17. fejezet

A gyülekezet épülőfélben van, és a Sátán mindent megtesz, hogy lerombolja. Minden lehetséges módon le akarja rombolni az Én építményemet, ezért a gyülekezetet gyorsan meg kell tisztítani. A gonosz legcsekélyebb maradványának sem szabad megmaradnia; a gyülekezetet úgy kell megtisztítani, hogy hibátlanná váljon, és továbbra is olyan tiszta maradjon, mint a múltban. Mindig ébernek és várakozónak kell lennetek, és többet kell imádkoznotok Énelőttem. Fel kell ismernetek a Sátán különféle ármánykodásait és ravasz cselszövéseit, fel kell ismernetek a lelkeket, ismernetek kell az embereket, és képesnek kell lennetek megkülönböztetni mindenféle embert, eseményt és dolgot; továbbá többet kell ennetek és innotok az Én szavaimból, és ami még fontosabb, képesnek kell lennetek ti magatok enni és inni belőlük. Vértezzétek fel magatokat minden igazsággal, és jöjjetek Énelém, hogy megnyithassam lelki szemeteket, és lehetővé tegyem számotokra, hogy meglássátok a lélekben rejlő összes titkot... Amikor a gyülekezet az építkezés fázisába lép, a szentek harcba vonulnak. A Sátán különböző utálatos jellemvonásai elétek kerülnek. Vajon megálltok és meghátráltok, vagy felálltok, és Rám támaszkodva tovább haladtok előre? Leplezzétek le teljesen a Sátán romlott és rút jellemvonásait, ne tanúsítsatok együttérzést, és ne legyen bennetek irgalom! Harcoljatok a Sátán ellen mindhalálig! Én vagyok a te támaszod, és neked a fiúgyermek lelkével kell rendelkezned! A Sátán a végső haláltusáját vívja, de mégis képtelen lesz elmenekülni az Én ítéletem elől. A Sátán a lábam alatt hever, és a ti lábatok is megtapossa őt – ez egy tény!

Minden vallási bomlasztóval szemben, és azokkal szemben, akik rombolják a gyülekezet építményét a legcsekélyebb kíméletet sem tanúsítjuk, hanem azonnal megítéltetnek; a Sátán lelepleztetik, eltiportatik, teljesen elpusztul, és nem marad hely, ahová elbújhatna. Mindenféle démonok és szellemek biztosan felfedik Előttem valódi alakjukat, és én mindannyiukat a feneketlen mélységbe vetem, ahonnan soha nem szabadulnak; mindannyian a lábunk alatt fognak heverni. Ha meg akarjátok vívni a nemes harcot az igazságért, akkor mindenekelőtt nem szabad esélyt adnotok a Sátán munkálkodásának – ehhez arra lesz szükségetek, hogy egyetértésben legyetek, és képesek legyetek együttműködésben szolgálni, lemondjatok minden saját elképzelésetekről, véleményetekről, nézetetekről és gyakorlatotokról, csendesítsétek el szíveteket Énbennem, összpontosítsatok a Szentlélek hangjára, figyeljetek a Szentlélek munkájára, és részletesen tapasztaljátok meg Isten szavait. Csak egyetlen szándékotok kell, hogy legyen, mégpedig az, hogy legyen meg az Én akaratom. Ezen kívül semmi más szándékotok ne legyen. Teljes szívvel kell Rám néznetek, közelről kell figyelnetek tetteimet és azt, ahogyan munkálkodom, és egyáltalán nem szabad felületesnek lennetek. Lelketek élénk kell, hogy legyen, szemetek pedig nyitva. Általában, amikor azokról van szó, akiknek szándékai és céljai nem egyenesek, valamint azokról, akik szeretnek mások előtt villogni, akik égnek a vágytól, hogy cselekedjenek, akik hajlamosak széthúzásokat okozni, akik remekül szajkózzák a vallási doktrínákat, akik a Sátán inasai, és így tovább – amikor ezek az emberek kiállnak, a gyülekezet problémájává válnak, és ez azt eredményezi, hogy a testvéreik hiába eszik és isszák Isten szavait. Ha ilyen emberekkel találkoztok, akik színészkednek, azonnal tiltsátok le őket. Ha ismételt figyelmeztetés ellenére sem változnak, akkor veszteséget fognak szenvedni. Ha azok, akik makacsul kitartanak szokásaik mellett, megpróbálnak védekezni, és megpróbálják elfedni bűneiket, a gyülekezetnek azonnal ki kell zárnia őket, és nem szabad mozgásteret hagynia nekik. Ne veszítsétek el a sokat azzal, hogy megpróbáljátok megmenteni a keveset; a teljes képet tartsátok szem előtt.

Lelki szemeteknek most már fel kell nyílnia, és képesnek kell lennie arra, hogy többféle embertípust felismerjen a gyülekezetben:

Kik azok, akiknek van lelki megértésük és ismerik a lelket?

Kik azok, akiknek nincs lelki megértésük?

Kik azok, akiknek gonosz a lelke?

Kik azok, akikben a Sátán munkálkodik?

Kik azok, akik hajlamosak széthúzásokat okozni?

Kik azok, akikben a Szentlélek munkálkodik?

Kik azok, akik tekintettel vannak Isten ügyére?

Kik azok, akik képesek cselekedni az Én akaratomat?

Kik az Én hűséges tanúim?

Tudjátok meg, hogy a mai nap legértékesebb látomása az a megvilágosodás, amelyet a Szentlélek hoz a gyülekezeteknek. Ne uralkodjon zűrzavar a fejetekben ezekkel a dolgokkal kapcsolatban; inkább szánjatok időt arra, hogy alaposan átgondoljátok azokat – ez rendkívül fontos életetek fejlődéséhez! Ha nem értitek meg ezeket a dolgokat, amelyek a szemetek előtt vannak, akkor képtelenek lesztek az előttetek álló úton járni; állandóan az a veszély fog fenyegetni, hogy kísértésbe és rabságba estek, és felfalhatnak benneteket. A legfontosabb teendő most arra összpontosítani, hogy képessé váljatok közel kerülni Hozzám a ti szívetekben, és hogy többet kommunikáljatok Velem. Bármi, ami hiányzik neked vagy amit keresel, az ilyen közelség és kommunikáció által teljessé válik benned. Az életed biztosan el lesz látva, és új megvilágosodásban lesz részed. Soha nem azt nézem, hogy mennyire tudatlan voltál a múltban, és nem is időzöm gondolataimban a múltbeli vétkeiteken. Azt nézem, hogy mennyire szeretsz Engem. Tudsz-e Engem bármi másnál jobban szeretni? Azt nézem, hogy vissza tudsz-e fordulni, és Énbennem bízva levetni tudatlanságodat. Vannak, akik szembeszegülnek Velem, nyíltan dacolnak Velem, és másokat megítélnek; ők nem ismerik az Én szavaimat, és még kevésbé találják meg az Én arcomat. Mindazok, akik az Én színem előtt őszintén keresnek Engem, akiknek szíve éhezi és szomjazza az igazságot: Én megvilágosítalak téged, kinyilatkoztatom Magam neked, megengedem, hogy saját szemeddel láss Engem, és személyesen felfogd az Én akaratomat; az Én szívem biztosan feltárul előtted, hogy megértsd azt. Gyakorolnod kell azt, amit szavaimnak megfelelően megvilágosítok benned; különben megítéltetsz. Kövesd az akaratomat, és nem fogsz eltévedni.

Mindazok számára, akik igyekeznek belépni az Én szavaimba, megduplázódik a kegyelem és az áldás, minden nap új megvilágosodásra és felismerésekre tesznek szert, és frissebbnek érzik majd magukat, ha naponta eszik és isszák az Én szavaimat. A saját szájukkal fogják megízlelni, milyen édes is az!... Óvatosnak kell lenned, és nem szabad megelégedned azzal, hogy némi felismerésre tettél szert és megízlelted az édességét; a lényeg az, hogy folytasd tovább a keresést! Vannak, akik azt gondolják, hogy a Szentlélek munkája igazán csodálatos és valóságos – ez valóban Mindenható Isten személyének nyilvánvaló kinyilatkoztatása, és még nagyszerűbb jelek és csodák várnak rád. Légy óvatos és éber mindenkor, tartsd szemed a forrásra szegezve, csendesedj el Énelőttem, vigyázz és hallgass figyelmesen, és légy bizonyos az Én szavaimban. Nincs helye kétértelműségnek; ha bármiben is kételkedsz, akkor attól tartok, hogy a kapun kívül rekedsz. Legyen világos víziód, állj szilárd talajon, és kövesd az élet áramlatát, kövesd azt szorosan, bármerre is hömpölyög; semmiképpen sem szabad bármiféle emberi tétovázást magadba szívnod. Csak egyél, igyál és dicsőíts, tiszta szívvel keress, és soha ne add fel. Hozd Elém gyakorta mindazt, amit nem értesz, és légy biztos abban, hogy nem táplálsz kétségeket, így elkerülheted a nagy veszteségeket. Tarts ki! Tarts ki! Maradj közel! Szabadulj meg az akadályaidtól, és ne légy kicsapongó. Törekedj teljes szívvel, és ne hátrálj meg. Fel kell ajánlanod a szívedet mindenkor, és egyetlen pillanatot sem szabad kihagynod. A Szentléleknek állandóan új munkája van, minden nap új dolgokat cselekszik, és minden nap vannak új megvilágosodások is; a színeváltozás a hegyen, Isten szent szellemi teste megjelent! Az igazság Napja világít és ragyog; minden nemzet és minden nép látta dicsőséges arcodat. Az Én világosságom ragyogni fog mindazokon, akik Elém járulnak. Az Én szavaim a világosság, amely előre vezet téged. Nem fogtok jobbra vagy balra eltérni járás közben, hanem az én világosságomban fogtok járni, és futásotok nem lesz hiábavaló munka. Tisztán kell látnotok a Szentlélek munkáját; az Én akaratom ott van abban. Minden titok rejtve van, de fokozatosan feltárulnak majd előtted. Tartsd szem előtt mindenkor az Én szavaimat, és jöjj Énelém, hogy többet kommunikálj Velem. A Szentlélek munkája zajlik. Járj a nyomdokaimban; nagyszerű csodák várnak rád, és ezek egyenként fognak feltárulni előtted. Csak azok fogják látni őket, akik vigyáznak, akik várnak és akik éberek. Ügyelj arra, hogy ne lanyhulj el. Isten irányítási terve a végső szakaszához közeledik; a gyülekezet építése sikerülni fog, a győztesek száma már meg van határozva, a fiúgyermek győzni fog, és ők Velem együtt lépnek be a királyságba, elfoglalják Velem együtt a királyságot, vasvesszővel uralkodnak minden nemzet felett, és együtt lesznek a dicsőségben!

Előző: 16. fejezet

Következő: 18. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren