13. fejezet

Jelenlegi állapototokban túlzottan ragaszkodtok az énről alkotott elképzelésekhez, és meglehetősen súlyos vallási széthúzások vannak köztetek. Nem vagytok képesek lélekben cselekedni, nem tudjátok felfogni a Szentlélek munkáját, és elutasítjátok az új világosságot. Nem látod nappal a napot, mert vak vagy, nem ismered az embereket, soha nem tudod elhagyni a „szüleidet”, hiányzik a szellemi tisztánlátásod, nem ismered fel a Szentlélek munkáját, és fogalmad sincs, hogyan edd és idd az Én szavamat. Problémát jelent, hogy magadtól nem tudod, hogyan edd és idd azt. A Szentlélek munkája napról napra elképesztő sebességgel halad előre; minden nap új világosság van, és minden nap új és friss dolgok is vannak. Te azonban nem érted. Ehelyett szeretsz kutakodni, személyes preferenciáid szemüvegén keresztül nézed a dolgokat, anélkül, hogy alaposan átgondolnád azokat, és kábultan hallgatsz. Nem imádkozol szorgalmasan lélekben, nem is tekintesz Rám, és nem elmélkedsz mélyebben a szavaimon. Így nincs egyebed, mint szavak, szabályok és doktrínák. Világos elképzelésednek kell lennie arról, hogyan egyed és igyad szavaimat, és gyakrabban kell Elém hoznod az Én szavaimat.

Manapság az emberek képtelenek elengedni önmagukat; mindig azt hiszik, hogy nekik van igazuk. Megrekedtek a saját kis világukban, és nem megfelelő emberek. Téves szándékaik és céljaik vannak, és ha kitartanak ezek mellett, akkor biztosan megítéltetnek, és súlyos esetben ki is űzetnek. Több erőfeszítést kell tenned a Velem való folyamatos közösség fenntartására, és nem csak azzal kell közösségben legyél, akivel szeretnél. Meg kell értened azokat, akikkel közösségben vagy, és közösségben kell lenned velük az élet szellemi dolgaival kapcsolatban; csak így tudsz életet adni másoknak, és pótolni hiányosságaikat. Nem szabad kioktató hangnemben beszélned hozzájuk; ez alapvetően rossz álláspont. A közösségben meg kell értened a szellemi dolgokat, bölcsességgel kell rendelkezned, és képesnek kell lenned megérteni, mi van az emberek szívében. Ha másokat akarsz szolgálni, akkor megfelelő embernek kell lenned, és úgy kell közösséget vállalnod, hogy mindent beleadsz.

A legfontosabb dolog most az, hogy képes legyél közösségben lenni Velem, hogy szorosan kommunikálj Velem, hogy egyedül egyél és igyál, és hogy közel kerülj Istenhez. A lehető leggyorsabban meg kell értened a szellemi dolgokat, és képesnek kell lenned arra, hogy világosan kifürkészd a környezetedet, és azt, hogy mi van elrendezve körülötted. Képes vagy-e megérteni, hogy mi vagyok Én? Létfontosságú, hogy aszerint egyél és igyál, aminek híján vagy, és az Én szavam szerint élj! Ismerd fel kezeimet, és ne panaszkodj! Ha panaszkodsz és elmenekülsz, elveszítheted annak a lehetőségét, hogy részesülj Isten kegyelmében. Kezdd azzal, hogy közel kerülsz Hozzám! Mi hiányzik belőled, és hogyan kellene közel kerülnöd Hozzám, és megértened a szívemet? Az emberek nehezen tudnak közel jönni Hozzám, mert nem tudják elengedni önmagukat. Beállítottságuk állandóan ingatag, egyfolytában meggondolják magukat, és ezek az emberek önhittek és önelégültek lesznek, amint egy kis ízelítőt kapnak az édesből. Némely ember még nem ébredt fel; mennyire testesíti meg az, amit mondasz azt, ami vagy? Mennyi ebből az önvédelem, mennyi a mások utánzása, és mennyi a szabályok követése? Azért nem tudod felfogni vagy megérteni a Szentlélek munkáját, mert nem tudod, hogyan kerülj közel Hozzám. Kívülről nézve mindig elmerengsz a dolgokon éned és elméd elképzeléseire támaszkodva; titokban vizsgálódsz, és kicsinyes cselszövésekbe bocsátkozol, s még csak nyilvánosságra sem tudod hozni őket. Ez azt mutatja, hogy nem igazán érted meg a Szentlélek munkáját. Ha valóban tudod, hogy valami nem Istentől származik, akkor miért félsz kiállni és elutasítani azt? Hányan tudnátok kiállni és beszélni az Én nevemben? Hiányzik belőletek a fiúgyermek jellembeli erejének legparányibb része is.

Mindannak, ami most el van rendezve, az a célja, hogy neveljen benneteket, hogy növekedjetek az életetekben, hogy élénkké és buzgóvá tegye lelketeket, és felnyissa lelki szemeiteket, hogy felismerjétek, mely dolgok jönnek Istentől. Ami Istentől való, az képessé tesz arra, hogy hozzáértéssel és teherrel szolgálj, s hogy lélekben állhatatos légy. Mindaz, ami nem Tőlem való, üres; nem nyújt neked semmit, űrt okoz a lelkedben, és elveszíted miatta hitedet, és távolságot szül közted és Köztem, csapdába ejtve téged a saját elmédben. Ha lélekben élsz, akkor most felülemelkedhetsz mindenen a materialista világban, de ha az elmédben élsz, akkor a Sátán megtéveszt; ez egy zsákutca. Ez most nagyon egyszerű: a szíveddel nézz Rám, és lelked azon nyomban megerősödik. Lesz utad a gyakorláshoz, és Én vezetni fogom minden lépésedet. Az Én szavam minden időben és mindenhol feltárul előtted. Nem számít, hogy hol, mikor, vagy milyen kedvezőtlen a környezet, Én tisztánlátásra késztetlek, és ha a szíveddel Rám nézel, feltárul előtted az Én szívem, ily módon lefutod az előtted lévő utat, és soha nem tévedsz el. Vannak, akik kívülről próbálnak ráérezni az útjukra, de soha nem teszik ezt lelkükből. Gyakran nem tudják felfogni a Szentlélek munkáját. Amikor közösségben vannak másokkal, csak még jobban összezavarodnak, mivel nincs követendő útjuk, és nem tudják, mit tegyenek. Ezek az emberek nem tudják, mi bántja őket; lehet, hogy sok mindenük van, és belülről gazdagon el vannak látva, de vajon van ennek bármi haszna? Tényleg van követendő utad? Rendelkezel valamilyen megvilágítással vagy megvilágosodással? Van valami új betekintésed? Előre haladtál, vagy visszaléptél? Lépést tudsz tartani az új fénnyel? Nincs alávetettséged; az általad gyakran emlegetett alávetettség nem más, mint üres beszéd. Engedelmes életet éltél-e?

Mekkora akadályt jelent az ember önelégültsége, elbizakodottsága, önteltsége és arroganciája? Ki a hibás, ha nem tudsz belépni a valóságba? Alaposan meg kell vizsgálnod önmagad, hogy lásd, megfelelő ember vagy-e. Céljaidat és szándékaidat Engem szem előtt tartva tűzöd ki? Minden szavadat és cselekedetedet az Én jelenlétemben mondod és teszed? Megvizsgálom minden gondolatodat és ötletedet. Nem érzed bűnösnek magad? Hamis arcot mutatsz másoknak, és nyugodtan önelégültséget színlelsz; ezt azért teszed, hogy megvédd önmagad. Azért teszed, hogy elrejtsd a gonoszságodat, és még azt is kitalálod, hogyan hárítsd ezt a gonoszságot másra. Micsoda alattomosság lakozik a szívedben! Gondolj mindarra, amit mondtál! Nem a saját hasznodra szolgált-e, hogy attól félve, hogy lelkednek baja esik, rejtegetted a Sátánt, majd erőszakkal megfosztottad testvéreidet az evéstől és ivástól? Mit tudsz felhozni a mentségedre? Gondolod, hogy legközelebb be tudod pótolni azt az evést és ivást, amit a Sátán ezúttal elvett? Így most már világosan látod; olyasmi-e ez, amit be tudsz pótolni? Be tudod-e pótolni az elvesztegetett időt? Szorgalmasan meg kell vizsgálnotok önmagatokat, hogy megtudjátok, miért nem volt evés és ivás az utóbbi néhány összejövetelen, és ki okozta ezt a bajt. Egymás után közösségben kell lennetek, amíg ez világossá nem válik. Ha egy ilyen személy nincs erősen korlátozva, akkor testvéreitek nem fogják megérteni, és akkor ez újra megtörténik. Szellemi szemetek csukva van; túl sokan vagytok vakok! Ráadásul azok, akik látnak, nem törődnek vele. Nem állnak ki, és nem szólalnak fel, és ők is vakok. Azok, akik látnak, de nem szólalnak fel, némák. Sokan vannak itt fogyatékkal élők.

Vannak, akik nem értik, mi az igazság, mi az élet és mi az út, és nem értik a lelket. Úgy tekintenek az Én szavamra, mint puszta formulára. Ez túlságosan merev. Nem értik meg, mi az őszinte hála és dicsőítés. Vannak, akik nem képesek felfogni az életbevágó és elsődleges dolgokat; hanem csak a másodlagos dolgokat fogják fel. Mit jelent félbeszakítani Isten irányítását? Mit jelent lerombolni a gyülekezet felépítését? Mit jelent félbeszakítani a Szentlélek munkáját? Mit jelent a Sátán inasának lenni? Ezeket az igazságokat világosan meg kell érteni, és nem csak tétován elkendőzni. Mi az oka annak, hogy ezúttal nem volt evés és ivás? Egyesek úgy érzik, hogy ma hangosan kellene dicsőíteniük Istent, de vajon hogyan kellene dicsőíteniük Őt? Himnuszok éneklésével és tánccal kellene ezt tenniük? Másféle módok nem számítanak dicsőítésnek? Vannak, akik azzal az elképzeléssel jönnek az összejövetelekre, hogy Isten dicsőítésének módja az örvendező dicsőítés. Az embereknek ilyen elképzeléseik vannak, és nem figyelnek a Szentlélek munkájára; ennek az a végeredménye, hogy még mindig előfordulnak félbeszakítások. Ezen az összejövetelen nem volt evés és ivás; mindannyian azt mondjátok, hogy tekintettel vagytok Isten terhére, és megvéditek a gyülekezet bizonyságtételét, de ki volt közületek valóban tekintettel Isten terhére? Kérdezd meg magadtól: Te olyasvalaki vagy, aki tekintettel van az Ő terhére? Tudsz-e Érte igazságot gyakorolni? Ki tudsz-e állni és beszélni Értem? Képes vagy-e állhatatosan gyakorlatba ültetni az igazságot? Elég bátor vagy-e ahhoz, hogy harcolj a Sátán minden cselekedete ellen? Képes lennél-e félretenni az érzelmeidet és leleplezni a Sátánt az Én igazságomért? Képes vagy-e hagyni, hogy szándékaim beteljesedjenek benned? Felajánlottad-e szívedet a legválságosabb pillanatokban? Olyan ember vagy, aki cselekszed az Én akaratomat? Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és gyakran gondolkodj rajtuk! A Sátán ajándékai benned vannak, és te vagy a hibás ezért – mert nem érted meg az embereket, és nem ismered fel a Sátán mérgét; a halál felé vezeted magad. A Sátán alaposan megtévesztett, olyannyira, hogy teljesen összezavarodtál; megrészegültél a kicsapongás borától, és ide-oda ingadozol, képtelen vagy megtartani egy határozott álláspontot, és nincs utad a gyakorlásodhoz. Nem eszel és iszol megfelelően, vad harcokba és veszekedésekbe bocsátkozol, nem tudod megkülönböztetni a jót a rossztól, és bárkit követsz, aki vezet téged. Egyáltalán birtokában vagy-e bármiféle igazságnak? Vannak, akik védekeznek, sőt, még megtévesztésbe is bocsátkoznak. Közösségben vannak másokkal, de ez csak zsákutcába vezeti őket. Vajon ezek az emberek Tőlem nyerik a szándékaikat, céljaikat, motivációikat és forrásukat? Gondolod, hogy kárpótolhatod testvéreidet azért, hogy megfosztották őket ételüktől és italuktól? Keress néhány embert, akikkel közösséget vállalsz, és kérdezd meg őket; hadd beszéljenek önmagukért. Kaptak ők bármit is? Vagy koszos vízzel és szeméttel lett megtöltve a gyomruk, és így nem maradt számukra út, amit követhetnek? Vajon ez nem rombolná le a gyülekezetet? Hol van a testvérek közötti szeretet? Titokban azt vizsgálod, hogy kinek van igaza és kinek nincs, de miért nem viselsz terhet a gyülekezetért? Általában jó vagy a divatos szövegek hangoztatásában, de amikor a dolgok ténylegesen megtörténnek, elbizonytalanodsz. Egyesek értik, de csak halkan mormolják, míg mások kimondják, amit értenek, de a többiek nem szólnak egy szót sem. Nem tudják, mi az, ami Istentől való, és mi a Sátán műve. Hol vannak az élettel kapcsolatos belső megérzéseitek? Egyszerűen nem tudjátok felfogni a Szentlélek munkáját, fel sem ismeritek azt, és nehezen fogadjátok el új dolgokat. Csak olyan vallási és világi dolgokat fogadtok el, amelyek beillenek az emberi elképzelésekbe. Ezért önkényesen harcoltok. Hányan képesek felfogni a Szentlélek munkáját? Hányan hordoztak valóban terhet a gyülekezetért? Felfogod-e ezt? A himnuszéneklés Isten dicsőítésének egyik módja, de te nem érted meg világosan Isten dicsőítésének igazságát. Ráadásul merev vagy abban, ahogyan dicsőíted Őt. Ez talán nem az elképzeléseid egyike? Mindig kérlelhetetlenül ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez, és képtelen vagy arra összpontosítani, hogy mit fog ma cselekedni a Szentlélek, képtelen vagy átérezni, amit a testvéreid éreznek, és képtelen vagy csendben Isten akaratát keresni. Vakon teszed a dolgokat; lehet, hogy jól énekled a dalokat, de az eredmény teljes káosz. Ez tényleg evés és ivás? Látod-e, hogy valójában ki okozza a félbeszakításokat? Ti egyáltalán nem lélekben éltek; hanem különféle elképzelésekhez ragaszkodtok. Hogyan lehet így terhet hordozni a gyülekezetért? Látnotok kell, hogy a Szentlélek munkája most még gyorsabban halad. Nem vagytok-e tehát vakok, ha szorosan ragaszkodtok a saját elképzeléseitekhez, és ellenálltok a Szentlélek munkájának? Nem olyan ez, mint amikor egy légy a falnak csapódik és körbe-körbe zümmög? Ha így folytatjátok, akkor félre lesztek dobva.

Azok, akik a katasztrófa előtt teljessé válnak, alávetik magukat Istennek. Krisztusban bízva élnek, tanúságot tesznek Mellette, és magasztalják Őt. Ők Krisztus győztes fiúgyermekei és jó katonái. Most létfontosságú, hogy elcsendesedjetek, közel gyertek Istenhez, és közösségben legyetek Vele. Ha nem tudtok közel kerülni Istenhez, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a Sátán fogságába kerültök. Ha közel tudsz jönni Hozzám, és közösségben tudsz lenni Velem, akkor minden igazság feltárul előtted, és lesz egy mérce, amely szerint élj és cselekedj. Mivel te közel állsz Hozzám, az Én szavam soha el nem hagy téged, és egész életedben soha nem fogsz eltévelyedni az Én szavamtól; a Sátánnak nem lesz módja arra, hogy kihasználjon téged, hanem megszégyenül és legyőzötten elmenekül. Ha kívül keresed azt, ami bensődből hiányzik, időnként találhatsz valamit, de amiket találsz, javarészt olyan szabályok és dolgok lesznek, amelyekre nincs szükséged. El kell engedned önmagadat, többet kell enned és innod az Én szavaimból, és tudnod kell, hogyan mérlegeld azokat. Ha valamit nem értesz, gyere közel Hozzám, és légy Velem gyakran közösségben; így az általad megértett dolgok valóságosak és igazak lesznek. Azzal kell kezdened, hogy közel vagy Hozzám. Ez döntő fontosságú! Különben nem fogod tudni, hogyan kell enni és inni. Nem tudsz egyedül enni és inni; valójában túlságosan csekély az érettséged.

Előző: 12. fejezet

Következő: 14. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren