61. fejezet

Ha tisztában vagytok saját állapototokkal, akkor teljesíthetitek az Én akaratomat. Valójában az Én akaratomat nem nehéz felfogni; egyszerűen csak arról van szó, hogy a múltban soha nem az Én szándékaimnak megfelelően kerestél. Nekem nem az emberek elképzelései vagy gondolatai kellenek, még kevésbé a pénzed vagy a vagyonod. Én a te szívedet akarom. Megértetted? Ez az Én akaratom; sőt, ez az, amit el szeretnék érni. Az emberek mindig a saját elképzeléseik szerint ítélnek meg Engem, és a saját kritériumaik szerint mérik fel az Én érettségemet. Ez a legnehezebb dolog az emberi fajnál, és ez az, amit a legjobban gyűlölök és megvetek. Most már érted? Azért van így, mert ez a Sátán legnyilvánvalóbb természete. Továbbá, olyan csekély az érettségetek, hogy gyakran bedőltök a Sátán ravasz cselszövéseinek. Egyszerűen képtelenek vagytok felismerni azokat! Számtalanszor mondtam már nektek, hogy mindig és minden tekintetben legyetek óvatosak, nehogy a Sátán becsapjon benneteket. Ti azonban nem figyeltek, hanem könnyelműen figyelmen kívül hagyjátok, amit mondok. Ennek eredményeképpen végül veszteségeket szenvedtek az életben, és akkor már túl késő lesz megbánni. Nem lenne-e hasznos számodra, ha ezt tanulságként vennéd a jövőbeni törekvéseidhez? Én mondom neked! Ha hajlamos vagy a negativitásra, az rendkívül súlyos veszteségeket fog okozni az életedben. Ennek tudatában nem lenne-e itt az ideje, hogy felébredj?

Az emberek türelmetlenül várják a gyors eredményeket, és csak azt látják, ami közvetlenül előttük van. Amikor azt mondom, hogy elkezdtem megbüntetni a hatalmon lévőket, még nyugtalanabbá váltok, és azt kérdezitek: „Miért vannak ezek az emberek még mindig hatalmon? Ez nem azt jelenti-e, hogy Isten szavai üresek?” Az emberi elképzelések annyira berögződöttek! Nem értitek, hogy mit jelent az, amit mondok. Megbüntetem azokat, akik gonoszak, akik szembeszállnak Velem, és azokat, akik nem ismernek Engem, és figyelmen kívül hagyom azokat, akik csak hisznek Bennem anélkül, hogy keresnék az igazságot. Igazán ostobák vagytok! Egy jottányit sem értettetek abból, amit mondtam! Ennek ellenére mégis vállon veregetitek magatokat, azt gondolván, hogy felnőttetek, hogy megértitek a dolgokat, és hogy képesek vagytok felfogni az Én akaratomat. Gyakran mondom, hogy minden dolog és ügy Krisztus szolgálatára van, de vajon valóban megérted-e ezeket a szavakat? Tényleg tudod, hogy mit jelentenek? Már korábban is mondtam, hogy senkit sem büntetek meg meggondolatlanul. A világegyetemben minden egyes ember az Én megfelelő rendelkezéseimet követi. Azok, akik büntetésem tárgyai, azok, akik szolgálatot tesznek Krisztusnak (akiket nem fogok megmenteni), azok, akiket Én választottam, és azok, akiket Én választottam, de akiket később kiűzök – mindezeket a kezemben tartom, nem is beszélve rólad, aki a választottak egyike vagy, akit még jobban megértek. Minden, amit ebben a szakaszban és a következőben teszek, összhangban van az Én bölcs intézkedéseimmel. Nem kell előre intézkedéseket tenned Számomra; csak várj és élvezd! Ez olyasvalami, amit megérdemelsz. Uralkodom azon, ami az Enyém, és nem engedem el könnyedén azokat, akik panaszkodni mernek, vagy más véleményük van Rólam. Mostanában gyakran fellobban Bennem a harag, az Általam összeállított adminisztratív rendeletek programja ebbe a szakaszba lép. Ne gondold azt, hogy érzéketlen vagyok. Ez azért van, mert, ahogyan már korábban is mondtam, nincs olyan tárgy, személy vagy esemény, amely akadályozni merészelné az Én előrelépéseimet. Azt teszem, amit mondok, és ez vagyok Én; sőt, ez az Én természetem legszembetűnőbb megnyilvánulása. Mindenkivel egyformán bánok, mert mindannyian a fiaim vagytok, és mindannyiótokat szeretlek. Melyik apa nem vállal felelősséget fia életéért? Melyik apa nem dolgozik keményen, éjt nappallá téve fia jövőjéért? Ki ismeri fel ezt közületek? Ki veszi figyelembe az Én szívemet? Folyamatosan terveket és intézkedéseket hoztok saját testi örömeitekért, és egyáltalán nem ismeritek fel az Én szívemet. Darabokra töröm a szívem értetek, de ti állandóan a testi örömök, az evés-ivás, az alvás és az öltözékek után sóvárogtok. A lelkiismeret legcsekélyebb nyoma sincs bennetek? Ha így van, akkor ti csak emberi ruhába öltözött állatok vagytok. Amit mondok, nem indokolatlan, és képesnek kell lennetek elviselni ezeket a szavakat. Ez a legjobb módja annak, hogy megmentselek benneteket, sőt, ebben rejlik az Én bölcsességem: ott sújtani le a Sátánra, ahol a legsebezhetőbb, végképp legyőzni és teljesen elpusztítani. Mindaddig, amíg bűnbánatot tartasz és gondoskodsz arról, hogy Rám támaszkodj régi természeted megsemmisítésében és egy új ember képmásának megélésében, akkor maradéktalanul elégedett leszek, mivel ezáltal megéled a normális emberi mivoltot és tanúságot teszel az Én nevemről. Semmi sem tesz Engem boldogabbá.

Mindig közel kell maradnod Hozzám. Nyilvánvaló, hogy az Én tempóm napról napra gyorsul. Ha csak egy pillanatra is hiányzik belőled a lelki közösség, akkor az Én ítéletem azonnal a nyakadba szakad. Ezen a ponton mélyreható felismerésre jutottál. Nem azért fenyítelek meg téged, mert nem szeretlek; inkább szeretetből fegyelmezlek téged. Máskülönben nem növekednél, és mindig romlott lennél a Szentlélek korlátozása nélkül. Ez még inkább bizonyítja az Én bölcsességemet.

Előző: 60. fejezet

Következő: 62. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren