84. fejezet

Rólam való ismeretük hiánya miatt az emberek számtalanszor félbeszakították az Én irányításomat és aláaknázták terveimet, ám soha nem voltak képesek meggátolni lépteim előrehaladását. Ez azért van így, mert Én a bölcsesség Istene vagyok. Végtelen bölcsesség rejlik Bennem, és határtalan, kifürkészhetetlen rejtélyek lakoznak Bennem. Az emberek időtlen idők óta sosem tudták kifürkészni és teljesen megérteni ezeket. Hát nem így van? Nem csupán bölcsesség van minden kimondott szavamban, de minden szó tartalmazza az Én elrejtett titkaimat is. Velem minden rejtély; minden részem rejtelem. A mai napig alig láttatok misztériumot; vagyis láttátok személyemet, de még meg kell fejtenetek a Bennem rejlő misztériumot. Az emberek csak az Én vezetésemet követve léphetnek be királyságomba; máskülönben elvesznek a világgal együtt, és hamuvá lesznek. Én vagyok a teljes Isten Maga; nem más vagyok, mint Maga Isten. A korábbi mondások, mint például az „Isten megnyilvánulása” már idejétmúltak; elkopott régi dolgok, amelyek többé nem alkalmazhatók. Közületek hányan értették már meg ezt? Hányan vagytok ilyen mértékben meggyőződve Rólam? Mindent Nekem kell világosan elmagyaráznom és megtanítanom.

A Sátán királysága elpusztult, népe pedig hamarosan befejezi Értem végzett szolgálatát. Egyesével fognak kiűzetni házamból, ami azt jelenti, hogy azok, akik különféle szerepekben parádéztak, már mind felfedték valós arcukat, és mindegyikük le fog vágatni királyságomról. Ne feledjétek! A mai naptól mindazok, akiktől Én elpártolok, beleértve azokat is, akiket a múltban elhagytam, azok, akik csak színészkednek és csak sarlatánok; ők pusztán megjátszották magukat Nekem, és amint ez az előadás véget ér, el kell hagyniuk a színpadot. Azok, akik valóban az Én fiaim, hivatalosan ott lesznek királyságomban, hogy részesüljenek szeretetemben és élvezzék az áldásokat, amelyeket már elkészítettem nektek. Áldottak az elsőszülött fiak! Mivel Én már előre kiképeztelek titeket, most alkalmasak vagytok a használatomra. Higgyétek, hogy Én vagyok a mindenható Isten. Azokat a dolgokat, amelyeket emberek nem tudnak megvalósítani, Én gond nélkül meg tudom tenni, és versenynek egyáltalán nincs helye. Ne feltételezzétek, hogy ti semmit sem tehetttek meg, vagy nem vagytok alkalmasak arra, hogy elsőszülött fiaim legyetek. Teljességel méltók vagytok! Ez azért van, mert minden dolog elvégzése Tőlem függ; minden Rám hagyatkozik, hogy beteljesüljön. Most miért érzitek úgy, hogy annyira érettek vagytok? Egyszerűen azért, mert még nem jött el az idő Számomra, hogy igazán használjalak titeket. Nagy tehetségeket nem lehet triviális dolgokra használni; értitek? Az egész univerzumi világban ti pusztán egy apró Kínára vagytok korlátozva? Vagyis az egész világegyetemben lévő összes ember nektek adatik majd, hogy pásztoroljátok és vezessétek őket, mert ti vagytok az elsőzülött fiak, testvéreitek vezetése pedig teljesítendő kötelességetek. Tudjátok ezt! Én vagyok a mindenható Isten! Még egyszer kihangsúlyozom, hogy Én engedem meg nektek, hogy jól érezzétek magatokat. Én vagyok az az Egy, aki munkálkodik – a Szentlélek mindenhol dolgozik, és személyesen veszi át a vezetést.

A múltban az embereknek nem volt megértésük üdvösségemről. Ti most már értitek? Üdvösségemnek több szempontja is van: az egyik, hogy néhányak számára egyáltalán nincs predesztináció, ami azt jelenti, hogy ők egyáltalán nem élvezhetik a kegyelmemet; egy másik az, hogy vannak, akik kezdetben eleve el lettek rendelve, akik egy ideig élvezik kegyelmemet, ám bizonyos idő múltán, amely időt Én határoztam meg előre, ki fogom vetni őket, és akkor életük teljesen véget ér. Megint másik szempont az, hogy vannak, akiket eleve elrendeltem és kiválasztottam, és akik örökkévaló áldásokat élveznek; ők az elejétől a végéig élvezik kegyelmemet, beleértve azokat a nehézségeket is, amiket azelőtt és azután szenvedtek el, hogy Engem elfogadtak, valamint az elfogadásomat követően Tőlem kapott megvilágosodást és megvilágítást is. Mostantól kezdve elkezdik majd élvezni áldásaimat – vagyis ők azok, akiket teljességgel üdvözítek. Ez a legegyértelműbb megnyilvánulása az Én hatalmas munkám beteljesülésének. Mire utalnak hát az áldások? Hadd kérdezzelek meg: Mi az, amit a legjobban tenni akartok? Mit gyűlöltök a legjobban? Minek a megszerzésében reménykedtek leginkább? A múltban fájdalmakon és nehézségeken mentetek át, mindezt annak érdekében, hogy Engem megnyerjetek és hogy életetek növekedhessen; azok a kegyelem egy részét alkotják. Az „áldások” azt jelenti, hogy a jövőben már nem lesznek meg azok a dolgaitok, amelyeket gyűlöltök, vagyis ezek a dolgok többé nem lesznek jelen a valódi életetekben; teljességgel el lesznek már távolítva, a saját szemetek láttára. Család, munka, feleség, férj, gyermekek, barátok és rokonok, sőt még az a napi három étkezés is, amelyet mindennap gyűlöltök, el fog tűnni. (Ez azt jelenti, hogy nem korlátoz az idő, és teljesen a testen kívül jársz. Egyedül jóllakott szellemed tudja fenntartani a testedet, ez azonban a testedre utal, nem pedig a húsra. Teljesen szabad és transzcendens leszel. Ez a legnagyszerűbb és legnyilvánvalóbb csoda, amelyet Isten kinyilvánított a világ teremtése óta.) A föld minden részecskéje el lesz távolítva testetekből, és teljesen szellemi testek lesztek, amelyek szentek és szeplőtelenek, képesek a világegyetemen át utazni, és a föld végéig. Attól az időtől fogva megszabadultok majd mindattól a bonyodalmas mosakodástól és súrolástól is, és egyszerűen csak tökéletesen jól fogjátok érezni magatokat. Onnantól kezdve nem fogtok többé a házasságra gondolni (mivel Én egy korszaknak vetek véget, nem pedig a világot teremtem), és nem lesz több szülési fájdalom, amelyek annyira gyötrelmesek a nők számára. A jövőben dolgozni és fáradozni sem fogtok többé. Teljesen el fogtok merülni az Én szeretetem ölelésében, élvezve az áldásokat, amelyeket rátok árasztottam. Ez abszolút. Miközben élvezitek ezen áldásokat, a kegyelem továbbra is követ majd benneteket. Mindaz, amit elkészítettem számotokra – vagyis ritka és értékes kincsek az egész világról – nektek adatnak. Most nem tudjátok sem elgondolni, sem elképzelni mindezeket, és ezelőtt még senki nem részesült bennük. Amikor ezek az áldások rátok szállnak, végtelenül el lesztek ragadtatva – de ne feledjétek, hogy mindezek az Én erőmnek, az Én cselekedeteimnek, az Én igazságosságomnak, és még inkább, az Én fenségemnek köszönhetők. (Én kegyelmes leszek azokhoz, akikről úgy döntök, hogy kegyelmes leszek hozzájuk, és irgalmas leszek azokhoz, akikhez irgalmas akarok lenni.) Abban az időben, nem lesznek szüleitek, és nem lesznek vér szerinti kapcsolatok. Ti mind olyan emberek vagytok, akiket szeretek, az Én szeretett fiaim. Onnantól kezdve senki nem mer majd elnyomni titeket. A felnőtté válásotok ideje lesz ez, és egyúttal olyan időszak, amelyben vasvesszővel uraljátok majd a népeket! Ki merészeli akadályozni szeretett fiaimat? Ki meri megtámadni őket? Mindenki félni fogja az Én szeretett fiaimat, mert az Atya dicsőséget nyert. Mindazok a dolgok, amelyeket soha senki nem tudott elképzelni, megjelennek majd szemeitek előtt; korlátlanok lesznek, kimeríthetetlenek, és végtelenek. Bizonyos, hogy hamarosan nem kell már a nap perzselését vagy a gyötrő hőséget elviselnetek, a hidegtől sem kell majd szenvednetek, vagy érezni az eső, a hó és a szél érintését. Ez azért van, mert Én szeretlek titeket, és ez teljes mértékben az Én szeretetem világa lesz. Mindent megadok nektek, amit akartok, és mindent elkészítek számotokra, amire szükségetek van. Ki merészeli azt állítani, hogy Én nem vagyok igazságos? Azonnal megöllek téged, mert korábban megmondtam, hogy az Én haragom (a gonoszokkal szemben) az örökkévalóságig fog tartani, és egy cseppet sem fogok megenyhülni. Ám szeretetem (az Én szeretett fiaim iránt) szintén örökké tart majd; a legkisebb mértékben sem fogom visszatartani azt.

Azok az emberek, akik szavaimat ma ítéletként hallgatják, azok, akik nem a megfelelő állapotban vannak. Mire ezt felfedezik azonban, a Szentlélek már elhagyja őket. A teljes univerzumi világból közületek lettek kiválasztva az elsőszülött fiak, míg a fiak és a nép csak egy kis töredéketeket teszi ki. A hangúlyom a teljes univerzumi világon van, ami azt jelenti, hogy a fiak és a nép a világ minden nemzete lettek kiválasztva. Értitek? Miért hangsúlyozom újra meg újra, hogy az elsőszülött fiaknak gyorsan fel kellene nőniük és kimenniük, hogy vezessék azokat a külföldieket? Értitek szavaim valódi jelentését? Ez azért van, mert Kína olyan nemzet, amelyet elátkoztam; amely a legjobban üldözött Engem, és Én ezt a nemzetet gyűlölöm legjobban. Tudnotok kell, hogy elsőszülött fiaim és Én a mennyből jövünk és univerzális nép vagyunk; nem tartozunk egyetlen nemzethez sem. Hagyjatok fel azzal, hogy emberi elképzelésekhez ragaszkodtok! Ez azért van, mert felfedtem nektek személyemet. Minden Rajtam múlik. Emlékeztek szavaimra? Miért mondom, hogy egyre kevesebb ember van köztetek, és hogy a lakosság egyre kifinomultabb? Ez azért van, mert üdvösségem fokozatosan az univerzum világa felé fordul. A kivetettek, akik elfogadták Nevemet, ők azok, akik szolgálatot végeztek az elsőszülött fiak tökéletesítése érdekében. Értitek? Miért mondom, hogy ők mind olyanok, akik szolgálatot tettek fiaimért? Most már igazán értitek, ugye? A szám valóban gyér; bizonyosan kevesen vannak. Ám azok az emberek jelentős hasznokhoz jutottak az Én fiaim miatt, és sokat élveztek kegyelmemből – és ezért mondtam, hogy most utoljára mentem meg az emberi fajt. Most már ismeritek szavaim valódi jelentését! Súlyosan megfenyítek bárkit, aki ellenáll Nekem, az arcomat pedig azok felé fordítom, akik megvédenek Engem. Ez azért van, mert Én már a kezdetektől mindig is fenséges és igazságos Isten voltam, és minden fel fog tárulni nektek. Én gyorsan, csodálatos módokon munkálkodom, és hamarosan olyan csodadolgok fognak történni, amit az ember elképzelni sem tud. Úgy értem, hogy azonnal és hamarosan. Értitek? Késlekedés nélkül törekedjetek az életbe való belépésre! Szeretett fiaim, minden dolog értetek van itt, és minden dolog miattatok létezik!

Előző: 83. fejezet

Következő: 85. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren