85. fejezet

Akaratom eléréséhez különböző embereket használok: átkaim beteljesülnek azokon, akiket megfenyítek, ahogy áldásaim azokon, akiket szeretek. Tehát, az a kérdés, hogy közületek ki fog áldásaimban részesülni és ki fogja átkaimat szenvedni, teljes mértékben az Én egyetlen szavamtól függ; mindent az Én kijelentéseim határoznak meg. Tudod, hogy akihez Én most jó vagyok, az garantáltan mindig megkapja majd áldásaimat (vagyis, fokozatosan meg fog ismerni Engem és egyre biztosabb lesz Velem kapcsolatban, új fényt és kijelentéseket nyerve, és képes lesz lépést tartani munkám tempójával). Akiket Én gyűlölök (ez olyasvalami Bennem, amit az emberek kívülről nem láthatnak), olyan emberek, akik bizonyosan elszenvedik majd átkaimat, és ők kétségkívül a nagy vörös sárkány utódai közé tartoznak; mint ilyenek, részesülni fognak a nagy vörös sárkánynak szánt átkomból. Ami azokat illeti, akiknek a látványát ki nem állhatom, akiknek a képességét hiányosnak találom, és akiket sem tökéletesíteni, sem használni nem tudok, nekik még mindig lesz esélyük az üdvözülésre, és ők az Én fiaim között lesznek majd. Ha valaki az Én képességeim egyikének sincs birtokában, nincs lelki megértése, és nem ismer Engem, viszont lelkes a hozzáállása, akkor azt az illetőt kijelölöm arra, hogy népem egyik tagja legyen. Azokra, akik átkaimban részesülnek, úgy tekintek, mint akik nem üdvözülhetnek, és ők azok, akiket gonosz szellemek szálltak meg. Alig várom, hogy kirúgjam őket. A nagy vörös sárkány szülte őket, és ők azok, akiket legjobban gyűlölök. Mostantól kezdve nincs szükségem arra, hogy szolgálatot tegyenek Nekem. Egyszerűen nem akarom őket többé! Egyiküket sem akarom! Még az is hatástalan, ha sírnak és fogaikat csikorgatják Előttem; rá sem nézek egyikükre sem. Egyszerűen csak arrébb rúgom őket. Te miféle dolog vagy? Megérdemled, hogy Előttem legyél? Méltó vagy? Még mindig tetteted, hogy jó ember vagy, és alázatot színlelsz! Miután elkövetted az a rengeteg gaztettet, megkímélhetlek vajon? És akkor, abban a pillanatban, amikor felkelsz Előttem, máris újból dacolni kezdesz Velem. Soha semmilyen jó szándékod nem volt; csak be akarsz csapni Engem! Valóban jóvá válhatsz, holott a nagy vörös sárkány ivadéka vagy? Lehetetlen! Én már megátkoztalak, és keresztül-kasul megítéllek téged! Teljes szívből, őszintén, és fegyelmezetten szolgálj Nekem, aztán térj vissza a feneketlen mélységedbe! Részesülni szeretnél a királyságomból? Álmodozol! Milyen szégyentelen vagy! Te, a mocskos és szennyes testeddel, bizonyos fokig megrontva, mégis még mindig van merszed Elém állni! Menj az útból! Ha tovább késlekedsz, keményen meg foglak büntetni! Le kell leplezni mindazokat, akik aljasságba és csalárdságba bonyolódnak Előttem. Hová bújhatsz? Hol rejtőzhetnél el? Nem számít, mennyit ravaszkodsz vagy rejtőzködsz, tényleg megszökhetsz az Én irányításom alól? Ha nem végzel megfelelő szolgálatot Értem, akkor még rövidebb lesz az életed; azonnal véged lesz!

Teljesen érthetően elmondom nektek, hogy milyen fajta emberek az Én elsőszülött fiaim, és megfelelő bizonyítékot szolgáltatok. Máskülönben nem tudnátok elfoglalni a megfelelő helyeteket, és helyette felelőtlenül ti magatok hoznátok döntéseket arról, hogy milyen hely illessen meg titeket. Egyesek túl alázatosak lennének, mások pedig túl gátlástalanok; azok pedig, akik nem rendelkeznek az Én képességemmel, vagy akiknek a képességei túlságosan hiányosak, mind azt kívánnák, bárcsak az elsőszülött fiaim lennének. Milyen megnyilvánulásaik vannak azoknak, akik az Én elsőszülött fiaim? Először is, ők arra összpontosítanak, hogy felfogják akaratomat, és figyelembe vegyék azt. Ezen túlmenően, a Szentlélek mindannyiukon munkálkodik. Másodszor, kitartóan keresnek bent a lelkükben, tartózkodnak a kicsapongástól, és mindenkor az Én határaimon belül maradnak; rendkívül normálisak. Valamint, amikor így tesznek, nem imitálnak. (Mivel arra koncentrálnak, hogy érzékeljék a Szentlélek munkáját, és figyelembe veszik a szeretetemet irántuk, ezért mindenkor óvatosak, és mélyen félnek attól, hogy egy Engem eláruló vagy Velem dacoló gondolkodásmódba essenek.) Harmadszor, teljes szívükből cselekszenek Értem, képesek egész lényüket feláldozni, és már leromboltak minden elképzelést a saját jövőbeni kilátásaikról, életükről, arról, hogy mit esznek, mit viselnek, mit használnak, és hol élnek. Negyedszer, folyamatosan éheznek és szomjaznak az igazságosságra, és úgy hiszik, hogy túl sok hiányosságuk van és túlságosan éretlenek. Ötödször, ahogy már említettem, a világban jó a megítélésük, de a világ népe félredobta őket. Az ellenkező nemmel való kapcsolataikban erkölcsileg feddhetetlenek. Mindez bizonyíték, de most még nem tudom teljesen felfedni ezeket nektek, mert munkám még nem érte el ezt a szakaszt. Elsőszülött fiak, emlékezzetek! Az élet érzései bennetek, a félelmetek és szeretetetek Irántam, a Rólam való tudásotok, ahogy kerestek Engem, a hitetek – mindezek a dolgok az Én irántatok érzett szeretetemet testesítik meg; mind olyan bizonyíték, amelyet Én adok nektek, hogy igazán az Én szeretett fiaimmá válhassatok, és ugyanolyanok lehessetek, mint Én, egyetek, éljetek és áldásokat élvezzetek Mellettem, semmihez sem fogható dicsőségben.

Nem lehetek engedékeny senki iránt, aki üldözött Engem, senki iránt, akinek nem volt ismerete Rólam (beleértve azt is, mielőtt az Én nevemről tanúságot tettek), aki úgy hitte, hogy Én ember vagyok, vagy bárki iránt, aki káromolt Engem és gyalázott Engem a múltban. Még ha most a leghangzatosabb tanúságot tennék is Értem, az sem lenne elég jó. Azzal, hogy a múltban üldöztek Engem, szolgálatot tettek Nekem, és ha azok az emberek ma tanúságot tennének Mellettem, akkor is az Én eszközeim lennének. Csak azoknak veszem bármi hasznát, akik mára igazán tökéletessé váltak Általam, mert Én vagyok az igazságos Isten Maga, és Én a testből jöttem ki és leválasztottam Magam minden földi eredetű kapcsolatról. Én Maga Isten vagyok, és minden ember, ügy és dolog, amely egykor körülöttem volt, az Én kezemben van. Nincsenek érzelmeim, és minden dologgal igazságosságot gyakorlok. Én egyenes vagyok, és a szenny legapróbb része sem mocskolt be. Értitek szavaim jelentését? Ti is képesek vagytok elérni ezt? Az emberek úgy hiszik, hogy Én is normális emberi mivolttal rendelkezem, van családom és érzelmeim – de tudjátok, hogy teljes tévedésben vagytok? Én Isten vagyok! Elfelejtettétek ezt? Össze vagytok zavarodva? Még mindig nem ismertek Engem!

Igazságos voltom már teljességgel feltárult nektek. Bárhogyan is foglalkozom bármilyen embertípussal, az felfedi mind igazságosságomat, mind fenségemet. Mert Én vagyok az Isten Maga, aki haragot hoz Magával, nem fogom hagyni, hogy akár egyetlen ember is megússza, aki üldözött vagy becsmérelt Engem. Egy ilyen szigorú feltétel mellett, felismeritek ezt? Azok, akiket kiválasztottam és eleve elrendeltem, olyanok, mint a ritka igazgyöngyök vagy achát darabkák; nagyon kevés van belőlük. Ez azért van, mert meg van szabva, hogy sokkal kevesebb olyan ember legyen, akik királyokként uralkodnak majd, mint azok, akik az Én népem lesznek, és ez bizonyítja erőmet és csodálatos tetteimet. Gyakran mondom, hogy meg foglak jutalmazni titeket és koronákat adományozok nektek, és hogy Velem végtelen dicsőség van jelen. Mit értek a jutalmak, koronák és dicsőség alatt? Az emberek abban az elképzelésben vannak, hogy a jutalmak anyagi dolgok, mint az élelem, a ruházat vagy más használható dolgok, ez azonban egy teljesen idejétmúlt gondolkodás. Ez nem az, amit Én értek a fenti kifejezések alatt, hanem inkább egy téves felfogás. A jutalmak olyan dolgok, amelyeket most azonnal lehet megszerezni, és részei a kegyelemnek. Azonban van néhány olyan jutalom is, amelyek a testi örömökhöz kapcsolódnak, és azok, akik szolgálatot végeznek Értem, de akiket nem fogok megmenteni, némi fizikai élvezetet is elnyerhetnek (habár attól azok még ugyanúgy anyagi dolgok, amelyek az Én szolgálatomban állnak). A korona nem a hivatal jelvénye; vagyis nem egy materiális dolog, amit azért adok nektek, hogy élvezhessétek, hanem ez egy új név, amit nektek adományozok, és aki csak képes az új nevedhez méltón élni, olyasvalaki lesz, aki koronát nyert, ami az áldásaim elnyerését jelenti. A jutalmak és koronák az áldások egy részét alkotják, ám az áldásokkal összehasonlítva annyira különbözőek, mint az ég és föld. Emberi elképzelésekkel egyszerűen nem lehet elgondolni a dicsőséget, mert a dicsőség nem anyagi dolog. Számukra ez egy rendkívül elvont fogalom. Akkor hát pontosan mi a dicsőség? Mit jelent azt mondani, hogy ti Velem együtt dicsőségben fogtok alászállni? Az Én teljességem, vagyis ami Én vagyok és ami az Enyém, az irgalom és szeretetreméltóság (a fiaim iránt), valamint igazságosság, fenség, ítélet, harag, átkozás és égetés (minden ember számára) – az Én személyem dicsőség. Miért mondom, hogy Velem végtelen dicsőség van? Azért, mert Velem határtalan bölcsesség van, ahogy összehasonlíthatatlan bőség is. Ezért az, hogy Velem együtt leszálltok dicsőségben, azt jelenti, hogy ti már teljességre jutottatok Általam, birtokoljátok azt, ami Én vagyok és ami az Enyém, Én teljessé tettelek titeket, ti rendelkeztek Engem félő szívvel, és nem szálltok szembe Velem. Biztos, hogy ez mostanra már világos a számotokra!

A föld minden nemzetét érintő feszült helyzet elérte csúcsát, és mindannyian állhatatosan készülnek arra, hogy Engem szolgáljanak és elfogadják a hamvasztást, amit elhozok nekik. Amikor haragom és égetésem megérkezik, nem lesz előzetes jele. De Én tudom, hogy mit teszek, és teljesen tisztában vagyok vele. Biztosnak kell lennetek a szavaimban, és sietve elő kell készítenetek mindent. Készüljetek fel pásztorolni azokat, akik külföldről jönnek keresve. Emlékezzetek erre! Kína – azaz minden egyes személy és hely Kínán belül – ki van téve átkaimnak. Értitek szavaim jelentését?

Előző: 84. fejezet

Következő: 86. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren