34. fejezet

Mindenható Isten a leghatalmasabb, mindenre képes és teljes igaz Isten! Nemcsak, hogy ő tartja a hét csillagot, fel van ruházva a hét Lélekkel, hét szeme van, felnyitja a hét pecsétet, és felbontja a tekercset, de ami még ennél is több, Ő irányítja a hét csapást és a hét poharat, és felfedi a hét mennydörgést. Ő volt az is, aki sok idővel ezelőtt megszólaltatta a hét trombitát! Minden, amit Ő teremtett és végzett el, dicsérje Őt, hozzon Neki dicsőséget, és magasztalja az Ő trónját. Ó, Mindenható Isten! Te vagy minden. Te végeztél el mindent, és Veled minden teljes, ragyogó, önálló, szabad, erős és erőteljes! Egyáltalán semmi nincs elrejtve vagy eltitkolva; Veled minden rejtély feltárul. Mindemellett Te megítélted megszámlálhatatlan ellenségeidet, kinyilatkoztatod fenségedet, megjeleníted pusztító tüzedet, megmutatod haragodat, és mindenekfelett kinyilvánítod páratlan, örökké tartó, kimondhatatlanul végtelen dicsőségedet! Minden népek keljenek fel, és éljenezzenek, énekeljenek fenntartások nélkül, dicsőítve ezt a mindenható, teljesen hiteles, életteljes, bőkezű, dicsőséges és igaz Istent, aki öröktől fogva és mindörökké létezik. Trónját folyamatosan magasztalják, nevét dicsérjék és dicsőítsék! Ez az Én örök akaratom – Istené –, és ez egy korlátlan áldás, amelyet Ő kinyilatkoztat és reánk áraszt! Ki az közülünk, aki nem örökli meg? Isten áldásának megörökléséhez magasztalni kell az Ő szent nevét, és el kell jönni imádásban körbeállni az Ő trónját. Mindenki, aki más indíttatásból és más szándékkal járul Elé, elolvad az Ő pusztító tüzében. Ma van az a nap, amikor az Ő ellenségei megítéltetnek, és ugyanezen a napon el is pusztulnak. És ez a napja továbbá annak is, hogy Én, Mindenható Isten, kinyilatkoztatom magam, és elnyerem a dicsőséget és a tiszteletet. Ó, minden népek! Hamar keljetek fel, hogy dicsérjétek és fogadjátok Mindenható Istent, aki az emlékezet előtti idők óta mindörökké küldi ránk szerető jóságát, megváltást hoz és áldásokat küld ránk, teljessé teszi az Ő fiait, és sikeresen felépíti az Ő királyságát! Ez Isten csodás tette! Ez Isten időtlen előre elrendelése és terve – hogy Ő Maga jött el, hogy megmentsen minket, hogy teljessé tegyen és dicsőségébe vezessen minket.

Mindazok, akik nem kelnek fel, és nem tesznek tanúságot, a vakok ősei és a tudatlanság királyai. Ők lesznek az örök tudatlanok, a végtelen bolondok; az örök halottak, akik vakok. Ezért kell a mi lelkünknek felélednie! Minden ember keljen fel! Magasztaljátok, dicsérjétek és dicsőítsétek vég nélkül a dicsőség Királyát, az irgalom Atyját, a megváltás Fiát, a bőséges hét Lelket, a Mindenható Istent, aki fenséges pusztító tüzet hoz és igaz ítéletet, és aki a végsőkig elegendő, bőkezű, mindenható és teljes. Az Ő trónját örökké magasztalni fogják! Minden ember lássa meg, hogy ez Isten bölcsessége; ez az Ő csodálatos útja a megváltáshoz és az Ő dicső akaratának beteljesedése. Ha nem kelünk fel, és nem tanúskodunk, akkor miután elmúlik a pillanat, már nincs visszaút. Az, hogy áldásokat vagy balszerencsét szerzünk magunknak, utunk jelenlegi szakaszában dől el, annak alapján, hogy mit teszünk, mit gondolunk, és mit élünk meg jelenleg. Hogyan kell cselekednetek? Tegyetek tanúságot Isten mellett, és dicsőítsétek Őt mindörökké; dicsőítsétek Mindenható Istent, az utolsó napok Krisztusát – az örök, egyedülálló, igaz Istent!

Mostantól kezdve lássátok meg tisztán, hogy mindazok, akik nem tesznek tanúságot Istenről – akik nem tanúskodnak ezen egyedülálló, igaz Isten mellett, és azok is, akik kételkednek Benne – mind betegek és halottak és olyanok, akik szembeszegülnek Istennel! Isten szavai már az ősidők óta bebizonyosodtak: aki nem velem gyűjt, az tékozol, és aki nincs velem, az ellenem van – ez megváltoztathatatlan igazság, amely kőbe van vésve! Akik nem tanúskodnak Isten mellett, azok a Sátán talpnyalói. Az ilyen emberek azért jöttek, hogy megzavarják és megtévesszék Isten gyermekeit, és hogy az Ő irányítását félbeszakítsák; velük karddal kell foglalkozni! Mindazok, akik jó szándékot mutatnak feléjük, a saját pusztulásukat keresik. Hallgassatok Isten Lelkének szavaira, és higgyétek el azokat; járjatok Isten Lelkének útján, és éljétek meg Isten Lelkének szavait. Ezenfelül magasztaljátok a mindenható Isten trónját az idők végezetéig!

Mindenható Isten a hét Lélek Istene! Valamint a hét szemé és a hét csillagé is; Ő nyitja fel a hét pecsétet, és az egész könyvet ő nyitotta fel! Ő szólaltatta meg a hét trombitát, a hét pohár és a hét csapás is az Ő markában van, és akkor engedi szabadjára, amikor Ő akarja. Ó, a hét mennydörgés, amely mindig le volt pecsételve! Eljött az idő a felfedésükre! Ő, aki előhozza a hét mennydörgést, már megjelent a szemünk előtt!

Mindenható Isten! Veled minden független és szabad; nincs nehézség, és minden könnyedén folyik! Semmi sem mer akadályozni vagy hátráltatni Téged, és mindenki behódol Neked. Bárki, aki nem hódol be, meghal!

Mindenható Isten, a hétszemű Isten! Minden teljesen világos, minden fényes és látható, minden ki van nyilatkoztatva és le van csupaszítva. Vele minden kristálytiszta, és nemcsak Maga Isten ilyen, hanem az Ő fiai is ilyenek. Senki, semmilyen tárgy és semmilyen ügy nem marad rejtve Előtte és az Ő fiai előtt!

Mindenható Isten hét csillaga ragyogó! Az egyházat Ő tökéletesítette; Ő választja ki egyházának hírnökeit, és az egész egyházat Ő látja el. Ő nyitja fel mind a hét pecsétet, és Ő Maga teljesíti be az Ő irányítási tervét és akaratát. A könyv az Ő irányításának misztikus, lelki szövege, és Ő felnyitotta és kinyilatkoztatta!

Minden ember hallgassa az Ő hét trombitájának hangját. Vele minden ismertté válik, és nem lesz többé rejtve, és nincs többé bánat. Minden feltárul, és minden győzedelmes!

A Mindenható Isten hét trombitája nyílt, dicsőséges és győzedelmes trombita! Ezek egyúttal azok a trombiták is, amelyek megítélik az Ő ellenségeit! Az Ő győzelme közepette felemelkedik az Ő szarva! Ő uralja az egész világegyetemet!

Ő előkészítette a hét csapás poharait, ellenségeit célba véve, és rendkívüli áramlattal szabadulnak el, és mindezeket az ellenségeket felemésztik az Ő pusztító tüzének lángjai. Mindenható Isten megmutatja az Ő hatalmának erejét, és az Ő ellenségei mind elpusztulnak. Az utolsó hét mennydörgés már nincs lepecsételve Mindenható Isten előtt; ezek mind feltárulnak! Mind feltárulnak! Ellenségeit halálra adja a hét mennydörgéssel, megerősítve és szolgálatába állítva a földet, hogy többé soha ne pusztuljon el!

Az igaz Mindenható Isten! Örökké dicsőítünk Téged! Vég nélküli dicséretet érdemelsz, és végtelen magasztalást és dicsőítést! A Te hét mennydörgésed nemcsak a Te ítéletedet szolgálja, hanem még inkább a Te dicsőségedet és hatalmadat mutatja meg, hogy minden dolog be legyen végezve!

Minden nép a trón előtt ünnepel, dicsőítve és dicsérve Mindenható Istent, az utolsó napok Krisztusát! Hangjuk mennydörgésként rázza meg a világegyetemet! Kivétel nélkül minden dolog Miatta létezik és Miatta kel fel. Ki meri nem Neki tulajdonítani az összes dicsőséget, tiszteletet, hatalmat, bölcsességet, szentséget, győzelmet és kinyilatkoztatást? Ez az Ő akaratának beteljesedése, és ez az Ő irányítása építésének végső befejezése!

Előző: 33. fejezet

Következő: 35. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren