110. fejezet

Amikor mindent felfedek, akkor lesz az az idő, amikor megpihenek, és ezen felül, amikor minden rendben lesz. Én személyesen végzem a saját munkámat; mindent Én magam vezényelek le és rendezek el. Amikor kijövök Sionból és visszatérek, és amikor elsőszülött fiaimat már teljessé tettem, akkorra fejezem majd be nagy művemet. Az emberek elképzelése szerint valaminek, ami megtörtént, láthatónak és kézzelfoghatónak kell lennie, de Én ezt úgy látom, hogy minden abban a pillanatban készen van, amikor megtervezem. Sion az én lakhelyem és egyben a rendeltetési helyem is; ott fedem fel mindenhatóságomat, és ott osztozunk majd elsőszülött fiaimmal családként a boldogságunkban. Ott fogok velük élni az örökkévalóságig. Sion, az a gyönyörű hely, ahová az emberek vágyakoznak. Az idők során számtalan ember vágyott Sionba, de a kezdetektől fogva egyetlen egy sem lépett be oda. (Még az elmúlt korok szentjei és prófétái közül sem lépett be senki Sionba; ez azért van, mert az utolsó napokban kiválasztom elsőszülött fiaimat, és mindannyian ekkor születnek; ezáltal irgalmam és kegyelmem, amelyekről beszéltem, még nyilvánvalóbbá válik.) Minden egyes személy, aki most elsőszülött fiú, be fog lépni Velem Sionba és örülni fog ennek az áldásnak. Elsőszülött fiaimat bizonyos mértékig felemelem, mert ők rendelkeznek a képességemmel és dicsőséges képmásommal és mert képesek tanúságot tenni Mellettem, dicsőíteni Engem és megélni Engem. Sőt, képesek legyőzni a Sátánt és megalázni a nagy vörös sárkányt. Ez azért van, mert az én elsőszülött fiaim tiszta szüzek; ők azok, akiket szeretek, és ők azok, akiket kiválasztottam és előnyben részesítettem. Azért emelem fel őket, mert képesek megállni a helyüket és képesek alázatosan, a háttérben szolgálni Engem, és erőteljes tanúságot tenni Mellettem. Minden energiámat elsőszülött fiaimra áldoztam, és mindenféle embert, eseményt és dolgot gondosan előkészítettem az ő szolgálatukra. Végül, elsőszülött fiaimon keresztül fogom elérni, hogy mindenki lássa teljes dicsőségemet, és miattuk mindenkit teljesen meg fogok győzni Magamról. Nem fogok egyetlen démont sem kényszeríteni, és nem félek az ámokfutásuktól vagy a vakmerőségüktől, mert vannak tanúim és hatalom van a kezemben. Hallgassatok rám most, sátánhoz hasonlatos emberek! Minden egyes általam kiejtett szó és minden cselekedetem mögött az a szándék áll, hogy elsőszülött fiaimat tökéletessé tegyem. Ezért neked meg kell fogadnod parancsaimat és engedelmeskedned kell elsőszülött fiaimnak; különben úgy bánok el veled, hogy azonnali kárhozatra juttatlak! Elsőszülött fiaim már megkezdték adminisztratív rendeleteim végrehajtását, mert ők az egyetlenek, akik méltók arra, hogy trónomat fenntartsák; Én már felkentem őket. Azok, akik nem engedelmeskednek elsőszülött fiaimnak, bizonyosan nem jók, és kétségtelenül a nagy vörös sárkány küldte őket, hogy megzavarják irányítási tervemet. Az ilyen gazembereket azonnal ki kell taszítani a házamból. Nem akarom, hogy az ilyenek szolgálatot tegyenek Nekem; örök pusztulással néznek majd szembe – és nagyon hamar, késedelem nélkül fognak szembenézni vele! Azok, akik az Én szolgálatomban állnak, már meg kellett, hogy kapják jóváhagyásomat; engedelmesnek kell lenniük anélkül, hogy aggódnának az ár miatt, amit esetleg fizetniük kell. Ha lázadók, akkor nem méltóak arra, hogy szolgálatot tegyenek Nekem; nincs szükségem ilyen teremtményekre. Sietniük kellene, hogy eltűnjenek innen; egyáltalán nincs szükségem rájuk! Ezzel most már tisztában kell lenned! Azoknak, akik Engem szolgálnak, jól kell végezniük azt, és nem okozhatnak semmilyen problémát. Ha úgy érzed, hogy nincs remény és elkezdesz problémákat okozni, akkor habozás nélkül végzek veled! Vajon tisztában vannak ezzel azok, akik az Én szolgálatomban vannak? Ez az Én adminisztratív rendeletem.

Az elsőszülött fiaim kötelessége, hogy tanúságot tegyenek Mellettem, ezért nem várom el tőletek, hogy bármit is tegyetek Értem; Én mindaddig megelégszem, amíg megfelelően végzitek a kötelességeiteket és örültök az áldásoknak, amelyeket nektek adományozok. Amikor bejártam az egész világegyetemet és eljutottam a világ végére, kiválasztottam elsőszülött fiaimat és teljessé tettem őket. Ez olyasmi, amit a világ teremtése előtt befejeztem; az emberiség közül senki sem tudja ezt, de munkámat csendben végeztem el. Ez a tény nincs összhangban az emberi elképzelésekkel! A tények azonban tények és senki sem változtathatja meg őket. A démonok, kicsik és nagyok egyaránt, fondorlatukon keresztül felfedték valódi alakjukat és különböző mértékben részesültek fenyítésemben. Munkámnak vannak lépései és szavaimban bölcsesség rejlik. Láttatok-e valamit tetteimből és szavaimból? Vajon egyszerűen csak teszek és mondok dolgokat? Vajon szavaim pusztán durvák, ítélkezők vagy vigasztalók? Ez túlságosan leegyszerűsítő, de az emberiség számára ezt látni minden, csak nem egyszerű. Szavaimban nemcsak bölcsesség, ítélet, igazságosság, fenség és vigasztalás van, hanem még ennél is több, tartalmazzák azt, amim van és ami vagyok. Minden egyes szavam olyan rejtély, amelyet az emberiség nem tud felfedni; szavaim teljesen kifürkészhetetlenek és bár a rejtélyeket már felfedték, még mindig kívül esnek az emberiség képzeletének és megértésének hatókörén, mely az emberi képességeken alapul. A Számomra legegyszerűbb szó a legnehezebben érthető az emberek számára, így a különbség köztem és közöttük olyan, mint az ég és föld közötti különbség. Ezért akarom teljesen megváltoztatni elsőszülött fiaim alakját és teljesen be akarom őket vinni a testbe. A jövőben nemcsak a testből fognak belépni a hús-vér testbe, hanem különböző mértékben meg fogják változtatni az alakjukat, miközben benne lesznek. Ez az Én tervem. Ez olyasvalami, amit az emberek nem tudnak megtenni; egyáltalán nincs rá módjuk. Ezért, még ha ezt részletesen el is magyaráznám nektek, akkor sem értenétek meg; csupán a természetfeletti érzésébe tudnátok belépni. Ez azért van, mert én vagyok a bölcs Isten Maga.

Amikor látjátok a rejtélyeket, mindannyian reagáltok valahogyan. Még ha mélyen legbelül nem is fogadjátok el vagy ismeritek el ezeket a rejtélyeket, szóban elismeritek őket. Az ilyen emberek a legálnokabbak, és amikor felfedem a rejtélyeket, egytől egyig kivetem és elhagyom őket. Azonban mindent, amit teszek, lépésekben végzem. Nem csinálok elhamarkodottan dolgokat és nem vonok le vakon következtetéseket; ez azért van, mert isteni természetem van. Az emberek egyáltalán nem képesek tiszta képet nyerni arról, hogy jelenleg mit teszek, vagy hogy mit fogok tenni a következő lépésemben. A munkamódszerem csak akkor halad egy lépést előre Velem, amikor egy lépésnek a szavairól beszélek. Minden az Én szavaimban történik, és minden az Én szavaimban tárul fel, ezért senkinek sem kellene türelmetlennek lennie; elegendő megfelelően végezni Nekem a szolgálatot. A korszakok előtt egy fügefáról szóló próféciát mondtam, de a korszakok során senki sem látott fügefát, és senki sem tudta megmagyarázni, habár ezek a szavak korábbi dicséretekben is szerepeltek, senki sem ismerte valódi értelmüket. Ezek a szavak összezavarták az embereket, akárcsak a „nagy katasztrófa” kifejezés, és ez olyan rejtélyt teremtett, amelyet soha nem fejtettem ki az emberiség előtt. Az emberek úgy gondolták, hogy a fügefa valószínűleg egy jófajta gyümölcsfa, vagy talán, ha még egy lépéssel tovább megyünk, akkor a szentekre utal – azonban még mindig nagyon messze voltak e szavak valódi jelentésétől. El fogom mondani nektek, amikor az utolsó napokban kinyitom a tekercsemet. („A tekercs” az összes szavamra utal, amit mondtam – az utolsó napokban mondott szavaimra; ez az összeset tartalmazza.) „A fügefa” az adminisztratív rendeleteimre utal – azok mindegyikére. De ez csak egy része annak, hogy ez mit jelent. A fügefa sarjadása arra utal, hogy elkezdtem munkálkodni és beszélni a hús-vér testben, de adminisztratív rendeleteim még mindig nem váltak ismertté (és ez azért van, mert abban az időben még nem tettek tanúságot Nevem mellett, és senki sem tudott adminisztratív rendeleteimről). Amikor nevem mellett tanúságot tesznek és elterjed, amikor minden ember dicsőíti azt, és amikor adminisztratív rendeleteim eredményeket érnek el, akkor lesz az, amikor a fügefa gyümölcsöt terem. Ez a teljes magyarázat, semmi sem maradt ki belőle; itt mindent felfedtem. (Azért mondom ezt, mert korábbi szavaimban volt egy olyan rész, amelyet még nem fedtem fel teljesen; ezért nektek türelmesen kellett várnotok és keresnetek.)

Amikor teljessé teszem az elsőszülött fiakat, teljes dicsőségemet és teljes megjelenésemet felfedem a világegyetemi előtt. Ez testben fog megtörténni, és minden ember felett lesz, az Én saját személyemben; ez az Én Sion-hegyemen és az Én dicsőségemben fog megtörténni, és legfőképpen a dicséretek zengése közepette fog megtörténni. Ezenkívül ellenségeim visszavonulnak majd mellőlem, és alászállnak a feneketlen mélységbe és a tűz és kénkő tavába. Az, amit az emberek ma el tudnak képzelni korlátozott és nincs összhangban eredeti szándékommal; ez az oka annak, hogy minden nap, amikor beszélek, az emberek elképzeléseit és gondolatait veszem célba. Eljön majd a nap (a testbe való belépés napja), amikor az, amit mondok, teljesen illik majd hozzátok, és semmiféle ellenállást nem fogtok tanúsítani. Ekkor nektek már nem lesznek gondolataitok és ezután abbahagyom a kijelentéseket. Mivel többé már nem lesznek saját gondolataitok, egyszerűen csak közvetlenül foglak megvilágosítani benneteket – ez az az áldás, amelynek az elsőszülött fiak fognak örülni és ez akkor fog megtörténni, amikor királyokként uralkodnak majd mellettem. Az emberi lények nem hisznek olyan dolgokban, amelyeket nem tudnak elképzelni, és még ha vannak is, akik hisznek, csak azért teszik ezt, mert különleges módon megvilágosítottam. Máskülönben senki sem hinne, és ez olyasmi, amit meg kell tapasztalni. (Anélkül, hogy ezen a lépésen keresztül mennénk, nem fedhetném fel az Én nagy hatalmamat, és ez azt jelenti, hogy szavaim puszta kimondása által megszabadítom az embereket elképzeléseiktől. Senki más nem képes elvégezni ezt a munkát, és senki sem helyettesíthet Engem. Én vagyok az egyetlen, aki ezt képes megvalósítani; ez azonban nem abszolút. Ezt a munkát az emberiségen keresztül kell elvégeznem.) Az emberek feltöltődnek energiával szavaim hallatán, de végül mindannyian visszahúzódnak. Nem tehetnek mást, csak ezt. Közben vannak olyan rejtélyek, amelyeket az emberek nem tudnak felfogni. Senki sem tudja elképzelni, hogy mi fog történni, Én pedig lehetővé teszem számotokra, hogy ezt meglássátok abban, amit felfedek. Ezáltal nyilvánvalóvá válik majd e szavaim valódi értelme: „gyökerestől kiirtom mindazokat, akik nem felelnek meg az Én célomra”. Elsőszülött fiaimnak sokféle megnyilvánulása van, akárcsak ellenségeimnek. Ezek mind felfedésre kerülnek előttetek, egytől egyig. Emlékezzetek! Az elsőszülött fiakon kívül bárki másban munkálkodnak a gonosz szellemek; ők mind a Sátán lakájai. („Ezek hamarosan egyesével feltárulnak majd, de vannak, akiknek a legvégsőkig kell szolgálniuk, és vannak, akiknek csak egy ideig kell szolgálniuk.”) Szavaim munkája alatt mindenki meg fogja mutatni valódi alakját.

Minden nemzet, minden hely és minden felekezet élvezi nevem gazdagságát. Mivel a katasztrófa már a küszöbön áll és karnyújtásnyira van Tőlem, és arra készülök, hogy fokozatosan lezúdítsam, mindenki sürgősen keresi az igaz utat, amelyet akkor is keresni kell, ha ennek az az ára, hogy mindent feladunk. Minden dologban megvan a saját időzítésem. Amikor azt mondom, hogy meg fog valósulni, akkor az pontosan akkor, percre pontosan, sőt, másodpercre pontosan be is fog következni. Senki sem akadályozhatja vagy állíthatja meg. Elvégre a nagy vörös sárkány az Én leigázott ellenségem; ő szolgálatot teljesít Nekem és a legkisebb ellenállás nélkül megtesz bármit, amit mondok neki. Valójában az Én igavonóm. Amikor munkámat elvégeztem, a feneketlen mélységbe, a tűz és kénkő tavába vetem őket (azokra utalok, akik elpusztulnak). Az elpusztítottak nem pusztán a halált fogják megízlelni, hanem szigorú büntetést is kapnak amiért Engem üldöztek. Ez az a munka, amelyet továbbra is a szolgálattevőkön keresztül fogok végezni. Elérem, hogy a Sátán lemészárolja és elpusztítsa önmagát, teljesen kipusztítva a nagy vörös sárkány leszármazottait. Ez a munkám egyik része; ezután a pogány nemzetek felé fordulok. Ezek az Én munkám lépései.

Előző: 109. fejezet

Következő: 111. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren