119. fejezet

Mindnyájatoknak fel kell fognotok az Én szándékaimat, és mindnyájatoknak meg kell értenetek az Én hangulatomat. Itt az ideje felkészülni a Sionba való visszatérésre. Ezen kívül semmi mást nem akarok tenni. Csak azt remélem, hogy egy napon hamarosan újra találkozhatom veletek, és minden pillanatot együtt tölthetünk Sionban. Gyűlölöm a világot, gyűlölöm a testet, és még inkább gyűlölök minden embert a földön. Nem akarom látni őket, mert mind olyanok, mint a démonok, az emberi természet legcsekélyebb nyoma sincs bennük. Nem akarok a földön élni; gyűlölök minden teremtményt, gyűlölök mindent, ami testből és vérből való. Az egész föld bűzlik a holttestektől; azonnal vissza akarok térni Sionba, hogy eltávolítsam a földről a holttestek bűzét, és az egész földet betöltsem az Én dicsőítésem hangjával. Visszatérek Sionba, elszakadok a testtől és a világtól, és senki sem állhat az utamba. Az Én embert ölő kezemnek nincsenek érzelmei! Mostantól kezdve senki sem beszélhet az egyház építéséről. Ha valaki mégis megtenné, nem bocsátok meg neki. (Azért, mert most van az elsőszülött fiaim melletti tanúságtétel ideje és a királyság felépítésének ideje; aki az egyház építéséről beszél, az rombolja a királyság építését, és félbeszakítja az Én irányításomat.) Minden készen áll, minden elő van készítve; már csak az elsőszülött fiak felmagasztalása és a mellettük való tanúságtétel van hátra. Amikor ez megtörténik, pillanatnyi késedelem és formaságokra való tekintet nélkül azonnal visszatérek Sionba – arra a helyre, amelyet éjjel-nappal az elmétekben őriztek. Ne csak azt figyeljétek, hogy a mai világ hogyan halad tovább simán és folyamatosan. Mindez a munka a Sionba való visszatérés munkája, ezért most ne törődjetek ezekkel a dolgokkal; amikor eljön a Sionba való visszatérés napja, minden teljessé válik. Ki ne szeretne mihamarabb visszatérni Sionba? Ki ne szeretné, hogy az Atya és a fiak mihamarabb újra egyesüljenek? Bármilyen élvezetesek is legyenek a földi örömök, nem tudják fogva tartani a testünket; felülemelkedünk a testünkön, és együtt térünk vissza Sionba. Ki merészeli ezt megakadályozni? Ki merészel akadályokat gördíteni? Én biztosan nem bocsátok meg azoknak! Félresöprök minden buktatót. (Ezért mondom azt, hogy nem tudok azon nyomban visszatérni Sionba. Elvégzem ezt a tisztító munkát, és ugyanakkor tanúságot teszek az Én elsőszülött fiaim mellett; ez a két munka egyszerre halad. Amikor a tisztító munka befejeződik, eljön az ideje annak, hogy kinyilatkoztassam az elsőszülött fiakat. A „botránykövek” a számos szolgálattevő, ezért mondom, hogy ez a két munka egyszerre zajlik.) Elsőszülött fiaim Velem fognak járni az egész univerzumban, a föld végső határáig, hegyeken, folyókon és mindenen át; ki merészeli ezt meggátolni? Ki merészeli ezt akadályozni? Az Én kezem nem ereszt el egykönnyen senkit sem; elsőszülött fiaim kivételével mindenkire haragszom, és mindenkit megátkozok. Egyetlen halandó sincs az egész földön, aki az Én áldásaimban részesülne; mindannyian megismerik az Én átkomat. A világ teremtése óta senkit sem áldottam meg; még ha adtam is áldást, azok puszta szavak voltak, soha nem valóság, mert teljes mértékben gyűlölöm a Sátánt; soha nem fogom megáldani, csak megbüntetni. Csak a végén, miután teljesen legyőztem a Sátánt, és Enyém a teljes győzelem, akkor adok anyagi áldásokat minden hűséges szolgálattevőnek, és hagyom, hogy örömüket leljék az Én dicsőítésemben, mert minden munkámat megvalósítottam.

Valóban, az Én időm nincs messze. A hatezer éves irányítási terv a szemetek láttára közeledik a befejezéshez. (Valóban a szemetek láttára. Ez nem valamiféle előkép; ezt láthatjátok az Én hangulatomból.) Elsőszülött fiaimat azonnal hazaviszem Sionba. Vannak, akik azt mondják: „Ha ez csak az elsőszülött fiakra vonatkozik, miért tart hatezer évig? És miért teremtetett oly sok embert?” Korábban már mondtam, hogy minden, ami az Enyém, értékes. Hogyne lennének az én elsőszülött fiaim még inkább azok? Mindent mozgósítani fogok, hogy Engem szolgáljon, sőt, felfedem hatalmamat, hogy minden ember láthassa, hogy az egész mindenség-világban egyetlen tárgy sincs, ami ne lenne a kezünkben, egyetlen ember sincs, aki ne állna a szolgálatunkban, és egyetlen dolog sincs, ami ne szolgálná a mi célunk megvalósulását. Mindent véghez fogok vinni. Számomra nem létezik az idő fogalma; bár hatezer év alatt akarom teljesíteni a tervet és az Én munkámat, Számomra minden független és szabad. Még ha hatezer évnél kevesebb is, amennyiben az Én meglátásom szerint eljön az idő, ki merne egy szót is szólni ellene? Ki merne kiállni és kénye-kedve szerint ítélkezni? A Saját munkámat Magam végzem, a Saját időmet Magam intézem. Senki, semmi és semmilyen dolog nem mer szándékosan cselekedni; mindent ráveszek, hogy kövessen Engem. Számomra nincs jó vagy rossz; ha Én azt mondom, hogy valami jó, az biztosan jó; ha Én azt mondom, hogy valami rossz, az is így van. Ne mérjetek Engem mindig emberi elképzelésekkel! Azt mondom, hogy az elsőszülött fiak Velem együtt áldottak – ki meri megtagadni az engedelmességet? Azonnal elpusztítalak téged! Megtagadod, hogy alávesd magad! Lázadó vagy! Egyszerűen irgalmatlan vagyok az emberiséghez, és a gyűlöletem már elérte a határát; egyszerűen nem tudok többé toleráns lenni. Az Én megítélésem szerint az egész mindenség-világot azonnal el kell pusztítani – csak akkor teljesedik be az Én nagyszerű munkám, csak akkor fejeződik be az Én irányítási tervem, és csak akkor oszlik el a szívemben lévő gyűlölet. Most már csak az Én elsőszülött fiaim melletti tanúságtétellel törődöm. Minden más ügyet félreteszek; először a fontos dolgokat teszem meg, majd a másodlagos dolgokat. Ezek az Én munkám lépései, amelyeket senki sem szeghet meg; mindenkinek azt kell tennie, amit Én mondok, nehogy átkom célpontjaivá váljanak.

Most, hogy munkámat befejeztem, megpihenhetek. Mostantól kezdve nem fogok többé dolgozni, hanem megparancsolom elsőszülött fiaimnak, hogy tegyenek meg mindent, amit akarok, mert az Én elsőszülött fiaim Én vagyok; az Én elsőszülött fiaim az Én személyem. Ez egyáltalán nem rossz; ne használjatok elképzeléseket ítéletalkotásra. Az elsőszülött fiakat látni annyi, mint Engem látni, mert mi egy és ugyanaz vagyunk. Így bárki, aki szétválaszt minket, Ellenem szegül, és Én nem bocsátok meg neki. Az Én szavaimban olyan titkok rejlenek, amelyek az ember számára felfoghatatlanok. Csak azok fejezhetnek ki Engem, akiket szeretek, és senki más; ezt Én határoztam el, és ezen senki sem változtathat. Az Én szavaim gazdagok, átfogóak és kifürkészhetetlenek. Mindenkinek nagy erőfeszítést kell fordítania az Én szavaimra, meg kell próbálnia gyakorta elgondolkodni azokon, és egyetlen szót vagy mondatot sem szabad kihagynia – máskülönben az emberek tévedésben fognak élni, és félre fogják érteni a szavaimat. Azt mondtam, hogy az Én természetem nem tűri el a sérelmet, ami azt jelenti, hogy az Én elsőszülött fiaimmal, akik mellett tanúságot tettem nem lehet szembeszegülni. Elsőszülött fiaim az Én természetem minden aspektusát képviselik, így amikor a szent trombita megszólal, akkor kezdek tanúságot tenni az elsőszülött fiakról, és így a szent trombita ezentúl az Én természetem fokozatos bejelentése lesz a tömeg számára. Más szóval, amikor az elsőszülött fiak nyilvánosságra jönnek, akkor fog nyilvánosságra jönni az Én természetem. Ki tudja ezt kifürkészni? Azt mondom, hogy még az általam feltárt titkok között is maradnak olyan titkok, amelyeket az emberek nem tudnak kibogozni. Ki próbálta közületek valóban megfejteni e szavak igazi jelentését? Vajon az Én természetem egy személynek a személyisége, ahogyan azt ti elképzeltétek? Ezt gondolni súlyos tévedés! Ma bárki, aki látja az Én elsőszülött fiaimat, az áldás tárgya, és az látja az Én természetemet – ez teljes mértékben igaz. Elsőszülött fiaim egészében képviselnek Engem; minden kétséget kizáróan ők az Én személyem. Efelől senkinek sem lehetnek kétségei! Az engedelmesek kegyelemmel áldottak, a lázadók pedig átkozottak. Ezt parancsolom, és ezen senki sem változtathat!

Előző: 118. fejezet

Következő: 120. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren