75. fejezet

Amint kimondom a szavaimat, minden beteljesedik a legcsekélyebb eltérés nélkül. Mostantól kezdve az összes rejtett titok egyáltalán nem lesz elhomályosítva vagy elrejtve, és feltárul előttetek – szeretett fiaim. Még nagyobb jeleket és csodákat fogsz látni Bennem, és még nagyobb titkokat. Ezek a dolgok minden bizonnyal megdöbbentenek majd benneteket, és jobb megértést adnak Rólam, a mindenható Istenről, és lehetővé teszik számotokra, hogy értékeljétek a benne rejlő bölcsességemet. Ma szemtől szembe kerültök az egyetlen igaz Istennel, akit az emberek soha nem láttak a teremtés óta, és semmi különös nincs Bennem. Veletek eszem, élek, beszélek és nevetek, és mindig bennetek élek, miközben mozgok is közöttetek. Azok számára, akik nem hisznek, vagy akiknek megvannak a saját súlyos elképzeléseik, ez egy buktató. Ez az Én bölcsességem. Felfedek néhány embert olyan dolgokban is, amelyekről az Én normális emberi mivoltom nem tud, de ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok Maga Isten. Ellenkezőleg, ez a pont elegendő annak bizonyítására, hogy Én vagyok a mindenható Isten. Azok számára, akik hisznek, ennek a pontnak döntő hatása van, és éppen ezért van száz százalékos bizonyosságuk Bennem. Ne aggódj túlságosan; egyenként fogom neked felfedni a dolgokat.

Számotokra nyitott vagyok, és nem vagyok elrejtve. Azonban a hitetlenek számára – akik alattomosak, akiket a Sátán bizonyos mértékig megrontott – rejtve maradok. Ám amikor korábban arról beszéltem, hogy felfedem Önmagamat minden népnek, igazságosságomra, ítéletemre és fenségemre utaltam, hogy a kapott kimenetel alapján megtudják, hogy Én vagyok a felelős a világegyetemért és minden dologért. Cselekedjetek bátran! Csak fel a fejjel! Ne féljetek: Én – a ti Atyátok – azért vagyok itt, hogy támogassalak titeket, és nem fogtok szenvedni. Mindaddig, amíg gyakran imádkoztok és könyörögtök Előttem, Én minden hitet rátok ruházok. A hatalmon lévők kívülről gonosznak tűnhetnek, de ne féljetek, mert ez a kevés hitetek miatt van. Amíg a hitetek növekszik, semmi sem lesz túl nehéz. Örüljetek és ugráljatok kedvetekre! Minden a lábatok alatt van és az Én markomban. A megvalósítást vagy a pusztítást nem az Én egyetlen szavam dönti el?

Akiket most használok, azokat Én már régen jóváhagytam, egytől egyig. Vagyis azok az emberek az elsőszülött fiúk csoportjában már meg lettek határozva, és azóta meg vannak határozva, amióta teremtettem a világot. Senki sem változtathat ezen, és mindennek az Én rendelkezésemre kell állnia. Egyetlen ember sem teheti ezt meg; ezek mind az Én intézkedéseim. Velem minden szilárd és biztonságos lesz; Velem minden megfelelően és helyesen fog megtörténni, a legkisebb erőfeszítés nélkül. Én szólok, és létrejön; szólok, és beteljesedik. A nemzetközi helyzet zűrzavarával, miért nem siettetek elkezdeni a kiképzést? Meddig fogtok várni? Addig vártok, amíg a külföldiek beözönlenek Kínába, hogy találkozzanak veletek? Lehet, hogy korábban kicsit lassúak voltatok, de nem kényeztethetitek tovább magatokat! Fiaim! Legyetek tekintettel az Én fáradságos szándékaimra! Azok, akik gyakrabban közelednek Hozzám, mindent megnyernek. Nem bíztok Bennem?

Munkám tempója villámsebességű, de biztosan nem a mennydörgés zúgó hangja. Értitek e szavak igazi jelentését? Képesnek kell lennetek jobban együttműködni Velem és figyelembe venni az Én szándékaimat. Áldásokat akartok kapni, de ugyanakkor féltek a szenvedéstől; nem az ambivalenciátokat mutatja ez? Hadd mondjam el neked! Ha valaki ma áldásokat szeretne kapni, de nem hoz meg minden áldozatot ennek érdekében, akkor csak büntetésben és az Én ítéletemben fog részesülni. Azonban azok, akik minden áldozatot meghoznak, megtapasztalják a békét minden dologban és mindenben bővelkednek, és minden, amit kapnak, az Én áldásaim lesznek. Amire ma sürgősen szükség van, az a ti hitetek, és hogy fizessetek egy árat. Ne értelmezzétek félre az Én szándékaimat. Minden be fog következni, és a saját szemetekkel fogjátok látni és személyesen tapasztaljátok meg. Velem nincs egyetlen hamis szó vagy hazugság sem; minden, amit Én mondok, teljesen igaz, és nem szűkölködik bölcsességben. Ne félig higgyetek és félig kételkedjetek. Én vagyok az, aki mindent megvalósít köztetek, és Én vagyok az is, aki megítélem és kiválogatom azokat, akik gonoszságot tesznek. Szeretlek és tökéletessé teszlek titeket. Számukra azonban ennek a szöges ellentéte vagyok: gyűlölet és pusztítás, minden mozgástér nélkül és minden nyom nélkül. A bőségem eredendően benne van mindenben, amit mondok és teszek. Megvizsgáltatok-e őket apránként? Néhány szót sokszor elmondtam, akkor miért nem értitek, mire gondolok? Miután elolvassátok az Én szavaimat, minden úgy lesz, ahogy lennie kell? Akkor minden megvalósul? Nem áll szándékotokban tekintettel lenni az Én szívemre. Miért mondom azt, hogy Én vagyok a teljes mértékben tekintélyes, mindentudó, egyetlen igaz Isten, aki mélyen belelát az emberek szívébe? Még mindig nem érted e szavak jelentését? Megjegyezted-e az Általam kiemelt szavak mindegyikét? Valóban ezek lettek a viselkedésed alapelvei?

Mindenek felett állok, megfigyelve az egész univerzumot. Megmutatom az Én hatalmas erőmet és minden bölcsességemet valamennyi nemzetnek és népnek. Ne csak azért tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy az élvezeteket kövessétek most. Amikor a világ összes nemzete egyesül, mi nem lesz a tiétek? Mindazonáltal nem hagyom, hogy most hiányt szenvedjetek, és nem fogom hagyni, hogy szenvedjetek. Higgyétek el, hogy Én vagyok a mindenható Isten! Mindennek meg fog valósulni és egyre jobbá és jobbá fog válni! Elsőszülött fiaim! Minden áldás eljön hozzátok! Végtelenül élvezni fogjátok őket, kimeríthetetlen kínálattal, gazdagon és bőségesen, és teljes egészében!

Előző: 74. fejezet

Következő: 76. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren