73. fejezet

Szavaim beteljesednek, amint kimondtam őket; soha nem változnak, és tökéletesen helyesek. Emlékezz erre! Gondosan meg kell fontolnod minden egyes szót és mondatot, amely elhagyja az Én számat. Légy nagyon óvatos, nehogy veszteséget szenvedj, és csak az Én ítéletemben, haragomban és elhamvasztásomban részesülj. Az Én munkám most nagyon gyors ütemben halad, bár nem vázlatos; olyan finoman kidolgozott, hogy szabad szemmel gyakorlatilag láthatatlan, emberi kéznek megfoghatatlan. Különösen aprólékos. Soha nem mondok ki üres szavakat; minden, amit mondok, igaz. Hinned kell, hogy az Én minden szavam hiteles és pontos. Ne légy gondatlan; ez egy döntő pillanat! Hogy áldásban vagy szerencsétlenségben részesülsz-e, az ebben a pillanatban fog eldőlni, és a különbség ég és föld. Hogy a mennybe jutsz-e vagy az alvilágba, az teljes mértékben az Én kezemben van. Azok, akik az alvilágba tartanak, az utolsó haláltusájukat vívják, míg a mennybe menők a szenvedésük legvégén járnak, és utoljára hoznak áldozatot Értem. A jövőben minden, amit tesznek, örömmel és dicsérettel jár, minden olyan triviális dolog nélkül, ami zavarja az embereket (házasság, munka, megterhelő gazdagság, státusz és így tovább). Ami azonban az alvilágba igyekvőket illeti, szenvedésük örök (ez a szellemükre, a lelkükre és a testükre is vonatkozik); ők soha nem fognak megmenekülni az Én büntető kezemtől. Ez a két oldal olyan összeférhetetlen, mint a tűz és a víz. Egyáltalán nem keverednek össze: a szerencsétlenséget szenvedők továbbra is szerencsétlenséget szenvednek, míg az áldottakat kedvük szerinti öröm várja.

Minden eseményt és dolgot Én irányítok, arról nem is beszélve, hogy ti – fiaim, szeretteim – még inkább Hozzám tartoztok. Ti vagytok az Én hatezer éves irányítási tervem kikristályosodása; ti vagytok az Én kincseim. Mindazok, akiket szeretek, kedvesek az Én szememnek, mert ők nyilvánítanak ki Engem; mindazokat, akiket gyűlölök, megvetem anélkül, hogy rájuk néznék, mert ők a Sátán leszármazottai és a Sátánhoz tartoznak. Ma minden embernek meg kell vizsgálnia önmagát: ha a szándékaid helyesek, és őszintén szeretsz Engem, akkor biztosan szeretve leszel Általam. Igazán szeretned kell Engem, nem pedig megtéveszteni! Én vagyok az Isten, aki megvizsgálja az emberek szíve legmélyét! Ha szándékaid helytelenek, rideg és hűtlen vagy Hozzám, akkor biztos, hogy utálni foglak; sem nem választottalak, sem nem rendeltelek el előre. Csak várd, hogy mikor kerülsz a pokolra! Lehet, hogy mások nem látják ezeket a dolgokat, de te meg Én, az Isten, aki mélyen az emberek szívébe lát, ismerjük őket. Mindegyikük feltárul majd egy bizonyos időpontban. Az őszintének nem kell aggódnia, és az őszintétlennek nem kell félnie. Ez mind része az Én bölcs elrendezéseimnek.

A jelenlegi feladat sürgős és megterhelő, és megköveteli, hogy még egyszer utoljára áldozatot hozzatok Értem, hogy befejezzétek ezt a végső munkát. Az Én követelményeim valójában nem túl szigorúak: egyszerűen szükségem van arra, hogy jól össze tudjatok hangolódni Velem, hogy mindenben eleget tegyél Nekem, és hogy kövesd az útmutatást, amit Én belülről adok neked. Ne légy vak; legyen célod, és puhatold ki az Én szándékaimat minden szempontból és mindenben. Ez azért van így, mert Én nem vagyok többé elrejtett Isten számotokra, és ezzel teljesen tisztában kell lennetek, hogy megértsétek az Én szándékaimat. Nagyon rövid időn belül nemcsak hogy találkoztok olyan idegenekkel, akik az igaz utat keresik, de, ami még fontosabb, képesnek kell lennetek arra, hogy pásztoroljátok őket. Ez az Én sürgető szándékom; nem fog sikerülni, ha nem látjátok ezt. Azonban hinnetek kell az Én mindenhatóságomban. Amíg az emberek igazak, Én minden bizonnyal jó katonává fogom képezni őket. Mindent megfelelően elrendeztem. Nektek arra kell törekednetek, hogy szenvedjetek Értem. Ez a kulcsfontosságú pillanat. Ne mulasszátok el! Nem foglalkozom azzal, amit a múltban tettetek. Gyakran kell imádkoznotok és könyörögnötök Előttem; elegendő kegyelmet adományozok neked, hogy élvezd és használd. A kegyelem és az áldások nem ugyanaz. Amit ti most élveztek, az az Én kegyelmem, és az Én szememben nem méltó említésre, míg az áldásokat a jövőben fogjátok végtelenül élvezni. Olyan áldások ezek, amelyekre nem gondoltak az emberek, és amelyeket el sem tudnak képzelni. Ezért mondom, hogy áldottak vagytok, és ezeket az áldásokat nem élvezte ember a teremtés óta.

Már mindenemet felfedtem nektek. Csak azt remélem, hogy előzékenyek lesztek az Én szívemmel, szenteljétek Nekem a gondolataitokat mindenben, amit tesztek, és minden tekintetben legyetek előzékenyek Velem, és Én mindig a ti mosolygós arcotokat látom. Mostantól kezdve azok, akik elnyerik az elsőszülött fiúk státuszát, lesznek azok, akik királyként fognak uralkodni Mellettem. Nem zaklatja majd őket egyetlen testvér sem, Én sem fenyítem meg őket, és nem foglalkozom velük, mert ez az elv, amely szerint cselekszem: az elsőszülött fiúk csoportjába olyan emberek tartoznak, akiket mások lenéztek és zaklattak, és akik elszenvedték az élet minden viszontagságát. (Előre foglalkoztam velük és megtörtem őket, és előre teljessé is tettem őket.) Ezek az emberek már előre együtt élvezték Velem az őket megillető áldásokat. Igaz vagyok, és soha nem vagyok elfogult senkivel szemben.

Előző: 72. fejezet

Következő: 74. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren