111. fejezet

Minden nemzet biztosan áldott lesz Miattad, minden nép dicsérni és magasztalni fog Engem Miattad. Királyságom virágozni és fejlődni fog, és örökké fennmarad. Senkinek nem lesz megengedve, hogy eltiporja, és semmi sem létezhet, ami nem felel meg Nekem, mert Én vagyok a fenséges Isten Maga, aki nem tűri a sértést. Nem engedem, hogy bárki megítéljen Engem, és nem engedem, hogy bárki összeférhetetlen legyen Velem. Ez elegendő ahhoz, hogy megmutassam természetemet és fenségemet. Ha bárki ellenáll Nekem, azt megbüntetem a saját időmben. Miért nem látott még Engem senki megbüntetni valakit? Csak azért, mert az Én időm még nem jött el, és kezem még nem cselekedett igazán. Bár nagy katasztrófák záporoztak, ez csak abból állt, hogy szó volt arról, hogy mivel járnak a nagy katasztrófák, míg a nagy katasztrófák valósága egyetlen embert sem ért el. Felfogtatok egyáltalán valamit a szavaimból? Ma elkezdem elszabadítani a nagy katasztrófák valóságát. Ezután, bárki is áll ellen Nekem, arra lesújt a kezem. A múltban mindössze annyit tettem, hogy lelepleztem néhány embert; semmilyen nagy katasztrófa nem érkezett még el. A mai nap más, mint a múlt. Mivel már mindent elmondtam nektek arról, hogy mivel járnak a nagy katasztrófák, egy kijelölt időpontban be fogom jelenteni a nyilvánosságnak a nagy katasztrófák valóságát. Ezelőtt senkit sem ért el nagy katasztrófa, ezért a legtöbb ember (vagyis a nagy vörös sárkány fiai) továbbra is vakmerően és önkényesen cselekedtek. Amikor a valóság elérkezik, ezek a nyomorult teremtmények teljes meggyőződésre jutnak. Máskülönben mindenki bizonytalan lenne Bennem, és senki sem lenne tisztában Velem. Ez az Én adminisztratív rendeletem. Ebből látható, hogy munkamódszerem (utalva a munkamódszeremre minden emberben) elkezdett megváltozni: megmutatom haragomat, ítéletemet és átkomat a nagy vörös sárkány leszármazottain keresztül, és kezem elkezdte megfenyíteni mindazokat, akik ellenállnak Nekem. Irgalmamat és szeretetteljes kedvességemet az elsőszülött fiúkon keresztül mutatom meg. Sőt, az elsőszülött fiúkon keresztül mutatom meg szent természetemet, amely nem tűr sértést; megmutatom hatalmamat és megmutatom személyemet. A szolgálattevők letelepedtek, hogy szolgálatot végezzenek Nekem, és egyre több és több elsőszülött fiam válik ismertté. Azzal, hogy lesújtok a Nekem ellenállókra, engedem, hogy a szolgálattevők lássák könyörtelen kezemet, hogy félelemmel és reszketéssel végezzenek szolgálatot Nekem. Azt is engedem, hogy elsőszülött fiaim lássák hatalmamat és jobban megértsenek Engem, hogy növekedjenek az életben. A szavak, amelyeket az utolsó korszakban mondtam (beleértve az adminisztratív rendeleteket, a próféciákat és a mindenféle emberek ítéletét), kezdenek rendre beteljesedni; vagyis az emberek látni fogják szavaimat a szemük előtt megvalósulni, látni fogják, hogy egyik szavam sem gyümölcstelen, hanem minden egyes szavam a gyakorlatban is megállja a helyét. Mielőtt szavaim beteljesednének, sokan el fognak menni, mert még nem teljesedtek be. Én így munkálkodom – ez nem csak a vasvesszőm működése, hanem még inkább a szavaim bölcsessége. Ezekből látható mindenhatóságom és a nagy vörös sárkány iránti gyűlöletem. (Ezt csak azután lehet látni, miután elkezdem a munkámat. Most néhány embert felfedek – ez csak egy kis része az Én fenyítésemnek, de ezt nem lehet beleszámolni a nagy katasztrófákba. Ezt nem nehéz megérteni. Így látható, hogy mostantól kezdve munkamódszerem még nehezebben lesz érthető az emberek számára. Ma azért mondom el nektek, hogy ne legyetek emiatt gyengék, amikor eljön az idő. Ezt bízom rátok, mert olyan dolgok fognak történni, amelyeket az emberek ősidők óta nem láttak, és olyan dolgok, amelyek megnehezítik majd az emberek számára, hogy félretegyék érzelmeiket és önelégültségüket). Azért használok különböző eszközöket a nagy vörös sárkány megbüntetésére, mert ő az ellenségem és az ellenfelem. El kell pusztítanom minden leszármazottját – csak ezután tudom eltávolítani a gyűlöletet a szívemből, és csak ezután tudom megfelelően megalázni a nagy vörös sárkányt. Egyedül ez pusztítja el teljesen a nagy vörös sárkányt és veti a tűz és kénkő tavába, a feneketlen mélységbe.

Nem csak tegnap engedtem meg elsőszülött fiaimnak, hogy Velem együtt uralkodjanak és csatlakozzanak Hozzám az összes nemzet kormányzásában és az áldások élvezetében; ma is így teszek, és ami még fontosabb, holnap is így fogok tenni. Sikeresen elvégeztem a munkámat – mindvégig ezt mondtam, és az is elmondható, hogy a teremtés kezdetétől fogva elkezdtem mondani ezt, de az emberek nem értik, hogy mit mondok. A teremtés idejétől kezdve egészen mostanáig nem végeztem személyesen munkát; más szóval, Lelkem soha nem szállt le teljesen az emberre, hogy beszéljen és munkálkodjon. De a mai nap más, mint a múlt: Lelkem személyesen munkálkodik mindenütt az univerzum világában. Mivel az utolsó napokban olyan emberek csoportját akarom elnyerni, akik Velem együtt uralkodnak majd hatalomban, először szerzek egy olyan embert, aki Velem azonos szellemiségű, olyan embert, aki tekintettel lehet az Én terhemre. Ezután Lelkem teljesen le fog szállni rá, hogy kifejezze hangomat, közzé tegye adminisztratív rendeleteimet és felfedje rejtélyeimet az univerzum világának. Lelkem személyesen fogja tökéletesíteni Őt; Lelkem személyesen fogja fegyelmezni Őt. Mivel Ő a normális emberi mivoltban él, senki sem láthat tisztán. Amikor elsőszülött fiaim belépnek a testbe, teljesen világos lesz, hogy amit most teszek, az a valóság. Természetesen az emberek szemében, az emberi elképzelések szerint senki sem hisz, és senki sem tud engedelmeskedni. De ilyen az Én toleranciám az emberekkel szemben. Mivel a valóság még nem jött el, ezért az emberek nem tudnak hinni vagy megérteni. Soha nem volt még senki, aki emberi elképzelései közepette elhitte volna szavaimat. Az emberek mind ilyenek: vagy csak annak hisznek, amit az Én testi énem mond, vagy csak a Lelkem hangjának hisznek. Ez a legnehezebb dolog, amivel az emberekben foglalkozni kell. Ha nem láttak valamit a saját szemükkel megtörténni, senki sem tudja elengedni a saját elképzeléseit, és senki sem tudja elhinni, amit mondok. Ezért használom adminisztratív rendeleteimet arra, hogy megbüntessem az engedetlenség fiait.

Már korábban is mondtam ilyeneket: Én vagyok az Első és az Utolsó, és Én vagyok Az, aki mindenért felelős, a kezdetektől a végéig. Az utolsó napokban 144000 győztes fiúgyermeket fogok szerezni. Nektek van némi, szó szerinti megértésetek ezekről a szavakról – „győztes fiúgyermekek” –, de nem vagytok tisztában a számmal: 144000. Az emberi elképzelések szerint egy számnak emberek vagy dolgok számára kell utalnia. Ami a „144000”-et illeti, ami módosítja a „győztes fiúgyermekeket” – „144000 győztes fiúgyermek”-re, az emberek azt gondolják, hogy 144000 győztes fiúgyermek van. Ráadásul egyesek úgy gondolják, hogy e szám tényében valamilyen szimbolikus jelentés rejlik, és különálló résznek tekintik a 140000-et és a 4000-et. Ez a két értelmezés azonban téves. Ez nem egy tényleges számra utal, és még kevésbé utal valamilyen szimbolikus jelentésre. Az emberek között nincs olyan, aki ezt képes lenne átlátni – az elmúlt nemzedékek emberei mind úgy gondolták, hogy ez valamilyen szimbolikus jelentésre utalhat. A „144000” szám a győztes fiúgyermekekkel kapcsolatos. Mint ilyen, a 144000 az emberek azon csoportjára utal az utolsó napokban, akik uralkodni fognak és akiket Én szeretek. Vagyis a 144000-et úgy kell értelmezni, hogy az emberek azon csoportja, akik Sionból jöttek, és akik visszatérnek Sionba. A 144000 győztes fiúgyermek teljes magyarázata a következő: ők azok az emberek, akik Sionból jöttek a világba, és akiket megrontott a Sátán, és ők azok, akiket végül Én visszanyerek és akik visszatérnek Velem Sionba. Szavaimból láthatóak munkám lépései, ami azt jelenti, hogy nincs már olyan messze az az idő, amikor beléptek majd a testbe. Ezért magyaráztam el nektek többször is ezt az aspektust, és emlékeztettelek benneteket erre. Tisztán fogtok látni, és szavaimból rájöttök majd a gyakorlás útjára; szavaimból megtudjátok majd munkám ütemét. Hogy rájöjjetek a Szentlélek munkájának ütemére, azt az Általam felfedett titkokból kell felismernetek (mert senki sem láthatja, és senki sem értheti meg a Szentlélek munkáját). Ezért fedem fel a titkokat az utolsó napokban.

Az otthonomban nem lesz semmi, ami nem felel meg Nekem, és mostantól kezdve apránként elkezdem a megtisztítást és a megtisztulást. Az emberek között senki sem avatkozhat be, és senki sem végezheti el ezt a munkát. Ez felfedi, hogy miért munkálkodom személyesen az utolsó napokban. És ezért mondtam nektek sokszor, hogy csak jól kell éreznetek magatokat és egy ujjatokat sem kell mozdítanotok. Ez az, amin keresztül hatalmam feltárul, igazságosságom és fenségem felfedetik és minden olyan rejtélyem, amit az emberek nem tudnak megfejteni, fel lesz fedve. (Mivel az embereknek soha nem volt semmilyen ismeretük irányítási tervemről vagy munkám lépéseinek megértéséről, ezért nevezik ezeket „rejtélyeknek”.) Az, hogy mit fogok nyerni és mit fogok tenni az utolsó napokban, rejtélyek. A világ teremtése előtti időkben soha nem tettem azt, amit ma teszek, és soha nem mutattam meg az embereknek dicsőséges arcomat vagy személyem bármely részét; csak Lelkem munkálkodott egyes embereken. (Mivel a teremtés ideje óta senki sem volt képes Engem kinyilvánítani, és senki sem volt képes kifejezni Engem, soha nem engedtem meg az embereknek, hogy lássák személyemet, és Lelkem néhány emberen munkálkodott.) Csak ma fedtem fel dicsőséges képmásomat és személyemet az emberi lényeknek, és csak most látták ezeket a dolgokat. De amit ma láttok, az még mindig nem teljes, és még mindig nem az, amit Én akarok, hogy lássatok. Amit akarok, hogy lássatok, az csak a testben van, és most még senki sem felel meg ennek a feltételnek. Más szóval, egyikük sem láthatja a személyemet, mielőtt belépnek a testbe. Ezért azt mondom, hogy személyemet a Sion hegyén fogom felfedni az univerzumi világnak. Ebből látható, hogy a Sion hegyére való belépés projektem utolsó része. A Sion-hegyre való belépéskor királyságom már sikeresen fel lesz építve. Más szavakkal, az Én személyem a királyság. Az idő, amikor az elsőszülött fiúk belépnek a testbe, pontosan az az idő, amikor a királyság megvalósul, ezért beszéltem többször is az elsőszülött fiúk Sion hegyére való belépésének kérdéséről. Ez az egész irányítási tervem központi eleme, amelyet eddig még senki sem fogott fel.

Amint megváltoztatom a munkamódszeremet, még több olyan dolog lesz, ami az emberi gondolkodás számára elérhetetlen, ezért legyetek óvatosak e tekintetben. Vannak dolgok, amelyek túlmutatnak az emberi gondolkodás keretein, de ez nem jelenti azt, hogy amit mondok, az rossz. Csak arról van szó, hogy még inkább szükség van arra, hogy az emberek szenvedjenek, és még inkább szükség van arra, hogy az emberek együttműködjenek Velem. Ne legyetek féktelenül kicsapongóak, és ne csak a saját elképzeléseiteket kövessétek. Mert a legtöbb, Nekem szolgálatot végző ember e tekintetben elbukik. Szavaimat arra használom, hogy leleplezzem az emberi természetet és felfedjem az emberi elképzeléseket. (De azok, akik szolgálatot végeznek Nekem, mivel nem változtatom meg az elképzeléseiket, egyszerűen elesnek, míg azoknak az elképzeléseit, akik az Én elsőszülött fiaim, megváltoztatom, és ezen keresztül eltávolítom a gondolkodásukat). Így végül az Én elsőszülött fiaim mind tökéletesítve lesznek az Általam felfedett rejtélyek miatt.

Előző: 110. fejezet

Következő: 112. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren