118. fejezet

Aki felkel, hogy tanúságot tegyen Fiamért, annak kegyelmet adományozok; aki nem kel fel, hogy tanúságot tegyen Fiamért, hanem ellenáll, és az emberi elképzeléseket használja saját értékelésére, azt elpusztítom. Mindenkinek tisztán kell látnia! A Fiamért való tanúságtétel az Irántam érzett félelem kifejezése, és eleget tesz az Én akaratomnak. Ne csak az Atyát tiszteld, miközben zaklatod és elnyomod a Fiút. Akik így tesznek, azok a nagy vörös sárkány leszármazottai. Nincs szükségem az ilyen nyomorultakra, hogy Fiam mellett tanúskodjanak; elpusztítom őket a feneketlen mélységben. Azt akarom, hogy a hűséges és becsületes szolgálattevők végezzenek szolgálatot Fiamnak; ami a többit illeti, nincs szükségem rájuk. Ez az Én igaz természetem, és arra szolgál, hogy megmutassa, hogy Én vagyok Maga a szent és feddhetetlen Isten. Nem bocsátok meg senkinek, aki megsérti adminisztratív rendeleteimet. Aki valaha ellenszegült Neked, vagy üldözött Téged, akár a családban, akár a világban, azokat egyenként megfenyítem, és senki sem marad büntetlenül, hiszen nincs részem, amely testből és vérből lenne. Az, hogy ma tanúságot tesznek Rólad, azt mutatja, hogy ezek a szolgálattevők befejezték a szolgálatvégzést Értem, így nincsenek semmiféle kételyeik vagy aggályaik. Hiszen ők a Te szolgálattevőid, és mikor minden véget ér, Te a mennyből származol, és végül visszatérsz az Én testembe, mert a testem nem lehet Nélküled. Azok, akik szembeszegültek Veled, és akik nem voltak összeférhetőek Veled a múltban (ezt mások nem láthatják; ezt csak Te érzed a szívedben), most felfedték eredeti formájukat és elbuktak, mert Te vagy Maga Isten, és nem tűrheted, hogy bárki szembeszegüljön Veled vagy megsértsen Téged. Bár kívülről egyáltalán nem látható, Lelkem Benned van; ez megkérdőjelezhetetlen. Minden embernek el kell hinnie ezt, nehogy vaspálcám lesújtson mindazokra, akik szembeszegülnek Velem! Mivel tanúságot teszek Rólad, Te biztosan hatalommal rendelkezel, és minden, amit mondasz, az az Én kifejeződésem, és minden, amit teszel, az Én megnyilvánulásom, mert Te vagy az Én kedvesem és egy rész, amely nélkül az Én személyem nem létezhet. Ezért minden cselekedeted, amit viselsz, amit használsz, és ahol élsz – minden bizonnyal az Én tetteim is. Senkinek sem szabad keresnie valamit Ellened, és senkinek sem szabad hibákat keresnie Benned. Ha bárki ezt teszi, nem bocsátom meg neki!

Kivetek minden gonosz szolgát házamból, és házamban minden hűséges szolgának tanúságot kell tennie elsőszülött fiaimról; ez az Én tervem, és ekképpen munkálkodom. Amikor gonosz szolgák tesznek tanúságot Fiamról, halott emberek szagát érzem, és ez utálatos Számomra. Amikor hűséges szolgák tesznek tanúságot Fiamról, az megfontolt és őszinte, és ez elfogadható Számomra. Tehát, aki nem hajlandó tanúságot tenni Fiamról, az azonnal távozzon innen! Nem kényszerítelek erre – ha arra kérlek, hogy távozz, akkor távoznod kell! Nézd meg, hogy melyek a következmények számodra, és mi vár rád; a szolgálatot végzők jobban megértik ezt, mint bárki más. Ítéletem, haragom, átkaim, égető és őrjöngő dühöm bármikor lesújt bárkire, aki szembeszáll Velem. Az Én kezem nem irgalmaz senkinek; bármilyen hűséges is volt a szolgálatot végző korábban, ha ma ellenszegül Fiamnak, akkor azonnal elpusztítom, és nem engedem, hogy Előttem maradjon. Ebből látható az Én irgalmatlan kezem. Mivel az emberek nem ismernek Engem, és mert természetük ellenszegül Nekem, még azok is, akik hűek Hozzám, csak a saját örömük miatt hűségesek. Ha olyasmi történik, ami hátrányosan érinti őket, a szívük azonnal megváltozik, és vissza akarnak vonulni Mellőlem. Ez a Sátán természete. Nem szabad önelégültnek lennetek, és azt hinni magatokról, hogy hűségesek vagytok! Ha nincs belőlük semmi hasznuk, akkor ez a vadállatcsorda egyszerűen képtelen hűségesnek lenni Hozzám. Ha nem hirdettem volna adminisztratív rendeleteimet, már régen visszavonultatok volna. Ti most mindannyian a serpenyő és a tűz közé szorultatok, nem akartok szolgálatot végezni Nekem, de azt sem akarjátok, hogy a kezem lesújtson rátok. Ha nem hirdetném, hogy súlyos katasztrófák érik azokat, akik bármikor szembeszegülnek Velem, már régen visszavonultatok volna. Talán nem tudok a trükkökről, amelyekhez az emberek folyamodhatnak? Most a legtöbb emberben él egy kis remény, de amikor ez a remény csalódássá válik, akkor már nem hajlandóak továbbmenni, és kérik, hogy visszafordulhassanak. Korábban is elmondtam, hogy akarata ellenére nem tartok itt senkit, de alaposan gondold át, milyen következményekkel jár ez számodra. Ez nem arról szól, hogy fenyegetlek téged; ez a tényekről szól. Senki sem tudja felfogni az ember természetét, kivéve Engem; az emberek mind azt hiszik, hogy hűségesek Hozzám, nem tudva, hogy hűségük tisztátalan. Ezek a tisztátalanságok tönkreteszik az embereket, mert ezek a nagy vörös sárkány ármánykodásai. Ezt Én már régen feltártam; Én vagyok a mindenható Isten, hát hogy ne értenék meg egy ilyen egyszerű dolgot? Képes vagyok behatolni a véredbe és a testedbe, hogy lássam szándékaidat. Nem nehéz számomra felfogni az ember természetét, de az emberek okosnak gondolják magukat, és azt hiszik, hogy rajtuk kívül senki sem ismeri szándékaikat. Talán nem tudják, hogy a mindenható Isten jelen van a mennyben, a földön és minden dologban?

A legvégsőkig szeretni fogom Fiamat, és örökkön-örökké gyűlölni fogom a nagy vörös sárkányt és a Sátánt. A fenyítésem utoléri mindazokat, akik szembeszegülnek Velem, és egyetlen ellenség sem marad büntetlenül. Korábban már mondtam: „Elhelyezek egy nagy követ Sionban. A hívők számára ez a kő az építkezésük alapja. Azok számára, akik nem hisznek, ez egy szikla, amelybe elbotlanak. Az ördög fiai számára ez az a kő, amely halálra zúzza őket.” Nemcsak Én mondtam ezeket a szavakat korábban, hanem sokan megjövendölték ezeket, és sokan olvasták ezt az igeszakaszt ebben a korban. Továbbá, néhányan megpróbálták megmagyarázni ezeket a szavakat, de senkinek sem sikerült még megfejteni ezt a rejtélyt, mert ez a munka csak az utolsó napok jelenlegi idejében történik. Tehát, bár néhányan megpróbálták megmagyarázni ezeket a szavakat, magyarázataik mind tévedések. Ma felfedem a teljes jelentést nektek, hogy megérthessétek az elsőszülött fiaimról való tanúságtételem komolyságát, és a célomat ezzel. Egy nagy követ helyezek el Sionban, és ez a kő az elsőszülött fiaim tanúságtételére utal. A „nagy” szó nem azt jelenti, hogy ez a tanúság valamilyen gigantikus mértékben történik, hanem azt, hogy az elsőszülött fiaimról szóló tanúságtételben nagyon sok szolgálattevő vissza fog vonulni. Itt az „azok, akik nem hisznek” azokra utal, akik visszavonulnak, mert Fiamról tesznek tanúságot. Ezért a kő botránkozás sziklája az ilyen emberek számára. Azért mondom, hogy ez egy szikla, mert az ilyen ember az Én kezem által lesz lesújtva, és így a „szikla, amely miatt az ember elbotlik” nem az elesésre vagy a legyengülésre vonatkozik, hanem a kezem általi lesújtásra. A „hívők” szó abban a mondatban, hogy „a hívők számára ez a kő az építkezésük alapja” azokra a szolgálattevőkre utal, akik hűségesek, és az „építkezésük alapja” a kegyelemre és áldásokra utal, amelyeket azután kapnak, hogy hűséges szolgálatot tettek nekem. Az elsőszülött fiakról tett tanúság azt jelzi, hogy ez az egész régi korszak hamarosan elmúlik; vagyis jelképezi a Sátán királyságának pusztulását; ezért a pogányok számára ez az a szikla, amely halálra zúzza őket. Tehát minden nemzet darabokra törése az egész világ teljes megújulására utal; a régi elmúlik, és az új létrejön – ez a „darabokra törés” valódi jelentése. Értitek? Az utolsó szakaszban végzett munkám csak ezzel a néhány szóval összegezhető. Ez az Én csodálatos tettem, és meg kell értenetek az Én akaratomat szavaimból.

Előző: 117. fejezet

Következő: 119. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren