81. fejezet

Milyen gonosz és féktelen ez a régi korszak! Elnyellek téged! Sion-hegy! Kelj fel, hogy üdvözölj Engem! Irányítási tervem befejezéséért, nagy munkám sikeres elvégzéséért, ki nem mer felkelni és ujjongani! Ki nem mer felkelni és végtelenül ugrálni örömében? Az Én kezem által fognak meghalni! Mindenkin igazságot viszek végbe, a legkisebb irgalom és szeretetteljes jóság nélkül is, és ezt teljesen szenvtelenül teszem. Minden nép! Keljetek fel, hogy dicsőítsetek, és dicsőséget adjatok Nekem! Minden végtelen dicsőség, örökkévalóságtól örökkévalóságig, Énmiattam létezik, és Én hoztam létre. Ki merné magára venni a dicsőséget? Ki merné az Én dicsőségemet anyagi dologként kezelni? Az Én kezem fogja elpusztítani őket! Ó, kegyetlen emberek! Én teremtettelek titeket és gondoskodtam rólatok, és vezettelek a mai napig, de ti a legkevésbé sem tudtok Rólam, és egyáltalán nem szerettek Engem. Hogyan tudnék ismét irgalmat mutatni nektek? Hogyan menthetlek meg titeket? Csak haragommal bánhatok veletek! Pusztítással és örök fenyítéssel fizetek vissza nektek. Ez az igazság; ez csak így lehet.

Az Én királyságom szilárd és rendületlen; soha nem fog összeomlani. Az örökkévalóságig létezni fog! A fiaim, elsőszülött fiaim és népem örökkön-örökké áldásomban fognak részesülni! Azok, akiknek nincs lelki megértése, és akik nem kapnak kinyilatkoztatásokat a Szentlélektől, előbb-utóbb ki lesznek zárva az Én királyságomból. Nem önszántukból mennek el, hanem vasvesszőm uralma és felségem kényszeríti ki őket; sőt, a lábammal lesznek kirúgva. Azok, akiket egy ideig gonosz szellemek szálltak meg (értsd: születésük óta), most mind lelepleződnek. Ki foglak rúgni! Emlékszel még arra, amit mondtam? Én – a szent és szeplőtlen Isten – nem lakom egy undorító és mocskos templomban. Azok, akiket gonosz szellemek szálltak meg, maguk is tudják, és nem kell tisztáznom. Nem vagy Általam eleve elrendelve! Te vagy a vén Sátán, mégis be akarsz hatolni a királyságomba! Egyáltalán nem! Mondom neked! Ma nagyon világossá teszem számodra: Akiket az emberiség teremtésekor választottam, azokat átitattam tulajdonságommal és természetemmel; ezért ma egyedül Hozzám hűségesek, terhet tudnak viselni a gyülekezetért, hajlandók magukat feláldozni Értem, és teljes lényüket felajánlani Nekem. Ezért azokat, akiket Én nem választottam, a Sátán bizonyos fokig megrontotta, és semmi sincs bennük sem az Én tulajdonságomból, sem az Én természetemből. Ti azt gondoljátok, hogy szavaim ellentmondásosak, de ezek a szavak: „Eleve elrendeltelek és kiválasztottalak titeket, mégis viselitek tetteitek következményeit” – mind a Sátánra utalnak. Most megmagyarázok egy dolgot: Ma azok, akik fel tudnak kelni és átvenni a hatalmat a gyülekezetek felett, pásztorolni tudják a gyülekezeteket, tekintettel tudnak lenni az Én terhemre, és különleges feladatokat tudnak ellátni – ezek közül az emberek közül senki sem szolgálja Krisztust; mindannyian azok, akiket eleve elrendeltem és kiválasztottam. Azért mondom el ezt nektek, hogy ne aggódjatok túl sokat, és ne késleltessétek életetek előrehaladását. Hányan nyerhetik el az elsőszülött fiú státuszt? Lehetséges, hogy ez olyan egyszerű, mint diplomát kapni? Lehetetlen! Ha nem lettetek volna Általam tökéletesítve, akkor titeket már régen megrontott volna a Sátán bizonyos fokig. Ezért hangsúlyoztam többször is, hogy mindig vigyázni fogok a Hozzám hűségesekre és megvédem őket, és megóvom őket a bajtól és a szenvedéstől. Azokat, akiket nem rendeltem el eleve, azokat megszállták a gonosz szellemek; ők azok, akik tompák, nehéz felfogásúak és szellemileg visszamaradottak, és akik nem tudják pásztorolni a gyülekezeteket (vagyis azok, akik lelkesek, de nem világosak a víziók tekintetében). Gyorsan el kell téged távolítani a szemem elől, és minél hamarabb, annál jobb, nehogy megundorodjak és dühös legyek attól, hogy látlak. Ha gyorsan eltávozol, kevesebb fenyítést kapsz – de minél több időt veszel igénybe, annál keményebb lesz a fenyítés. Érted? Ne viselkedj már ilyen szégyentelenül! Romlott vagy és féktelen, meggondolatlan és hanyag, és fogalmad sincs, miféle szemét vagy! Vak vagy!

Azokat, akiknek hatalmuk van az Én királyságomban, mind gondosan kiválasztottam, és ismételt próbákon estek át; senki sem tudja legyőzni őket. Erőt adtam nekik, hogy soha ne essenek el vagy ne tévedjenek el. Elnyerték jóváhagyásomat. Ettől a naptól kezdve a képmutatók megmutatják valódi énüket. Mindenféle szégyenletes dologra képesek, de végül nem kerülik el kezemet, amely megfenyíti és elégeti a Sátánt. Az én templomom szent és makulátlan lesz. Mindez bizonyság Számomra, az Én megnyilvánulásom, és dicsőség nevemnek. Az Én templomom az Én örök lakhelyem és örök szeretetem tárgya; gyakran simogatom a szeretet kezével, vigasztalom a szeretet nyelvével, ápolom a szeretet szemével, és ölelem a szeretet kebelére, hogy ne essen a gonoszok csapdájába, és ne csábítsa el a Sátán. Ma még egyszer utoljára felhasználom azokat, akik szolgálatot tesznek Nekem, de nincsenek megmentve. Miért sietek, hogy ezeket a dolgokat kivessem királyságomból? Miért kell elűznöm őket a szemem elől? Csontjaim velejéig utálom őket! Miért nem mentem meg őket? Miért gyűlölöm őket annyira? Miért kell agyonsújtanom őket? Miért kell elpusztítanom őket? (Egy darabka sem maradhat belőlük a szemem előtt, beleértve a hamvaikat is.) Miért? Még a nagy vörös sárkány, az ősi kígyó és a vén Sátán is meg nem érdemelt ellátást keres az Én királyságomban! Ne fantáziálj tovább! Mind semmivé lesznek, és hamuvá válnak!

Elpusztítom ezt a korszakot, átváltoztatom az Én királyságommá, és örökké élek és élvezem azt az emberekkel, akiket szeretek. Ezek a tisztátalan dolgok ne feltételezzék, hogy az Én királyságomban maradhatnak. Azt gondolod, hogy zavaros vizekben halászhatsz? Felejtsd el az ilyen fantáziákat! Nem tudod, hogy az Én szemem mindent lát! Nem tudod, hogy minden az Én kezem által van elrendezve! Ne gondold, hogy ennyire megbecsült vagy! Mindannyiótoknak el kell foglalnia a megfelelő helyet. Ne színleljetek alázatosságot (azokra gondolok, akik áldottak), és ne reszkessetek és ne féljetek (azokra gondolok, akik szerencsétlenséget szenvednek). Jelenleg az embereknek mind maguknak kell tudniuk a szívük mélyén. Még ha nem is említelek meg titeket név szerint, akkor is biztosnak kell éreznetek magatokat, mert szavaimat minden egyénhez intéztem. Függetlenül attól, hogy a kiválasztottaim vagytok-e vagy sem, szavaim minden jelenlegi állapototokra irányulnak. Ez azt jelenti, hogy ha ti az Én választottaim közé tartoztok, akkor az általam választottak állapotáról az alapján beszélek, ahogyan bemutattátok magatokat; ami pedig azokat illeti, akik nem az Én választottaim, szintén az ő állapotuknak megfelelően beszélek. Ezért szavaim egy bizonyos pontig elhangzottak; mindannyiótoknak jól kell ezt érzékelnetek. Ne áltassátok magatokat! Ne féljetek! Mivel az emberek száma csak egy néhányra korlátozódik, a megtévesztés nem fog működni! Akiről azt mondom, hogy kiválasztott, az kiválasztott, és bármennyire is jó vagy a színlelésben, az Én tulajdonságom nélkül kudarcot fogsz vallani. Mivel megtartom szavamat, nem szakítom meg könnyen a saját terveimet; azt csinálok, amit akarok, mert minden, amit csinálok, helyes. A legfelsőbb vagyok, és egyedülálló vagyok. Tisztában vagy-e ezzel? Érted-e?

Most, az Én szavaim elolvasása után, azok, akik gonoszul cselekszenek, és akik elvetemültek és csalók, szintén keményen dolgoznak az előrehaladásáért és a saját személyes erőfeszítéseiket. Csupán egy csekély árat akarnak fizetni azért, hogy befurakodjanak a királyságomba. Félre kellene tenniük az ilyen gondolatokat! (Ezeknek az embereknek nincs reményük, mert nem adtam nekik lehetőséget a megtérésre.) Én őrzöm királyságom kapuját. Azt hiszed, hogy az emberek tetszésük szerint beléphetnek a királyságomba? Azt hiszed, hogy az Én Királyságom csak úgy elfogad mindenféle hulladékot? Hogy az Én királyságom elfogad bármiféle értéktelen szemetet? Tévedsz! Ma a királyságban azok vannak, akik királyi hatalmat birtokolnak Velem; gondosan neveltem őket. Ez nem olyasmi, amit egyszerűen akarással el lehet elérni; el kell nyerned az Én jóváhagyásomat. Ráadásul ez nem olyasmi, amit bárkivel is megvitatnak; ez olyasmi, amit Magam rendezek el. Bármit mondok, az érvényes. A titkaim feltárulnak azok előtt, akiket szeretek. Akik rosszat cselekszenek – vagyis akiket nem választottam ki –, azoknak nincs joguk megkapni azokat. Még ha hallanák is ezeket a titkokat, nem értenék meg, mert a Sátán eltakarta a szemüket és megragadta a szívüket, tönkretéve az egész lényüket. Miért mondják, hogy tetteim csodálatosak és bölcsek, és hogy Én mindent mozgósítok a szolgálatomban? Azokat, akiket nem rendeltem el eleve és nem választottam ki, átadom a Sátánnak, hogy megbüntesse és megrontsa őket, és nem fogom a kezembe venni a büntetésüket; ennyire bölcs vagyok! Ki gondolt valaha is erre? Minden erőfeszítés nélkül, az Én nagy munkám megvalósult, nem igaz?

Előző: 80. fejezet

Következő: 82. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren