114. fejezet

Én teremtettem az univerzum világát; a hegyeket, folyókat, és mindent Én alkottam; Én formáltam a világegyetemet és a föld határait; Én vezettem fiaimait és népemet; Én parancsoltam minden dolognak és anyagnak. Most pedig visszavezetem elsőszülött fiaimat az Én Sion Hegyemre, hogy visszatérjenek oda, ahol Én lakom, és ez lesz munkámban az utolsó lépés. Mindaz, amit tettem (minden, ami a teremtés idejétől mostanáig el lett végezve), a munkám mai szakaszáért volt, és még inkább, a holnapi uralkodásért van, a holnap királyságáért, és azért, hogy Én és elsőszülött fiaim örökkévaló örömet élvezzünk. Ez az Én célom minden dolog megteremtésével, és ez az, amit teremtésem által végül megvalósítok. Célom és tervem van azzal, amit mondok és teszek; semmit sem teszek véletlenszerűen. Habár azt mondom, hogy Velem minden szabadság és felszabadultság, attól még minden cselekedetem elvszerű, és mindaz, amit teszek, bölcsességemen és természetemen alapul. Van-e bármilyen rálátásotok ezzel kapcsolatban? A teremtés idejétől a mai napig, elsőszülött fiaimon kívül senki sem ismert meg Engem, és senki sem látta igazi arcomat. Elsőszülött fiaimmal azért tettem kivételt, mert ők lényegében az Én személyem részét alkotják.

Amikor megteremtettem a világot, az embereket követelményeim szerint négy kategóriába rangsoroltam, melyek a következők: az Én fiaim, az Én népem, azok, akik szolgálatot tesznek, és azok, akik el lesznek pusztítva. Miért nem szerepelnek elsőszülött fiaim ezen a listán? Azért, mert elsőszülött fiaim nem a teremtésből származó lények; ők Tőlem származnak, nem pedig az emberiségből. Elsőszülött fiaimért intézkedéseket hoztam már azelőtt, hogy testté lettem; mely családba fognak beleszületni és ki lesz az, aki szolgálatot végez majd értük – Én mindezeket elterveztem. Azt is megterveztem, hogy melyiküket milyen időpontban fogom visszaszerezni. A végén együtt térünk majd vissza a Sionra. Mindezeket a teremtés előtt elterveztem, ezért egy ember sem tud róluk, és semmilyen könyvben nincsenek feljegyezve, mert ezek Sion ügyei. Továbbá, amikor Én testté váltam, nem adtam oda az embernek ezt a képességet, ezért senki sem ismerte ezeket a dolgokat. Amikor visszatértek a Sionra, tudni fogjátok, hogy milyenek voltatok a múltban, milyenek vagytok most, és mit tettetek ebben az életben. Most egyszerűen elmondom nektek ezeket a dolgokat tisztán és apránként, máskülönben nem értenétek, bármennyi erőfeszítést is tennétek, és félbeszakítanátok irányításomat. Ma, noha testi vonatkozásban el vagyok választva elsőszülött fiaim többségétől, egy Lélekből vagyunk, és – bár fizikai megjelenésünk különbözhet –, mi kezdettől végig egy Lélek vagyunk. A Sátán leszármazottai azonban nem használhatják ezt fel, mint kiaknázandó lehetőséget. Mindegy, hogyan álcázod magad, az felszínes marad, Én pedig nem fogom jóváhagyni. Ebből látható tehát, hogy azok, akik a felszínes dolgokra összpontosítanak és külsőleg próbálnak utánozni Engem, százszázalékos bizonyossággal Sátánok. Mivel az ő lelkük más, és ők nem az Én szeretteim, bárhogy is imitálnak Engem, egyáltalán nem hasonlítanak Hozzám. Továbbá, mivel elsőszülött fiaim lényegében Velem egy Lélekből vannak, még ha nem is utánoznak Engem, ugyanúgy beszélnek és cselekszenek, mint Én, és ők mind becsületesek, tiszták és nyitottak (belőlük azért hiányzik a bölcsesség, mert világi tapasztalataik korlátozottak, ezért a bölcsesség hiánya nem hiba elsőszülött fiaimban; amikor visszatérnek a testbe, minden rendben lesz). Tehát a fent leírtak miatt van az, hogy a legtöbb ember továbbra sem változtatja meg régi természetét, bárhogyan is foglalkozom velük. Elsőszülött fiaim azonban idomulnak akaratomhoz anélkül, hogy foglalkoznom kellene velük. Ez azért van, mert egy Lélekből vagyunk. Ők lelkükben hajlandóságot éreznek arra, hogy teljesen feláldozzák magukat Értem. Elsőszülött fiaimon kívül tehát senki nincs, aki őszintén és komolyan tekintettel van akaratomra; csak azután hajlandóak szolgálatot végezni Értem, miután legyőztem a Sátánt.

Bölcsességem és elsőszülött fiaim mindenek felett állnak és mindenek felett győzedelmeskednek, és egyetlen dolog, személy vagy anyag sem merészel az útjukba állni. Továbbá, nincs olyan személy, anyag, vagy dolog, amely legyőzhetné őket, ehelyett minden engedelmesen behódol az Én személyem előtt. Ez egy olyan tény, ami közvetlenül az ember szeme előtt történik, és olyan tény, amit már megvalósítottam. Bárki, aki kitart az engedetlenségben (azok, akik engedetlenek, még mindig a Sátánra hivatkoznak, azok pedig, akiket a Sátán foglalkoztat, kétségtelenül nem mások, mint a Sátán), azokat Én biztosan gyökerestől és ágastól elpusztítom, hogy a jövőben ne legyen semmi baj; ők azonnal meghalnak fenyítésem által. A Sátánnak ezek a fajtái azok, akik nem hajlandóak szolgálatot tenni Nekem. Ezek a dolgok mindig is makacsul szemben álltak velem a teremtés óta, és ma is kitartanak amellett, hogy ne engedelmeskedjenek Nekem. (Az emberek képtelenek meglátni ezt, mert ez egyszerűen a lélekre vonatkozó dolog. Ez az embertípus a Sátánnak ezt a típusát képviseli.) Először őket fogom elpusztítani, mielőtt minden más elkészül, és hagyom, hogy örökké a súlyos büntetés fegyelmezésében részesüljenek. (Itt az „elpusztít” nem azt jelenti, hogy „többé ne létezzenek”, hanem inkább a könyörtelenség mértékére vonatkozik, amelynek ki lesznek majd téve. Az „elpusztít” szó itt különbözik attól az „elpusztít” kifejezéstől, amit azokra használunk, akik el lesznek pusztítva.) Sírni fognak és csikorgatják fogaikat örökkön örökké, vég nélkül. Az ember képzelete teljességgel képtelen arra, hogy vizualizálja ezt a jelenetet. Halandó gondolkodásával az emberiség képtelen felfogni a szellemi dolgokat, és emiatt több olyan dolog van, amit csak a Sionra való visszatérésetek után fogtok megérteni.

Jövőbeli otthonomban nem lesz más, csak elsőszülött fiaim és Én, és csak akkor fogom elérni célomat, tervem pedig csak akkor fog egészen beteljesedni, mert mindenki visszakerül eredeti állapotába, és minden a saját fajtája szerint lesz szétválogatva. Elsőszülött fiaim Hozzám fognak tartozni, a fiaim és népem a teremtett lények közé fognak tartozni, a szolgálattevők és az elpusztítottak pedig a Sátánhoz tartoznak majd. A világ megítélése után Én és elsőszülött fiaim újból elkezdjük az isteni életet, ők soha nem fognak elhagyni Engem és mindig együtt lesznek Velem. Az emberi elme által megérthető valamennyi titok apránként feltárul majd előttetek. A történelem során számtalan ember halt mártírhalált Miattam, teljesen felajánlva magukat Nekem, de az emberek végtére is teremtett lények, és bármennyire jók is legyenek, nem lehet őket Istennek minősíteni; ez az események elkerülhetetlen folyama, és ezt senki sem változtathatja meg. Végül is Isten az, aki minden dolgot megteremt, míg az emberek teremtett lények, a Sátán pedig elvégre pusztításom célpontja és gyűlölt ellenségem – ez a következő szavak legigazabb jelentése: „bár a hegyek és folyók megváltozhatnak és átalakulhatnak, az ember természete nem fog megváltozni”. Az, hogy ez a jelenlegi állapot, és hogy ennél a szakasznál tartunk, annak előjele, hogy Én és elsőszülött fiaim belépünk a nyugalomba. Ez azért van, mert munkám a világban teljesen elkészült, munkám következő lépése pedig megkívánja, hogy visszatérjek a testbe annak érdekében, hogy befejezzem azt. Ezek az Én munkám lépései, amelyeket már rég elterveztem. Ezt a pontot tisztán kell látni, máskülönben az emberek többsége meg fogja szegni adminisztratív rendeleteimet.

Előző: 113. fejezet

Következő: 115. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren