117. fejezet

Te vagy Az, aki felnyitja a tekercset, és Te vagy Az, aki feltöri a hét pecsétet, mert minden rejtély Tőled származik, és minden áldás Általad tárul fel. Köteles vagyok az örökkévalóságig szeretni Téged, és köteles vagyok minden népet a Te imádatodra sarkallni, mert Te vagy az Én személyem; része vagy bőséges és teljes megnyilvánulásomnak, testem nélkülözhetetlen része. Ezért különleges bizonyságot kell tennem. Ki más Az, aki a szívem szerinti, mit aki a személyemen belül van? Nem Te Magad teszel tanúbizonyságot Önmagadról, hanem a Lelkem tesz tanúbizonyságot Rólad, és biztosan nem bocsátok meg annak, aki szembe mer szállni Veled, mert ez az Én adminisztratív rendeleteimet érinti. Mindazt, amit mondasz, Én biztosan teljesítem, és mindazt, amit gondolsz, biztosan elfogadom. Ha valaki nem hűséges Hozzád, akkor nyíltan ellenáll Nekem, és Én biztosan nem bocsátok meg neki. Szigorúan megfenyítem mindazokat, akik ellenállnak Fiamnak, és megáldom azokat, akik összeegyeztethetőek Veled. Ez a hatalom, amelyet Rád ruházok. Abban, ami a múltban elhangzott – az elsőszülött fiakkal szemben támasztott követelmények és szabványok – Te vagy a példakép. Vagyis amilyen Te vagy, azt fogom követelni, hogy olyanok legyenek az elsőszülött fiak. Ez nem olyasvalami, amit az emberek megtehetnek, hanem az, amit a Lelkem Maga tesz. Ha valaki azt hiszi, hogy az emberek azok, akik tanúságot tesznek Rólad, akkor az a teremtmény kétségtelenül a Sátán ivadéka és az Én ellenségem! Ezért a bizonyságtétel meggyőző, örökké állandó, és ez az, amit a Szentlélek megerősít! Senki sem változtathatja meg könnyedén, és aki megteszi, annak nem bocsátok meg! Mivel az emberek nem tehetnek tanúságot Rólam, Én Magam teszek tanúságot személyemről, és az emberek nem avatkozhatnak be a munkámba! Ezek súlyos ítélet szavai, és minden egyes embernek észben kell tartania őket!

Figyelembe kell vennetek és meg kell jegyeznetek minden részletet abból, amit mondok. Ne kezeljétek könnyelműen a szavaimat, hanem hallgassatok figyelmesen. Miért mondom azt, hogy az elsőszülött fiak az Én személyem és királyságom nélkülözhetetlen részei? Minden korszak előtt együtt éltünk, és soha nem váltunk el egymástól. A Sátán zavarásai miatt, miután először megtestesültem, visszatértem Sionba. Ebből kiindulva mindannyian világra jöttünk, és miután győzelmet aratok az utolsó napokban – vagyis miután visszanyerlek benneteket a Sátán által megrontott testből – visszavezetlek titeket Sionba, hogy az Én személyem újraegyesüljön és soha ne váljon el többé. Azután már nem fogok újra testet ölteni, és ti biztosan nem fogtok kilépni az Én testemből. Vagyis azután már nem teremtem újra a világot, hanem örökre elválaszthatatlan maradok elsőszülött fiaimtól Sionban, mert mostanra minden teljesen befejeződött, és hamarosan lezárom a teljes régi kort. Csak Sionban van az új ég és föld élete, mert az Én személyem Sionban létezik. Ezen kívül nem lesz több új ég vagy új föld. Én vagyok az új ég, és Én vagyok az új föld is, mert az Én személyem az egész Siont betölti. Azt is lehet mondani, hogy az elsőszülött fiaim az új ég, az elsőszülött fiaim az új föld. Az elsőszülött fiaim és Én egy test vagyunk, elválaszthatatlanok. Ha Rólam beszélünk, az feltétlenül magában foglalja az elsőszülött fiakat is, és biztosan nem bocsátok meg annak, aki megpróbál minket elválasztani. Amikor minden nemzetet és népet visszatérítek trónusom elé, minden Sátán alaposan megszégyenül, és minden mocskos démon meghátrál Tőlem. Akkor bizonyos, hogy az igazság létezni fog minden nép között (értsd: fiaim és népem között), és bizonyos, hogy a Sátánnak nem lesznek semmilyen zavarásai minden nemzet között, mert Én fogok kormányozni minden nemzetet és népet, Én fogok hatalmat gyakorolni az egész univerzum világa felett, és minden Sátán teljesen el lesz pusztítva, teljesen le lesz győzve, és megkapja adminisztratív rendeleteim büntetését.

Folytatom a munkámat minden nép között, de ők csak a Lelkem megvilágosítását birtokolják, és nincs közöttük senki, aki képes rejtélyeim felfedésére, senki sem alkalmas arra, hogy kifejezzen Engem. Csak Az, aki Tőlem származik, alkalmas arra, hogy az Én munkámat végezze – ami a többit illeti, csak ideiglenesen használom őket. A Lelkem nem száll alá egy személyre önkényesen, mert Bennem minden értékes. Az, hogy Lelkem alászáll valakire, és az, hogy Lelkem munkálkodik valakin, teljesen különböző dolgok. Lelkem azokon az embereken munkálkodik, akik Rajtam kívül vannak, de Lelkem alászáll Arra, aki Tőlem származik. Ez két teljesen független dolog. Mert Az, aki Tőlem származik, szent, de azok, akik Rajtam kívül vannak, nem szentek, bármilyen jók legyenek is. Lelkem nem fog alászállni senkire bármilyen apró okból. Az embereknek nem kell aggódniuk. Nem követek el hibákat, és száz százalékig biztos vagyok abban, amit teszek! Ahogyan tanúskodtam Róla, biztosan meg is védem Őt; Azt, aki biztosan Tőlem származik és nélkülözhetetlen az Én személyem számára. Ezért remélem, hogy az emberek félreteszik saját elképzeléseiket, lemondanak a Sátán által adott ötletekről, elhiszik minden kijelentésemről, hogy igaz, és nem engednek a kétségeknek az elméjükben. Ez az Én megbízatásom az emberiségnek, az Én buzdításom az emberiségnek. Mindenkinek be kell tartania ezeket a dolgokat, mindenkinek őszintén engedelmeskednie kell nekik, és mindenkinek mércének kell tekintenie, amit mondok.

Nemcsak minden nemzet és nép között kezdem meg munkámat, hanem mindenütt a világegyetemben elkezdem munkámat, és ez még inkább megmutatja, hogy nincs messze a Sionba való visszatérésem napja (mert szükséges Számomra hogy visszatérjek Sionba, mielőtt elkezdhetném a munkát minden nép között és az egész világegyetemben). Van-e valaki, aki képes felfogni munkám lépéseit és azt, ahogyan munkálkodom? Azért mondom, hogy lélekben fogok találkozni külföldiekkel, mert ezt alapvetően nem lehet testben megtenni, és mert nem vagyok hajlandó másodszor is megkockáztatni a veszélyeket. Ezek az okai a lélekben való kommunikációnak a külföldiekkel. Ennek az igazi szellemi világban kell megtörténnie, nem pedig valami homályos spirituális világban, ahogyan azok képzelik, akik[a] a testben élnek. Amit akkor mondok, pusztán beszédmódomban fog különbözni, mivel egy másik korban fogok beszélni. Ezért újra és újra emlékeztetem az emberiséget, hogy vegye figyelembe a beszédmódomat, és arra is emlékeztetem az emberiséget, hogy mondandómban rejtélyek vannak, amelyeket az emberek nem tudnak felfedni. Ám senki sem érti, miért mondom ezeket a dolgokat, és csak azért, mert ma ezt elmondom nektek, képesek vagytok egy kissé megérteni, de még mindig nem teljesen. Munkám ezen szakasza után lépésről lépésre tájékoztatni foglak titeket. (Ezen keresztül még mindig ki akarok vetni néhány ember, így egyelőre nem mondok semmit.) Ez az Én munkám következő lépésének módszere. Mindenkinek észre kell vennie és tisztán kell látnia, hogy Én vagyok Maga Isten, aki bölcs.

Lábjegyzet:

a. Az eredeti szöveg nem tartalmazza az „ahogyan azok képzelik, akik” kifejezést.

Előző: 116. fejezet

Következő: 118. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren