14. fejezet

Most valóban sürget az idő. A Szentlélek sokféle módszert használ, hogy Isten szavaiba vezessen bennünket. Légy felvértezve minden igazsággal, légy megszentelve, és légy valóban közel Hozzám és állj kapcsolatban Velem, és nem lesz megengedve neked, hogy válogass. A Szentlélek munkája érzelemmentes, és nem érdekli, hogy milyen ember vagy. Amennyiben hajlandó vagy keresni és követni – nem hozva fel kifogásokat, és nem vitatkozva saját nyereségeidről és veszteségeidről –, hanem éhesen és szomjasan keresni az igazságot, akkor Én megvilágosítalak. Függetlenül attól, hogy mennyire ostoba és tudatlan vagy, Én nem ezekre a dolgokra koncentrálok. Megnézem, milyen keményen dolgozol pozitív szempontból. Ha továbbra is ragaszkodsz az én elképzeléshez, és saját kis világodban forogsz körbe, akkor azt hiszem, veszélyben vagy... Mi az elragadtatás? Mit jelent elhagyottnak lenni? Hogyan élj ma Isten előtt? Hogyan kell aktívan együttműködnöd Velem? Dobd el saját elképzeléseidet, elemezd magad, vedd le az álarcodat, lásd tisztán saját valódi arcodat, utáld magad, olyan szíved legyen, amely éhesen és szomjasan keresi az igazságot, hidd azt, hogy te magad valóban nem érsz semmit, légy hajlandó lemondani önmagadról, légy képes felhagyni az összes saját módszereddel, csendesedj el Előttem, ajánlj fel több imát, támaszkodj Rám komolyan, nézz fel Rám, és soha sem hagyd abba a Hozzám való közeledést és a Velem való kommunikációt – ezekben a dolgokban található meg a kulcs. Az emberek gyakran önmagukban maradnak, és ezért nincsenek Isten előtt.

A Szentlélek jelenlegi munkáját valóban nehezen tudják elképzelni az emberek, és mindenki belép a valóságba; tényleg nem elfogadható meggondolatlannak lenni erről. Ha a szívetek és a lelketek rossz helyen van, akkor nem lesz módotok az előrejutásra. Az elejétől a végéig mindig ébernek kell lennetek, és ügyeljetek arra, hogy elővigyázatosak legyetek a hanyagsággal szemben. Áldottak azok, akik állandóan éberek és várnak, és csendben állnak Előttem! Áldottak azok, akik szívükben mindig felnéznek Rám, akiknek gondja van rá, hogy figyelmesen hallgassák az Én hangomat, akik odafigyelnek az Én tetteimre, és gyakorlatba ültetik az Én szavaimat! Az idő valóban nem tűrhet további halogatást; mindenféle csapás fog tombolni, megnyitva ádáz, véres szájait, hogy felfaljon mindannyiótokat, mint egy árvíz. Fiaim! Eljött az idő! Nincs már helye a töprengésnek. Az egyetlen kiút, amely az Én védelmem alá fog vonni titeket, az az, hogy visszatértek Elém. Rendelkeznetek kell a fiúgyermek jellemének erejével; ne legyetek gyengék vagy csüggedtek. Lépést kell tartanotok Velem, nem tagadhatjátok meg az új fényt, és ahogy megmondom nektek, hogyan egyetek és igyatok az Én szavaimból, vessétek alá magatokat, és megfelelően egyetek és igyatok belőlük. Van még idő önkényesen veszekedni vagy küzdeni egymással? Tudtok háborúzni, ha nem laktok jól, és nem vagytok teljesen felvértezve az igazsággal? Ha le akarjátok győzni a vallást, teljes mértékben fel kell legyetek vértezve az igazsággal. Egyetek és igyatok többet szavaimból, és gondolkozzatok tovább rajtuk. Önállóan kell ennetek és innotok az Én szavaimból, és kezdjétek azzal, hogy közeledtek Istenhez. Legyen ez figyelmeztetés számotokra! Vigyáznod kell! Azok, akik okosak, gyorsan rá kell ébredjenek az igazságra! Mondj le mindenről, amitől nem akarsz megválni. Még egyszer mondom neked, hogy az ilyen dolgok valóban károsak az életedre, és nem használnak semmit! Remélem, hogy cselekedeteidben támaszkodni tudsz Rám; különben az egyetlen út előre a halál útja – akkor hova fogsz menni, hogy keresd az élet útját? Vond vissza szívedet, amely szereti külső dolgokkal elfoglalni magát! Vond vissza szívedet, amely nem engedelmeskedik másoknak! Ha az életed nem tud megérni, és ha elhagynak, akkor nem olyan valaki leszel, aki elgáncsolta magát? A Szentlélek jelenlegi munkája nem az, amit te elképzelsz. Ha képtelen vagy lemondani elképzeléseidről, akkor nagy veszteség fog érni. Ha a munka összhangban állna az ember elképzeléseivel, akkor napvilágra kerülhetne a régi beállítottságod és az elképzeléseid? Képes lennél megismerni önmagad? Lehet, hogy még mindig úgy gondolod, hogy elképzelésektől mentes vagy, de ezúttal minden csúnya oldaladra egyértelműen fény fog derülni. Figyelmesen kérdezd meg magadtól:

Olyan vagy, aki aláveti magát Nekem?

Hajlandó és kész vagy feladni önmagadat és követni Engem?

Olyan vagy, akik tiszta szívvel keresi az Én arcomat?

Tudod, hogyan közeledj Hozzám és kommunikálj Velem?

El tudsz csendesedni Előttem és keresni az Én akaratomat?

A gyakorlatba ülteted azokat a szavakat, amelyeket felfedek neked?

Képes vagy fenntartani egy normális állapotot Előttem?

Képes vagy átlátni a Sátán ravasz tervein? Van merszed leleplezni őket?

Hogyan veszed figyelembe Isten terhét?

Olyan ember vagy, aki tekintettel van Isten terhére?

Hogyan fogod fel a Szentlélek munkáját?

Hogyan szolgálsz összehangoltan Isten családján belül?

Hogyan teszel erős tanúságot Mellettem?

Hogyan vívod meg a jó harcot az igazságért?

Időt kell szánnod arra, hogy alaposan átgondold ezeket az igazságokat. A tények elegendőek annak bizonyítására, hogy a nap rendkívül közel van. Teljességre kell jutnod mielőtt bekövetkeznek a katasztrófák – ez egy fontos ügy, egy nagyon sürgős ügy, amit meg kell oldani! Vágyom rá, hogy teljessé tegyelek, de látom, hogy ti valójában kissé féktelenek vagytok. Van bátorságotok, mégsem használjátok azt a legjobban, és nem fogtátok fel a legfontosabb dolgokat; ehelyett minden, amit felfogtok, triviális dolog. Mi értelme van ezekről a dolgokról tanácskozni? Nem időpocsékolás ez? Ilyen módon kedvességet mutatok nektek, de ti egyáltalán nem fejezitek ki elismeréseteket; csak harcoltok egymással – hát nem ment kárba minden fáradságos erőfeszítésem? Ha így folytatjátok, nem fogok időt szánni arra, hogy meggyőzzelek titeket! Azt mondom nektek, hogy ha nem ébredtek rá az igazságra, a Szentlélek munkája meg lesz vonva tőletek! Nem kaptok többet enni, és azt hihetitek, amit csak akartok. Kimerítően elmondtam szavaimat; rajtatok áll, hogy figyeltek-e vagy sem. Amikor eljön annak az ideje, hogy összezavarodtok, nincs előremutató utatok, és nem látjátok az igazi fényt, Engem fogtok hibáztatni? Micsoda tudatlanság! Mi legyen a következménye annak, ha olyan erősen ragaszkodtok a saját énetekhez, ha nem vagytok hajlandóak elengedni? A munkátok nem csupán a hiábavalóság gyakorlata lesz? Milyen szánalmas félredobva lenni, amikor katasztrófák történnek!

Most van a gyülekezet építésének döntő szakasza. Ha képtelenek vagytok proaktív módon együttműködni Velem, és teljes szívből felajánlani magatokat Nekem, és ha nem tudtok mindent feladni, akkor veszteség fog érni titeket. Rejthettek még más szándékokat? Ilyen módon engedékeny voltam veletek, várva, hogy megtérjetek és újrakezdjetek. Az idő azonban ezt már tényleg nem teszi lehetővé, és figyelembe kell vennem az összképet. Isten irányítási tervének célja érdekében minden halad előre, és lépéseim napról napra, óráról órára és pillanatról pillanatra menetelnek előre – azok, akik nem tudnak lépést tartani, el lesznek hagyva. Minden nap új fény van; minden nap új tetteket visznek véghez. Minden nap új dolgok merülnek fel, és akik nem látják a fényt, azok vakok! Akik nem követik, azok ki lesznek vetve...

Előző: 13. fejezet

Következő: 15. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren