasznuk nem lesz, miután végzek velük. Emlékezzetek erre! Ez az Én megerősítésem számotokra. Ne kapkodjatok vadul, értitek?

Egyre kevesebben vannak, de a tagok egyre kifinomultabbak. Ez az Én munkám, az Én irányítási tervem, és ezenfelül az Én bölcsességem és mindenhatóságom. Ez az Én normális emberi mivoltom és teljes isteni mivoltom összehangolása. Tisztán látjátok ezt? Van valódi megértésetek ebben a kérdésben? Egyenként véghez viszem isteni mivoltomon keresztül mindazt, amiről normális emberi mivoltomból beszéltem. Ezért ismételgetem, hogy amit Én mondok, az minden félreértés nélkül megtörténik; vagyis minden nagyon világos és egyértelmű lesz. Minden, amit Én mondok, be fog teljesedni, és semmiképp sem gondatlanul. Nem beszélek üres szavakat és nem követek el hibákat. Aki mérni mer Engem, az meg lesz ítélve, és biztosan nem kerülheti el az Én tenyeremet. Amint kimondom a szavaimat, ki mer ellenállni? Ki merészel hízelegni Nekem, vagy bármit eltitkolni Előlem? Már korábban is mondtam: bölcs Isten vagyok. Normális emberi mivoltomat használom, hogy felfedjek minden embert és sátáni viselkedést, leleplezzem a rossz szándékúakat, azokat, akik egyféleképpen viselkednek mások előtt és másféleképpen a hátuk mögött, azokat, akik ellenállnak Nekem, azokat, akik hűtlenek Hozzám, azokat, akik pénzsóvárok, azokat, akik nem veszik figyelembe az Én terhemet, azokat, akik csalárdok és elvetemültek a testvéreikkel és nővéreikkel, azokat, akik mézesmázosan beszélnek, hogy megörvendeztessék az embereket, és azokat, akik szívben és elmében nem tudnak egyöntetűen egyeztetni testvéreikkel és nővéreikkel. Az Én normális emberi mivoltom miatt oly sok ember, titokban ellenáll Nekem, és csalárdságba és elvetemültségbe bonyolódik, azt feltételezve, hogy az Én normális emberi mivoltom nem tudja. És oly sokan különös figyelmet fordítanak az Én normális emberi mivoltomra, jó dolgokat adnak Nekem inni és enni, szolgálókként szolgálnak Engem, és elmondják Nekem, ami a szívükben van, miközben a hátam mögött teljesen másként cselekszenek. Vak emberek! Milyen kevéssé ismertek Engem – az Istent, aki mélyen az ember szívébe néz. Még most sem ismersz Engem; még mindig azt hiszed, hogy nem vagyok tisztában azzal, amit teszel. Gondolj vissza: hány ember tette tönkre magát az Én normális emberi mivoltom miatt? Ébredj fel! Ne csapj be Engem többé. Minden magatartásodat és viselkedésedet, minden szavadat és tettedet Elém kell helyezned, és el kell fogadnod, hogy megvizsgálom őket.

Előző: 75. fejezet

Következő: 77. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren