35. fejezet

Hét mennydörgés jön elő a trónról, megrázza az univerzumot, felborítja az eget és a földet, és visszhangzik az egeken át! A hang átüti a fület, és az emberek nem menekülhetnek előle, és nem is bújhatnak el előle. Mennydörgés és villámlás tör ki, és egy pillanat alatt ég és föld átalakul, és az emberek a halál küszöbén állnak. Aztán villámgyorsan az egész kozmoszt beborítja az égből hulló heves felhőszakadás! A föld legtávolabbi zugaiban olyan alaposan, mint egy zuhany, nem tűr foltot, mivel tetőtől talpig mindent lemos; semmit nem lehet elrejteni előle, és senkit sem lehet elzárni előle. A mennydörgés morajlásai, mint a villámok, hideg fénnyel csillognak, és félelemmel remegtetik meg az embereket! Az éles kétélű kard lesújt a lázadás fiaira, és az ellenség katasztrófával néz szembe, nincs hová bújnia; elkábulnak a szél és az eső hevében, és az ütéstől megtántorodva azonnal holtan zuhannak a folyó vizekbe, és elsodródnak. Csak halál van, és nincs módjuk a túlélésre. A hét mennydörgés Tőlem származik, és az Én szándékomat közvetíti, azt, hogy lesújtsam Egyiptom legidősebb fiait, megbüntessem a gonoszokat és megtisztítsam gyülekezeteimet, hogy mindenki közelséget érezzen egymással, önmagukhoz hűen cselekedjenek, és egy legyen a szívük Velem, és hogy a kozmosz összes gyülekezete eggyé épülhessen. Ez az Én célom.

Megszólal a mennydörgés, és a jajgatás hangjai követik. Néhányan felébrednek a szendergésükből, nagyon megriadva lelkük mélyén kutatnak, és visszasietnek a trón elé. Felhagynak a vad trükközéssel és felháborító cselekedeteikkel; még nincs túl késő felébreszteni az ilyen embereket. A trónról nézek. Mélyen az emberek szívébe nézek. Megmentem azokat, akik komolyan és buzgón kívánnak Engem, és megszánom őket. Megmentem az örökkévalóságba azokat, akik szívükben mindennél jobban szeretnek Engem, akik megértik az Én akaratomat és követnek Engem az út legvégéig. A kezem biztonságosan fogja majd őket, hogy ne találkozzanak ezzel a jelenettel, és ne essen bántódásuk. Amikor meglátják ezt a villámlást, egyeseknek kimondhatatlan szenvedés van a szívükben, és rendkívüli megbánást éreznek. Ha ragaszkodnak ahhoz, hogy így viselkedjenek, már túl késő számukra. Ó, mindenki és minden! Ez mind meg fog történni. Ez is az Én egyik eszközöm az üdvösségre. Megmentem azokat, akik szeretnek Engem, és megsemmisítem a gonoszokat, megszilárdítom és tartóssá teszem királyságomat a földön, és tudomására adom minden nemzetnek és minden népnek, mindenkinek a világegyetemben és a föld végein, hogy Én fenség vagyok, Én tomboló tűz vagyok, Én vagyok az Isten, aki minden ember szívének legbelsejét kutatja. Ettől kezdve a nagy fehér trón ítélete nyíltan feltárul a tömegek előtt, és minden nép számára bejelentik, hogy megkezdődött az ítélet! Kétségtelen, hogy mindazokat, akiknek szavai nem szívből jövőek, akik kételkednek és nem mernek biztosak lenni, azokat az időpazarlókat, akik megértik kívánságaimat, de nem hajlandók azokat a gyakorlatba ültetni – mindannyiukat meg kell ítélni. Ügyelnetek kell arra, hogy megvizsgáljátok saját szándékaitokat és indítékaitokat, és elfoglaljátok a megfelelő helyeteket; gyakoroljátok komolyan szavaimat, becsüljétek meg az élettapasztalatokat, és ne cselekedjetek felszínes lelkesedéssel, hanem tegyétek életeteket felnőtté, éretté, stabillá és tapasztalttá – csak akkor lesztek kedvesek az Én szívemnek.

A Sátán lakájaitól és a gonosz szellemektől, akik megzavarják és lerombolják azt, amit Én építek, tagadjatok meg minden alkalmat arra, hogy a dolgokat a saját érdekükben aknázhassák ki. Szigorúan korlátozni kell őket és féken kell őket tartani; csak éles kard segítségével lehet foglalkozni velük. A legrosszabbakat azonnal ki kell irtani, hogy elkerüljük a későbbi bajokat. És a gyülekezet tökéletessé lesz, mentes minden deformációtól, és egészséges lesz, tele életerővel és energiával. A felvillanó villámlás nyomán mennydörgés csattanásai hallatszanak. Nem szabad hanyagnak lennetek, és nem szabad feladnotok, hanem mindent meg kell tennetek a felzárkózásért, és biztosan látni fogjátok, mit tesz az Én kezem, mit akarok nyerni, mit akarok eldobni, mit akarok tökéletesíteni, mit akarok kiirtani, mit akarok lesújtani – mindez a szemetek előtt fog kibontakozni, lehetővé téve, hogy tisztán lássátok az Én mindenhatóságomat.

A hét mennydörgés visszhangzik a tróntól a világegyetemig és a föld végéig. Egy nagy csoport ember meg lesz mentve, és aláveti magát Nekem trónom előtt. Az életnek ezt a fényét követve az emberek a túlélés módját keresik, és nem tudnak mást tenni, mint Hozzám jönni, letérdelni istentiszteletre, és szájukkal kiáltani a mindenható igaz Isten nevét, és hangot adni könyörgéseiknek. De akik ellenállnak Nekem, akik megkeményítik a szívüket, azoknak mennydörgés zeng a fülükben, és kétségtelenül el kell pusztulniuk. Egyszerűen ez a kimenetel vár rájuk. Szeretett fiaim, akik diadalmasak, Sionban fognak maradni, és minden nép meglátja majd, mit nyernek, és hatalmas dicsőség fog megjelenni előttetek. Valóban, ez egy nagy áldás, és ez egy olyan kedvesség, amiről nehéz beszélni.

A hét előretörő mennydörgés csattogása azok üdvössége, akik szeretnek Engem, akik igaz szívvel kívánnak Engem. Azok, akik Hozzám tartoznak, akiket előre elrendeltem és kiválasztottam, mind az Én nevem alá jöhetnek. Hallhatják az Én hangomat, amellyel Isten hívja őket. Hadd lássák a föld végein élők, hogy igaz vagyok, hűséges vagyok, jóság vagyok, könyörület vagyok, fenség vagyok, tomboló tűz vagyok, és végső soron könyörtelen ítélet vagyok.

Hadd lássa meg a világon mindenki, hogy Én vagyok Maga az igazi és teljes Isten. Minden ember teljesen meg van győződve, és senki sem mer többé ellenállni Nekem, sem megítélni vagy rágalmazni Engem. Ellenkező esetben azonnal rájuk törnek az átkok, és katasztrófa éri őket. Csak sírni tudnak és fogaikat csikorgatni, miután pusztulást hoztak saját magukra.

Tudja meg minden nép, legyen tudott az univerzumban és a föld végein, minden háztartásban és minden ember által: Mindenható Isten az egyetlen igaz Isten. Mindannyian egymás után térdre esnek és imádnak Engem, és még a gyermekek is, akik épp csak megtanultak beszélni, azt fogják kiáltani, hogy „Mindenható Isten”! A hatalmat birtokló tisztviselők is saját szemükkel látják majd, hogy az igaz Isten megjelenik előttük, és ők is leborulnak istentiszteletre, irgalomért és bocsánatért könyörögve, de ez már valóban túl késő, mert eljött a végzetük ideje. Csak megsemmisíteni lehet őket és a kifürkészhetetlen szakadékra ítélni. Véget fogok vetni az egész korszaknak, és még jobban megerősítem királyságomat. Minden nemzet és nép aláveti magát Nekem az örökkévalóságig!

Előző: 34. fejezet

Következő: 36. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren